Posts Tagged ‘ELF’

Mojmir

zdj. Mojmir Babacek CHC2014

Treść prelekcji honorowego gościa pierwszej polskiej konferencji STOP MIND CONTROL, Mojmira Babáčka z dnia 29.03.2015r we Wrocławiu.

Działanie układu nerwowego a promieniowanie elektromagnetyczne

Hlavní problém spojený s existencí technologií, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy spočívá v tom, že neexistuje zákon, který by zakazoval jejich používání na lidech. Ten ovšem neexistuje proto, že existence těchto technologií je utajená v rámci různých vojenských aliancí nebo jednotlivých států, usilujících o podíl na světové moci.

Glowny problem zwiazany z istnieniem technologii umozliwiajacych zdalne sterowanie ludzkim systemem nerwowym polega na tym, ze nie ma prawa, ktore zabranialoby stosowania tego na ludziach. A nie ma takiego, kdyz samo istniene tych technologii jest utajnione w ramach roznych zbrojnych sojuszy czy przez pojedyncze panstwa konkurujace ze soba o podzial wladzy w skali globalnej.

Kdyby měla na této planetě převažovat demokracie nad bojem o moc a touhou po ovládnutí světa různých finančních uskupení, která sní o tom, že si touto mocí zajistí vydatné a bezpečné zisky, byla by existence těchto technologií dávno zveřejněna a jejich používání by bylo stíháno přísnými tresty.

Gdyby na tej planecie demokracja wiodla prym nad walka o wladze, po opanowaniu swiata przez finansjerje, która sni tylko o tym, ze te wladze zamieni na wielkie i bezpieczne zyski, to istnienie tych technologii byłoby już dawno ujawnione a ich uzywanie byloby scigane surowymi karami.

Nicméně demokracie, alespoň zdánlivě, nabízí cesty, kterými by mohlo být možné zákaz používání těchto technologií prosadit i proti vůli mocných. Nabízejí se provokativní řešení, jakým by mohlo být sestrojení přístroje, kterým by byl uspán soudce, který by měl rozhodnout, jestli používání takových technologií je nezákonné nebo dokonce celého parlamentu, který by měl udělat stejné rozhodnutí.

Niemniej demokracja, choc pozornie, oferuje nam sposoby, ktorymi można by było taki zakaz uzywania tych technologii przeprowadzic nawet wbrew woli moznych tego swiata. Oferuje naprzyklad prowokacyjne rozwiazanie jakim mogloby być skonstruowanie urzadzenia, które uspiloby sedziego, który mialby rozstrzygnac czy uzywanie takich technologii jest sprzeczne z prawem, albo wreszcie uspienie calego parlamentu, który mialby się podjac identycznego rozstrzygnieca.

Uvážíme-li, že by o naší akci tajné služby nejspíš předem věděly, mohl by to být způsob, jak je donutit, aby s námi jednaly. Možná už i jenom  kolektivní šíření tohoto textu by mohlo způsobit, že by s námi tajné služby začaly jednat. Musely by totiž, pokud je text správným návodem k výrobě přístrojů na dálkové ovládání mozku, mít obavu, že se ho zmocní kriminální živly. Fakt, že šíření mých textů bylo zablokováno na Facebooku a Twitteru a moje webová stránka vymazána, svědčí pro tuto možnost.

Rozwazmy stworzenie takiej sytuacji, zeby o naszej akcji dowiedzialy się sluzby specjalne. Moglby to być sposob, zeby je sklonic do negocjacji. Juz samym rozpropagowaniem tegu tekstu można by uzyskac, ze zaczeliby się z nami liczyc. Musialyby się bowiem obawiac, ze o ile ten tekst jest poprawna instrukcja do wytworzenia urzadzenia do zdalnego sterowania mozgiem, ze przejma je elementy kryminalne. Fakt, ze propagowanie moich artykulow zostalo zablokowane na Facebook-u i Twitterze a moje strony usuniete z sieci, dowodzi takiej mozliwosci.

Podívejme se teď, jak funguje lidská nervová soustava.  Lidské tělo je do značné míry tvořeno tekutinami, ve kterých se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty.

Przyjrzyjmy się zatem, jak funkcjonuje ludzki system nerwowy. Ludzkie cialo składa się w znacznej mierze z wody, w której kraza czasteczki, które bądź przyjely bądź oddaly jeden elektron i z tej racji maja albo ladunek dodatni, albo ujemny. Te czasteczki, ktorymi mogą być atomy, molekuly albo grupy molekul, nosza miano jonow.

Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem. V mnoha základních životních funkcích v lidském organismu hrají důležitou úlohu elektrické proudy, kterými jsou proudy těchto nabitých částic.

Plyny w ludzkim ciele są porownywalne do elektrolitow. W wielu podstawowych funkcjach zyciowych organizmow doniosla role odgrywaja prady elektryczne wytwarzane przez wspomniane naladowane czasteczki.

Zatímco  v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud prostřednictvím nabitých iontů. Proudy, vedené ionty, hrají významnou roli i ve fungování nervové soustavy.

Podczas gdy w przewodzie elektrycznym przeplyw pradu powoduja wolne elektrony, w ludzkim ciele prad elektryczny jest pradem naladowanych jonow. Prady naladowanych jonow odgrywaja znaczaca role w funkcjonowaniu systemu nerwowego.

K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů začaly synchronizovaně, ve shodné frekvenci, vysílat nervové vzruchy, kterým se odborně říká akční potenciály. Zdrojem akčních potenciálů jsou membrány neuronů.

Do tego, by czlowiek cos poczul, cos zrobil albo się nad czymś zamyslil, trzeba aby wielkie skupiska neuronow zaczeły synchronicznie w odpowiednich czestotliwościach wysylac impulsy nerwowe, które w fachowym nazewnictwie nosza miano potencjalow czynnosciowych. Miejscem, w ktorym powstaja potencjaly czynnosciowe są blony komorkowe neuronow.

Akční potenciály na membránách neuronů jsou vyvolávány změnou elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán.  K této změně napětí dochází přesunem kladně nabitých iontů z povrchu membrány, kde převažuje kladný náboj do vnitřní části membrány, kde převažuje záporný náboj. Odpálení akčního potenciálu má za následek elektricky negativní tok k další membráně, kde může vyvolat odpálení dalšího akčního potenciálu.

Potencjaly czynnosciowe na blonach komorkowych neuronow powstaja poprzez zmiane napiecia elektrycznego między wewnetrzna a zewnetrzna powierzchnia blony. Do tej zmiany w natezeniu dochodzi poprzez przesuniecie dodatnio naladowanych jonow z powierzchni blony, gdzie przewaza dodatni ladunek, do wewnetrznej czesci, gdzie przewaza ladunek ujemny. Wzbudzenie potencjalu czynnosciowego skutkuje miejscowa zmiana właściwości elektrycznych blony (depolaryzacja), które powoduje wzbudzenie wzdluz neuronu.

Otázka zní, jestli mikrovlny, pulsované ve frekvencích činnosti neuronů, mohou vyvolat odpálení akčního potenciálu. Jednou z prvních metod, jak převést rozhlasové vysílání, nesené elektromagnetickými vlnami, ve kterých se střídá kladné a záporné elektrické pole, do stejnosměrného proudu, bylo použití elektrolytu, který vedl elektrický proud jenom jedním směrem, ale blokoval jeho pohyb opačným směrem.

Pytanie brzmi, czy mikrofale pulsujace na tych samych czestotliwosciach, na których pracuja neurony, mogą powodowac mechanizm spustowy potencjalow czynnosciowych. Jedna z pierwszych metod jak przekonwertowac radiowa emisje na fali nosnej pola elektromagnetycznego, w której nastepuja po sobie na przemian ladunki dodatnie i ujemne na prad staly, było wykorzystanie elektrolitu, który powodowal przeplyw pradu w jednym kierunku a blokowal mu droge w kierunku przeciwnym.

Elektrolyt tak proměňoval střídavý elektrický proud přicházející s elektromagnetickými vlnami v měnlivý stejnosměrný elektrický proud, který bylo možné proměnit v měnlivé a srozumitelné frekvence  řeči a hudby, vysílané reproduktorem. V tomto případě byly elektrolytem kyseliny.

W ten sposob elektrolit przemienial prad zmienny niesiony przez fale elektromagnetyczne w prad staly, który można było zamienic w zrozumiale czestotliwosci mowy i muzyki emitowane przez glosnik. W tym przypadku elektrolitem był kwas.

Kdyby tekutiny, respektive elektrolyty v nervových vláknech fungovaly stejným způsobem a na lidský organismus byly vysílány mikrovlny, pulsované ve frekvencích činnosti lidské nervové soustavy, přicházely by k membránám neuronů proudy iontů v těchto frekvencích, působily by jako nervový vzruch a vyvolávaly by přesuny iontů na membrány a odpalování akčních potenciálů a mohly by tak řídit činnost lidské nervové soustavy.

Gdyby ciecze lub raczej elektrolity we wloknach nerwowych dzialaly w ten sam sposob a ludzki organizm był poddany dzialaniu mikrofal o czestotliwosciach impulsow zbieznych z czestotliwosciami czynnosciowymi ludzkiego systemu nerwowego, czestotliwosci te wzbudzalyby w blonach komorkowych neuronow przeplyw pradow jonow o identycznych czestotliwosciach. Wywolywaloby to impulsy nerwowe, oraz przeplyw jonow wzdluz membrany i wzbudzenie potencjalow czynnosciowych. W ten sposob można by sterowac ludzkim systemem nerwowym.

Když jsem hledal, jestli má elektrolyt v lidském těle stejné vlastnosti jako elektrolyt, použitý při prvních rozhlasových přenosech, narazil jsem na experiment, při kterém byla měřena vodivost elektrolytu pro mikrovlny. Autoři zdůraznili význam jejich experimentu pro studium „vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů”.

Kiedy szukalem informacji, czy elektrolit ma w ludzkim ciele stale parametry jak elektrolit, który był uzywany do pierwszych transmisji radiowych, natrafilem na opis eksperymentu, w ktorym mierzono przewodnictwo elektrolitu dla mikrofal. Autorzy podkreslali znaczenie ich badan dla zrozumiena kwestii oddzialywania mikrofal na ludzkie tkanki o wysokiej zawartosci wody i znacznym stezeniu jonowym.

K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů hrají významnou roli při odpalování akčních potenciálů neuronů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivost byla do jednoho Gigahertze.

W eksperymencie uzyto roztworu soli. Sol ma wzor chemiczny NaCl, co oznacza, ze zawiera atomy chloru i sodu. Jony obu tych pierwiastkow odgrywaja znaczaca role przy wzbudzaniu potencjalu czynnosciowego. Eksperyment wykazal, ze ten typ elektrolitu przewodzi mikrofale do 20 GHz, z tym ze w miare wzrostu czestotliwosci przewodnictwo spada. Najlepsze przewodnictwo otrzymywano do 1 GHz.

Jakkoli tekutina v nervových vláknech,  membrány a další součásti neuronů obsahují i draslík a vápník, je vysoce pravděpodobné, že pokud budou do elektrolytu  v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude na membrány axonů, které mají v nervovém systému řídící funkci a reagují odpalováním akčních potenciálů na změnu elektrického napětí, přicházet elektrický proud v těchto frekvencích a vyvolávat tak nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln.  Kdyby se kdokoli chtěl pokusit vyrobit takovou vysílačku, musel by mít nástup vln i pulsů ve vysílačce velmi ostrou hranu a časovač pulsů by musel mít přesnost na 1 tisícinu Hertze.

Mimo ze plyny we wloknach nerwowych, blony komorkowe neuronow i inne jego czesci zawieraja potas albo wapn, jest wysoce prawdopodobne, ze poki do elektrolitu we wloknach nerwowych przenikaja czestotliwosci mikrofal o parametrach normalnej czynnosci systemu nerwowego, do blon komorkowych aksonow, które maja w systemie nerwowym sterujaca funkcje i odpowiadaja na zmiane napiecia elektrycznego wzbudzeniem potencjalow czynnosciowych, będzie docieral prad elektryczny o takich czestotliwosciach i będzie wywolywal odpowiedz systemu nerwowego w tych narzuconych czestotliwosciach impulsow wysylanych mikrofal.

Soudě podle uvedeného pokusu by pro dálkové ovládání činnosti lidské nervové soustavy bylo optimální používat mikrovlny ve frekvenci do jednoho Gigahertze. Dalším důvodem pro používání nižších mikrovlnných frekvencí je fakt, že s rostoucí frekvencí se snižuje hloubka, do které mikrovlny pronikají do lidské tkáně. Při pokusech detekovat mikrovlnné záření, které možná působí na zacílené osoby, by tedy měly stačit čítače frekvencí zachycující frekvence od 300 nebo méně Megahertzů do 3 Gigahertzů. Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém se také pohybují v tomto rozmezí. Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk 450 MHz a Allenu Freyovi se dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů.

Zatem wedle wzmiankowanego doswiadczenia do zdalnego wplywania na ludzki system nerwowy, najlepiej uzywac mikrofal w zakresie do 1 GHz. Kolejnym argumentem dla zastosowania niskich czestotliwosci mikrofal jest fakt, ze wraz z rosnaca ich czestotliwoscia, obniza się glebokosc, na jaka wnikaja do ludzkich tkanek. Przy probie wykrywania promieniowania mikrofalowego, które zostalo wycelowane w namierzane osoby, powinny wystarczyc mierniki wychwytujace czestotliwosci od 300 lub mniej MHz do 3 GHz. Opublikowane badania poswiecone oddzialywaniu mikrofal na ludzki organizm także poruszaja się w tym obszarze. Ross Adey w swoich badaniach nad odplywem wapnia z komorek nerwowych uzywal czestotliwosci 450 MHz. A Alan Frey skutecznie wysylal dzwiekowe sygnaly do mozgu za posrednictwem czestotliwosci w zakresie od 425 do 1320 MHz.

Nicméně pokusy detekovat radiofrekvenční záření u zacílených osob v těchto frekvencích zatím více méně selhávají. Do lidské tkáně by ale musely pronikat elektromagnetické vlny ve frekvencích atomů nebo iontů prvků, které se podílejí na formování nervového vzruchu.

Zatím se mi podařilo najít frekvenci iontů Calcia a ta je frekvencí skoro infračerveného světla, stejně jako frekvence všech dalších iontů, které se mi podařilo najít. Skoro infračervené světlo je pohlcováno atmosférou a neproníká zdmi. Není tedy použitelné pro dálkové ovládání lisdského mozku.

Jednak eksperymenty majace na celu wykrycie czestotliwosci promieniowania radiowego u osob namierzanych przy zastosowaniu podanych czestotliwosci raczej zawodza. Do ludzkich tkanek musialyby docierac fale elektromagnetyczne o czestotliwosciach atomow albo jonow pierwiastkow, które biora udzial w tworzeniu impulsow nerwowych. Jednakze nie zdolalem dokladnie przestudiowac tej problematyki do tej pory. Odnotowalem tylko, ze chodzi o bardzo wysokie czestotliwosci. Nie jest zatem jasne, czy przenikalyby przez sciany, ale przeplyw pradu elektrycznego w tkankach nerwowych bez watpienia by wywolywaly.

Jak na razie nie zdołałem znaleźć częstotliwości jontów Calcium a ta jest częstotliwością światła prawieże podczerwieni, tak samo jak częstotliwość wszystkich kolejnych jontów, które mi sudało znaleźć. Światło prawieże podczerwieni jest pochłaniane do atmosfery i nie przenika ścianami. Nie nadaje się więc do użycia do zdalnego sterowania mózgu ludzkiego.

V poslední době jsem komunikoval s mužem ze Slovenska, kterému se podařilo se dostat do elektromagneticky odstíněné místnosti na vědeckém pracovišti a i tam cítil účinky toho, co pokládá za elektromagnetické působení na jeho organismus. Místnost byla odstíněna do frekvence 18 GHZ.

Ostatnio rozmawialem z czlowiekiem ze Slowacji, ktoremu udostepniono w naukowej pracowni pomieszczenie ekranowane od fal elektromagnetycznych, ale i tam odczuwal efekty tego, co uwaza za oddzialywanie za pomoca fal elektromagnetycznych na jego organizm. Miejsce to było ekranowane do czestotliwosci 18 GHz.

Přítomným bych chtěl navrhnout, aby se mnou v létě navštívili opuštěný důl pod pohraniční horou Sněžka, kam není zavedeno elektrické vedení a neměly by tam pronikat žádné mikrovlny. Hodinový okruh s odbornými průvodci stojí 180 korun a dvouhodinový okruh stojí 350 korun. Chodí se s baterkami místy po žebřících a je k tomu tedy třeba určitá fyzická zdatnost. Prohlídky se objednávají v květnu. Pokud byste měli zájem o účast, dejte mi Vaši e-mailovou adresu hned po přednášce.

Obecnym chcialbym zaproponowac, zeby w lecie zwiedzili ze mna zamknieta kopalnie pod graniczna gora Sniezka, gdzie nie ma obwodow elektrycznych i nie powinny tam przenikac zadne mikrofale. Godzinny spacer z wykwalifikowanymi przewodnikami kosztuje 180 koron a dwugodzinny 350 korony. Chodzi się z latarkami, miejscami po drabinach a zatem wymagana jest dobra sprawnosc fizyczna. Zwiedzanie zamawia się w maju. Jesli chcielibyscie panstwo wziasc w tym udzial, proszę o podanie mi adresu e-mail-i zaraz po wystapieniu.

Účinky mikrovln by měly zmizet i při ponoření se pod vodu a ani to mi zatím nikdo nepotvrdil. Mám proto velmi vážné pochybnosti, že se při dálkovém působení na lidskou nervovou soustavu skutečně používají mikrovlny. K jejich nevýhodám rozhodně patří energetická náročnost. K účinnému působení na vzdálený nervový systém by bylo potřeba velmi výkonné vysílačky, protože hustota vysílané elektromagnetické energie klesá se vzdáleností exponenciálně.

Oddzialywanie mikrofal powinny zniknac i przy zanurzeniu pod wode. Ale do tej pory nikt mi tego nie potwierdzil. Mam zatem bardzo powazne watpliwosci, czy przy zdalnym oddzialywaniu na ludzki system nerwowy rzeczywiście uzywa się mikrofal. Do ich niedogodnosci zdecydowanie należa wymogi energetyczne. Do skutecznego zdalnego oddzialywania na system nerwowy potrzebne by były potezne emitery, dlatego ze moc wysylanej energii elektromagnetycznej zmniejsza się eksponencjalnie wraz z odlegloscia.

Na konferenci Covert Harassment v Belgii mluvil Dr. Henning Witte o skalárních vlnách, které se šíří bez ztráty energie. Zaujalo mě na tom, že Nikola Tesla údajně rozsvítil žárovku na vzdálenost 42 kilometrů a obstaral jsem si proto jeho patent, abych na tuto technologii získal reálný náhled. Z patentu jsem zjistil, že k vysílání energie na dálku používal vysoké frekvence střídavého proudu.

Na brukselskiej konferencji o uporczywym nekaniu Dr. Hennig Witte mowil o falach skalarnych, które rozprzestrzeniaja się bez utraty energii. Zaintrygowal mnie fakt, ze Nikola Tesla rozswietlil zarowke z odleglosci 42 kilometrow i zapoznalem się z jego patentem, ze by mieć wyobrazenie o tej technologii. Z patentu wywnioskowalem, ze do zdalnego wysylania energii uzywal wysokich czestotliwosci pradu zmiennego.

Na Wikipedii jsem našel, že ani v jeho poznámkách nebyl nalezen záznam o tom, že by vyslal elektrickou energii na vzdálenost 42 km a že s tímto tvrzením přišel až jeho životopisec v roce 1942. Nikola Tesla zemřel v roce 1943. Je potvrzeno, že Nikola Tesla rozsvítil bez elektrického vedení žárovku na druhém konci jeviště. To ovšem mohl být, vzhledem k vysoké frekvenci střídavého proudu, který používal ve svém vysílači, snadno elektromagnetický přenos elektrické energie. Je zřejmé, že kdyby Teslův bezeztrátový přenos elektrické energie fungoval na velké vzdálenosti, pohybovaly by se nejpozději v druhé světové válce americké tanky a letadla s použitím dálkového přenosu elektrické energie. Dodnes tomu tak není.

Na Wikipedii znalazlem, ze w jego notatkach nie było zmianki o tym, ze wyslal energie elektryczna na odleglosc 42 kilometrow. Twierdzil tak tylko jego biograf w 1942 roku. Nikola Tesla zmarl w 1943 roku. Wiadomo, ze Nikola Tesla rozswietlil bezprzewodowo zarowke na drugim koncu sceny. Moglo tak być, jako ze w swoim nadajniku uzywal wysokich czestotliwosci pradu zmiennego. Mogl zatem wykorzystac elektromagnetyczna fale nosna. Jest oczywiste, ze gdyby bezstratny przesyl elektrycznej energii dzialal na wielkie odleglosci, najpozniej w Drugiej Wojnie Swiatowej amerykanskie czolgi i samoloty poruszalyby się z uzyciem zdalnego przesylu energii elektrycznej. A do dzisiaj tak się nie dzieje.

Texty o skalárních polích, které jsem četl, byly velmi nekonkrétní a neposkytovaly žádnou jinou možnost ověření, než Teslův pokus. O bezeztrátovém přenosu energie a dálkovém působení na lidskou nervovou soustavu psali i ruští vědci, kteří v podstatě stejné účinky, jaké by mohla mít skalární pole, popisovali jako účinky torzních polí.

Teksty o falach skalarnych, które mialem okazje czytac, były bardzo malo konkretne i nie donosily o zadnym znaczacym eksperymencie. O bezztratnym zdalnym przesyle energii na ludzki system nerwowy pisali rosyjscy naukowcy, którzy przypisywali identyczne oddzialywanie, jak przy falach skalarnych, polom torsyjnym.

Pokoušel jsem se kdysi existenci torzních polí, podle jejich návodů, experimentálně ověřit, ale experimenty neměly žádný výsledek. Navíc jsem se dozvěděl, že ruští vědci popisovali jako účinky torzních polí na chladnutí roztavené oceli, fyzikům dobře známý účinek magnetického pole. Jsem přesvědčen, že jak v případě skalárních polí, tak v případě torzních polí, jde o vědecké mystifikace, které vytvořili vojenští vědci, kteří nesmějí publikovat své utajené výzkumy, ale přesto chtějí dát veřejnosti najevo, že něco vymysleli. Existují ovšem metody bezeztrátového dálkového přenosu informací, které byly  vědecky ověřeny. Jedná se o nelokální spojení elektronů a fotonů.

Probowalem zgodnie z ich instrukcjami eksperymentalnie potwierdzic istnienie pol torsyjnych, ale bez rezultatu. W dodatku dowiedzialem się, ze rosyjscy naukowcy opisywali jako dzialanie pol torsyjnych na chlodzenie surowki stali, dobrze znane z fizyki oddzialywanie pola magnetycznego. Jestem przeswiadczony, ze tak jak w przypadku fal skalarnych, w przypadku pol torsyjnych chodzi o naukowa mistyfikacje wojskowych uczonych, którzy nie maja odwagi upublicznic swoich utajnionych badan, chcieli jednakze wyjawic publicznosci, ze cos wymyslili.

John Norseen* sugeruje, że mózg – „komputer biologiczny” – może być podłączony bezprzewodowo bez interfejsu mózg-komputer do komputera technicznego, wyjaśniając, że osoba,  może być „pingowana” (wysyłanie pakietu w celu sprawdzenia, czy docelowy serwer odpowiada – przyp.tłumacza) przez „wiązkę światła lub lub sekwencję promieniowania ELF” w celu „odpalenia czegoś w mózgu”. Oczywiście jeden komputer „pinguje” drugi w celu sprawdzenia połączenia między nimi.
Co więcej, jeśli z tym samym „układem” zostaje podłączonych więcej mózgów, wówczas takie same sygnały można kierować(„klonować”) do wielu mózgów. „Nadając komunikaty” u wszystkich podłączonych ludzi można by wywoływać podobne myśli, uczucia, zachowania a nawet przekonania.
To nasuwa myśl komórki umysłowego ula, a nawet duży ul, którego „członkowie” dzieliliby się neuronowymi informacjami, czyli falami mózgowymi. W takim scenariuszu złożone zachowania grupy mogłyby być koordynowane z zewnętrznego „centrum sterowania”, co przywodzi na myśl opowieści niektórych ludzi doświadczających stalkingu (uporczywego nękania).
zaczerpnięte z Nexus Wrzesień – Pażdziernik 2014 str 16
tytuł artykułu „Kontrola umysłów w XXI wieku autor Steven  DiBasio
*John Norseen to znany projektant broni neuronowej u Martina Lockheeda.

Ataki Psychotroniczne, którym nieświadomie podlegają mieszkańcy Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, są wynikiem umieszczania od ponad 50 lat anten zaprojektowanych w celu utrzymania odpowiedniego stanu psychiczno-emocjalnego dużych skupisk ludzi.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/bron-neuro-elektro-magnetyczna-…/

Ataki psychotroniczne są częścią tego, co nazywamy dziś „wojną parapsychologiczną ” – jest to , dość świeża technika wojenna, zainicjowana przez Iluminatów w celu kontrolowania nastrojów części populacji.

Wiele osób, w tym osoby publiczne zaczęły dostrzegać ten narastający problem i doprowadziły one do opublikowania tych informacji w niezależnych mediach .

Od ponad 10 lat temat ten przyciąga uwagę opini publicznej na całym świecie. W artykule tym, przyjrzymy się bliżej, atakom Psychotronicznym w Polsce i Rumunii.

Co to jest atak Psychotroniczny?

Przede wszystkim należy przybliżyć ludziom pojęcie samej „psychotroniki”.

Psychotronika jest stosunkowo nową nauka, która bada interakcje psychiczne na odległość, i bada zjawiska parapsychologiczne, parasenzorialne lub pozazmysłowe.

(Psychotronika (oficjalnie) – interdyscyplinarna dyscyplina badawcza, utworzona w 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi – niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez naukę – zjawiskami.
Definicja zmodyfikowana na Pierwszym Polskim Kongresie Psychotroniki przez Radę Naukową ds. nomenklatury w Łodzi 26 października 1991 roku:

Psychotronika – nauka interdyscyplinarna, mówiąca o siłach działających na odległość i o interakcjach zachodzących pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska jest rozszerzone do wpływów Układu Słonecznego i kosmosu.
Psychotronika korzysta z dorobku psychologii, biofizyki oraz antropologii.

Nazwę tę zaproponował francuski inżynier Fernand Clerc, psychotronika wchłonęła między innymi tematykę
parapsychologiczną, stawiając sobie za cel pozanaukowe poznanie fizykalnych przyczyn takich zjawisk, jak telepatia, psychokineza, zjawiska mediumiczne.

Szczególnym obiektem badań w psychotronice jest rzekome „pole”, odróżniające się od pól energetycznych znanych nauce (elektrycznego, magnetycznego) swoją strukturą, nieuchwytną dla jakiegokolwiek aparatu badawczego mogącego dać sprawdzalny wynik badania. „Pole” to nie zostało dokładnie zbadane, a kontrowersje rozpoczynają się już w momencie próby ustalenia ogólno przyjętego terminu.

Tak więc pojawiają się określenia pola morfogenetycznego (Rupert Sheldrake), kwantowego hologramu, umysłu natury (dr. Ed Mitchell), umysłu Boga (Stephen Hawking) czy też boskiej matrycy (Gregg Braden)[1]. Badania tej idei przeprowadzane są głównie na polu fizyki kwantowej, najczęściej przez uczonych zainteresowanych unifikacją nauki oraz próbą kwantowego opisu świadomości.

Do grona badaczy
popularyzujących teorię „pola” należą m.in. dr Fred Alan Wolf[2], dr Amit Goswami[3][4], dr William A. Tiller, dr Dean Radin[5][6] (twórca koncepcji „splątanych umysłów”) oraz dr med. Stuart Hameroff [7]. Najbardziej spektakularne badania nad „polem” to przeprowadzane przez Masaru Emoto[8] eksperymenty nad wpływem muzyki oraz ludzkich emocji na strukturę kryształów wody oraz seria eksperymentów nad wpływem ludzkich emocji na
DNA dokonanych najpierw przez Władymira Poponina a następnie w latach 1992–1995 przez Glena Reina oraz Rollin McCraty z Instytutu Heart Math oraz udowodnienie nielokalności – w sensie kwantowym – tego zjawiska. Innym, popularnym eksperymentem psychotronicznym wykorzystującym omawiane „pole” okazał się przeprowadzony pod kierownictwem Maharishi Mahesha Yogi w roku 1972 test oddziaływania zbiorowej medytacji transcendentalnej na społeczeństwo[9].

Eksperyment, nazywany dzisiaj „efektem Maharishiego” powtórzony został następnie w roku 1988 jako International Peace Project in Middle East[9][1], jest również z powodzeniem powtarzany obecnie przez różne grupy organizujące się w internecie.)

„Mózg może się zmienić poprzez wewnętrzne lub zewnętrzne doświadczenia. Jego reakcje mogą być zmniejszane lub zwiększane w sposób nieograniczony. Nabyliśmy wszystko to co wiemy poprzez dziedzictwo genetyczne i edukacje kulturalną, wszystko to, może być doskonalone poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Fizyk Reynold Johnson mówi, że aspekty parapsychologiczne takie jak : „telepatia, jasnowidzenie, prekognicja … są nabywane przez ludzi za pomocą duchowej ewolucji, nie znaczy to jednak, że w wyniku tej ewolucji człowiek przekracza limity narzucone mu przez wszechświat i że człowiek staje się nadczłowiekiem, Bogiem …

Ale takiego stanu rzeczy oczekują illuminati od naukowców, przekroczenia lini ewolucji duchowej za pomocą nauki w celu powołania nowych „czarnych” bogów i super ludzi znanych z legend, mitów, filmów i komiksów …”

http://ligaswiatowa.hvs.pl/ujawniamy-tajny-raport-bilderbe…/

Wszystkie badania nad energią „psi” podkreślają jej rzeczywistość. Prof. Olivier Costa de Beauregard, fizyk, wyjaśnił, czym jest dla niego parapsychologia:

„Lekarze ,nauczeni eksperymentów okultystycznych na ciałach ludzi, są zaskoczeni stwierdzeniem, że parapsychologia nie dotyczy spontanicznych przypadków, ale jest częcią wiedzy zawartą pomiędzy teorią względności i mechaniką kwantową „.

Jak powiedział Jourdain M, współczesna fizyka ma świadomość, że odnosi się bezpośrednio do Boga.

Fizyka XX wieku (teoria względności, kwantowa) i inne nauki, zajmują się bardziej zagadnieniami duchowymi niż naukowymi, jednakże w każdej tego typu okultystycznej zabawie nigdy nie wiemy czy pukamy do bram piekła czy nieba …

Czescy naukowcy Zdenek Orbel i Rejdak Karel mówią jednym głosem: „człowiek i wszystkie żywe istoty posiadają w sobie specjalną energię, która specjalnie została zignorowana na zachodzie. Ta bioenergia lub psychotroniczna energia wydaje się być oparta na zjawisku psychokinezy ; występuje ona we wszystkich zjawiskach psychicznych „. Bioenergia jest znana od starożytności…

Chińczycy twierdzą, że człowiek jest związany z energią życia, która wypełnia cały wszechświat. Reicenbach nazwał to ODIC energetyczny i energią Blondot X.

Rosyjscy naukowcy wolą nazwę energia bioplasmy, a czescy energia psychotroniczna. Fizyk Harris Walker sugeruje, że cząstki elementarne zachowują się tak, jakby było, można je regulować i organizować w nich życie.

Fizyka kwantowa pokazuje, że natura jest niepodzielną całością, gdzie wszystko jest ze sobą związane : cały wszechświat jest obecny zawsze i wszędzie.

W związku z tym ma to szczególną analogię do hologramu. Jeśli złamiemy kawałek całości i umieścimy w holograficznym projektorze laserowym nie będziemy widzieć oderwanej części obrazu, ale cały obraz.

Wynika z tego, że obraz został nagrany, tak aby każda część płyty (holograficzny negatyw) odzwierciedlała całość. ”

Urządzenia manipulacyjne lub broń psychotroniczna, działa poprzez jednoczesne przekazywanie kilku grupom wiadomości podprogowych (teza vs antyteza, podział, niezgoda…) za pośrednictwem fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach ,które mają na celu kontrolę psychiczną grup docelowych.

Przed 1989 rokiem podobne (mobilne) technologie były wykorzystywane do tworzenia paniki wśród ludności. Informacje podprogowe w prasie lub w Internecie, to płynny pomysł wykorzystania broni psychotronicznej przez mocarstwa, aby inicjować i utrzymywać ostatnie powstania w krajach arabskich…

Anteny zainstalowane w dużych miastach Polski i Rumunii:

„Psychotroniczna broń masowego rażenia oparta jest na technologii kontroli fal mózgu . Indukcja osiągnięta jest poprzez subtelne formy wpływu, i nie jest łatwo większości ludzi dostrzec tych delikatnych zmian własnego zachowania i myślenia …

(Bóle głowy, nerwowość, rozdrażnienie, stany lękowe, depresje, zagubienie, bezradność … Dodatkowe ciągła chęć słuchania podprogowej muzyki czy oglądania telewizji …)

Na poziomie krajowym, skutki działania tej broni są bardzo silne. Informacje podprogowe przesyłane są na tysiące sposobów : prasa, radio, telewizja, plakaty, samoloty, maszty nadawczo odbiorcze …

Duża część ludzi jest uzależniona od oglądania, słuchania lub czytania wiadomości przepełnionych odrażającymi zbrodniami, gwałtami, napaściami, pobiciami, wypadkami, kradzieżami, łapówkami … Wszystko to ma na celu zwyrodnienie ludzkiego umysłu, ustawienie go na bardzo niskim poziomie wibracji co uniemożliwia ludziom tworzenie i obserwowanie harmonii świata.

Niesprawiedliwość, kradzieże i skorumpowany wymiar sprawiedliwości to tytuły najczęściej rozpowszechniane w mediach, skandale są kolejnym źródłem manipulacji i wpływają na twoją frustracje.

Ale to nie wszystko, jesteśmy narażoni na działanie substancji chemicznych przez kartel spożywcze i farmaceutyczne…
Kto dopuszcza konserwanty i chemię do jedzenia? Kto zmusza producentów do szpikowania jedzenia i tabletek chemią… ?Oglądacie dziennie dwie godziny reklam tabletek, bo tabletka stała się tak jak szczepionka odpowiedzią na wszystkie wasze pytania i dolegowości ?!

Codziennie jesteście nietrzeźwi fizycznie i psychicznie, emocjonalnie i werbalnie, a ponadto, na kierowników kraju wybierani są ludzie, którzy chcą się wzbogacić, i mają gdzieś los twojej rodziny !!!

Illuminati na funkcje rządowe wybierają najgorsze, chore psychicznie menty społeczne, o niskim poziomie moralności, inteligencji i logiki …

Dlaczego istnieje chaos? Ponieważ człowiek musi przestać być panem swego bytu, musi uzależnić się od roli przewodniej nowych panów…

Polska i Rumunia … To najpiękniejsze i najbardziej żyzne tereny Europy, tereny, które są tak bogate, że mogłyby istnieć bez potrzeby koegzystowania ze wschodem i zachodem… Zniszczono rolnictwo tworząc trend ucieczki ze wsi, zniszczono fabryki i zakłady nazywając je nierentownymi…

A wy w to wierzycie !!! Jak może istnieć kryzys skoro, aż 70% pól uprawnych, sadów zostało zlikwidowanych z powodu braku rentowności !!! Dlatego każe się wam jeść toksyczne odpady i zatrute owoce … Zamiast szczęśliwie pracować w polu , podpisujecie w urzędach wyroki na swoich braci oczekując jałmużny od swoich nowych panów !!!

Gdzie jest Polska produkcja, rzemiosło, turystyka, sztuka, literatura ?!?! No gdzie pachołki Europy?!?!

Zajmujecie się podziałem politycznym i religijnym, zamachami, wojnami, konfliktami, kominami płacowymi, winnych się nie sądzi lecz zabija !!! Demokratyczna sprawiedliwość ma szanse ocalić tych uprzywilejowanych, którym poślizgnęła się noga, napewno przywilej ten nie dotyczy was, obywateli…

Jesteście obojętni, a dyrektorzy zakładów , banków , politycy , premierzy , księża… wam nie pomogą bo oni pomagają sobie i tylko sobie… Dwie kasty z ,których jedna może ,a nawet musi w najbliższym czasie umrzeć …

Czy można coś z tym zrobić codziennie zadajecie mi to pytanie?! Ale dlaczego kierujecie to pytanie do mnie, skoro nie chcecie abym wyprowadził Polskę ze stanu agonii ?! Gdzie są wasi posłowie, senatorowie, prezydenci, nowi bohaterowie i mesjasze ???

Obiecują wam bezpieczeństwo narodowe? Ale przed kim chcemy się bronić ? Napewno nie przed ludźmi, tylko masonami i ich chorymi psychicznie armiami …

Ludzie ,których nieświadomie wybieracie zmieniają wasz sposób myślenia i podejścia do życia.

Niedbalstwo staje się synonimem waszego działania, zmiany myślenia, nie są wstanie niczego wokół was zmienić, jesteście leniwi i bezradni.

Broń psychotroniczna wszelkiego rodzaju czyni z człowieka pół zwierze, pół warzywo żyjące w duchowym więzieniu niemocy i strachu.

Człowiek pod wpływem broni psychotronicznej jest zdolny do wszystkiego , nawet do tego czego nie chce zrobić…

Co mogę zrobić? Nie należy przyjmować idei, brzmiącej : „jestem sam (a), co mogę zrobić …?”.

Co można zrobić?

Myśleć inaczej! Koordynować swoje życie inaczej i zmienić to, co robicie z własnym życiem. Nie możecie ulegać podszeptą mediów, grup i znajomych, nie możecie ulegać nałogom i popędom!!!

Lepsza samotność i rozwój, niż niewola patologii nazywana dziś „wolnością”. Kiedy to przetrawicie zobaczycie niezwykłe rzeczy: nie jesteście sami …

Następnie zauważysz zmiany dokoła siebie, zwiększenie wrażliwości i nagłe spontaniczne przypływy energii. Uwierz w swoją własną wiedzę, nie bazuj na książkach i cudzych zdanianiach i poglądach.

Pamiętaj to ty masz kształtować świat, a nie świat ciebie!

Nie pozwól innym decydować za ciebie, nie pozwól, by traktowali Ciebie jak pijanego i wytatuowanego, tańczącego idiotę i niewolnika, uwierz, że można zmienić swoje życie.

Chcąc was lepiej informować, o tym, co dzieje się w Polsce, Rumunii i na świecie… Podam wam lokalizacje narzędzi psychotronicznych w Polsce i Rumunii…

Przestańcie żyć w strachu !!!
Zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzje zastanów się dwa razy w trójwymiarze, jakie skutki wywoła dana decyzja, każde wyjście, każdy drink, każda głupota przekłada się tak jak polityka globalna na całe wasze życie w różnych wymiarach jego egzystencji…

To co dla was jest zabawą, rozrywką, relaksem, hedonizmem… kiedyś zakończyło żywot takich kultur jak kultura helleńska czy rzymska !!!

Wiele waszych myśli nie pochodzi od was, ale zostało w was umieszczonych tylko po to aby was zniszczyć i zniewolić !!!

http://ligaswiatowa.hvs.pl/wi-fi-elektrosmog/

Główne miasta dotknięte bronią psychotroniczną:

Rumunia :

1. Bukareszt
2. Braszów
3. Cluj Napoca
4. Iasi
5. Galati
6. Varna
7. Arad
8. Timişoara
9. Craiova
10. Focsani

Polska:

1. Warszawa
2. Gdańsk
3. Szczecin
4. Kraków
5. Poznań
6. Łódź
7. Wrocław
8. Opole
9. Rzeszów
10. Katowice

Godziny emisji: 00:00, 04:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

Posty podprogowe : seksualne, cielesne, propagandowe wiadomości : skandaliczne zachowania polityków, nienawiść , gniew, morderstwa i ataki fizyczne.

Myśli i emocji, w większości przypadków nie wynikają z toku twojego myślenia, ale są spreparowanymi ciągami myślowymi …

Wpływ tych narzędzi jest odczuwalny wiele razy w ciągu doby, a człowiek pogrąża się dalej w powierzchowności, nienawiści, złości, dysharmonii i separacji.

To jednak nie zwalnia Cię z poczucia dyscypliny i samozaparcia . Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny.

Więc co możesz zrobić, aby uniknąć wpływu subtelnych informacji podprogowych i nie szukać winy w kimś innym?

Pamiętaj możesz być podatny na sugestie choć tego nie dostrzegasz, popatrz na ludzi w klubach i internecie myślisz, że pociąg do butelek i nagości wypływa z ich naturalnych form myślowych ?

Pamiętaj też, że decyzje zawsze podejmujesz ty sam, musisz zrozumieć, że demoralizacja pociąga za sobą kolejne elementy upadku duchowego, psychicznego i fizycznego …

Staczanie się jest procesem, którego dusza nie odczuwa od razu… Ale wyrzuty sumienia często prowadzą do śmierci duchowej lub prób samobójczych i nie jest to wina jak to próbują wam wmówić psychologowie i psychiatrzy depresji …

Od razu, wychodząc na przeciw waszym pytaniom, zarzutom, spekulacjom, powiem, że pozyskane przez nas informacje pochodzą z wiarygodnego i sprawdzonego źrodła, z brygad wojskowych nazywanych PSYOPS, zajmujących się psychologicznym aspektem na polu walki …

Tak Polska, Rumunia, Niemcy, Anglia, Francja, USA … To pola bitew, na których umierają dorośli i dzieci , morderstwa, samobójstwa i nałogi to skutek działania wiadomości podprogowych, których wielu słabych ludzi nie potrafi niestety znieść …

Informacje na temat Polski i Rumunii pochodzą od byłego szef Sztabu Generalnego Wojska Rumuńskiego – Chelaru, który mówi nam, że w dużych miastach Rumunii i Polski anteny mocowane są jako broń przeciwko „zamieszkom” ,która utrzymuje ludzi na skraju psychicznego załamania nerwowego, co wpędza ich w złość, depresje, nałogi i próby samobójcze, niekiedy patologie i morderstwa .

„Fakt jest taki ,urządzenia psychotroniczne stały się tak zaawansowane, że mogą utrzymać populacje w letargu na terenie całego kraju…

Oczywiście, wielu z was zapewne zastanawia się, jak to jest możliwe, że w kraju takim jak Polska, Rosja czy Rumunia, które przez dziesięciolecia były okradane i upokarzane, ludzie naprawdę nie są w stanie reagować nawet na rażące i nagminne procedery łamania prawa przez polityków, księży i elitę …

Przecież niszczenie rolnictwa, przemysłu, medycyny, szkolnictwa, ceny gazu, wyprzedaż majątku narodowego, szczepienia, kradzieże, kominy płacowe, życie elit na koszt społeczeństwa … To wszystko ma swoje negatywne i destruktywne konsekwencje … Nikt w Polsce nie myśli na tyle logicznie aby wraz ze mną z tym walczyć … !!!

Dlaczego znów wybieracie prezydenta, sejm i senat, dlaczego niewolnicy znów wybierają swoich panów ?! Dlaczego setki tysięcy lub miliony ludzi nie wyjdą wraz ze mną na ulicy… Wszyscy jesteście niezadowoleni ale boicie się wyjść z domu… Boicie się konsekwencji i prawdy, ale nie boicie się alkoholizmu, raka, biedy, głodu i deprawacji seksualnej !!!

Większość ludności, jest tak naprawdę nieświadomymi tchórzami, obojętnymi na losy polski, świata czy los swoich dzieci, lepiej udawać, że nic się nie dzieje , prawda ?

Przeprowadziliśmy w Rumunii kilka testów i pokazów z użyciem broni psychotronicznej.

Dr Chelaru, były szef Sztabu Generalnego Wojska Rumuńskiego, były szef Kontrwywiadu Dyrekcji Generalnej SRI, mówi:

D R: To prawda, że broń psychotroniczna jest wykorzystywana przeciwko ludności cywilnej ?

Gen. Chelaru: Zacznijmy od początku, osoby rozmieszczające nadajniki nie mają pojęcia o ich funkcji. Zdalna aktywacja nadajników odbywa się na kilka sposobów: czasowo, za pomocą satelity, z pokładu samolotu mającego nadzorować zamieszki lub protesty.

Nadajniki dużej mocy są instalowane tylko w dużych miastach – zarodkach konfliktów, w małych miastach stosuje się nadajniki mobilne.

Urządzenia psychotroniczne badano w okresie 1995-2005, w teatrach i otrzymano wyjątkowe rezultaty.

Psychotroniczne broń, jak to działa!

„Naukowcy zaproponowali stosowanie mikrofal jako broń przeciwko ludziom kilkadziesiąt lat temu.

Całość stała się łatwiejsza wraz z pojawieniem się sieci telefonii komórkowej GSM 900 i GSM 1800
, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.

Agencje wywiadowcze i służb obronne w Europie, USA i Azji posiadają dokumenty dotyczące biologicznych skutków promieniowania elektromagnetycznego, spowodowanego przez częstotliwości radiowe i kuchenki mikrofalowe, które pokazuje, że wszelakiego typu częstotliwości mikrofalowe powodują wiele problemów zdrowotnych w następujących obszarach: układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ pokarmowy, skład krwi, funkcje komórek, metabolizm, reprodukcja…

Echipamentele, systemy wizualne stosowany do testowania telefonów komórkowych pokazują, że częstotliwość i intensywność mikrofalowa tych produktów jest podobna do tych, w kuchenkach mikrofalowych.

Na przykład, testowane były przez nas dwa telefony komórkowe (starszej i nowszej generacji) ,które pokazują poziom promieniowania na poziomie 100 mW / cm2 i 50 mW / cm2.

Maksymalne dopuszczalne promieniowanie wynosi tylko 5 mW / cm2 ,a rosyjscy naukowcy zajmujący się bronią mikrofalową niszczyli komórki przy użyciu promieniowania na poziomie zaledwie 10 mW / cm2.

Prosta arytmetyka i kalkulacja pokazuje, że telefonia komórkowa jest co najmniej 10 razy bardziej niebezpieczne niż jakakolwiek broń mikrofalowa !

Twój telefon komórkowy jest prawdziwym „koniem trojańskim”! Australijscy naukowcy wykazali, że sieć telefonii komórkowej (GSM/LTE) jest odpowiedzialna za masową produkcję raka u myszy (w laboratorium).

Dokumenty te pokazują, że mikrofale przechodzą przez skórę i docierają do organów. Fale niekorzystnie wpływają na wewnętrzne gruczoły i krwiobieg .

Temat ten został podłapany przez służby wywiadowcze w latach 1975-1976.

Wynika z tego, że zagrożenia związane z wykorzystaniem mikrofal były znane od 25 lat. Radzieccy szpiedzy używali broni mikrofalowej bazującej na nadajnikach 900 MHz i 1800 MHz. Dlatego w większości krajów na tych częstotliwościach wprowadzano tak chętnie systemy telefonii mobilnej.

Jedną z zasad inteligencji jest, to aby ukrywać pewne prawdy. Musimy uznać, że maska (przebranie) broni mikrofalowej wykorzystywanej do kontroli ludzkich zachowań, w postać telefonów komórkowych była genialna.

Ale za głupotę przyjęcia konia trojańskiego, zapłaciliśmy chorobami, przyjęciem broni kontrolującej nasz umysł , a tym samym zgodziliśmy się na zmiany w mózgu upraszczające nasz tok myślenia, sprowadziliśmy siebie i swoje życie do banału nałogów i strachu !!!

Broń mikrofalowa, która zamienia ludzi w bydło jest stosowana we wszystkich większych miastach.

Opracowana przez komunistów, broń mikrofalowa działa nieprzerwanie od 1980 roku.
Ta broń przesyła sygnały o bardzo niskiej częstotliwości, które są identyczne z falami pracy mózgu.

Wiadomo już, że częstotliwość i forma tych fal określa zachowanie człowieka.

Tak więc, za naciśnięciem jednego przycisku, ludzkie bydło staje się potulne i posłuszne, zestresowane, zmęczone, apatyczne i chce pracować na jałowym biegu przez cały dzień nic nie robiąc.

Obecnie te nadajniki montowane są na najwyższych budynkach w mieście. Tuż obok nadajników GSM, można zobaczyć specjalistyczne czujniki pozwalające korelować natężenie fal w zależności od pogody, wiatru…!

Co ciekawe odbieramy także sygnały niskiej częstotliwości wymieniane pomiędzy okrętami atomowymi, to szok ale niekiedy to co czujesz, to czego nie rozumiesz i to co cię rozprasza to zakodowana wiadomość niskiej częstotliwości wędrująca przez cały świat z dalekich zakątków mórz i oceanów.

Sygnały te są emitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, sieci mobilnych radarów i radary powietrznej oraz systemy satelitarne.

Ogromne liczby abonentów sieci komórkowych są uzależnione nie od samych komórek, ale od sygnałów preparowanych przez służby bezpieczeństwa korzystające z tych nadajników w celu wysyłania bezpośrednich mentalnych sygnałów sterujących waszą podświadomością.

Telefony komórkowe używają impulsu modulowanego , więc sygnały te wykraczają poza czaszką i docierają do mózgu, gdzie dochodzi do zmiany ludzkich zachowań ze względu na bardzo niskie częstotliwości sygnałów, które zawierają.

Nadajniki mikrofalowe stosowane w telefonach komórkowych są w pełni wykorzystywane do sterowania całą populacją.

Naukowcy z niezależnych ośrodków badawczych są zdania, że wydarzenia z 1989 roku, które doprowadziły do „upadku” komunizmu (które nie były spontaniczne – jakby to mogło się niektórym wydawać) były związane z planami kontroli populacji, plan ten był wspomagany przez duże firmy komunikacyjne oraz media użytkujące nadajniki dużej mocy w celu propagacji fal podprogowych.

Badania broni mikrofalowej i jej zastosowania w celu kontroli umysłu, zaczęły się w 1950 roku w Instytucie Tavistock w Wielkiej Brytanii, który jest znany z tego, że służy globalistycznym siłą okultystycznym.

Instytut od początku poszukiwał „magicznych” i „niewidzialnych” sposobów kontrolowania populacji.

http://newspaper.hvs.pl/wielka-kabala-i-kontrola-umyslow/

http://newspaper.hvs.pl/inzynieria-zgody-wydaje-sie-tobie-…/

Okazało się, że zdrowie ludzkie nie ma dla tych psychopatów najmniejszego znaczenia, ważne było tylko jedno : społeczne posłuszeństwo.

Eksperymenty doprowadziły do stworzenia uniwersalnego modelu sygnału i standaryzacji budowy nadajników.

Wielka Brytania była pierwszym odkrywcą technologii mikrofalowej używanej następnie od 1940 roku w radarach.

1970 rok przyniósł złe wieści dla ludzi: sowicka technologia mikrofalowa została przetestowana w pobliżu ambasady USA w Moskwie. Jedna trzecia personelu ambasady zmarł w następnych latach na raka .

W 1997 roku, australijscy naukowcy wykazali, że sygnały o wiele niższej częstotliwości niż ten stosowany przez telefony komórkowe powoduje raka u myszy laboratoryjnych.

Pierwszym wydarzeniem publicznym, podczas którego władze brytyjskie zastosowały technologie mikrofalową były protesty mieszkańców z Greenham Common .

pl.m.wikipedia.org/wi…/Pokojowy_Obóz_Kobiecy_Greenham_Common

Z tej okazji, brytyjskie siły bezpieczeństwa zastosowały śmiertelne dawki mikrofal przeciwko demonstrantom; wielu z nich zmarło na raka.

Badania przeprowadzone przez brytyjski rząd pozwolił na wprowadzenie technologii kontroli umysłu stworzonej w Tavistock Institute na szeroką skalę. Sygnały o niskiej częstotliwości są emitowane przez sieci radiowe, telewizyjne, mobilne i radary dzięki czemu wszystkie ośrodki miejskie mogą być kontrolowane…

Przypomnijmy, że sygnały o bardzo niskie częstotliwości nie są wykorzystywane w komunikacji służbowej poza podwodnymi okrętami atomowymi!

Sieci komórkowe pozwalają na zastosowanie broni mikrofalowej do przekazywania populacji komunikatów podprogowych.

Mamy dostęp do dokumentacji naukowej potwierdzającej niszczący wpływ mikrofal na ludzi. Kuchenki mikrofalowe, sygnały radiowe i telewizyjne to magiczny sposób na kontrolę myśli i zachowań oraz niewidzialna ręka śmierci sięgająca po setki tysięcy ludzi rocznie .

Słynny włoski naukowiec Marconi był tym, który w praktyce rozpropagował na szeroką skalę technologie mikrofalową.

Zespół pracujących z nim 30 naukowców oraz personel wojskowy został „zabity” w podejrzanych okolicznościach.

Moje badania wykazały, że broń mikrofalowa jest stosowana wobec osób, które stwarzają problemy rządzącej oligarchii klasy średniej i wyższej.

Badania rosyjskie i amerykańskie pokazuje, że taka broń, która używa sygnału mikrofalowego, może zmienić zachowanie ofiary niemal natychmiast.

W szczególności, powszechnie stosowane są następujące częstotliwości : 91, 147, 153, 197, 447, 456, 853, 912, 1830 MHz, etc.

Rozpoznajemy tu pełne spektrum fal używanych zarówno w radiu i telewizji oraz w telefonii komórkowej.

Objawy zastosowania fal mikrofalowych mogą obejmować: depresja, powolne myślenie, splątanie emocjonalne, utratę pamięci, stres, problemy dostosowawcze, maniakalne zachowania, schizofrenie, załamania nerwowe, fizyczny upadek, uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, bóle serca, zawały serca, raka oraz śmierć.

Skontaktowaliśmy się z naukowcami prowadzącymi badania w tej dziedzinie, aby sprawdzić u kilku osób objawy występujące po ataku : ciężkie bóle głowy, nudności, zawroty głowy, złe widzenie, zaburzenia słuchowe.

Użyliśmy detektora promieniowania i stwierdziliśmy, że służby bezpieczeństwa używają Spectrum 750 – 1000 MHz w celu wywołania nerwowego i fizycznego upadku.

Przypomnijmy, że częstotliwość sygnału z kuchenki mikrofalowej wynosi 1000 MHz.

Inny badacz przedstawił wyniki swoich badań na ten temat mikrofal w przekazie telewizyjnym. Co ciekawe na następny dzień po badaniu w studiach telewizji TVR również prezenter i naukowcy zaangażowani w program skarżyli się na silny ból głowy.

Dodatkowo naukowiecy zostali aresztowani ,a detektor został skonfiskowany, choć nie jest nielegalne.

Nasze mieszkania są ciągle „bombardowane” jak piekarnik częstotliwością 900 MHz co prowadzi do załamania nerwowego i powoduje guzy nowotworowe.

Nawet telefony najnowszej generacji pracujące w paśmie LTE, wyłapują sygnały innych częstotliwości, oczywiście dla dobra klienta aby ten nigdy nie stracił kontaktu z siecią ….

Wszystkie najnowsze telefony cyfrowe (stacjonarne lub przenośne) są więc stosowane do kontroli umysłu.

Na przykład, telefony komórkowe szeroko promowane przez większość operatorów komórkowych wysyłają sygnał 847 MHz o mocy 100 mW / cm2, co odpowiada czterem włączonym żarówka o mocy 100W w organizmie człowieka.

Oznacza to, że telefon komórkowy, może być używany do zabijania osób, które stwarzają rządzącej oligarchii problemy.

Badania pokazują, że umieszczone w mikrofalówce komórki nerwowe są niszczone – spalone przy natężeniu fal na poziomie 1 mW / cm2 !

Oczywiste zatem jest , że promieniowanie radia, telewizji i telefonu, utrzymuje pod kontrolą całą populacje. Uczynienie narodu bardziej uległym, posłusznym, pasywny i przekształcenie go w stado ludzkiego bydła to igraszka.

A ci, którzy ośmielają się zadawać pytania lub zgłaszać badania mikrofal stają się nagle schizofrenikami lub znikają.

04 lipca 1976 roku, siedem gigantycznych nadajników na terenie Ukraińskiej elektrowni atomowej w Czarnobylu, wytworzyło sygnał o sile 100 MW który rozprzestrzenił się na całą Europę Zachodnią. Bardzo niski sygnał o częstotliwości 10 Hz używany w technologii kontroli umysłu podał ludziom podprogowy przekaz.

Andrija Puharichu, amerykański naukowiec i technik Bob Beck uzmysłowili światu, że ta radziecka transmisja była pierwszym krokiem elit przeciwko ludziom.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyl…/

Częstotliwości 6,54 Hz do 11 Hz są przyczyną depresji, które prowadzają do maniakalnych zachowań. Promieniowanie przenika w mózg człowieka i wywołuje zmiany w zachowaniu, tak, że ludzie mogą być sterowani przy pomocy sygnału bardzo niskiej częstotliwości.

Ponadto okazało się, że te sygnały mogą wywoływać raka poprzez modyfikację kwasu rybonukleinowego (RNA) w komórkach, tak że sekwencje genowe zostają złamane i przedefiniowane w celu wytworzenia białka i toksycznych substancji rakotwórczych.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/rosyjski-haarp-sura/

Klasyczna manipulacja jest stosowana tylko na niskich szczeblach administracyjnych.

http://newspaper.hvs.pl/psychomanipulacja-polityka-religia…/

http://www.eioba.pl/…/programowanie-poslusznego-spoleczenst…

W dobie techniki, perswazja i kontrola stały się zinstytucjonalizowane i pozwalają na wytworzenie dowolnych cech charakteru, u danych grup odbiorców … Lekarze, prawnicy, historycy… to roboty broniące dogmatów, których obalenie mogłoby podważyć ich osiągnięcia, pozycje i status społeczny …

Wielkie mocarstwa, ponadnarodowe korporacje posiadają i używają idiotów dla własnych określonych celów.

Systemy i technologie wojskowe służą bombardowaniu mikrofalowemu, powodującemu zmiany zachowań, predyspozycji i sposoby podejmowania decyzji. Sport, polityka, religia … to gra radiosterowanymi robotami …

Ludzkie neurony, działają w zakresie częstotliwości od 0,5 do 20 Hz, co daje nam płynność przejścia ze świadomości do podświadomie, oraz łączenia obszarów nieświadomości z procesami życia.

Najważniejsze jest jednak połączenie świata neuronów z polami elektromagnetycznymi ziemi, które definiują istniejący w nas element harmonii. Zależność ta została określona jeszcze w latach 50-tych, a dziś stanowi nic nie warty slogan, ponieważ więź człowieka z palnetą powili i skutecznie jest rozrywana przez hakerski sygnał mikrofalowy niosący za sobą chaos. Ocean spokój został zmącony przez broń parapsychologiczną…

To wyjaśnia: apatie, zmęczenie, brak entuzjazmu, strach, brak reakcji na nadużycia, lekceważenie zagrożeń płynących z działań rządów, lekceważenie ludzkich uczuć i tragedi, kobiece zimno, próżność, poszukiwanie zwierzęcych odruchów seksualnych …

Doświadczenia wykazały, jak skuteczna jest broń elektromagnetyczna. W 2007 roku gruzińskie władze używały generatorów dźwięku, które powodowału uczucie paniki i zaburzeń psychicznych. (Prezydent mason Lech Kaczyński był zainteresowany takim pokazem … Jeśli spojrzycie na przyjaciół PiS zobaczycie różne firmy informatyczne zajmujące się technologiami bezpieczeństwa…)

Działa elektromagnetyczne zostały zainstalowane w policyjnym jeepie i generowały ostre dźwięki. Fale elektromagnetyczne skupione na demonstrantach wywoływały strach i przerażenie …

Urządzenie o nazwie Long Range Acoustic Device-powoduje piekielny (LRAD) ból w uszach, uczucie paniki i różne zaburzenia psychiczne. W przypadku zmiany parametrów pracy urządzenie łatwo przechodzi do trybu : paraliż mięśni lub śmierć pacjenta.

W 1989 roku, ZSRR atakował ludność Polski i Rumunii różnorodnymi urządzeniami dźwiękowymi, które przyczyniły się do krwawych zajść w Rumunii i do protestów w Polsce …

Nie musisz być wielkim ekspertem w dziedzinie psychotroniki, aby zobaczyć, że prawie wszystkie telewizje używają pojazdów transmisyjnych, które w momentach nadawania online wprowadzają dziwne podniecenie audio wizualne wsród otaczających go ludzi… I nie jest to przypadek … Sensacja zawsze jest programowana, jeden zniszczony wóz sprzyja reklamie, propagowaniu tragedi, agresji, zamętu …

Sygnały pobudzające są umieszczone i zakorzenione w podświadomości ofiary, a następnie za pomocą wysyłanych impulsów, można je modelować lub uaktualniać jak software. Działa to tak samo jak utwór z ciągle powtarzającymi się słowami, trwa to tak długo, aż zapamiętamy daną sekwencję, która może prowadzić to konkretnych działań, jeśli zrozumiemy odpowiednio przekaz …

W naszej głowie zachodzi wtedy proces spowolnienia mowy o 15 razy , tak abyśmy uświadomili sobie to co mamy zrobić, ten impuls bywa tak nagły , że nagle poprzez zamyślenie możemy dojść do pustej ściany ,która wymusi w nas atak paniki i chęć popełnienia samobójstwa lub morderstwa …

Słowa przekazywane w ten sposób będą postrzegany jako tępy huk, ale próba przypomnienia sobie tych słów i myśli w innym momencie będzie niemożliwa.

To samo robią nam filmy i reklamy wystarczy w nagrany dynamicznie materiał wstawić ujęcie trwające 0.004 sekundy aby nasz mózg przyswoił sobie element stymulacji uruchamiający ukryty w naszej podświadomości zwrot wykonawczy … Tak stajesz się częścią algorytmu…

USG jest stosowane, zwykle w celu wyczyszczenia pamięci z niechcianych lub nieprzyjemnych wspomnień. 120 dB, infradźwięk powoduje dzwonienie w uszach, nudności, słaby wzrok i atak paniki. Średnie natężenie infradźwięków 130 dB, powoduje atak na układ trawienny, mózg i może spowodować palpitacje lub zawał serca.

Jeśli intensywność infradźwięków przekroczy próg 140 decybeli może to spowodować zatrzymanie pracy serca.

Bardziej zaawansowane metody (metoda impulsowa) oddziaływania na odległość.

Pod ich wpływem wywoływane są okropne bóle głowy, bezsenność, zaburzenia głębokie i zaburzenia percepcji. Inne technologie, wykorzystują promieniowanie do ataku na pola skrętne.

Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że 97% ludzkiej aktywności umysłowej odbywa się na poziomie podświadomości, a tylko 3% naszych działań jest świadomych, więc specjaliści od psychotroniki bezpośrednio apalują do obszarów nieświadomych, gdzie informacje będą przyswajane z pominięciem rozeznania i powodu .

Wzmacniacze, anteny, satelity bombardują główne miasta na całym świecie… Minusem jest to, że dostęp do tych technologii nie jest już przywilejem państwa i armii, ale każda „szanująca” się korporacja, może zatrudnić najemników z byłego Związku Radzieckiego lub doradców z państw zachodnich, zazwyczaj emerytowanych agentów CIA.

Biorąc pod uwagę te realia, ONZ chce zachować monopol stosowania broni psychotronicznej dla najwyższych elit…

Dokument „Wojna parapsychologiczna”

http://www.youtube.com/playlist…

Literatura:

1. Gregg Braden „Boska Matryca” wyd. 2007
2. Dr Fred Alan Wolf „Dr Kwand Przedstawia. Poznaj prawdziwego twórcę: siebie”
3. Dr Amit Goswami „Fizyka duszy”
4. Dr Amit Goswami „Kwantowa twórczość”
5. Dr Dean Radin „Splątane umysły”
6. Dr Dean Radin „Świadomy wrzechświat. Naukowa prawda o zjawiskach parapsychicznych”
7. William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vincente
„Co my tak naprawdę wiemy!?” wyd. 2005
8. Masaru Emoto „Przesłanie do wody”
9. Pierre Franckh „Prawo Rezonansu” wyd. 2008

Autor: Liga Świata

Wojciech Dydymus Dydymski

P.s. Kolejny raz miałem racje proszę poszukajcie na mojej tablicy informacji sprzed roku, dwóch lat, na temat śląska i próby wywołania tam rewolucji przez śląska masonerię będąca częścią układy PO-PiS. Na Śląsku używa się przeciw strajkującym i policji broni parapsychologicznej…

Reporterzy wydarzeń z całego świata na żywo stają się celem ataków bronia psychotroniczną. Poniżej znajduje się film na którym jest kilka przykładowych ataków, które jak widać nie miały konkretnego celu, nie odebrano im koncentracji gdy mówili z pamięci, zapamiętali i mogli kontynuować, jednak stracili kontrolę nad swoim aparatem mowy. Można więc uznać że „testowali” broń.

Na filmie widać typowe elektroniczne, pulsacyjne dławienie mózgu na frekwencjach aparatu mowy, AUDIOCORTEX. Paraliżuje głos (ale może też paraliżować myśli, elektronicznie je kasować), jest to TYPOWY objaw, np. gdy w pobliżu znajduje się ofiara kontroli umysłu, która swoją uwagą (często nieświadomie) pokierowała wiązkę elektromagnetycznego pulsowania (psychotroniki) na inne osoby.

W 1988 roku Rostowski instytut wspólnie z innymi zakończył próby najnowszej generacji psychotronowego generatora. Nowa broń mogła skutecznie tłumić ludzką wolę narzucając inną. Pomimo to nie toczą się żadne rozmowy o zakazie jej stosowania, chociaż jest ona o wiele straszniejsza od broni chemicznej i biologicznej. Wspomniane przykłady są zaledwie małą częścią tego w jaki sposób wykorzystywane są urządzenia kierujące ludźmi.

W ostatnich czasach przez Rosję przetoczyła się fala samobójstw u młodzieży. Nie wykluczone, że jest to powiązane z pracą psycho-generatorów, przecież ludzki mózg nie tylko promieniuje falami elektromagnetycznymi pracując jak odbiornik. Jeżeli zostaną przesłane myśli o samobójstwie konkretnym grupom społecznym na przykład dzieciom, które jak wiadomo są łatwo podatne na sugestię, efektem będą właśnie masowe samobójstwa.

Opracowaniami w dziedzinie psychotroniki zawsze interesowały się służby specjalne. Psychogeneratory wykorzystywane są najczęściej w czasie wyborów, masowych wieców, mitingów. Wręcz nieprawdopodobne możliwości kierowania masami dają psycho-generatory zainstalowane na satelicie. W ten sposób można oddziaływać na duże terytoria i podporządkować miliony ludzi.

Bronie psychotronowe przerażają tym, że są niewidoczne i zwykły człowiek nie może zrozumieć, że oddziałują na niektóre jego myśli i emocje. Psychiczna „obróbka” osiągnęła taki stopień, że laik nie jest w stanie odróżnić swoje myśli i emocji od obcych. Po prostu możecie odczuwać ciągłe zmęczenie lub ból głowy, strach, lęk, apatię. Tymi uczuciami bez wojny i pocisków można wpływać na cały naród. Jaskrawym tego przykładem jest Rosja. O ruskiej fantazji i odwadze krążyły legendy, a teraz staliśmy się tchórzami, boimy się żeby nie było gorzej. Obojętnie patrzymy na to jak niszczony jest nasz kraj i nie przykładamy żadnych wysiłków żeby przeciwstawić się temu.

Ofiary Mind Control w Polsce idą do sądu

Ofiary Mind Control w Polsce

składają zbiorowe zawiadomienie w sprawie

kontroli umysłu i elektronicznego dokuczania.

Oto treść info na podstawie maila od Zofii Filipiak, jednej z osób zajmujących się tą kwestią.

Rozprawa w dniu 07- 01- 2015 (środa)

w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście

o godz. 11.00 w sali 239

Złożyliśmy grupowe zawiadomienie na policji Warszawa Śródmieście w sprawie kontroli umysłu i elektronicznego dokuczania.

Zbiorowe zawiadomienie trafiło do prokuratury rejonowej dla miasta Warszawy-Śródmieście ok. 6-08-2014. Odpowiedź o odmowie wszczęcia śledztwa otrzymaliśmy 28-08-2014 roku.

Te opisane przez nas tortury prokuratura zakwalifikowała jako czyny z art. 160 par. 1 KK na podstawie art. 11 par. 1.; art 17 par. 1 pkt 1 oraz art. 253 par. 1 i 2, 323 par. 1 Kpk. Jednak w konsekwencji nie podejmując żadnego działania wyjaśniającego odmówiono nam wszczęcia śledztwa. Nie odnosząc się w żaden sposób do dołączonych przez nas załączników w postaci dowodów np. ze skanowania naszych organizmów profesjonalnym wykrywaczem sygnałów radiowych. To urządzenie ewidentnie na nagranym filmie pokazuje wyraźny, silny sygnał zwłaszcza w okolicy głowy.

W załączonej dokumentacji do prokuratury złożyliśmy szereg odtajnionych materiałów dostępnych dla każdego. Wynika z nich, że poprzez tą elektroniczną technologię dowolnie zmienia się, modeluje ludzką psychikę, wywołuje różne dziwne stan, poprzez silną depresję (myśli samobójcze), aż po niekontrolowany śmiech, płacz, łzy, agresje, wzruszenie czy podniecenie. Można wywołać różne poziomy intensywności paraliżu ośrodkowego układu nerwowego. Czyli paraliż mentalny, totalne zablokowanie jakiegokolwiek funkcjonowania człowieka.

Dowody jakie przedstawiliśmy w swoich opisach to m,in. dokładne opisy przed i po zainplantowaniu, gdzie nagle z dnia na dzień pojawiają się głosy w głowie, w dodatku znajome, czy piski w uszach ciche dźwięki, ( nieme głosy – S.S.S.S.) infradźwiękowe, czy ultra dźwięki.

W tej kwestii, dla potwierdzenia naszej wiarygodności są patenty, że nawet nie trzeba być zainplantowanym, aby komuś generować głosy wewnątrz mózgowe, także z przekazem podprogowym, posthipnotycznym przed którym nie ma tak naprawdę ochrony.

Mowa o tym jest w odtajnionym dokumencie z 2006 roku, gdzie prowadzono tajne eksperymenty z przesyłaniem głosów do głów swoich obywateli, wywołując te efekty, dążą do diagnozy psychiatrycznej. Ofiary tych technologii militarnych są doprowadzani do samobójstw,

torturowani przez wiele lat,

średnio po dwóch do pięciu latach umierają.

Te dokumenty zostały złożone wraz z naszymi opisami, dowodami do prokuratury, lecz w żadnej kwestii prokuratura nie odniosła się ani jednym słowem. W wygodny dla siebie sposób zignorowali sprawę, nie podejmując tematu. Nie łącząc w żaden sposób wszystkich dowodów ze sobą, nie analizując ich jako całości . Co świadczy o tym, że są świadomymi lub nieświadomymi agentami w tym ludobójstwie.

Prowadzący Prokurator pan Tomczak wykazał się niesamowitym brakiem kompetencji, brakiem dobrej woli a także okazał wyjątkowo lekceważący stosunek do pokrzywdzonych, ale też nie skorzystał z pomocy biegłych, specjalistów w tej sprawie. Wydaje się, że problem z jakim się zgłaszamy do organów kontroli ma w dalszym ciągu pozostać przemilczany, co wynika z napisanego nam postanowienia.

Postanowienie prokuratora jest ewidentnym przeciwieństwem przedstawionych faktów, dowodów, mija się prawdą przedstawioną przez poszkodowanych, na co wskazują załączone przez nich dowody.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z ofiarami mind control przed rozprawą (godz. 11) lub po jej zakończeniu przed salą 239.

Stowarzyszenie STOPZET – Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom.  Jesteśmy też na Facebooku

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/01/08/pierwszy-w-polsce-zbiorowy-pozew-ofiar-nieludzkich-tortur-mind-control/