o Stowarzyszeniu

logo STOPZETTworzymy stowarzyszenie na rzecz osób, przeciwko którym świadomie stosuje się najnowocześniejsze technologie podprogowego „sterowania” człowiekiem oraz tłumem wokół niego. W użyciu jest wiele technik i technologii aby zmusić do zmiany sposobu myślenia np. emitery kierowanej energii, generatory psychotroniczne, mikrofale ELF, wstrzykiwane mikro elektrody, chemiczne środki itd. Gang Stalking jest to nazwa stosowana na zachodzie wobec grupy osób, które łączą luźne relacje oraz destrukcyjny stosunek do ofiary. Gdy lokalna grupa założy bezbronnej osobie blokady w postaci elektronicznie skatalogowanych niemych skryptów (baza danych o nas, cały czas uzupełniana i dostępna publicznie każdemu stalkerowi w otoczeniu ofiary) mogą zastępować jej rzeczywistość wciąż tymi samymi myślami podrzucanymi do głowy. Ofiarę otaczają skryte, zorganizowane grupy przestępcze, przeszkolone lub w trakcie brania nauki z manipulowania umysłu świadomego lub poza świadomością, ćwiczą słowa którymi nawet mogą uśmiercić, doprowadzając do samobójstwa . Posiadają znamiona agentów tajnych operacji psychologicznych (PSY OPS). Ludzie Ci dążą do wcześniejszego odseparowania, a następnie niszczenia jednostek ludzkich, wykluczenia z życia i normalnego funkcjonowania. W trakcie śledzenia ofiary starają się podtrzymać „cel” w transie hipnotycznym, odbierając możliwość racjonalnej oceny sytuacji, czy też obiektywnego zastanowienia się, pozbawiają ciągłości myślenia. Przeprogramują, zmodyfikują zachowanie, zastępując je wyodrębnionymi wzorcami fal mózgowych z okresu gdy doprowadzają ofiarę do skrajności, przypisują destruktywne nawyki, zachwalają wady charakteru, niestosowne skrajne emocje, naganiają z cichym społecznym przyzwoleniem. Mówi się, że pewne służby w Polsce wdrażały zaawansowany program nazywając go „Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości”, w celu zmiany sposobu myślenia osoby poddanej tym działaniom. Tworzono dwie grupy, manipulatorów oraz manipulowanych, wypuszczano ich do społeczeństwa.

W odróżnieniu od większości ofiar tej technologii, jesteśmy świadomie pozbawiani wolności, swobody podejmowania decyzji i prywatności myśli, przez osoby i podmioty prawne, które dokonują elektronicznego ograniczania potencjału jaki w każdym z nas drzemie. Do tej pory nikt z osób pośredniczących w procederze nie przyznał się do stosowania technologii psychotronicznych, elektromagnetycznych, lub monitorowania oraz modyfikacji aktywności mózgu i układu nerwowego człowieka w sposób zdalny. Pozbawia się możliwości nieprzerwanego myślenia, zachowania ciągłości myśli i koncentracji, zastępując to sztucznym polem informacyjnym, które ukierunkowuje nasz umysł do pojedynczych procesów symulowanych wraz z podpiętą do głowy maszyną, oraz jednostkowego zmysłu na którym uwaga jest w stanie się „skoncentrować” (albo wzrok, albo słuch, albo myślenie itd.). Wszystkie osoby mające z ofiarą bezpośredni kontakt przestają zachowywać się naturalnie. Z łatwością podłączają i manipulują (zagłuszają, zakłócają) układ nerwowy innych żywych organizmów. Dzieje się to niestety podprogowo, natomiast krótkie chwile w których otrzymuje się hipnotyczny przekaz umyka naszej świadomej uwadze, ofiara myśli że pomyślała, tymczasem ktoś werbalnie (choć podprogowo) dyktuje pojawiające się w podświadomości „punkty”, dbając o istotne szczegóły, którymi dojdzie do zaplanowanej myśli, decyzji po lekkim wybudzeniu.

Uważamy, że jest wiele tysięcy odseparowanych od siebie ofiar powoli uśmiercanych na terenie Polski, miliony na świecie, najczęściej z bezpieczną dla procederu uśpioną świadomością.

STOP zorganizowanym działaniom PsyOps, agentów manipulatorów i tworzeniu kolejnych manipulowanych,

STOP  zadawaniu elektronicznych tortur, Directed Energy Weapons, mikrofalowaniu,

STOP technologiom kontroli umysłu (RNM, V2K, EDOM, RHIC, ESB i innym),

STOP mikrotechnologiom potajemnie implantowanym,

STOP chemicznym substancjom, farmakolizacji psychotropami, sprzyjają one procederowi, spowalnia myśli, odbiera wolę walki o normalne życie,

STOP pulsowaniu mikrofalowemu ELF na częstotliwościach pracy ludzkiego układu nerwowego, oraz wszystkich narządów wewnętrznych człowieka,

STOP jednostronnych, świadomie niezgodności z prawdą orzeczeń i diagnoz psychiatrycznych, osób ewidentnie stojących po stronie obecnie silniejszej grupy. Gdy chcemy poważnej dyskusji, oni zapętlają się na tematy leczenia psychotropami, fikcyjnych badań. Należy zaprzestać wysyłać członków rodziny do sędziów w swojej sprawie. Nie trzeba być świadomą ofiarą żeby dostrzec bezwzględność nieludzkiego systemu przymusu i represji.

STOP bierności rządów RP, żądamy uruchomienia mechanizmu który samooczyszczenia się społeczeństw z niewidzialnych oddziaływań, które ocali życie wielu ofiar świadomych i tych w ciągłym uśpieniu transem hipnotycznym na jawie,

STOP leczenia silnymi dawkami psychotropów elektronicznie wywoływane objawy,

STOP zaślepieniu, degeneracji rozumu przez antyrozum!, wyrażamy oczywisty sprzeciw torturom, eksterminacji Polaków na naszej ziemi na rzecz obcych interesów, lichwę która przejęła filary państwa Polskiego wraz z ludźmi których dało się kupić lub wymusić aparatem prawa. Znaleźli gojów do walki z odradzającą się Wielką Polską, nowym pokoleniem, obojętnym na psychomanipulacje rządzących bez względu jakie by one nie były. Nie pozwalamy na mordowanie przez sługusów przyszłości naszej Ojczyzny! Im jest wszystko jedno byle forsa się zgadzała, a nam zależy.