Posts Tagged ‘Mojmir Babacek’

Mojmir

zdj. Mojmir Babacek CHC2014

Treść prelekcji honorowego gościa pierwszej polskiej konferencji STOP MIND CONTROL, Mojmira Babáčka z dnia 29.03.2015r we Wrocławiu.

Działanie układu nerwowego a promieniowanie elektromagnetyczne

Hlavní problém spojený s existencí technologií, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy spočívá v tom, že neexistuje zákon, který by zakazoval jejich používání na lidech. Ten ovšem neexistuje proto, že existence těchto technologií je utajená v rámci různých vojenských aliancí nebo jednotlivých států, usilujících o podíl na světové moci.

Glowny problem zwiazany z istnieniem technologii umozliwiajacych zdalne sterowanie ludzkim systemem nerwowym polega na tym, ze nie ma prawa, ktore zabranialoby stosowania tego na ludziach. A nie ma takiego, kdyz samo istniene tych technologii jest utajnione w ramach roznych zbrojnych sojuszy czy przez pojedyncze panstwa konkurujace ze soba o podzial wladzy w skali globalnej.

Kdyby měla na této planetě převažovat demokracie nad bojem o moc a touhou po ovládnutí světa různých finančních uskupení, která sní o tom, že si touto mocí zajistí vydatné a bezpečné zisky, byla by existence těchto technologií dávno zveřejněna a jejich používání by bylo stíháno přísnými tresty.

Gdyby na tej planecie demokracja wiodla prym nad walka o wladze, po opanowaniu swiata przez finansjerje, która sni tylko o tym, ze te wladze zamieni na wielkie i bezpieczne zyski, to istnienie tych technologii byłoby już dawno ujawnione a ich uzywanie byloby scigane surowymi karami.

Nicméně demokracie, alespoň zdánlivě, nabízí cesty, kterými by mohlo být možné zákaz používání těchto technologií prosadit i proti vůli mocných. Nabízejí se provokativní řešení, jakým by mohlo být sestrojení přístroje, kterým by byl uspán soudce, který by měl rozhodnout, jestli používání takových technologií je nezákonné nebo dokonce celého parlamentu, který by měl udělat stejné rozhodnutí.

Niemniej demokracja, choc pozornie, oferuje nam sposoby, ktorymi można by było taki zakaz uzywania tych technologii przeprowadzic nawet wbrew woli moznych tego swiata. Oferuje naprzyklad prowokacyjne rozwiazanie jakim mogloby być skonstruowanie urzadzenia, które uspiloby sedziego, który mialby rozstrzygnac czy uzywanie takich technologii jest sprzeczne z prawem, albo wreszcie uspienie calego parlamentu, który mialby się podjac identycznego rozstrzygnieca.

Uvážíme-li, že by o naší akci tajné služby nejspíš předem věděly, mohl by to být způsob, jak je donutit, aby s námi jednaly. Možná už i jenom  kolektivní šíření tohoto textu by mohlo způsobit, že by s námi tajné služby začaly jednat. Musely by totiž, pokud je text správným návodem k výrobě přístrojů na dálkové ovládání mozku, mít obavu, že se ho zmocní kriminální živly. Fakt, že šíření mých textů bylo zablokováno na Facebooku a Twitteru a moje webová stránka vymazána, svědčí pro tuto možnost.

Rozwazmy stworzenie takiej sytuacji, zeby o naszej akcji dowiedzialy się sluzby specjalne. Moglby to być sposob, zeby je sklonic do negocjacji. Juz samym rozpropagowaniem tegu tekstu można by uzyskac, ze zaczeliby się z nami liczyc. Musialyby się bowiem obawiac, ze o ile ten tekst jest poprawna instrukcja do wytworzenia urzadzenia do zdalnego sterowania mozgiem, ze przejma je elementy kryminalne. Fakt, ze propagowanie moich artykulow zostalo zablokowane na Facebook-u i Twitterze a moje strony usuniete z sieci, dowodzi takiej mozliwosci.

Podívejme se teď, jak funguje lidská nervová soustava.  Lidské tělo je do značné míry tvořeno tekutinami, ve kterých se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty.

Przyjrzyjmy się zatem, jak funkcjonuje ludzki system nerwowy. Ludzkie cialo składa się w znacznej mierze z wody, w której kraza czasteczki, które bądź przyjely bądź oddaly jeden elektron i z tej racji maja albo ladunek dodatni, albo ujemny. Te czasteczki, ktorymi mogą być atomy, molekuly albo grupy molekul, nosza miano jonow.

Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem. V mnoha základních životních funkcích v lidském organismu hrají důležitou úlohu elektrické proudy, kterými jsou proudy těchto nabitých částic.

Plyny w ludzkim ciele są porownywalne do elektrolitow. W wielu podstawowych funkcjach zyciowych organizmow doniosla role odgrywaja prady elektryczne wytwarzane przez wspomniane naladowane czasteczki.

Zatímco  v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud prostřednictvím nabitých iontů. Proudy, vedené ionty, hrají významnou roli i ve fungování nervové soustavy.

Podczas gdy w przewodzie elektrycznym przeplyw pradu powoduja wolne elektrony, w ludzkim ciele prad elektryczny jest pradem naladowanych jonow. Prady naladowanych jonow odgrywaja znaczaca role w funkcjonowaniu systemu nerwowego.

K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů začaly synchronizovaně, ve shodné frekvenci, vysílat nervové vzruchy, kterým se odborně říká akční potenciály. Zdrojem akčních potenciálů jsou membrány neuronů.

Do tego, by czlowiek cos poczul, cos zrobil albo się nad czymś zamyslil, trzeba aby wielkie skupiska neuronow zaczeły synchronicznie w odpowiednich czestotliwościach wysylac impulsy nerwowe, które w fachowym nazewnictwie nosza miano potencjalow czynnosciowych. Miejscem, w ktorym powstaja potencjaly czynnosciowe są blony komorkowe neuronow.

Akční potenciály na membránách neuronů jsou vyvolávány změnou elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán.  K této změně napětí dochází přesunem kladně nabitých iontů z povrchu membrány, kde převažuje kladný náboj do vnitřní části membrány, kde převažuje záporný náboj. Odpálení akčního potenciálu má za následek elektricky negativní tok k další membráně, kde může vyvolat odpálení dalšího akčního potenciálu.

Potencjaly czynnosciowe na blonach komorkowych neuronow powstaja poprzez zmiane napiecia elektrycznego między wewnetrzna a zewnetrzna powierzchnia blony. Do tej zmiany w natezeniu dochodzi poprzez przesuniecie dodatnio naladowanych jonow z powierzchni blony, gdzie przewaza dodatni ladunek, do wewnetrznej czesci, gdzie przewaza ladunek ujemny. Wzbudzenie potencjalu czynnosciowego skutkuje miejscowa zmiana właściwości elektrycznych blony (depolaryzacja), które powoduje wzbudzenie wzdluz neuronu.

Otázka zní, jestli mikrovlny, pulsované ve frekvencích činnosti neuronů, mohou vyvolat odpálení akčního potenciálu. Jednou z prvních metod, jak převést rozhlasové vysílání, nesené elektromagnetickými vlnami, ve kterých se střídá kladné a záporné elektrické pole, do stejnosměrného proudu, bylo použití elektrolytu, který vedl elektrický proud jenom jedním směrem, ale blokoval jeho pohyb opačným směrem.

Pytanie brzmi, czy mikrofale pulsujace na tych samych czestotliwosciach, na których pracuja neurony, mogą powodowac mechanizm spustowy potencjalow czynnosciowych. Jedna z pierwszych metod jak przekonwertowac radiowa emisje na fali nosnej pola elektromagnetycznego, w której nastepuja po sobie na przemian ladunki dodatnie i ujemne na prad staly, było wykorzystanie elektrolitu, który powodowal przeplyw pradu w jednym kierunku a blokowal mu droge w kierunku przeciwnym.

Elektrolyt tak proměňoval střídavý elektrický proud přicházející s elektromagnetickými vlnami v měnlivý stejnosměrný elektrický proud, který bylo možné proměnit v měnlivé a srozumitelné frekvence  řeči a hudby, vysílané reproduktorem. V tomto případě byly elektrolytem kyseliny.

W ten sposob elektrolit przemienial prad zmienny niesiony przez fale elektromagnetyczne w prad staly, który można było zamienic w zrozumiale czestotliwosci mowy i muzyki emitowane przez glosnik. W tym przypadku elektrolitem był kwas.

Kdyby tekutiny, respektive elektrolyty v nervových vláknech fungovaly stejným způsobem a na lidský organismus byly vysílány mikrovlny, pulsované ve frekvencích činnosti lidské nervové soustavy, přicházely by k membránám neuronů proudy iontů v těchto frekvencích, působily by jako nervový vzruch a vyvolávaly by přesuny iontů na membrány a odpalování akčních potenciálů a mohly by tak řídit činnost lidské nervové soustavy.

Gdyby ciecze lub raczej elektrolity we wloknach nerwowych dzialaly w ten sam sposob a ludzki organizm był poddany dzialaniu mikrofal o czestotliwosciach impulsow zbieznych z czestotliwosciami czynnosciowymi ludzkiego systemu nerwowego, czestotliwosci te wzbudzalyby w blonach komorkowych neuronow przeplyw pradow jonow o identycznych czestotliwosciach. Wywolywaloby to impulsy nerwowe, oraz przeplyw jonow wzdluz membrany i wzbudzenie potencjalow czynnosciowych. W ten sposob można by sterowac ludzkim systemem nerwowym.

Když jsem hledal, jestli má elektrolyt v lidském těle stejné vlastnosti jako elektrolyt, použitý při prvních rozhlasových přenosech, narazil jsem na experiment, při kterém byla měřena vodivost elektrolytu pro mikrovlny. Autoři zdůraznili význam jejich experimentu pro studium „vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů”.

Kiedy szukalem informacji, czy elektrolit ma w ludzkim ciele stale parametry jak elektrolit, który był uzywany do pierwszych transmisji radiowych, natrafilem na opis eksperymentu, w ktorym mierzono przewodnictwo elektrolitu dla mikrofal. Autorzy podkreslali znaczenie ich badan dla zrozumiena kwestii oddzialywania mikrofal na ludzkie tkanki o wysokiej zawartosci wody i znacznym stezeniu jonowym.

K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů hrají významnou roli při odpalování akčních potenciálů neuronů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivost byla do jednoho Gigahertze.

W eksperymencie uzyto roztworu soli. Sol ma wzor chemiczny NaCl, co oznacza, ze zawiera atomy chloru i sodu. Jony obu tych pierwiastkow odgrywaja znaczaca role przy wzbudzaniu potencjalu czynnosciowego. Eksperyment wykazal, ze ten typ elektrolitu przewodzi mikrofale do 20 GHz, z tym ze w miare wzrostu czestotliwosci przewodnictwo spada. Najlepsze przewodnictwo otrzymywano do 1 GHz.

Jakkoli tekutina v nervových vláknech,  membrány a další součásti neuronů obsahují i draslík a vápník, je vysoce pravděpodobné, že pokud budou do elektrolytu  v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude na membrány axonů, které mají v nervovém systému řídící funkci a reagují odpalováním akčních potenciálů na změnu elektrického napětí, přicházet elektrický proud v těchto frekvencích a vyvolávat tak nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln.  Kdyby se kdokoli chtěl pokusit vyrobit takovou vysílačku, musel by mít nástup vln i pulsů ve vysílačce velmi ostrou hranu a časovač pulsů by musel mít přesnost na 1 tisícinu Hertze.

Mimo ze plyny we wloknach nerwowych, blony komorkowe neuronow i inne jego czesci zawieraja potas albo wapn, jest wysoce prawdopodobne, ze poki do elektrolitu we wloknach nerwowych przenikaja czestotliwosci mikrofal o parametrach normalnej czynnosci systemu nerwowego, do blon komorkowych aksonow, które maja w systemie nerwowym sterujaca funkcje i odpowiadaja na zmiane napiecia elektrycznego wzbudzeniem potencjalow czynnosciowych, będzie docieral prad elektryczny o takich czestotliwosciach i będzie wywolywal odpowiedz systemu nerwowego w tych narzuconych czestotliwosciach impulsow wysylanych mikrofal.

Soudě podle uvedeného pokusu by pro dálkové ovládání činnosti lidské nervové soustavy bylo optimální používat mikrovlny ve frekvenci do jednoho Gigahertze. Dalším důvodem pro používání nižších mikrovlnných frekvencí je fakt, že s rostoucí frekvencí se snižuje hloubka, do které mikrovlny pronikají do lidské tkáně. Při pokusech detekovat mikrovlnné záření, které možná působí na zacílené osoby, by tedy měly stačit čítače frekvencí zachycující frekvence od 300 nebo méně Megahertzů do 3 Gigahertzů. Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém se také pohybují v tomto rozmezí. Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk 450 MHz a Allenu Freyovi se dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů.

Zatem wedle wzmiankowanego doswiadczenia do zdalnego wplywania na ludzki system nerwowy, najlepiej uzywac mikrofal w zakresie do 1 GHz. Kolejnym argumentem dla zastosowania niskich czestotliwosci mikrofal jest fakt, ze wraz z rosnaca ich czestotliwoscia, obniza się glebokosc, na jaka wnikaja do ludzkich tkanek. Przy probie wykrywania promieniowania mikrofalowego, które zostalo wycelowane w namierzane osoby, powinny wystarczyc mierniki wychwytujace czestotliwosci od 300 lub mniej MHz do 3 GHz. Opublikowane badania poswiecone oddzialywaniu mikrofal na ludzki organizm także poruszaja się w tym obszarze. Ross Adey w swoich badaniach nad odplywem wapnia z komorek nerwowych uzywal czestotliwosci 450 MHz. A Alan Frey skutecznie wysylal dzwiekowe sygnaly do mozgu za posrednictwem czestotliwosci w zakresie od 425 do 1320 MHz.

Nicméně pokusy detekovat radiofrekvenční záření u zacílených osob v těchto frekvencích zatím více méně selhávají. Do lidské tkáně by ale musely pronikat elektromagnetické vlny ve frekvencích atomů nebo iontů prvků, které se podílejí na formování nervového vzruchu.

Zatím se mi podařilo najít frekvenci iontů Calcia a ta je frekvencí skoro infračerveného světla, stejně jako frekvence všech dalších iontů, které se mi podařilo najít. Skoro infračervené světlo je pohlcováno atmosférou a neproníká zdmi. Není tedy použitelné pro dálkové ovládání lisdského mozku.

Jednak eksperymenty majace na celu wykrycie czestotliwosci promieniowania radiowego u osob namierzanych przy zastosowaniu podanych czestotliwosci raczej zawodza. Do ludzkich tkanek musialyby docierac fale elektromagnetyczne o czestotliwosciach atomow albo jonow pierwiastkow, które biora udzial w tworzeniu impulsow nerwowych. Jednakze nie zdolalem dokladnie przestudiowac tej problematyki do tej pory. Odnotowalem tylko, ze chodzi o bardzo wysokie czestotliwosci. Nie jest zatem jasne, czy przenikalyby przez sciany, ale przeplyw pradu elektrycznego w tkankach nerwowych bez watpienia by wywolywaly.

Jak na razie nie zdołałem znaleźć częstotliwości jontów Calcium a ta jest częstotliwością światła prawieże podczerwieni, tak samo jak częstotliwość wszystkich kolejnych jontów, które mi sudało znaleźć. Światło prawieże podczerwieni jest pochłaniane do atmosfery i nie przenika ścianami. Nie nadaje się więc do użycia do zdalnego sterowania mózgu ludzkiego.

V poslední době jsem komunikoval s mužem ze Slovenska, kterému se podařilo se dostat do elektromagneticky odstíněné místnosti na vědeckém pracovišti a i tam cítil účinky toho, co pokládá za elektromagnetické působení na jeho organismus. Místnost byla odstíněna do frekvence 18 GHZ.

Ostatnio rozmawialem z czlowiekiem ze Slowacji, ktoremu udostepniono w naukowej pracowni pomieszczenie ekranowane od fal elektromagnetycznych, ale i tam odczuwal efekty tego, co uwaza za oddzialywanie za pomoca fal elektromagnetycznych na jego organizm. Miejsce to było ekranowane do czestotliwosci 18 GHz.

Přítomným bych chtěl navrhnout, aby se mnou v létě navštívili opuštěný důl pod pohraniční horou Sněžka, kam není zavedeno elektrické vedení a neměly by tam pronikat žádné mikrovlny. Hodinový okruh s odbornými průvodci stojí 180 korun a dvouhodinový okruh stojí 350 korun. Chodí se s baterkami místy po žebřících a je k tomu tedy třeba určitá fyzická zdatnost. Prohlídky se objednávají v květnu. Pokud byste měli zájem o účast, dejte mi Vaši e-mailovou adresu hned po přednášce.

Obecnym chcialbym zaproponowac, zeby w lecie zwiedzili ze mna zamknieta kopalnie pod graniczna gora Sniezka, gdzie nie ma obwodow elektrycznych i nie powinny tam przenikac zadne mikrofale. Godzinny spacer z wykwalifikowanymi przewodnikami kosztuje 180 koron a dwugodzinny 350 korony. Chodzi się z latarkami, miejscami po drabinach a zatem wymagana jest dobra sprawnosc fizyczna. Zwiedzanie zamawia się w maju. Jesli chcielibyscie panstwo wziasc w tym udzial, proszę o podanie mi adresu e-mail-i zaraz po wystapieniu.

Účinky mikrovln by měly zmizet i při ponoření se pod vodu a ani to mi zatím nikdo nepotvrdil. Mám proto velmi vážné pochybnosti, že se při dálkovém působení na lidskou nervovou soustavu skutečně používají mikrovlny. K jejich nevýhodám rozhodně patří energetická náročnost. K účinnému působení na vzdálený nervový systém by bylo potřeba velmi výkonné vysílačky, protože hustota vysílané elektromagnetické energie klesá se vzdáleností exponenciálně.

Oddzialywanie mikrofal powinny zniknac i przy zanurzeniu pod wode. Ale do tej pory nikt mi tego nie potwierdzil. Mam zatem bardzo powazne watpliwosci, czy przy zdalnym oddzialywaniu na ludzki system nerwowy rzeczywiście uzywa się mikrofal. Do ich niedogodnosci zdecydowanie należa wymogi energetyczne. Do skutecznego zdalnego oddzialywania na system nerwowy potrzebne by były potezne emitery, dlatego ze moc wysylanej energii elektromagnetycznej zmniejsza się eksponencjalnie wraz z odlegloscia.

Na konferenci Covert Harassment v Belgii mluvil Dr. Henning Witte o skalárních vlnách, které se šíří bez ztráty energie. Zaujalo mě na tom, že Nikola Tesla údajně rozsvítil žárovku na vzdálenost 42 kilometrů a obstaral jsem si proto jeho patent, abych na tuto technologii získal reálný náhled. Z patentu jsem zjistil, že k vysílání energie na dálku používal vysoké frekvence střídavého proudu.

Na brukselskiej konferencji o uporczywym nekaniu Dr. Hennig Witte mowil o falach skalarnych, które rozprzestrzeniaja się bez utraty energii. Zaintrygowal mnie fakt, ze Nikola Tesla rozswietlil zarowke z odleglosci 42 kilometrow i zapoznalem się z jego patentem, ze by mieć wyobrazenie o tej technologii. Z patentu wywnioskowalem, ze do zdalnego wysylania energii uzywal wysokich czestotliwosci pradu zmiennego.

Na Wikipedii jsem našel, že ani v jeho poznámkách nebyl nalezen záznam o tom, že by vyslal elektrickou energii na vzdálenost 42 km a že s tímto tvrzením přišel až jeho životopisec v roce 1942. Nikola Tesla zemřel v roce 1943. Je potvrzeno, že Nikola Tesla rozsvítil bez elektrického vedení žárovku na druhém konci jeviště. To ovšem mohl být, vzhledem k vysoké frekvenci střídavého proudu, který používal ve svém vysílači, snadno elektromagnetický přenos elektrické energie. Je zřejmé, že kdyby Teslův bezeztrátový přenos elektrické energie fungoval na velké vzdálenosti, pohybovaly by se nejpozději v druhé světové válce americké tanky a letadla s použitím dálkového přenosu elektrické energie. Dodnes tomu tak není.

Na Wikipedii znalazlem, ze w jego notatkach nie było zmianki o tym, ze wyslal energie elektryczna na odleglosc 42 kilometrow. Twierdzil tak tylko jego biograf w 1942 roku. Nikola Tesla zmarl w 1943 roku. Wiadomo, ze Nikola Tesla rozswietlil bezprzewodowo zarowke na drugim koncu sceny. Moglo tak być, jako ze w swoim nadajniku uzywal wysokich czestotliwosci pradu zmiennego. Mogl zatem wykorzystac elektromagnetyczna fale nosna. Jest oczywiste, ze gdyby bezstratny przesyl elektrycznej energii dzialal na wielkie odleglosci, najpozniej w Drugiej Wojnie Swiatowej amerykanskie czolgi i samoloty poruszalyby się z uzyciem zdalnego przesylu energii elektrycznej. A do dzisiaj tak się nie dzieje.

Texty o skalárních polích, které jsem četl, byly velmi nekonkrétní a neposkytovaly žádnou jinou možnost ověření, než Teslův pokus. O bezeztrátovém přenosu energie a dálkovém působení na lidskou nervovou soustavu psali i ruští vědci, kteří v podstatě stejné účinky, jaké by mohla mít skalární pole, popisovali jako účinky torzních polí.

Teksty o falach skalarnych, które mialem okazje czytac, były bardzo malo konkretne i nie donosily o zadnym znaczacym eksperymencie. O bezztratnym zdalnym przesyle energii na ludzki system nerwowy pisali rosyjscy naukowcy, którzy przypisywali identyczne oddzialywanie, jak przy falach skalarnych, polom torsyjnym.

Pokoušel jsem se kdysi existenci torzních polí, podle jejich návodů, experimentálně ověřit, ale experimenty neměly žádný výsledek. Navíc jsem se dozvěděl, že ruští vědci popisovali jako účinky torzních polí na chladnutí roztavené oceli, fyzikům dobře známý účinek magnetického pole. Jsem přesvědčen, že jak v případě skalárních polí, tak v případě torzních polí, jde o vědecké mystifikace, které vytvořili vojenští vědci, kteří nesmějí publikovat své utajené výzkumy, ale přesto chtějí dát veřejnosti najevo, že něco vymysleli. Existují ovšem metody bezeztrátového dálkového přenosu informací, které byly  vědecky ověřeny. Jedná se o nelokální spojení elektronů a fotonů.

Probowalem zgodnie z ich instrukcjami eksperymentalnie potwierdzic istnienie pol torsyjnych, ale bez rezultatu. W dodatku dowiedzialem się, ze rosyjscy naukowcy opisywali jako dzialanie pol torsyjnych na chlodzenie surowki stali, dobrze znane z fizyki oddzialywanie pola magnetycznego. Jestem przeswiadczony, ze tak jak w przypadku fal skalarnych, w przypadku pol torsyjnych chodzi o naukowa mistyfikacje wojskowych uczonych, którzy nie maja odwagi upublicznic swoich utajnionych badan, chcieli jednakze wyjawic publicznosci, ze cos wymyslili.

Zapis wykładu wygłoszonego 20 listopada 2014 na Pierwszej Europejskiej Konferencji o Uporczywym Nękaniu
`
W minionej dekadzie najbardziej widocznym trendem w światowej polityce było zastąpienie walki o demokracje walką o władzę. można to zobrazować obecną sytuacją na Ukrainie. Wiecie Państwo zapewne, ze w ostatnich wyborach większość mieszkańców wschodniej Ukrainy nie zagłosowała na partie popierające członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej. Pomimo tego demokratyczna Unia Europejska i niemniej demokratyczne Stany Zjednoczone popierają zachodnich Ukraińców w ich wojnie przeciw wschodnim współobywatelom, podczas gdy demokratyczna Rosja sprzyja wschodnim Ukraińcom w ich walce przeciwko zachodnim mieszkańcom kraju. Czyż nie jest to dowód, że we współczesnym świecie demokracja nie jest priorytetem dla elit władzy i stojących za nimi elit finansowych?
`
Kwestia utajnienia istnienia technologii kontroli umysłu sprzyja temu prymatowi władzy nad demokracją. Nie byłoby żadnego powodu do ukrywania tych technologii przed ogółem, gdybyśmy żyli w świecie, w którym panuje demokracja.
`
Fakt, że technologie mind control są ściśle tajne powoduje, że mogą być używane w stosunku do niewinnych ludzi. Rządy są doskonale świadome, że z chwilą, gdy ich obywatele dowiedzą się, że władza dysponuje technologiami mogącymi kontrolować ich procesy myślowe oraz funkcje życiowe sterujące ich ciałami, zażądają natychmiastowego i podlegającego ścisłej kontroli zakazu stosowania tychże. Wiedza o posiadaniu przez rządy takich technologii jest bowiem równoznaczna z wiedzą o końcu demokracji.
 `
Dlatego tez nasze usiłowania szerzenia informacji o istnieniu tych technologii są próbą ratowania demokracji i tak możemy zdefiniować podstawowy cel tej konferencji – jako dążenie do uratowania demokracji.
`
Dla ofiar eksperymentów z użyciem technologii mind control, ich utajnienie jest najpoważniejsza przeszkodą w powrocie do zdrowia i odzyskaniu elementarnej wolności. Jak tylko technologia pozwalająca na zdalne sterowanie ludzkim systemem nerwowym zostanie ujawniona, jedynym możliwym wyjściem będzie ustanowienie prawa zakazującego jej używania a także regulacje w kwestii powołania organów uprawnionych do wykrywania i mierzenia szkodliwego promieniowania będącego nośnikiem tych technologii a także ustalania jego żródeł. Ofiary, w które wycelowane jest to promieniowanie, powinny mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie ewentualnego użycia tych technologii w ich przypadku, co w konsekwencji pozwoliłoby przerwać tortury, jakim są poddawane. Jak dotąd największą przeszkodą w tym procesie jest stosunkowo mała liczba osób dotkniętych tym problemem. Zbyt mała by ich głos mógł zaważyć w demokratycznych procedurach.
`
Istnieje kilka dróg uświadomienia opinii publicznej konieczności rozwiązania problemu technologii mind control i nakłonienia prawodawców i rządy państw do wszczęcia procesu legislacyjnego mającego na celu potępienie użycia wszelkich typów promieniowań do kontrolowania funkcji systemu nerwowego człowieka.
 `
Pierwszym podejściem ku rozwiązaniu tego problemu jest szerzenie informacji o dowodach na istnienie technologii kontroli umysły via Internet. Opublikowano już pewną ilość wyników naukowych eksperymentów, które potwierdziły, ze impulsowo modulowane mikrofale mogą wywoływać zmiany w ludzkim systemie nerwowym włączając w to halucynacje słuchowe i słyszenie mikrofal. te dowody naukowe mogą być poparte informacjami z websites i ministerstw obrony krajów NATO, które uczestniczą aktywnie w rozwoju broni nieśmiercionośnych wliczając w to urządzenia walki radioelektronicznej oddziałujące na system nerwowy. Mówi o tym raport Parlamentu Europejskiego zatytułowany Technologie Kontroli Populacji http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf .
 `
Na przykład na stronie Ministerstwa Obrony Czech możemu przeczytać: „Wysokie częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego wpływają niszcząco na funkcjonowanie mózgu i centralnego systemu nerwowego, co zaatakowana jednostka odczuwa jednocześnie jako ból nie do zniesienia spowodowany przenikliwym buczeniem i piskiem oraz jako silne uczucie lęku i niepokoju. Intensywność tych doznań zależy od okoliczności i parametrów nadanego sygnału. Zapewne chcąc ukryć tę informację przed czeską opinią publiczną artykuł ten zdjęto ze strony Czeskiego Ministerstwa Obrony, chociaż można go ciągle odnależć na portalu ministerstwa, jesli zna się dokładny adres http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 .
 `
Dalszych dowodów na to, ze przynajmniej niektóre rządy są z posiadaniu technologii mind control są przepychanki zmierzające, albo do całkowitego zakazu wspomnianych technologii, albo wręcz przeciwnie do ich militarnego wykorzystania.
`
Rosja zaproponowała wprowadzenie zakazu broni radioelektronicznych, uznanych juz w 1986 roku przez Komitet ds Rozbrojenia ONZ za broń masowego rażenia i tylko weto Stanów Zjednoczonych zadecydowało, że zakazu nie wprowadzono. W 1998 Rosja zwróciła się do ONZ, OSCE i rady Europy z propozycją międzynarodowej konwencji o zakazie rozwoju i stosowania broni informacyjnych. W owym czasie złożono już w rosyjskim parlamencie cztery projekty regulacji wykluczające użycie technologii kontroli umysłu. unia Europejska poszła śladem Rosji i w 1999 roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję wzywajacą do potępienia wszelkich manipulacji na ludziach. w sposób oczywisty Rosja i Unia Europejska podjęły współpracę, by zapobiec rozbudowie amerykańskiego systemu HAARP, który najwyrażniej może być stosowany do zdalnego sterowania systemami nerwowymi całych populacji. I tym razem do niepodpisania konwencji zakazującej rozwoju i użycia broni informacyjnych nie doszło na skutek sprzeciwu Stanów Zjednoczonych. Co więcej udało im się przekonac kraje UE do wbudowania planów rozwoju broni nieśmiercionośnych w ich własne doktryny wojenne i porzucenia uprzednich wysiłków zmierzających do ich potępienia. W 2001 roku Dennis J. Kucinich oprotestował decyzję rządu USA o zachowaniu arsenału technologii mind control i złożył w Kongresie projekt regulacji (Space Preservation Act) wnioskując między innymi o zakaz tych technologii. Inicjatywa ta niezostała jednak podjęta. Po długim milczeniu Rosja w 2012 roku zdając sobie sprawę, że broń nuklearna nie jest już wystarczającym straszakiem dla Stanów Zjednoczonych, zmieniła swoje stanowisko deklarując ustami Ministra Obrony, że bronie psychotroniczne są częścią składową rosyjskiego programu zbrojeniowego na lata 2011-2020 http://en.rian.ru/mlitary_news/20120322/172332421.html .
`
Wyżej wymienione poczynania rządów i członków parlamentów w połączeniu ze wzmiankowanymi doniesieniami naukowymi stanowia przekonywające dowody, że urządzenia umożliwiające zdalne manipulowanie funkcjami ludzkiego ciała i umysłu realnie istnieja tu i teraz.
`
Kłopot w tym ,że jeśli ktoś już zbierze tego typu dowody i opublikuje je w Internecie ( jako że żadne oficjalne media nie ośmielą się upubliczniać utajnionych informacji ), taki wpis czy blog natychmiast staje się celem ataku rządowych agencji. Na przykład, gdy opublikowałem artykuł pod tytułem: „Jak daleko do zakazu broni psychotronicznej?”, komentarze odnoszace sie do mojej strony były blokowane na Facebooku jako spamy a na Twitterze jako malware i w koncu moje obie strony w języku czeskim i angielskim zawierające ten artykuł zostały usunięte z sieci. Najwyrażniej zachodnie a  zwłaszcza amerykańskie służby nie chciały dopuścic, by na zachodniej półkuli doszło do powtórzenia Arabskiej Wiosny.
`
Uświadomienie wspólnocie internetowej tej skrytej cenzury ze strony agencji rządowych będzie wymagało od nas systematycznego wysiłku. Warto kazdorazowo nagrywać kamerą strony, gdzie tego typu informacja się ukazuje a następnie ponownie je filmować już po usunięciu niewygodnej informacji. Tak samo z zablokowanymi odniesieniami do niej na Twitterze czy Facebooku. Takie nagrania, dokumentujące działania agencji rządowych powinny być umieszczane razem na nowych stronach a cały kontekst skrupulatnie opisany i opublikowany. W celu uniknięcia przewidywalnych represji, powinny to robic całe zespoły a nie tylko jednostki. Tą drogą byc może uświadomimy szerokiej publiczności, że służby specjalne ukrywają przed nią fakt posiadania technologii umozliwiających zdalne kontrolowanie ludzkiego zachowania. Osoby chcące podjąć ten trud, proszę o kontakt mbabacek@czin.eu
`
Kolejny etap w walce z tajemnicą otaczającą bronie zdalnej kontroli ludzkiego systemu nerwowego to informowanie członków parlamentów o realnym istnieniu tychże. Większość z nich zdaje się nie posiadać dostępu do informacji niejawnych. Rozmawiałem z dwoma posłami do czeskiego parlamentu i żaden z nich nie wiedział, że możliwe jest zdalne sterowanie ludżmi. Jest zrozumiałe, że skoro nie podejrzewają nawet istnienia takich technologii, nie czują żadnej potrzeby wprowadzenia zakazu ich używania. Skądinąd wiemy, że nasi reprezentanci nie podejmują spraw, o które nie zabiegają ich wyborcy. Zatem w sprawie wykluczenia technologii mind control, presja opinii publicznej jest niezbędna, by posłowie poczuli sie zmuszeni do podjecia konkretnych działań w tym kierunku. Do członków parlamentu nalezy sięzwracać indywidualnie upewniająć się, że nasza informacja do nich dotarła a następnie informowac o tym opinie publiczną. Znów zadanie to może być wykonane tylko przez zorganizowaną grupę osób i powinna to byc ta sama grupa, ktora stara się zaalarmowac opinie publiczną. należałoby stworzyć w Internecie specjalna stronę poswięconą tylko temu zadaniu informowania polityków.
`
Trzecim sposobem nakłonienia rządów i organów ustawodawczych do wyjęcia spod prawa technologii kontroli umysłu i ustanowienia organów zdolnych do wykrywania tych szkodliwych promieniowań jest wykazanie wykonalności technologii umożliwiających  zdalne manipulowanie systemem nerwowym człowieka. Problem jednak w tym,, że trybunały konstytucyjne zazwyczaj nie mają mocy proponowania nowych rozwiązań legislacyjnych. przynajmniej w Republice Czeskiej , jak dotąd, Trybunał Konstytucyjny nie ma takich uprawnień. Jedyną drogą obejścia problemu jest wytoczenie normalnego procesu sądowego i jeśli sąd odmówi wszczęcia postępowania, odwołanie się od tej decyzji do trybunału konstytucyjnego. Kłopot w tym, że by wnieść pozew z pełnym tego słowa znaczeniu, trzeba dysponować niepodważalnymi dowodami. Na szczęście można to osiągnąć przy użyciu różnych urządzeń służących do detekcji promieniowania.
`
Niepodważalny dowód to dowód przeprowadzony w sposób naukowy. Gros detektorów dostępnych na rynku służy do wykrywania częstotliwości powyżej 8 GHz. Większość naukowców badających oddziaływanie pulsującego promieniowania mikrofalowego na ludzki mózg jest zdania, że nośnik częstotliwości mikrofalowych powyżej 3 GHz nie wywiera żadnego wpływu.Tłumaczy się to tym, że im wyższe częstotliwości mikrofalowe, tym szybciej są tłumione w ludzkich tkankach i dlatego nie wnikają dośc głęboko w mózg, by zaburzyc jego funkcjonowanie. Tym niemniej są przedziały częstotliwości powyżej 3 GHz, w których fale elektromagnetyczne wnikną na tyle głęboko, by wywołać zmianę w systemie nerwowym. Są to częstotliwości czerwieni  i światła z bliskiej podczerwieni. Swiatło czerwone o długości fali od 620 do 750 nanometrów wnika na około 1 centymetr wgłąb tkanki mózgowej i tym samym może zaburzyć prawie jedną czwartą szarej substancji. Bliska podczerwień o długości fali pomiędzy 700 a 800 nanometrów wnika normalnie na głębokość od 3 do 4 cm, ale gdy geometryczna  forma takiej fali zmieni się, to działanie promieniowania mozna zaobserwować aż na głębokości 20 cm. Tak znaczącą penetrację tkanki mózgowej przez światło czerwone i światło bliskiej podczerwieni mozna wyjaśnić przeciętna częstotliwością normalnego funkcjonowania ludzkich komórek, która sytuuje się pomiędzy 600 a 720 nanometrów http://www.elixa.com/light/healing.htm, co pokrywa się z długościami fal czerwieni i bliskiej podczerwieni. Niektóre badania sugerują, że światło bliskiej podczerwieni może niszczyć włókna nerwowe. http://www.revitavet.com/CaseStudies/MechanismsActionInfraredLightTissueHealing.pdf  (str.6)
`
Nie potrzeba żadnych mikroczipów, by uzyskać kontrolę nad  ludzkim systemem nerwowym  za pomocą pulsującego światła. Naukowcy wyhodowali wirusy, które wymuszają na naszych neuronach reakcję na pulsujące światło http://www.realclearscience.com/blog/2014/01/optogenetics_the_physics_of_mind_control_108437.html . zatem obecnie, by uczynić człowieka podatnym na dowolną manipulację jego systemem nerwowym wystarczy spowodować, by zjadł odpowiednio zainfekowaną żywność bądż poddał się szczepieniu. Przytoczę dwa przykłady. Gero Miesenbock odciął musze głowę a potem użył pulsującego światła, aby skłonić „ciało muchy” do fruwania i tak się stało http://www.sciam.cz/files/vydani/SA_03_2010/brezen_2010_rozsveceni_mozku.pdf . Inny przykład, Carl Diesentoth zmusił mysz do skręcania w labiryncie tylko w lewą stronę używając wyłącznie pulsacji świetlnych. http://www.youtube.com/watch?v=88TVQZUfYGw
`
Jednakże światło czerwone i bliskiej podczerwieni nie przenika przez mury i inne przeszkody optyczne http://paginas.fe.up.pt/~ee05005/tese/arquivos/wireless_ir_com.pdf i dlatego nie może być używane do ciągłego sterowania ludzkim systemem nerwowym. W dodatku światło czerwone jest widzialne i jako takie łatwe do wykrycia. pozostaje do rozstrzygnięcia, czy wirusy wymuszające reakcję neuronów na światło mogłyby wywołać podobny efekt przy użyciu częstotliwości mikrofalowych (od 100 MHz do 3 GHz) wnikających wgłąb mózgu. Jeśli nie, z dużym prawdopodobieństwem współczesna nauka może wyprodukować zmutowaną ich wersję „pracującą” w częstotliwościach mikrofalowych. Częstotliwości bliskiej podczerwieni, niewidoczne, są wykrywalne specjalnymi detektorami http://www.gigahertz-optik.de/272-0-RW-3702.html . Tu również rodzi się pytanie, czy kształty fal o częstotliwości powyżej 3GHz nie mogą być zmienione, by uzyskać efekt wnikania w tkanki ludzkie. W Internecie można znależć detektory dla częstotliwości używanych przez NATO (20-40 GHz) http://www.bestbuy.com/site/whistler-laser-radar-detector-black-black/1307396490.p?id=mp1307396490&skuId=1307396490 .
`
W każdym bądż razie w poszukiwaniu dowodu na użycie tzw. „psychoaktywnych” impulsowych częstotliwości mikrofalowych wobec danej osoby musi być przeprowadzone skrupulatne badanie za pomocą dostępnych urządzeń wykrywających. Pozytywny wynik takiego badania podajemy do wiadomości mediów i sądu i taki dowód powinien być dla nich wystarczającym bodzcem do wszczęcia procesu legislacyjnego potępiającego posiadanie i używanie technologii mind control przez osoby prywatne oraz wszelkie rządowe organizacje czy agencje. Jest oczywiste, że tak media jak i sądy będą chciały zweryfikować zaprezentowane dowody w naukowych laboratoriach. Dlatego warto się zwrócić z prośbą o poddanie naszych ustaleń ekspertyzie naukowej zanim jeszcze przedstawimy je prasie lub sądom. Wielu spośród naukowców to życzliwi ludzie, którzy w obliczu dowodów nagranych na wideo mogą zechcieć potwierdzić je za pomocą specjalistycznego wyposażenia, jakim dysponują.
 `
Zdefiniujmy, co to znaczy przekonywający dowód. Według różnorakich badań promieniowanie elektromagnetyczne w miastach nie przekracza 5 mikrowatów na centymetr powierzchni, chociaż w pewnym mieście w Indiach pomiar wykazał aż 1 mw na cm2. Większość naukowców badających oddziaływanie mikrofal na ludzki organizm zgadza się, że wystarczająca gęstość mocy nie przekracza 10 mW na centymetr powierzchni. W eksperymencie Allena H.Freya z mikrofalowym efektem słuchowym przeciętna gęstość mocy wahała się dla  różnych częstotliwości i szerokości impulsu od 0,4 mW na cm2 do 7,1 miliwata na cm2. W doświadczeniach Rossa Adeya z wypłukiwaniem wapnia z komórek nerwowych, odpływ zachodził tylko w zakresie gęstości mocy od 0,1 do 1mW na cm2 lub w innych przypadkach otrzymano najlepsze wyniki stosując pole elektromagnetyczne o natężeniu 10V na metr i 56 V na metr. Jako że gęstość mocy częstotliwości umożliwiających kontrolę umysłu jest zbliżona do wartości smogu elektromagnetycznego panującego w miastach zaleca się wykonywanie pomiarów z dala od wszelkich aglomeracji. Pomiar powinien być przeprowadzany jak najdalej od wszelkich anten telefonii komórkowej podziemnych linii przesyłowych dla których natężenie pola elektromagnetycznego może osiągać 100 V na metr, czy linii wysokiego napięcia z polem mogącym wynosić do 10 000 V na metr. Osoba, u której wykonujemy pomiar, powinna zbliżać się do mierzącego z pewnej odległości, by ten mógł zobaczyć i nagrać na video, czy gęstość mocy wzrasta w miarę zbliżania się namierzanego. Badanie powinno być powtórzone parokrotnie. Urządzenie służące do pomiaru ( w V na metr) pola elektromagnetycznego w zakresie od 5Hz do 400 Hz (z dokładnością do jednego mikrowata na cm2 i gęstością mocy pola elektromagnetycznego w częstotliwościach od 300 MHz do 2000 MHz (2 GHz) w miliwatach na cm2 można znależć w Internecie jako Detektor promieniowania elektromagnetycznego DT – 1180 za 21 USD.
 `
Co się tyczy liczników (mierników) częstotliwości wykrycie za ich pomocą obecności mikroczipa w przestrzeni miejskiej czy poza nią, jest raczej niemożliwe a powodu wszechobecnego wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego w dzisiejszym środowisku. Są jednak jaskinie czy stare kopalnie, do których fale elektromagnetyczne o częstotliwościach mikrofalowych nie docierają. Personel ochrony tych obiektów z reguły bez oporów zezwala na przeprowadzenie pomiarów. Jesli czip nie pobiera energii od zewnętrznej anteny będzie nadal pracowac także we wnętrzu kopalni czy groty. Jego działanie powinno zostać zmierzone za pomocą licznika częstotliwości ( ACECO FC – 6002 MHz rejestrujący częstotliwości do 6 GHz mozna kupić za 149 euro) jak również urządzeniem do pomiaru gęstości mocy a pomiery powinny zostać udokumentowane przez sfilmowanie. Nalezy powtórzyć pomiary w tym samym miejscu bez obecności osoby namierzanej i na osobie, która nie stwierdza u siebie objawów kontroli umysłu przez napromieniowanie. Pomiary kontrolne powinny zostać powtórzone kilkakrotnie przed kamerą. Następnie nagranie video przedstawiamy naukowcom, którzy dysponują pomieszczeniami ekranowanymi względem pola elektromagnetycznego i prosimy ich, by potwierdzili obecność czipa przy pomocy swojego sprzętu. Tak otrzymane naukowe dowody powinny być następnie zaprezentowane mediom i sądowi ( w celu zaoszczędzenia pieniędzy mozna zacząć od kupna detektora promieniowania elektromagnetycznego). Będę zobowiązany za każdy sygnał takiego dowodu, którz prosze kierować na adres mojej poczty elektronicznej: mbabacek@czin.eu
 `
Jest jeszcze jeden eksperyment, o który warto się  pokusić chociaż w założeniu nie dostarczy nam obiektywnego dowodu. Trzeba spróbowac ustalić, na ile zmieni się odczucie potencjalnej ofiary mind control, gdy zmienimy parametry pola elektromagnetycznego, w którym się znajduje. Kiedy Ross Adey doniósł o swoich doświadczeniach z odpływem wapnia z neuronów, inni naukowcy odkryli, że otrzymują identyczne wyniki przy zastosowaniu innych częstotliwości impulsów mikrofalowych.Szukając przyczyn tego zjawiska wykazano, że to zmiany w natężeniu ziemskiego pola elektromagnetycznego w miejscach przeprowadzania eksperymentów były przyczyną różnic w wynikach doswiadczen.. W końcu Ross Adey umieścił w pobliżu mózgów kurczaków, na których prowadził eksperymenty, cewkę Helmholtza, któóra odcina połowę ziemskiego pola elektromagnetycznego. Teraz, by spowodować odpływ wapnia z neuronów,zamiast częstotliwości pulsowania o wartości 15 Hz potrzebował częstotliwości 30 Hz. Wyjaśnienie zjawiska leży w rezonensie cyklotronowym. Dlatego tak waznym jest ustalenie, czy odczucia potencjalnej ofiary ulegną zmianie przy przyłożeniu silnego, sztucznego pola elektromagnetycznego lub zastosowaniu cewki Helmholtza. W latach 70tych ubiegłego wieku hełmy suszarek fryzjerskich generowały pole elektromagnetyczne o sile około 30 Gausów (natężenie  ziemskiego pola elektromagnetycznego waha się pomiędzy 0,25 do 0,65 Gausa). Jeśli powszechnie używane hełmy suszarek nadal wytwarzają silnie pole magnetyczne, warto by zobaczyć na ile odczucia osoby badanej zmieniają się, gdy suszy włosy w takim hełmie (jeśli nie warto byłoby kupić gdzieś stara wersję hełmu). Jeśli zatem doznania kilku osób podających się za ofiary mind control zmieniałyby się wraz ze zmianą ziemskiego pola magnetycznego, byłby to dowód, że osoby te są napromieniowywane pulsacyjnymi mikrofalami i pozostawałoby tylko ustalić, jakie częstotliwości nośne zastosowano wobec tych osób. ( Gdyby ktokolwiek spróbował tej drogi, proszę o podanie mi wyników doświadczenia mbabacek@czin.eu ). Innym sposobem doświadczenia działania silnego pola elektromagnetycznego jest przeprowadzenie badania RMI ( rezonansu magnetycznego), które zazwyczaj trwa ponad pół godziny. także solenoid spełniłby tę rolę.

 `
Sądzę, że należy stworzyć w Internecie szereg stron poświęconych wyłącznie naukowym aspektom mozliwosci użycia pulsującego pola elektromagnetycznego przeciwko ludziom.
 `
Jakieś osiem lat temu w Internecie natknąłem się na pewną propozycję chińskich naukowców. Chodziło o ideę dotyczącą rozwijania bezpośredniego połączenia pomiędzy jednym mózgiem a drugim, przy pomocy użycia nie-lokalnych własności elektronów i fotonów. To pojecie nielokalności głosi, że dwa elektrony albo fotony, kiedy spotykają się ze sobą, to w wyniku reakcji ulegną sprzężeniu (splątaniu), które istnieje bez względu na to jak daleko znajdują się od siebie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fotony lub elektrony w obu mózgach, lub w pojedynczym mózgu i w neurokomputerze, które wcześniej spotkały się (uległy splątaniu), pozostaną połączone (oba mózgi lub mózg z neurokomputerem). Tak jak widzieliśmy wcześniej, światło z bliskiej podczerwieni może przenikac 20 cm wgłąb mózgu. To daje potencjalną możliwość sprzężenia (spotkania się) obu fotonów, a tym samym na połączenie obu mózgów ze soba, lub połączenie mózgu z komputerem, który symuluje jego aktywność. Zdaję sobie sprawę, że wykrycie takiego złowrogiego działania jakiejś rządowej organizacji byłoby raczej niemożliwe. Słusznie powinniśmy się zastanowić, czy uzywane przez nich bronie moga mieć postać nieznanych praw fizyki. Mozliwa obrona przed tego typu manipulacją ludzkim umysłem polegałaby na zastąpieniu splątanych fotonów nowymi poprzez odpowiednio długą ekspozycję mózgu na światło bliskiej podczerwieni.Ktokolwiek chciałby tego spróbowac, powinien postarać się o generator podczerwieni pozwalający na penetrację tkanek mózgu na głębokość 20 cm ( z odpowiednio dostrojonym kształtem fali). Osoba przeprowadzająca takie doświadczenie powinna się jednak upewnić, czy urzadzenie nie wytwarza promieniowania rozgrzewającego tkanki, co mogłoby skutkować uszkodzeniem mózgu. Swiatło w bliskiej podczerwieni podnosi temperaturę tkanek tylko o 0,2 stopnie C.
 `
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że we współczesnym świecie, wraz z nieprawdopodobnym postępem w dziedzinie nauki i technologii, zakaz wpływania na ludzki mózg za pomocą wszelkiego rodzaju promieniowania przez rządy, organizacje przestępcze czy osoby prywatne powinien by wpisany w konstytucje wszystkich krajów.
 `
W naszych czasach główną przeszkodą w osiągnięciu tego celu jest dążenie Stanów Zjednoczonych i ich elit finansowych i korporacyjnych do zdobycia globalnej władzy w miejsce podzielenia się tą władzą z Rosja, Unią Europejską czy innymi demokratycznymi krajami z Chinami włącznie. Jesli wspólnota ludzka ma mieć jeszcze jakąś humanistyczną i demokratyczną przyszłość, walka o dominację nad całym swiatem prowadzona przez poszczególne rządy musi zostać zahamowana.
`
Napisane przez Mojmír Babáček, Listopad 2014.
Edytowanie: Rudy Andria, Grudzień 2014.
Tłumaczenie: Ewa Pawela, Marzec 2015
 `
żródło: http://www.covertharassmentconference.com/summary_videos?v=Mojmir_Babacek