Archive for the ‘Odtajnione dokumenty rządowe’ Category

Zapis wykładu wygłoszonego 20 listopada 2014 na Pierwszej Europejskiej Konferencji o Uporczywym Nękaniu
`
W minionej dekadzie najbardziej widocznym trendem w światowej polityce było zastąpienie walki o demokracje walką o władzę. można to zobrazować obecną sytuacją na Ukrainie. Wiecie Państwo zapewne, ze w ostatnich wyborach większość mieszkańców wschodniej Ukrainy nie zagłosowała na partie popierające członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej. Pomimo tego demokratyczna Unia Europejska i niemniej demokratyczne Stany Zjednoczone popierają zachodnich Ukraińców w ich wojnie przeciw wschodnim współobywatelom, podczas gdy demokratyczna Rosja sprzyja wschodnim Ukraińcom w ich walce przeciwko zachodnim mieszkańcom kraju. Czyż nie jest to dowód, że we współczesnym świecie demokracja nie jest priorytetem dla elit władzy i stojących za nimi elit finansowych?
`
Kwestia utajnienia istnienia technologii kontroli umysłu sprzyja temu prymatowi władzy nad demokracją. Nie byłoby żadnego powodu do ukrywania tych technologii przed ogółem, gdybyśmy żyli w świecie, w którym panuje demokracja.
`
Fakt, że technologie mind control są ściśle tajne powoduje, że mogą być używane w stosunku do niewinnych ludzi. Rządy są doskonale świadome, że z chwilą, gdy ich obywatele dowiedzą się, że władza dysponuje technologiami mogącymi kontrolować ich procesy myślowe oraz funkcje życiowe sterujące ich ciałami, zażądają natychmiastowego i podlegającego ścisłej kontroli zakazu stosowania tychże. Wiedza o posiadaniu przez rządy takich technologii jest bowiem równoznaczna z wiedzą o końcu demokracji.
 `
Dlatego tez nasze usiłowania szerzenia informacji o istnieniu tych technologii są próbą ratowania demokracji i tak możemy zdefiniować podstawowy cel tej konferencji – jako dążenie do uratowania demokracji.
`
Dla ofiar eksperymentów z użyciem technologii mind control, ich utajnienie jest najpoważniejsza przeszkodą w powrocie do zdrowia i odzyskaniu elementarnej wolności. Jak tylko technologia pozwalająca na zdalne sterowanie ludzkim systemem nerwowym zostanie ujawniona, jedynym możliwym wyjściem będzie ustanowienie prawa zakazującego jej używania a także regulacje w kwestii powołania organów uprawnionych do wykrywania i mierzenia szkodliwego promieniowania będącego nośnikiem tych technologii a także ustalania jego żródeł. Ofiary, w które wycelowane jest to promieniowanie, powinny mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie ewentualnego użycia tych technologii w ich przypadku, co w konsekwencji pozwoliłoby przerwać tortury, jakim są poddawane. Jak dotąd największą przeszkodą w tym procesie jest stosunkowo mała liczba osób dotkniętych tym problemem. Zbyt mała by ich głos mógł zaważyć w demokratycznych procedurach.
`
Istnieje kilka dróg uświadomienia opinii publicznej konieczności rozwiązania problemu technologii mind control i nakłonienia prawodawców i rządy państw do wszczęcia procesu legislacyjnego mającego na celu potępienie użycia wszelkich typów promieniowań do kontrolowania funkcji systemu nerwowego człowieka.
 `
Pierwszym podejściem ku rozwiązaniu tego problemu jest szerzenie informacji o dowodach na istnienie technologii kontroli umysły via Internet. Opublikowano już pewną ilość wyników naukowych eksperymentów, które potwierdziły, ze impulsowo modulowane mikrofale mogą wywoływać zmiany w ludzkim systemie nerwowym włączając w to halucynacje słuchowe i słyszenie mikrofal. te dowody naukowe mogą być poparte informacjami z websites i ministerstw obrony krajów NATO, które uczestniczą aktywnie w rozwoju broni nieśmiercionośnych wliczając w to urządzenia walki radioelektronicznej oddziałujące na system nerwowy. Mówi o tym raport Parlamentu Europejskiego zatytułowany Technologie Kontroli Populacji http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf .
 `
Na przykład na stronie Ministerstwa Obrony Czech możemu przeczytać: „Wysokie częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego wpływają niszcząco na funkcjonowanie mózgu i centralnego systemu nerwowego, co zaatakowana jednostka odczuwa jednocześnie jako ból nie do zniesienia spowodowany przenikliwym buczeniem i piskiem oraz jako silne uczucie lęku i niepokoju. Intensywność tych doznań zależy od okoliczności i parametrów nadanego sygnału. Zapewne chcąc ukryć tę informację przed czeską opinią publiczną artykuł ten zdjęto ze strony Czeskiego Ministerstwa Obrony, chociaż można go ciągle odnależć na portalu ministerstwa, jesli zna się dokładny adres http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 .
 `
Dalszych dowodów na to, ze przynajmniej niektóre rządy są z posiadaniu technologii mind control są przepychanki zmierzające, albo do całkowitego zakazu wspomnianych technologii, albo wręcz przeciwnie do ich militarnego wykorzystania.
`
Rosja zaproponowała wprowadzenie zakazu broni radioelektronicznych, uznanych juz w 1986 roku przez Komitet ds Rozbrojenia ONZ za broń masowego rażenia i tylko weto Stanów Zjednoczonych zadecydowało, że zakazu nie wprowadzono. W 1998 Rosja zwróciła się do ONZ, OSCE i rady Europy z propozycją międzynarodowej konwencji o zakazie rozwoju i stosowania broni informacyjnych. W owym czasie złożono już w rosyjskim parlamencie cztery projekty regulacji wykluczające użycie technologii kontroli umysłu. unia Europejska poszła śladem Rosji i w 1999 roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję wzywajacą do potępienia wszelkich manipulacji na ludziach. w sposób oczywisty Rosja i Unia Europejska podjęły współpracę, by zapobiec rozbudowie amerykańskiego systemu HAARP, który najwyrażniej może być stosowany do zdalnego sterowania systemami nerwowymi całych populacji. I tym razem do niepodpisania konwencji zakazującej rozwoju i użycia broni informacyjnych nie doszło na skutek sprzeciwu Stanów Zjednoczonych. Co więcej udało im się przekonac kraje UE do wbudowania planów rozwoju broni nieśmiercionośnych w ich własne doktryny wojenne i porzucenia uprzednich wysiłków zmierzających do ich potępienia. W 2001 roku Dennis J. Kucinich oprotestował decyzję rządu USA o zachowaniu arsenału technologii mind control i złożył w Kongresie projekt regulacji (Space Preservation Act) wnioskując między innymi o zakaz tych technologii. Inicjatywa ta niezostała jednak podjęta. Po długim milczeniu Rosja w 2012 roku zdając sobie sprawę, że broń nuklearna nie jest już wystarczającym straszakiem dla Stanów Zjednoczonych, zmieniła swoje stanowisko deklarując ustami Ministra Obrony, że bronie psychotroniczne są częścią składową rosyjskiego programu zbrojeniowego na lata 2011-2020 http://en.rian.ru/mlitary_news/20120322/172332421.html .
`
Wyżej wymienione poczynania rządów i członków parlamentów w połączeniu ze wzmiankowanymi doniesieniami naukowymi stanowia przekonywające dowody, że urządzenia umożliwiające zdalne manipulowanie funkcjami ludzkiego ciała i umysłu realnie istnieja tu i teraz.
`
Kłopot w tym ,że jeśli ktoś już zbierze tego typu dowody i opublikuje je w Internecie ( jako że żadne oficjalne media nie ośmielą się upubliczniać utajnionych informacji ), taki wpis czy blog natychmiast staje się celem ataku rządowych agencji. Na przykład, gdy opublikowałem artykuł pod tytułem: „Jak daleko do zakazu broni psychotronicznej?”, komentarze odnoszace sie do mojej strony były blokowane na Facebooku jako spamy a na Twitterze jako malware i w koncu moje obie strony w języku czeskim i angielskim zawierające ten artykuł zostały usunięte z sieci. Najwyrażniej zachodnie a  zwłaszcza amerykańskie służby nie chciały dopuścic, by na zachodniej półkuli doszło do powtórzenia Arabskiej Wiosny.
`
Uświadomienie wspólnocie internetowej tej skrytej cenzury ze strony agencji rządowych będzie wymagało od nas systematycznego wysiłku. Warto kazdorazowo nagrywać kamerą strony, gdzie tego typu informacja się ukazuje a następnie ponownie je filmować już po usunięciu niewygodnej informacji. Tak samo z zablokowanymi odniesieniami do niej na Twitterze czy Facebooku. Takie nagrania, dokumentujące działania agencji rządowych powinny być umieszczane razem na nowych stronach a cały kontekst skrupulatnie opisany i opublikowany. W celu uniknięcia przewidywalnych represji, powinny to robic całe zespoły a nie tylko jednostki. Tą drogą byc może uświadomimy szerokiej publiczności, że służby specjalne ukrywają przed nią fakt posiadania technologii umozliwiających zdalne kontrolowanie ludzkiego zachowania. Osoby chcące podjąć ten trud, proszę o kontakt mbabacek@czin.eu
`
Kolejny etap w walce z tajemnicą otaczającą bronie zdalnej kontroli ludzkiego systemu nerwowego to informowanie członków parlamentów o realnym istnieniu tychże. Większość z nich zdaje się nie posiadać dostępu do informacji niejawnych. Rozmawiałem z dwoma posłami do czeskiego parlamentu i żaden z nich nie wiedział, że możliwe jest zdalne sterowanie ludżmi. Jest zrozumiałe, że skoro nie podejrzewają nawet istnienia takich technologii, nie czują żadnej potrzeby wprowadzenia zakazu ich używania. Skądinąd wiemy, że nasi reprezentanci nie podejmują spraw, o które nie zabiegają ich wyborcy. Zatem w sprawie wykluczenia technologii mind control, presja opinii publicznej jest niezbędna, by posłowie poczuli sie zmuszeni do podjecia konkretnych działań w tym kierunku. Do członków parlamentu nalezy sięzwracać indywidualnie upewniająć się, że nasza informacja do nich dotarła a następnie informowac o tym opinie publiczną. Znów zadanie to może być wykonane tylko przez zorganizowaną grupę osób i powinna to byc ta sama grupa, ktora stara się zaalarmowac opinie publiczną. należałoby stworzyć w Internecie specjalna stronę poswięconą tylko temu zadaniu informowania polityków.
`
Trzecim sposobem nakłonienia rządów i organów ustawodawczych do wyjęcia spod prawa technologii kontroli umysłu i ustanowienia organów zdolnych do wykrywania tych szkodliwych promieniowań jest wykazanie wykonalności technologii umożliwiających  zdalne manipulowanie systemem nerwowym człowieka. Problem jednak w tym,, że trybunały konstytucyjne zazwyczaj nie mają mocy proponowania nowych rozwiązań legislacyjnych. przynajmniej w Republice Czeskiej , jak dotąd, Trybunał Konstytucyjny nie ma takich uprawnień. Jedyną drogą obejścia problemu jest wytoczenie normalnego procesu sądowego i jeśli sąd odmówi wszczęcia postępowania, odwołanie się od tej decyzji do trybunału konstytucyjnego. Kłopot w tym, że by wnieść pozew z pełnym tego słowa znaczeniu, trzeba dysponować niepodważalnymi dowodami. Na szczęście można to osiągnąć przy użyciu różnych urządzeń służących do detekcji promieniowania.
`
Niepodważalny dowód to dowód przeprowadzony w sposób naukowy. Gros detektorów dostępnych na rynku służy do wykrywania częstotliwości powyżej 8 GHz. Większość naukowców badających oddziaływanie pulsującego promieniowania mikrofalowego na ludzki mózg jest zdania, że nośnik częstotliwości mikrofalowych powyżej 3 GHz nie wywiera żadnego wpływu.Tłumaczy się to tym, że im wyższe częstotliwości mikrofalowe, tym szybciej są tłumione w ludzkich tkankach i dlatego nie wnikają dośc głęboko w mózg, by zaburzyc jego funkcjonowanie. Tym niemniej są przedziały częstotliwości powyżej 3 GHz, w których fale elektromagnetyczne wnikną na tyle głęboko, by wywołać zmianę w systemie nerwowym. Są to częstotliwości czerwieni  i światła z bliskiej podczerwieni. Swiatło czerwone o długości fali od 620 do 750 nanometrów wnika na około 1 centymetr wgłąb tkanki mózgowej i tym samym może zaburzyć prawie jedną czwartą szarej substancji. Bliska podczerwień o długości fali pomiędzy 700 a 800 nanometrów wnika normalnie na głębokość od 3 do 4 cm, ale gdy geometryczna  forma takiej fali zmieni się, to działanie promieniowania mozna zaobserwować aż na głębokości 20 cm. Tak znaczącą penetrację tkanki mózgowej przez światło czerwone i światło bliskiej podczerwieni mozna wyjaśnić przeciętna częstotliwością normalnego funkcjonowania ludzkich komórek, która sytuuje się pomiędzy 600 a 720 nanometrów http://www.elixa.com/light/healing.htm, co pokrywa się z długościami fal czerwieni i bliskiej podczerwieni. Niektóre badania sugerują, że światło bliskiej podczerwieni może niszczyć włókna nerwowe. http://www.revitavet.com/CaseStudies/MechanismsActionInfraredLightTissueHealing.pdf  (str.6)
`
Nie potrzeba żadnych mikroczipów, by uzyskać kontrolę nad  ludzkim systemem nerwowym  za pomocą pulsującego światła. Naukowcy wyhodowali wirusy, które wymuszają na naszych neuronach reakcję na pulsujące światło http://www.realclearscience.com/blog/2014/01/optogenetics_the_physics_of_mind_control_108437.html . zatem obecnie, by uczynić człowieka podatnym na dowolną manipulację jego systemem nerwowym wystarczy spowodować, by zjadł odpowiednio zainfekowaną żywność bądż poddał się szczepieniu. Przytoczę dwa przykłady. Gero Miesenbock odciął musze głowę a potem użył pulsującego światła, aby skłonić „ciało muchy” do fruwania i tak się stało http://www.sciam.cz/files/vydani/SA_03_2010/brezen_2010_rozsveceni_mozku.pdf . Inny przykład, Carl Diesentoth zmusił mysz do skręcania w labiryncie tylko w lewą stronę używając wyłącznie pulsacji świetlnych. http://www.youtube.com/watch?v=88TVQZUfYGw
`
Jednakże światło czerwone i bliskiej podczerwieni nie przenika przez mury i inne przeszkody optyczne http://paginas.fe.up.pt/~ee05005/tese/arquivos/wireless_ir_com.pdf i dlatego nie może być używane do ciągłego sterowania ludzkim systemem nerwowym. W dodatku światło czerwone jest widzialne i jako takie łatwe do wykrycia. pozostaje do rozstrzygnięcia, czy wirusy wymuszające reakcję neuronów na światło mogłyby wywołać podobny efekt przy użyciu częstotliwości mikrofalowych (od 100 MHz do 3 GHz) wnikających wgłąb mózgu. Jeśli nie, z dużym prawdopodobieństwem współczesna nauka może wyprodukować zmutowaną ich wersję „pracującą” w częstotliwościach mikrofalowych. Częstotliwości bliskiej podczerwieni, niewidoczne, są wykrywalne specjalnymi detektorami http://www.gigahertz-optik.de/272-0-RW-3702.html . Tu również rodzi się pytanie, czy kształty fal o częstotliwości powyżej 3GHz nie mogą być zmienione, by uzyskać efekt wnikania w tkanki ludzkie. W Internecie można znależć detektory dla częstotliwości używanych przez NATO (20-40 GHz) http://www.bestbuy.com/site/whistler-laser-radar-detector-black-black/1307396490.p?id=mp1307396490&skuId=1307396490 .
`
W każdym bądż razie w poszukiwaniu dowodu na użycie tzw. „psychoaktywnych” impulsowych częstotliwości mikrofalowych wobec danej osoby musi być przeprowadzone skrupulatne badanie za pomocą dostępnych urządzeń wykrywających. Pozytywny wynik takiego badania podajemy do wiadomości mediów i sądu i taki dowód powinien być dla nich wystarczającym bodzcem do wszczęcia procesu legislacyjnego potępiającego posiadanie i używanie technologii mind control przez osoby prywatne oraz wszelkie rządowe organizacje czy agencje. Jest oczywiste, że tak media jak i sądy będą chciały zweryfikować zaprezentowane dowody w naukowych laboratoriach. Dlatego warto się zwrócić z prośbą o poddanie naszych ustaleń ekspertyzie naukowej zanim jeszcze przedstawimy je prasie lub sądom. Wielu spośród naukowców to życzliwi ludzie, którzy w obliczu dowodów nagranych na wideo mogą zechcieć potwierdzić je za pomocą specjalistycznego wyposażenia, jakim dysponują.
 `
Zdefiniujmy, co to znaczy przekonywający dowód. Według różnorakich badań promieniowanie elektromagnetyczne w miastach nie przekracza 5 mikrowatów na centymetr powierzchni, chociaż w pewnym mieście w Indiach pomiar wykazał aż 1 mw na cm2. Większość naukowców badających oddziaływanie mikrofal na ludzki organizm zgadza się, że wystarczająca gęstość mocy nie przekracza 10 mW na centymetr powierzchni. W eksperymencie Allena H.Freya z mikrofalowym efektem słuchowym przeciętna gęstość mocy wahała się dla  różnych częstotliwości i szerokości impulsu od 0,4 mW na cm2 do 7,1 miliwata na cm2. W doświadczeniach Rossa Adeya z wypłukiwaniem wapnia z komórek nerwowych, odpływ zachodził tylko w zakresie gęstości mocy od 0,1 do 1mW na cm2 lub w innych przypadkach otrzymano najlepsze wyniki stosując pole elektromagnetyczne o natężeniu 10V na metr i 56 V na metr. Jako że gęstość mocy częstotliwości umożliwiających kontrolę umysłu jest zbliżona do wartości smogu elektromagnetycznego panującego w miastach zaleca się wykonywanie pomiarów z dala od wszelkich aglomeracji. Pomiar powinien być przeprowadzany jak najdalej od wszelkich anten telefonii komórkowej podziemnych linii przesyłowych dla których natężenie pola elektromagnetycznego może osiągać 100 V na metr, czy linii wysokiego napięcia z polem mogącym wynosić do 10 000 V na metr. Osoba, u której wykonujemy pomiar, powinna zbliżać się do mierzącego z pewnej odległości, by ten mógł zobaczyć i nagrać na video, czy gęstość mocy wzrasta w miarę zbliżania się namierzanego. Badanie powinno być powtórzone parokrotnie. Urządzenie służące do pomiaru ( w V na metr) pola elektromagnetycznego w zakresie od 5Hz do 400 Hz (z dokładnością do jednego mikrowata na cm2 i gęstością mocy pola elektromagnetycznego w częstotliwościach od 300 MHz do 2000 MHz (2 GHz) w miliwatach na cm2 można znależć w Internecie jako Detektor promieniowania elektromagnetycznego DT – 1180 za 21 USD.
 `
Co się tyczy liczników (mierników) częstotliwości wykrycie za ich pomocą obecności mikroczipa w przestrzeni miejskiej czy poza nią, jest raczej niemożliwe a powodu wszechobecnego wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego w dzisiejszym środowisku. Są jednak jaskinie czy stare kopalnie, do których fale elektromagnetyczne o częstotliwościach mikrofalowych nie docierają. Personel ochrony tych obiektów z reguły bez oporów zezwala na przeprowadzenie pomiarów. Jesli czip nie pobiera energii od zewnętrznej anteny będzie nadal pracowac także we wnętrzu kopalni czy groty. Jego działanie powinno zostać zmierzone za pomocą licznika częstotliwości ( ACECO FC – 6002 MHz rejestrujący częstotliwości do 6 GHz mozna kupić za 149 euro) jak również urządzeniem do pomiaru gęstości mocy a pomiery powinny zostać udokumentowane przez sfilmowanie. Nalezy powtórzyć pomiary w tym samym miejscu bez obecności osoby namierzanej i na osobie, która nie stwierdza u siebie objawów kontroli umysłu przez napromieniowanie. Pomiary kontrolne powinny zostać powtórzone kilkakrotnie przed kamerą. Następnie nagranie video przedstawiamy naukowcom, którzy dysponują pomieszczeniami ekranowanymi względem pola elektromagnetycznego i prosimy ich, by potwierdzili obecność czipa przy pomocy swojego sprzętu. Tak otrzymane naukowe dowody powinny być następnie zaprezentowane mediom i sądowi ( w celu zaoszczędzenia pieniędzy mozna zacząć od kupna detektora promieniowania elektromagnetycznego). Będę zobowiązany za każdy sygnał takiego dowodu, którz prosze kierować na adres mojej poczty elektronicznej: mbabacek@czin.eu
 `
Jest jeszcze jeden eksperyment, o który warto się  pokusić chociaż w założeniu nie dostarczy nam obiektywnego dowodu. Trzeba spróbowac ustalić, na ile zmieni się odczucie potencjalnej ofiary mind control, gdy zmienimy parametry pola elektromagnetycznego, w którym się znajduje. Kiedy Ross Adey doniósł o swoich doświadczeniach z odpływem wapnia z neuronów, inni naukowcy odkryli, że otrzymują identyczne wyniki przy zastosowaniu innych częstotliwości impulsów mikrofalowych.Szukając przyczyn tego zjawiska wykazano, że to zmiany w natężeniu ziemskiego pola elektromagnetycznego w miejscach przeprowadzania eksperymentów były przyczyną różnic w wynikach doswiadczen.. W końcu Ross Adey umieścił w pobliżu mózgów kurczaków, na których prowadził eksperymenty, cewkę Helmholtza, któóra odcina połowę ziemskiego pola elektromagnetycznego. Teraz, by spowodować odpływ wapnia z neuronów,zamiast częstotliwości pulsowania o wartości 15 Hz potrzebował częstotliwości 30 Hz. Wyjaśnienie zjawiska leży w rezonensie cyklotronowym. Dlatego tak waznym jest ustalenie, czy odczucia potencjalnej ofiary ulegną zmianie przy przyłożeniu silnego, sztucznego pola elektromagnetycznego lub zastosowaniu cewki Helmholtza. W latach 70tych ubiegłego wieku hełmy suszarek fryzjerskich generowały pole elektromagnetyczne o sile około 30 Gausów (natężenie  ziemskiego pola elektromagnetycznego waha się pomiędzy 0,25 do 0,65 Gausa). Jeśli powszechnie używane hełmy suszarek nadal wytwarzają silnie pole magnetyczne, warto by zobaczyć na ile odczucia osoby badanej zmieniają się, gdy suszy włosy w takim hełmie (jeśli nie warto byłoby kupić gdzieś stara wersję hełmu). Jeśli zatem doznania kilku osób podających się za ofiary mind control zmieniałyby się wraz ze zmianą ziemskiego pola magnetycznego, byłby to dowód, że osoby te są napromieniowywane pulsacyjnymi mikrofalami i pozostawałoby tylko ustalić, jakie częstotliwości nośne zastosowano wobec tych osób. ( Gdyby ktokolwiek spróbował tej drogi, proszę o podanie mi wyników doświadczenia mbabacek@czin.eu ). Innym sposobem doświadczenia działania silnego pola elektromagnetycznego jest przeprowadzenie badania RMI ( rezonansu magnetycznego), które zazwyczaj trwa ponad pół godziny. także solenoid spełniłby tę rolę.

 `
Sądzę, że należy stworzyć w Internecie szereg stron poświęconych wyłącznie naukowym aspektom mozliwosci użycia pulsującego pola elektromagnetycznego przeciwko ludziom.
 `
Jakieś osiem lat temu w Internecie natknąłem się na pewną propozycję chińskich naukowców. Chodziło o ideę dotyczącą rozwijania bezpośredniego połączenia pomiędzy jednym mózgiem a drugim, przy pomocy użycia nie-lokalnych własności elektronów i fotonów. To pojecie nielokalności głosi, że dwa elektrony albo fotony, kiedy spotykają się ze sobą, to w wyniku reakcji ulegną sprzężeniu (splątaniu), które istnieje bez względu na to jak daleko znajdują się od siebie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fotony lub elektrony w obu mózgach, lub w pojedynczym mózgu i w neurokomputerze, które wcześniej spotkały się (uległy splątaniu), pozostaną połączone (oba mózgi lub mózg z neurokomputerem). Tak jak widzieliśmy wcześniej, światło z bliskiej podczerwieni może przenikac 20 cm wgłąb mózgu. To daje potencjalną możliwość sprzężenia (spotkania się) obu fotonów, a tym samym na połączenie obu mózgów ze soba, lub połączenie mózgu z komputerem, który symuluje jego aktywność. Zdaję sobie sprawę, że wykrycie takiego złowrogiego działania jakiejś rządowej organizacji byłoby raczej niemożliwe. Słusznie powinniśmy się zastanowić, czy uzywane przez nich bronie moga mieć postać nieznanych praw fizyki. Mozliwa obrona przed tego typu manipulacją ludzkim umysłem polegałaby na zastąpieniu splątanych fotonów nowymi poprzez odpowiednio długą ekspozycję mózgu na światło bliskiej podczerwieni.Ktokolwiek chciałby tego spróbowac, powinien postarać się o generator podczerwieni pozwalający na penetrację tkanek mózgu na głębokość 20 cm ( z odpowiednio dostrojonym kształtem fali). Osoba przeprowadzająca takie doświadczenie powinna się jednak upewnić, czy urzadzenie nie wytwarza promieniowania rozgrzewającego tkanki, co mogłoby skutkować uszkodzeniem mózgu. Swiatło w bliskiej podczerwieni podnosi temperaturę tkanek tylko o 0,2 stopnie C.
 `
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że we współczesnym świecie, wraz z nieprawdopodobnym postępem w dziedzinie nauki i technologii, zakaz wpływania na ludzki mózg za pomocą wszelkiego rodzaju promieniowania przez rządy, organizacje przestępcze czy osoby prywatne powinien by wpisany w konstytucje wszystkich krajów.
 `
W naszych czasach główną przeszkodą w osiągnięciu tego celu jest dążenie Stanów Zjednoczonych i ich elit finansowych i korporacyjnych do zdobycia globalnej władzy w miejsce podzielenia się tą władzą z Rosja, Unią Europejską czy innymi demokratycznymi krajami z Chinami włącznie. Jesli wspólnota ludzka ma mieć jeszcze jakąś humanistyczną i demokratyczną przyszłość, walka o dominację nad całym swiatem prowadzona przez poszczególne rządy musi zostać zahamowana.
`
Napisane przez Mojmír Babáček, Listopad 2014.
Edytowanie: Rudy Andria, Grudzień 2014.
Tłumaczenie: Ewa Pawela, Marzec 2015
 `
żródło: http://www.covertharassmentconference.com/summary_videos?v=Mojmir_Babacek

Ataki Psychotroniczne, którym nieświadomie podlegają mieszkańcy Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, są wynikiem umieszczania od ponad 50 lat anten zaprojektowanych w celu utrzymania odpowiedniego stanu psychiczno-emocjalnego dużych skupisk ludzi.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/bron-neuro-elektro-magnetyczna-…/

Ataki psychotroniczne są częścią tego, co nazywamy dziś „wojną parapsychologiczną ” – jest to , dość świeża technika wojenna, zainicjowana przez Iluminatów w celu kontrolowania nastrojów części populacji.

Wiele osób, w tym osoby publiczne zaczęły dostrzegać ten narastający problem i doprowadziły one do opublikowania tych informacji w niezależnych mediach .

Od ponad 10 lat temat ten przyciąga uwagę opini publicznej na całym świecie. W artykule tym, przyjrzymy się bliżej, atakom Psychotronicznym w Polsce i Rumunii.

Co to jest atak Psychotroniczny?

Przede wszystkim należy przybliżyć ludziom pojęcie samej „psychotroniki”.

Psychotronika jest stosunkowo nową nauka, która bada interakcje psychiczne na odległość, i bada zjawiska parapsychologiczne, parasenzorialne lub pozazmysłowe.

(Psychotronika (oficjalnie) – interdyscyplinarna dyscyplina badawcza, utworzona w 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi – niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez naukę – zjawiskami.
Definicja zmodyfikowana na Pierwszym Polskim Kongresie Psychotroniki przez Radę Naukową ds. nomenklatury w Łodzi 26 października 1991 roku:

Psychotronika – nauka interdyscyplinarna, mówiąca o siłach działających na odległość i o interakcjach zachodzących pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska jest rozszerzone do wpływów Układu Słonecznego i kosmosu.
Psychotronika korzysta z dorobku psychologii, biofizyki oraz antropologii.

Nazwę tę zaproponował francuski inżynier Fernand Clerc, psychotronika wchłonęła między innymi tematykę
parapsychologiczną, stawiając sobie za cel pozanaukowe poznanie fizykalnych przyczyn takich zjawisk, jak telepatia, psychokineza, zjawiska mediumiczne.

Szczególnym obiektem badań w psychotronice jest rzekome „pole”, odróżniające się od pól energetycznych znanych nauce (elektrycznego, magnetycznego) swoją strukturą, nieuchwytną dla jakiegokolwiek aparatu badawczego mogącego dać sprawdzalny wynik badania. „Pole” to nie zostało dokładnie zbadane, a kontrowersje rozpoczynają się już w momencie próby ustalenia ogólno przyjętego terminu.

Tak więc pojawiają się określenia pola morfogenetycznego (Rupert Sheldrake), kwantowego hologramu, umysłu natury (dr. Ed Mitchell), umysłu Boga (Stephen Hawking) czy też boskiej matrycy (Gregg Braden)[1]. Badania tej idei przeprowadzane są głównie na polu fizyki kwantowej, najczęściej przez uczonych zainteresowanych unifikacją nauki oraz próbą kwantowego opisu świadomości.

Do grona badaczy
popularyzujących teorię „pola” należą m.in. dr Fred Alan Wolf[2], dr Amit Goswami[3][4], dr William A. Tiller, dr Dean Radin[5][6] (twórca koncepcji „splątanych umysłów”) oraz dr med. Stuart Hameroff [7]. Najbardziej spektakularne badania nad „polem” to przeprowadzane przez Masaru Emoto[8] eksperymenty nad wpływem muzyki oraz ludzkich emocji na strukturę kryształów wody oraz seria eksperymentów nad wpływem ludzkich emocji na
DNA dokonanych najpierw przez Władymira Poponina a następnie w latach 1992–1995 przez Glena Reina oraz Rollin McCraty z Instytutu Heart Math oraz udowodnienie nielokalności – w sensie kwantowym – tego zjawiska. Innym, popularnym eksperymentem psychotronicznym wykorzystującym omawiane „pole” okazał się przeprowadzony pod kierownictwem Maharishi Mahesha Yogi w roku 1972 test oddziaływania zbiorowej medytacji transcendentalnej na społeczeństwo[9].

Eksperyment, nazywany dzisiaj „efektem Maharishiego” powtórzony został następnie w roku 1988 jako International Peace Project in Middle East[9][1], jest również z powodzeniem powtarzany obecnie przez różne grupy organizujące się w internecie.)

„Mózg może się zmienić poprzez wewnętrzne lub zewnętrzne doświadczenia. Jego reakcje mogą być zmniejszane lub zwiększane w sposób nieograniczony. Nabyliśmy wszystko to co wiemy poprzez dziedzictwo genetyczne i edukacje kulturalną, wszystko to, może być doskonalone poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Fizyk Reynold Johnson mówi, że aspekty parapsychologiczne takie jak : „telepatia, jasnowidzenie, prekognicja … są nabywane przez ludzi za pomocą duchowej ewolucji, nie znaczy to jednak, że w wyniku tej ewolucji człowiek przekracza limity narzucone mu przez wszechświat i że człowiek staje się nadczłowiekiem, Bogiem …

Ale takiego stanu rzeczy oczekują illuminati od naukowców, przekroczenia lini ewolucji duchowej za pomocą nauki w celu powołania nowych „czarnych” bogów i super ludzi znanych z legend, mitów, filmów i komiksów …”

http://ligaswiatowa.hvs.pl/ujawniamy-tajny-raport-bilderbe…/

Wszystkie badania nad energią „psi” podkreślają jej rzeczywistość. Prof. Olivier Costa de Beauregard, fizyk, wyjaśnił, czym jest dla niego parapsychologia:

„Lekarze ,nauczeni eksperymentów okultystycznych na ciałach ludzi, są zaskoczeni stwierdzeniem, że parapsychologia nie dotyczy spontanicznych przypadków, ale jest częcią wiedzy zawartą pomiędzy teorią względności i mechaniką kwantową „.

Jak powiedział Jourdain M, współczesna fizyka ma świadomość, że odnosi się bezpośrednio do Boga.

Fizyka XX wieku (teoria względności, kwantowa) i inne nauki, zajmują się bardziej zagadnieniami duchowymi niż naukowymi, jednakże w każdej tego typu okultystycznej zabawie nigdy nie wiemy czy pukamy do bram piekła czy nieba …

Czescy naukowcy Zdenek Orbel i Rejdak Karel mówią jednym głosem: „człowiek i wszystkie żywe istoty posiadają w sobie specjalną energię, która specjalnie została zignorowana na zachodzie. Ta bioenergia lub psychotroniczna energia wydaje się być oparta na zjawisku psychokinezy ; występuje ona we wszystkich zjawiskach psychicznych „. Bioenergia jest znana od starożytności…

Chińczycy twierdzą, że człowiek jest związany z energią życia, która wypełnia cały wszechświat. Reicenbach nazwał to ODIC energetyczny i energią Blondot X.

Rosyjscy naukowcy wolą nazwę energia bioplasmy, a czescy energia psychotroniczna. Fizyk Harris Walker sugeruje, że cząstki elementarne zachowują się tak, jakby było, można je regulować i organizować w nich życie.

Fizyka kwantowa pokazuje, że natura jest niepodzielną całością, gdzie wszystko jest ze sobą związane : cały wszechświat jest obecny zawsze i wszędzie.

W związku z tym ma to szczególną analogię do hologramu. Jeśli złamiemy kawałek całości i umieścimy w holograficznym projektorze laserowym nie będziemy widzieć oderwanej części obrazu, ale cały obraz.

Wynika z tego, że obraz został nagrany, tak aby każda część płyty (holograficzny negatyw) odzwierciedlała całość. ”

Urządzenia manipulacyjne lub broń psychotroniczna, działa poprzez jednoczesne przekazywanie kilku grupom wiadomości podprogowych (teza vs antyteza, podział, niezgoda…) za pośrednictwem fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach ,które mają na celu kontrolę psychiczną grup docelowych.

Przed 1989 rokiem podobne (mobilne) technologie były wykorzystywane do tworzenia paniki wśród ludności. Informacje podprogowe w prasie lub w Internecie, to płynny pomysł wykorzystania broni psychotronicznej przez mocarstwa, aby inicjować i utrzymywać ostatnie powstania w krajach arabskich…

Anteny zainstalowane w dużych miastach Polski i Rumunii:

„Psychotroniczna broń masowego rażenia oparta jest na technologii kontroli fal mózgu . Indukcja osiągnięta jest poprzez subtelne formy wpływu, i nie jest łatwo większości ludzi dostrzec tych delikatnych zmian własnego zachowania i myślenia …

(Bóle głowy, nerwowość, rozdrażnienie, stany lękowe, depresje, zagubienie, bezradność … Dodatkowe ciągła chęć słuchania podprogowej muzyki czy oglądania telewizji …)

Na poziomie krajowym, skutki działania tej broni są bardzo silne. Informacje podprogowe przesyłane są na tysiące sposobów : prasa, radio, telewizja, plakaty, samoloty, maszty nadawczo odbiorcze …

Duża część ludzi jest uzależniona od oglądania, słuchania lub czytania wiadomości przepełnionych odrażającymi zbrodniami, gwałtami, napaściami, pobiciami, wypadkami, kradzieżami, łapówkami … Wszystko to ma na celu zwyrodnienie ludzkiego umysłu, ustawienie go na bardzo niskim poziomie wibracji co uniemożliwia ludziom tworzenie i obserwowanie harmonii świata.

Niesprawiedliwość, kradzieże i skorumpowany wymiar sprawiedliwości to tytuły najczęściej rozpowszechniane w mediach, skandale są kolejnym źródłem manipulacji i wpływają na twoją frustracje.

Ale to nie wszystko, jesteśmy narażoni na działanie substancji chemicznych przez kartel spożywcze i farmaceutyczne…
Kto dopuszcza konserwanty i chemię do jedzenia? Kto zmusza producentów do szpikowania jedzenia i tabletek chemią… ?Oglądacie dziennie dwie godziny reklam tabletek, bo tabletka stała się tak jak szczepionka odpowiedzią na wszystkie wasze pytania i dolegowości ?!

Codziennie jesteście nietrzeźwi fizycznie i psychicznie, emocjonalnie i werbalnie, a ponadto, na kierowników kraju wybierani są ludzie, którzy chcą się wzbogacić, i mają gdzieś los twojej rodziny !!!

Illuminati na funkcje rządowe wybierają najgorsze, chore psychicznie menty społeczne, o niskim poziomie moralności, inteligencji i logiki …

Dlaczego istnieje chaos? Ponieważ człowiek musi przestać być panem swego bytu, musi uzależnić się od roli przewodniej nowych panów…

Polska i Rumunia … To najpiękniejsze i najbardziej żyzne tereny Europy, tereny, które są tak bogate, że mogłyby istnieć bez potrzeby koegzystowania ze wschodem i zachodem… Zniszczono rolnictwo tworząc trend ucieczki ze wsi, zniszczono fabryki i zakłady nazywając je nierentownymi…

A wy w to wierzycie !!! Jak może istnieć kryzys skoro, aż 70% pól uprawnych, sadów zostało zlikwidowanych z powodu braku rentowności !!! Dlatego każe się wam jeść toksyczne odpady i zatrute owoce … Zamiast szczęśliwie pracować w polu , podpisujecie w urzędach wyroki na swoich braci oczekując jałmużny od swoich nowych panów !!!

Gdzie jest Polska produkcja, rzemiosło, turystyka, sztuka, literatura ?!?! No gdzie pachołki Europy?!?!

Zajmujecie się podziałem politycznym i religijnym, zamachami, wojnami, konfliktami, kominami płacowymi, winnych się nie sądzi lecz zabija !!! Demokratyczna sprawiedliwość ma szanse ocalić tych uprzywilejowanych, którym poślizgnęła się noga, napewno przywilej ten nie dotyczy was, obywateli…

Jesteście obojętni, a dyrektorzy zakładów , banków , politycy , premierzy , księża… wam nie pomogą bo oni pomagają sobie i tylko sobie… Dwie kasty z ,których jedna może ,a nawet musi w najbliższym czasie umrzeć …

Czy można coś z tym zrobić codziennie zadajecie mi to pytanie?! Ale dlaczego kierujecie to pytanie do mnie, skoro nie chcecie abym wyprowadził Polskę ze stanu agonii ?! Gdzie są wasi posłowie, senatorowie, prezydenci, nowi bohaterowie i mesjasze ???

Obiecują wam bezpieczeństwo narodowe? Ale przed kim chcemy się bronić ? Napewno nie przed ludźmi, tylko masonami i ich chorymi psychicznie armiami …

Ludzie ,których nieświadomie wybieracie zmieniają wasz sposób myślenia i podejścia do życia.

Niedbalstwo staje się synonimem waszego działania, zmiany myślenia, nie są wstanie niczego wokół was zmienić, jesteście leniwi i bezradni.

Broń psychotroniczna wszelkiego rodzaju czyni z człowieka pół zwierze, pół warzywo żyjące w duchowym więzieniu niemocy i strachu.

Człowiek pod wpływem broni psychotronicznej jest zdolny do wszystkiego , nawet do tego czego nie chce zrobić…

Co mogę zrobić? Nie należy przyjmować idei, brzmiącej : „jestem sam (a), co mogę zrobić …?”.

Co można zrobić?

Myśleć inaczej! Koordynować swoje życie inaczej i zmienić to, co robicie z własnym życiem. Nie możecie ulegać podszeptą mediów, grup i znajomych, nie możecie ulegać nałogom i popędom!!!

Lepsza samotność i rozwój, niż niewola patologii nazywana dziś „wolnością”. Kiedy to przetrawicie zobaczycie niezwykłe rzeczy: nie jesteście sami …

Następnie zauważysz zmiany dokoła siebie, zwiększenie wrażliwości i nagłe spontaniczne przypływy energii. Uwierz w swoją własną wiedzę, nie bazuj na książkach i cudzych zdanianiach i poglądach.

Pamiętaj to ty masz kształtować świat, a nie świat ciebie!

Nie pozwól innym decydować za ciebie, nie pozwól, by traktowali Ciebie jak pijanego i wytatuowanego, tańczącego idiotę i niewolnika, uwierz, że można zmienić swoje życie.

Chcąc was lepiej informować, o tym, co dzieje się w Polsce, Rumunii i na świecie… Podam wam lokalizacje narzędzi psychotronicznych w Polsce i Rumunii…

Przestańcie żyć w strachu !!!
Zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzje zastanów się dwa razy w trójwymiarze, jakie skutki wywoła dana decyzja, każde wyjście, każdy drink, każda głupota przekłada się tak jak polityka globalna na całe wasze życie w różnych wymiarach jego egzystencji…

To co dla was jest zabawą, rozrywką, relaksem, hedonizmem… kiedyś zakończyło żywot takich kultur jak kultura helleńska czy rzymska !!!

Wiele waszych myśli nie pochodzi od was, ale zostało w was umieszczonych tylko po to aby was zniszczyć i zniewolić !!!

http://ligaswiatowa.hvs.pl/wi-fi-elektrosmog/

Główne miasta dotknięte bronią psychotroniczną:

Rumunia :

1. Bukareszt
2. Braszów
3. Cluj Napoca
4. Iasi
5. Galati
6. Varna
7. Arad
8. Timişoara
9. Craiova
10. Focsani

Polska:

1. Warszawa
2. Gdańsk
3. Szczecin
4. Kraków
5. Poznań
6. Łódź
7. Wrocław
8. Opole
9. Rzeszów
10. Katowice

Godziny emisji: 00:00, 04:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

Posty podprogowe : seksualne, cielesne, propagandowe wiadomości : skandaliczne zachowania polityków, nienawiść , gniew, morderstwa i ataki fizyczne.

Myśli i emocji, w większości przypadków nie wynikają z toku twojego myślenia, ale są spreparowanymi ciągami myślowymi …

Wpływ tych narzędzi jest odczuwalny wiele razy w ciągu doby, a człowiek pogrąża się dalej w powierzchowności, nienawiści, złości, dysharmonii i separacji.

To jednak nie zwalnia Cię z poczucia dyscypliny i samozaparcia . Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny.

Więc co możesz zrobić, aby uniknąć wpływu subtelnych informacji podprogowych i nie szukać winy w kimś innym?

Pamiętaj możesz być podatny na sugestie choć tego nie dostrzegasz, popatrz na ludzi w klubach i internecie myślisz, że pociąg do butelek i nagości wypływa z ich naturalnych form myślowych ?

Pamiętaj też, że decyzje zawsze podejmujesz ty sam, musisz zrozumieć, że demoralizacja pociąga za sobą kolejne elementy upadku duchowego, psychicznego i fizycznego …

Staczanie się jest procesem, którego dusza nie odczuwa od razu… Ale wyrzuty sumienia często prowadzą do śmierci duchowej lub prób samobójczych i nie jest to wina jak to próbują wam wmówić psychologowie i psychiatrzy depresji …

Od razu, wychodząc na przeciw waszym pytaniom, zarzutom, spekulacjom, powiem, że pozyskane przez nas informacje pochodzą z wiarygodnego i sprawdzonego źrodła, z brygad wojskowych nazywanych PSYOPS, zajmujących się psychologicznym aspektem na polu walki …

Tak Polska, Rumunia, Niemcy, Anglia, Francja, USA … To pola bitew, na których umierają dorośli i dzieci , morderstwa, samobójstwa i nałogi to skutek działania wiadomości podprogowych, których wielu słabych ludzi nie potrafi niestety znieść …

Informacje na temat Polski i Rumunii pochodzą od byłego szef Sztabu Generalnego Wojska Rumuńskiego – Chelaru, który mówi nam, że w dużych miastach Rumunii i Polski anteny mocowane są jako broń przeciwko „zamieszkom” ,która utrzymuje ludzi na skraju psychicznego załamania nerwowego, co wpędza ich w złość, depresje, nałogi i próby samobójcze, niekiedy patologie i morderstwa .

„Fakt jest taki ,urządzenia psychotroniczne stały się tak zaawansowane, że mogą utrzymać populacje w letargu na terenie całego kraju…

Oczywiście, wielu z was zapewne zastanawia się, jak to jest możliwe, że w kraju takim jak Polska, Rosja czy Rumunia, które przez dziesięciolecia były okradane i upokarzane, ludzie naprawdę nie są w stanie reagować nawet na rażące i nagminne procedery łamania prawa przez polityków, księży i elitę …

Przecież niszczenie rolnictwa, przemysłu, medycyny, szkolnictwa, ceny gazu, wyprzedaż majątku narodowego, szczepienia, kradzieże, kominy płacowe, życie elit na koszt społeczeństwa … To wszystko ma swoje negatywne i destruktywne konsekwencje … Nikt w Polsce nie myśli na tyle logicznie aby wraz ze mną z tym walczyć … !!!

Dlaczego znów wybieracie prezydenta, sejm i senat, dlaczego niewolnicy znów wybierają swoich panów ?! Dlaczego setki tysięcy lub miliony ludzi nie wyjdą wraz ze mną na ulicy… Wszyscy jesteście niezadowoleni ale boicie się wyjść z domu… Boicie się konsekwencji i prawdy, ale nie boicie się alkoholizmu, raka, biedy, głodu i deprawacji seksualnej !!!

Większość ludności, jest tak naprawdę nieświadomymi tchórzami, obojętnymi na losy polski, świata czy los swoich dzieci, lepiej udawać, że nic się nie dzieje , prawda ?

Przeprowadziliśmy w Rumunii kilka testów i pokazów z użyciem broni psychotronicznej.

Dr Chelaru, były szef Sztabu Generalnego Wojska Rumuńskiego, były szef Kontrwywiadu Dyrekcji Generalnej SRI, mówi:

D R: To prawda, że broń psychotroniczna jest wykorzystywana przeciwko ludności cywilnej ?

Gen. Chelaru: Zacznijmy od początku, osoby rozmieszczające nadajniki nie mają pojęcia o ich funkcji. Zdalna aktywacja nadajników odbywa się na kilka sposobów: czasowo, za pomocą satelity, z pokładu samolotu mającego nadzorować zamieszki lub protesty.

Nadajniki dużej mocy są instalowane tylko w dużych miastach – zarodkach konfliktów, w małych miastach stosuje się nadajniki mobilne.

Urządzenia psychotroniczne badano w okresie 1995-2005, w teatrach i otrzymano wyjątkowe rezultaty.

Psychotroniczne broń, jak to działa!

„Naukowcy zaproponowali stosowanie mikrofal jako broń przeciwko ludziom kilkadziesiąt lat temu.

Całość stała się łatwiejsza wraz z pojawieniem się sieci telefonii komórkowej GSM 900 i GSM 1800
, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.

Agencje wywiadowcze i służb obronne w Europie, USA i Azji posiadają dokumenty dotyczące biologicznych skutków promieniowania elektromagnetycznego, spowodowanego przez częstotliwości radiowe i kuchenki mikrofalowe, które pokazuje, że wszelakiego typu częstotliwości mikrofalowe powodują wiele problemów zdrowotnych w następujących obszarach: układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ pokarmowy, skład krwi, funkcje komórek, metabolizm, reprodukcja…

Echipamentele, systemy wizualne stosowany do testowania telefonów komórkowych pokazują, że częstotliwość i intensywność mikrofalowa tych produktów jest podobna do tych, w kuchenkach mikrofalowych.

Na przykład, testowane były przez nas dwa telefony komórkowe (starszej i nowszej generacji) ,które pokazują poziom promieniowania na poziomie 100 mW / cm2 i 50 mW / cm2.

Maksymalne dopuszczalne promieniowanie wynosi tylko 5 mW / cm2 ,a rosyjscy naukowcy zajmujący się bronią mikrofalową niszczyli komórki przy użyciu promieniowania na poziomie zaledwie 10 mW / cm2.

Prosta arytmetyka i kalkulacja pokazuje, że telefonia komórkowa jest co najmniej 10 razy bardziej niebezpieczne niż jakakolwiek broń mikrofalowa !

Twój telefon komórkowy jest prawdziwym „koniem trojańskim”! Australijscy naukowcy wykazali, że sieć telefonii komórkowej (GSM/LTE) jest odpowiedzialna za masową produkcję raka u myszy (w laboratorium).

Dokumenty te pokazują, że mikrofale przechodzą przez skórę i docierają do organów. Fale niekorzystnie wpływają na wewnętrzne gruczoły i krwiobieg .

Temat ten został podłapany przez służby wywiadowcze w latach 1975-1976.

Wynika z tego, że zagrożenia związane z wykorzystaniem mikrofal były znane od 25 lat. Radzieccy szpiedzy używali broni mikrofalowej bazującej na nadajnikach 900 MHz i 1800 MHz. Dlatego w większości krajów na tych częstotliwościach wprowadzano tak chętnie systemy telefonii mobilnej.

Jedną z zasad inteligencji jest, to aby ukrywać pewne prawdy. Musimy uznać, że maska (przebranie) broni mikrofalowej wykorzystywanej do kontroli ludzkich zachowań, w postać telefonów komórkowych była genialna.

Ale za głupotę przyjęcia konia trojańskiego, zapłaciliśmy chorobami, przyjęciem broni kontrolującej nasz umysł , a tym samym zgodziliśmy się na zmiany w mózgu upraszczające nasz tok myślenia, sprowadziliśmy siebie i swoje życie do banału nałogów i strachu !!!

Broń mikrofalowa, która zamienia ludzi w bydło jest stosowana we wszystkich większych miastach.

Opracowana przez komunistów, broń mikrofalowa działa nieprzerwanie od 1980 roku.
Ta broń przesyła sygnały o bardzo niskiej częstotliwości, które są identyczne z falami pracy mózgu.

Wiadomo już, że częstotliwość i forma tych fal określa zachowanie człowieka.

Tak więc, za naciśnięciem jednego przycisku, ludzkie bydło staje się potulne i posłuszne, zestresowane, zmęczone, apatyczne i chce pracować na jałowym biegu przez cały dzień nic nie robiąc.

Obecnie te nadajniki montowane są na najwyższych budynkach w mieście. Tuż obok nadajników GSM, można zobaczyć specjalistyczne czujniki pozwalające korelować natężenie fal w zależności od pogody, wiatru…!

Co ciekawe odbieramy także sygnały niskiej częstotliwości wymieniane pomiędzy okrętami atomowymi, to szok ale niekiedy to co czujesz, to czego nie rozumiesz i to co cię rozprasza to zakodowana wiadomość niskiej częstotliwości wędrująca przez cały świat z dalekich zakątków mórz i oceanów.

Sygnały te są emitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, sieci mobilnych radarów i radary powietrznej oraz systemy satelitarne.

Ogromne liczby abonentów sieci komórkowych są uzależnione nie od samych komórek, ale od sygnałów preparowanych przez służby bezpieczeństwa korzystające z tych nadajników w celu wysyłania bezpośrednich mentalnych sygnałów sterujących waszą podświadomością.

Telefony komórkowe używają impulsu modulowanego , więc sygnały te wykraczają poza czaszką i docierają do mózgu, gdzie dochodzi do zmiany ludzkich zachowań ze względu na bardzo niskie częstotliwości sygnałów, które zawierają.

Nadajniki mikrofalowe stosowane w telefonach komórkowych są w pełni wykorzystywane do sterowania całą populacją.

Naukowcy z niezależnych ośrodków badawczych są zdania, że wydarzenia z 1989 roku, które doprowadziły do „upadku” komunizmu (które nie były spontaniczne – jakby to mogło się niektórym wydawać) były związane z planami kontroli populacji, plan ten był wspomagany przez duże firmy komunikacyjne oraz media użytkujące nadajniki dużej mocy w celu propagacji fal podprogowych.

Badania broni mikrofalowej i jej zastosowania w celu kontroli umysłu, zaczęły się w 1950 roku w Instytucie Tavistock w Wielkiej Brytanii, który jest znany z tego, że służy globalistycznym siłą okultystycznym.

Instytut od początku poszukiwał „magicznych” i „niewidzialnych” sposobów kontrolowania populacji.

http://newspaper.hvs.pl/wielka-kabala-i-kontrola-umyslow/

http://newspaper.hvs.pl/inzynieria-zgody-wydaje-sie-tobie-…/

Okazało się, że zdrowie ludzkie nie ma dla tych psychopatów najmniejszego znaczenia, ważne było tylko jedno : społeczne posłuszeństwo.

Eksperymenty doprowadziły do stworzenia uniwersalnego modelu sygnału i standaryzacji budowy nadajników.

Wielka Brytania była pierwszym odkrywcą technologii mikrofalowej używanej następnie od 1940 roku w radarach.

1970 rok przyniósł złe wieści dla ludzi: sowicka technologia mikrofalowa została przetestowana w pobliżu ambasady USA w Moskwie. Jedna trzecia personelu ambasady zmarł w następnych latach na raka .

W 1997 roku, australijscy naukowcy wykazali, że sygnały o wiele niższej częstotliwości niż ten stosowany przez telefony komórkowe powoduje raka u myszy laboratoryjnych.

Pierwszym wydarzeniem publicznym, podczas którego władze brytyjskie zastosowały technologie mikrofalową były protesty mieszkańców z Greenham Common .

pl.m.wikipedia.org/wi…/Pokojowy_Obóz_Kobiecy_Greenham_Common

Z tej okazji, brytyjskie siły bezpieczeństwa zastosowały śmiertelne dawki mikrofal przeciwko demonstrantom; wielu z nich zmarło na raka.

Badania przeprowadzone przez brytyjski rząd pozwolił na wprowadzenie technologii kontroli umysłu stworzonej w Tavistock Institute na szeroką skalę. Sygnały o niskiej częstotliwości są emitowane przez sieci radiowe, telewizyjne, mobilne i radary dzięki czemu wszystkie ośrodki miejskie mogą być kontrolowane…

Przypomnijmy, że sygnały o bardzo niskie częstotliwości nie są wykorzystywane w komunikacji służbowej poza podwodnymi okrętami atomowymi!

Sieci komórkowe pozwalają na zastosowanie broni mikrofalowej do przekazywania populacji komunikatów podprogowych.

Mamy dostęp do dokumentacji naukowej potwierdzającej niszczący wpływ mikrofal na ludzi. Kuchenki mikrofalowe, sygnały radiowe i telewizyjne to magiczny sposób na kontrolę myśli i zachowań oraz niewidzialna ręka śmierci sięgająca po setki tysięcy ludzi rocznie .

Słynny włoski naukowiec Marconi był tym, który w praktyce rozpropagował na szeroką skalę technologie mikrofalową.

Zespół pracujących z nim 30 naukowców oraz personel wojskowy został „zabity” w podejrzanych okolicznościach.

Moje badania wykazały, że broń mikrofalowa jest stosowana wobec osób, które stwarzają problemy rządzącej oligarchii klasy średniej i wyższej.

Badania rosyjskie i amerykańskie pokazuje, że taka broń, która używa sygnału mikrofalowego, może zmienić zachowanie ofiary niemal natychmiast.

W szczególności, powszechnie stosowane są następujące częstotliwości : 91, 147, 153, 197, 447, 456, 853, 912, 1830 MHz, etc.

Rozpoznajemy tu pełne spektrum fal używanych zarówno w radiu i telewizji oraz w telefonii komórkowej.

Objawy zastosowania fal mikrofalowych mogą obejmować: depresja, powolne myślenie, splątanie emocjonalne, utratę pamięci, stres, problemy dostosowawcze, maniakalne zachowania, schizofrenie, załamania nerwowe, fizyczny upadek, uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, bóle serca, zawały serca, raka oraz śmierć.

Skontaktowaliśmy się z naukowcami prowadzącymi badania w tej dziedzinie, aby sprawdzić u kilku osób objawy występujące po ataku : ciężkie bóle głowy, nudności, zawroty głowy, złe widzenie, zaburzenia słuchowe.

Użyliśmy detektora promieniowania i stwierdziliśmy, że służby bezpieczeństwa używają Spectrum 750 – 1000 MHz w celu wywołania nerwowego i fizycznego upadku.

Przypomnijmy, że częstotliwość sygnału z kuchenki mikrofalowej wynosi 1000 MHz.

Inny badacz przedstawił wyniki swoich badań na ten temat mikrofal w przekazie telewizyjnym. Co ciekawe na następny dzień po badaniu w studiach telewizji TVR również prezenter i naukowcy zaangażowani w program skarżyli się na silny ból głowy.

Dodatkowo naukowiecy zostali aresztowani ,a detektor został skonfiskowany, choć nie jest nielegalne.

Nasze mieszkania są ciągle „bombardowane” jak piekarnik częstotliwością 900 MHz co prowadzi do załamania nerwowego i powoduje guzy nowotworowe.

Nawet telefony najnowszej generacji pracujące w paśmie LTE, wyłapują sygnały innych częstotliwości, oczywiście dla dobra klienta aby ten nigdy nie stracił kontaktu z siecią ….

Wszystkie najnowsze telefony cyfrowe (stacjonarne lub przenośne) są więc stosowane do kontroli umysłu.

Na przykład, telefony komórkowe szeroko promowane przez większość operatorów komórkowych wysyłają sygnał 847 MHz o mocy 100 mW / cm2, co odpowiada czterem włączonym żarówka o mocy 100W w organizmie człowieka.

Oznacza to, że telefon komórkowy, może być używany do zabijania osób, które stwarzają rządzącej oligarchii problemy.

Badania pokazują, że umieszczone w mikrofalówce komórki nerwowe są niszczone – spalone przy natężeniu fal na poziomie 1 mW / cm2 !

Oczywiste zatem jest , że promieniowanie radia, telewizji i telefonu, utrzymuje pod kontrolą całą populacje. Uczynienie narodu bardziej uległym, posłusznym, pasywny i przekształcenie go w stado ludzkiego bydła to igraszka.

A ci, którzy ośmielają się zadawać pytania lub zgłaszać badania mikrofal stają się nagle schizofrenikami lub znikają.

04 lipca 1976 roku, siedem gigantycznych nadajników na terenie Ukraińskiej elektrowni atomowej w Czarnobylu, wytworzyło sygnał o sile 100 MW który rozprzestrzenił się na całą Europę Zachodnią. Bardzo niski sygnał o częstotliwości 10 Hz używany w technologii kontroli umysłu podał ludziom podprogowy przekaz.

Andrija Puharichu, amerykański naukowiec i technik Bob Beck uzmysłowili światu, że ta radziecka transmisja była pierwszym krokiem elit przeciwko ludziom.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyl…/

Częstotliwości 6,54 Hz do 11 Hz są przyczyną depresji, które prowadzają do maniakalnych zachowań. Promieniowanie przenika w mózg człowieka i wywołuje zmiany w zachowaniu, tak, że ludzie mogą być sterowani przy pomocy sygnału bardzo niskiej częstotliwości.

Ponadto okazało się, że te sygnały mogą wywoływać raka poprzez modyfikację kwasu rybonukleinowego (RNA) w komórkach, tak że sekwencje genowe zostają złamane i przedefiniowane w celu wytworzenia białka i toksycznych substancji rakotwórczych.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/rosyjski-haarp-sura/

Klasyczna manipulacja jest stosowana tylko na niskich szczeblach administracyjnych.

http://newspaper.hvs.pl/psychomanipulacja-polityka-religia…/

http://www.eioba.pl/…/programowanie-poslusznego-spoleczenst…

W dobie techniki, perswazja i kontrola stały się zinstytucjonalizowane i pozwalają na wytworzenie dowolnych cech charakteru, u danych grup odbiorców … Lekarze, prawnicy, historycy… to roboty broniące dogmatów, których obalenie mogłoby podważyć ich osiągnięcia, pozycje i status społeczny …

Wielkie mocarstwa, ponadnarodowe korporacje posiadają i używają idiotów dla własnych określonych celów.

Systemy i technologie wojskowe służą bombardowaniu mikrofalowemu, powodującemu zmiany zachowań, predyspozycji i sposoby podejmowania decyzji. Sport, polityka, religia … to gra radiosterowanymi robotami …

Ludzkie neurony, działają w zakresie częstotliwości od 0,5 do 20 Hz, co daje nam płynność przejścia ze świadomości do podświadomie, oraz łączenia obszarów nieświadomości z procesami życia.

Najważniejsze jest jednak połączenie świata neuronów z polami elektromagnetycznymi ziemi, które definiują istniejący w nas element harmonii. Zależność ta została określona jeszcze w latach 50-tych, a dziś stanowi nic nie warty slogan, ponieważ więź człowieka z palnetą powili i skutecznie jest rozrywana przez hakerski sygnał mikrofalowy niosący za sobą chaos. Ocean spokój został zmącony przez broń parapsychologiczną…

To wyjaśnia: apatie, zmęczenie, brak entuzjazmu, strach, brak reakcji na nadużycia, lekceważenie zagrożeń płynących z działań rządów, lekceważenie ludzkich uczuć i tragedi, kobiece zimno, próżność, poszukiwanie zwierzęcych odruchów seksualnych …

Doświadczenia wykazały, jak skuteczna jest broń elektromagnetyczna. W 2007 roku gruzińskie władze używały generatorów dźwięku, które powodowału uczucie paniki i zaburzeń psychicznych. (Prezydent mason Lech Kaczyński był zainteresowany takim pokazem … Jeśli spojrzycie na przyjaciół PiS zobaczycie różne firmy informatyczne zajmujące się technologiami bezpieczeństwa…)

Działa elektromagnetyczne zostały zainstalowane w policyjnym jeepie i generowały ostre dźwięki. Fale elektromagnetyczne skupione na demonstrantach wywoływały strach i przerażenie …

Urządzenie o nazwie Long Range Acoustic Device-powoduje piekielny (LRAD) ból w uszach, uczucie paniki i różne zaburzenia psychiczne. W przypadku zmiany parametrów pracy urządzenie łatwo przechodzi do trybu : paraliż mięśni lub śmierć pacjenta.

W 1989 roku, ZSRR atakował ludność Polski i Rumunii różnorodnymi urządzeniami dźwiękowymi, które przyczyniły się do krwawych zajść w Rumunii i do protestów w Polsce …

Nie musisz być wielkim ekspertem w dziedzinie psychotroniki, aby zobaczyć, że prawie wszystkie telewizje używają pojazdów transmisyjnych, które w momentach nadawania online wprowadzają dziwne podniecenie audio wizualne wsród otaczających go ludzi… I nie jest to przypadek … Sensacja zawsze jest programowana, jeden zniszczony wóz sprzyja reklamie, propagowaniu tragedi, agresji, zamętu …

Sygnały pobudzające są umieszczone i zakorzenione w podświadomości ofiary, a następnie za pomocą wysyłanych impulsów, można je modelować lub uaktualniać jak software. Działa to tak samo jak utwór z ciągle powtarzającymi się słowami, trwa to tak długo, aż zapamiętamy daną sekwencję, która może prowadzić to konkretnych działań, jeśli zrozumiemy odpowiednio przekaz …

W naszej głowie zachodzi wtedy proces spowolnienia mowy o 15 razy , tak abyśmy uświadomili sobie to co mamy zrobić, ten impuls bywa tak nagły , że nagle poprzez zamyślenie możemy dojść do pustej ściany ,która wymusi w nas atak paniki i chęć popełnienia samobójstwa lub morderstwa …

Słowa przekazywane w ten sposób będą postrzegany jako tępy huk, ale próba przypomnienia sobie tych słów i myśli w innym momencie będzie niemożliwa.

To samo robią nam filmy i reklamy wystarczy w nagrany dynamicznie materiał wstawić ujęcie trwające 0.004 sekundy aby nasz mózg przyswoił sobie element stymulacji uruchamiający ukryty w naszej podświadomości zwrot wykonawczy … Tak stajesz się częścią algorytmu…

USG jest stosowane, zwykle w celu wyczyszczenia pamięci z niechcianych lub nieprzyjemnych wspomnień. 120 dB, infradźwięk powoduje dzwonienie w uszach, nudności, słaby wzrok i atak paniki. Średnie natężenie infradźwięków 130 dB, powoduje atak na układ trawienny, mózg i może spowodować palpitacje lub zawał serca.

Jeśli intensywność infradźwięków przekroczy próg 140 decybeli może to spowodować zatrzymanie pracy serca.

Bardziej zaawansowane metody (metoda impulsowa) oddziaływania na odległość.

Pod ich wpływem wywoływane są okropne bóle głowy, bezsenność, zaburzenia głębokie i zaburzenia percepcji. Inne technologie, wykorzystują promieniowanie do ataku na pola skrętne.

Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że 97% ludzkiej aktywności umysłowej odbywa się na poziomie podświadomości, a tylko 3% naszych działań jest świadomych, więc specjaliści od psychotroniki bezpośrednio apalują do obszarów nieświadomych, gdzie informacje będą przyswajane z pominięciem rozeznania i powodu .

Wzmacniacze, anteny, satelity bombardują główne miasta na całym świecie… Minusem jest to, że dostęp do tych technologii nie jest już przywilejem państwa i armii, ale każda „szanująca” się korporacja, może zatrudnić najemników z byłego Związku Radzieckiego lub doradców z państw zachodnich, zazwyczaj emerytowanych agentów CIA.

Biorąc pod uwagę te realia, ONZ chce zachować monopol stosowania broni psychotronicznej dla najwyższych elit…

Dokument „Wojna parapsychologiczna”

http://www.youtube.com/playlist…

Literatura:

1. Gregg Braden „Boska Matryca” wyd. 2007
2. Dr Fred Alan Wolf „Dr Kwand Przedstawia. Poznaj prawdziwego twórcę: siebie”
3. Dr Amit Goswami „Fizyka duszy”
4. Dr Amit Goswami „Kwantowa twórczość”
5. Dr Dean Radin „Splątane umysły”
6. Dr Dean Radin „Świadomy wrzechświat. Naukowa prawda o zjawiskach parapsychicznych”
7. William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vincente
„Co my tak naprawdę wiemy!?” wyd. 2005
8. Masaru Emoto „Przesłanie do wody”
9. Pierre Franckh „Prawo Rezonansu” wyd. 2008

Autor: Liga Świata

Wojciech Dydymus Dydymski

P.s. Kolejny raz miałem racje proszę poszukajcie na mojej tablicy informacji sprzed roku, dwóch lat, na temat śląska i próby wywołania tam rewolucji przez śląska masonerię będąca częścią układy PO-PiS. Na Śląsku używa się przeciw strajkującym i policji broni parapsychologicznej…

Bronie psycho-fizyczne zostały stworzone do stosowania na polu walki, nie tylko powodują niewolnictwo przeciwnika, ale też niszczy swoich ludzi. Użycie broni psychofizycznych prowadzi do zakończenia niewolnictwa populacji. Ludzie są przekształcani w grzecznych bio-robotów, co prowadzi do całkowitego fizycznego zniszczenia. Według opinii WM Kandyba istnieje tzw psychotroniczna-Matrijoszka kilku różnych osobowości. Przełączenia zmieniają zachowanie, maniery, jedną osobowość w drugą. (!!!!!)

Rosyjski naukowiec WN Anissimow twierdzi, że broń psychofizyczna może zabić z daleka, produkować lub powodować przewlekłą chorobę, zamieniają w przestępców lub szaleńców i nieodpowiedzialnych ludzi, powodują ich upadek na ziemię lub potknięcie, katastrofe lotniczą, kolejową lub samochodową w kilka sekund, powoduje każdy wstrząs klimatyczny, uszkodzenie urządzeń.

Broń ta może wywołać szkodliwy efekt psychologiczny, upośledza ruchy, koordynację i tony mięśni, zmienia funkcje różnych układów organizmu. Mogą kontrolować ludzi, manipulować dowolny obiekt biologiczny i zmienić obraz życia ludności. Przy ciągłym procesie psychofizycznym mogą potajemnie kontrolować ludzi zupełnie poza ich świadomością. Ofiary żyją wśród ludzi z podwójnym życiem, agentów imputujących im podprogowe sterujące przekazy.   Wpływają na zachowanie wszelkich grup i całego społeczeństwa. Ofiarami specjalnych eksperymentów mogą być utalentowani ludzie, żołnierze i oficerowie, sportowcy, więźniowie, osoby psychicznie chore i całkowicie zdrowe. Polowanie na ofiary odbywają się zarówno w miastach jak i małych miejscowościach.

Istnieją trzy etapy psychoprogramowania:

Pierwszym etapem jest braincontrol (kontrola frekwencji mózgu), drugi etap odnosi się do kontroli aktywności psychofizycznej osoby docelowej, a trzeci etap dotyczy zniszczenia docelowej jednostki. Głównymi ‚rywalami’ i konkurentami w rozwoju oraz w kontroli mindcontrol najnowszych technologii były i nadal są USA i Rosja.

Niektóre przykłady takich eksperymentów były następujące projekty mindcontrol: MK ULTRA, MKDELTA, MKNAOMI, MKSEARCH, BLUEBIRD, ARTISCHOCK i inne prowadzone przez CIA, z użyciem narkotyków, wstrząsów elektrycznych i elektronicznych, a także krótkie i wahania częstotliwości, super wysokie częstotliwości i wysokie częstotliwości.

Doktor José Delgado miał szczególny wkład w tych tajnych projektach, rozwijając różne stymulatory: miłości i nienawiści, współczucia-antysympatii. Celem takich badań jest uświadomienie z  uwzględnieniem możliwości kontrolowania zachowań ludzi. Jeśli promieniowanie jest skierowane bezpośrednio na osobę, z pewnej odległości, to jest możliwe, aby kontrolować i zniszczyć jego wolę całkowicie. (!!!!!)

Amerykański lekarz naukowiec Nick Begich napisał: Nowe technologie zostały opracowane, możliwe jest by za pomocą akustyki lub stymulacji elektrycznej mózgu kontrolować zachowania osoby, manipulować jego zachowaniem, a nawet myśli o dobrych lub złych intencjach (!!!) ,

Rosyjski profesor naukowiec i ofiara Wasilij Leński informuje, że każdy obywatel jest stale monitorowany przez służby według wzoru tortur, ponieważ on lub ona została umieszczonabez powodu” na liście zniszczenia (istnieje około 30 milionów z nich w Rosji). [przyp. Krzysiek Damian – czytałem w tym samym źródle o 30 milionach agentów z podwójnym życiem sterujących umysłami, może to błąd w przekładzie z Rosyjskiego na Angielski]

Więcej w j.angielskim: http://psychophysical-torture.de.tl/Reports-of-scientists.htm

Od 01:18 minuty, zaczyna się fragment w którym Al Bielek mówi o kokainie w Niemieckich programach kontroli umysłu, ale także naturalnej LSD, (pochodnej z grzybów pejote) czyli pejotlu, a także i przede wszystkim o Marihuanie której poświęcam ten wpis.

Cytat: Substancje te od dawna (…)były używane eksperymentalnie jako środek rozszerzający ludzką świadomość i pozwalające zaglądać w inne sfery, znajdujące się poza normalną fizyczną rzeczywistością. Władze nie mogły sobie na to pozwolić, z tego prostego powodu, że kolidowało to z programem CIA MK-ULTRA (program kontroli umysłu), oraz innymi programami, w które zaangażowane były CIA, obejmującymi manipulacje umysłem, a ktoś z rozwiniętą jaźnią, rozszerzoną świadomością, lepszym rozumieniem, mógłby przejrzeć na wylot to i inne programy. Ale jeśli odetnie się środki, możliwość korzystania z tych materiałów (substancji) lub ich dostępność, wtedy nie będziesz mógł lepiej rozejrzeć się dookoła siebie i wtedy możesz nie być w stanie dostrzec, że ktoś buszował po twoim umyśle, w ramach jednego z rządowych projektów, które się wtedy panoszyły w USA, kanadzie(…)

Kolejnym przykładem na pozytywne działanie marihuany wśród ofiar kontroli umysłu, programowania jest poniższe przemówienie:
Cathy O’Brien mówi o marihuanie przydatnej by wyjść z Matrixa,
Marihuana odkręca pranie mózgu, programowanie i ponownie umożliwia wolne, swobodne myślenie..

Chciałbym powiedzieć kilka zdań o własnych doświadczeniach z tą substancją, przede wszystkim uważam słowa Cathy i Alfreda za zgodne z prawdą. Niektóre osoby co istotne z odpowiednią predyspozycją podnosząc swoje wibracje odblokowują w swoim ciele niezwykłe zdolności. Używane doraźnie konopie mogą być ochroną, kwestia wprawy w posługiwaniu się swoimi wewnętrznymi „mocami” jestem o tym pewien, niestety tylko w kraju gdzie jest to legalne. Korzystne jest także przyśpieszenie myśli i wspaniałe uczucia, aspektów jest całkiem sporo, wszystkich nie wymienię. Jeśli chodzi o kontrole umysłu człowiek czuje że oddziaływanie manipulatorów przestaje działać (manipulowanie opiera się na ograniczeniu myślenia do absolutnego minimum, zatrzymywaniu myśli i kasowaniu pamięci krótkotrwałej, marihuana otwiera inne sposoby myślenia, nazwałbym je pozazmysłowymi, myślenie poprzez odczuwanie), a więc najbardziej uciążliwe i krzywdzące ograniczenie myślenia i kontrola myśli, świadomości – jest do obejścia. Oczywiście dalej będą atakować żeby odzyskać kontrole, podprogowe sugestie narzucają, a nawet bardziej złożone myśli telepatycznie, ale dzięki szybszym myślom i w ogóle własnym myślom stoi przed nami wybór którego nie było wcześniej, możesz zapobiegać zamiast sobie tłumaczyć że to co wmawiają to nieprawda. Mam tu na myśli intuicje i wiesz dokładnie o tym co myślą Ci wyrządzić. Co ciekawe jak już zrozumiesz jak wymiana myśli działa to nawet bez owej substancji będziesz mógł czasami się zorientować że właśnie poznałeś ich zamiary i możesz zareagować odpowiednio inaczej niż by chcieli. Intuicja i wewnętrzny doradca (wyższe JA) nawiguje i mówi nam poprzez bardzo bogate w informacje olśnienia co się dzieje w pozytywnym tego słowa znaczeniu i wiesz co masz robić żeby sobie poradzić z każdym co ma złe zamiary wobec Ciebie. Operatorzy będą próbować imitować olśnienia syntetyczną telepatią, ale będziesz mógł dostrzec w nich ważne różnice m.in. ograniczona informacja, płytkość, nacechowane wadami charakteru nadawcy innymi słowy sprowadzające Cię np. do oceniania kogoś.

Rozwinę warta odnotowania informacje potwierdzana z wielu różnych źródeł że jeśli jesteś sensytywny i odczuwasz złe intencje czymś jakby intuicją to wiesz jak masz się zachować przy fałszywych ludziach, sterowanych stalkerach, po prostu wiesz co robić, jaki ruch chcą wykonać, oni też o tym wiedzą ale u nich to jest bezradne patrzenie jak lepiej przeszkoleni próbują zapanować nad sytuacją. Wyobraź sobie że miedzy tobą a oprawcami zamiary są transparentne, ty znasz ich negatywne ale zachowujesz spokój a oni znają tylko częściowo twoje bo nie są w stanie nadążyć i w pełni zrozumieć, w dodatku masz same pozytywne, żadnego strachu, złości, zawiści… i jeśli chcą się odezwać ty ich odczuwasz, znasz złe intencje, instrukcje które otrzymują do głowy. Prawda że to jest genialne? Dzięki konopiom jesteś świadom kim jesteś (w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu) i kim chcą Cie zrobić ale to nie działa 🙂 Ich bronią jest twoja niska świadomość o sobie i o nich samych, o tym jak funkcjonują i jakie mają ograniczenia… technologia i głupota to kiepskie połączenie a tak wyposażeni są Ci zwyrodnialcy, natura działa inaczej – nie wyposaży Cię w zdolności jeśli nie jesteś na nie gotowy bo nie uporządkowałeś swojej psychiki i ciała. Oprawcy unikają bezpośredniego kontaktu, trzymają się na dystans względem świadomej osoby z wysokimi wibracjami a oddziaływanie niektórych frekwencje są uniwersalne i przechodzą na ludzi wokół co wywołuje efekt patyka wetkniętego w mrowisko. Powiem więcej! podczas ponad 3 lat obserwacji doszedłem do wniosku że nawet gdy sterują na duże odległości głosem do głowy (Voice to Skull) rzadko mówią bezpośrednio, tzn. w czasie rzeczywistym. Nauczyli się sprawnie odtwarzać głosy z kilku sekundowym opóźnieniem (lub papugą). Powód ten sam co wyżej opisałem, żebym nie wyczuł w ich głosie ich zamiarów, żebym nie rozgryzł celu psychologicznej manipulacji, iluzji, tudzież wybudził się z hipnozy w której mnie i innych utrzymują. Mógłbym wyczuć zamiary natychmiast gdy ich słyszę bo zazwyczaj odtwarzane mi myśli są bardzo płytkie, nijakie lub jeśli są to moje myśli to bardzo szybko wymazują z mojej pamięci, a te ich zamiary i uknute schematy złożone, rozbudowane i jakby „jaszczurowate”. A więc konopie w moim przypadku są bardzo skutecznym remedium na brak myśli czy poczucia dostępu do własnych myśli.

Mam wrażenie że miłość która w pięknej i nie do opisania postaci mnie wtedy wspiera jest być może aktywowanym torusem serca. Otóż z niekonwencjonalnego źródła informacji wiem że aktywowany torus na poziomie serca jest ochroną przed mind control. Niestety nie da się torusa uruchomić myślami czy wolą, czasem są potrzebne bodźce z zewnątrz. Dr Henning Witte ze Szwecji także wielokrotnie wypowiadał się o znaczeniu torusa serca i miłości w ochronie przed mind control, wg niego torus serca jest w stanie odbijać fale skalarne kontroli umysłu swoim własnym polem skalarnym. Być może to właśnie intensywne, piękne uczucia po konopiach sprzyjają w aktywowaniu torusa na poziomie serca, bardzo możliwe. Dużo się mówi o tej ochronę a trudno osiągnąć zwykłymi ćwiczeniami, wolą i myślami jak już wiadomo jest to niemożliwe, z marihuaną wydaje się przynajmniej łatwiejsze do osiągnięcia.

Osoba zblokowana, uwięziona we własnej głowie jak w więzieniu uzależniona od elektrycznych sygnałów wysyłanych do organizmu codziennie od X czasu dzięki konopiom może przez choćby krótki czas być bardziej sobą, odczuwa piękne uczucia, miłość którą ma ochotę dzielić się z dobrymi ludźmi dookoła, jest się opanowanym szczęściem z wewnętrzny spokojem, mógłbym długo wymieniać kojące dla duszy zalety tej niezwykłej rośliny. Oczywiście będą tez atakować, robić objawy schizofrenii paranoidalnej, ataki na serce, bolesne skurcze mięśni prawie jak w epilepsji, silne lęki… dlatego ta substancja nie jest dla każdego TI. Natomiast Ci którzy mogą i używają konopi bardzo ją cenią, zwłaszcza za znikoma toksyczność w przeciwieństwie do farmakologii. Odsyłam do książek Bogdana Jot

Proszę mi wybaczyć że skupiłem się głównie na korzyściach, a nie napisałem np. o tym jak źle mogą zakończyć się eksperymenty z konopiami u osób mniej opanowanych, mniej świadomych, z mniej czystymi myślami, bo mogą tego nie udźwignąć zanim/jeśli/ zrozumieją że już nie muszą stawiać siebie w roli ofiary i ze to oni wyznaczają kierunek swoim myślom. Poza tym pochodzenie ma znaczenie, roślina ta w zasadzie rośnie dla osoby która się nią zajmuje, to wydawało by się niepozorne a jakże ważne by mieć kontakt z rośliną. Susz powinien być wolny od zanieczyszczeń.

Jak wynika z powyższego konopie to niesamowita roślina i jej niezliczone medyczne właściwości jako że wszystkie ssaki posiadają układ endokannabinoidowy są nieocenione. Na podstawie doświadczeń Cathy O’Brien i własnych uważam że konopie powinny być jednym z elementów przywracania ludzkiej psychiki do normalności sprzed kontroli umysłu a kto wie czy nie wystrzeli świadomość daleko w górę, rekompensując z nawiązką ten smutny okres w życiu każdego TI’s. Mam nieodparte wrażenie że za pomocą marihuany i medytacji w odpowiednich warunkach, w towarzystwie najbliższych możliwe jest oczyścić siebie ze szkodliwych programów które kumulowały się latami, programów powielanych papugą żeby utrwalić traumę i stresowe sytuacje. To właśnie układ endokannabinoidowy jak udowodnili naukowcy pozwala zapomnieć o całym stresie i tym co nie chcemy pamiętać, lub jak to się dzieje w moim przypadku moje wyższe JA pomaga mi zrozumieć przyczyny i to w zasadzie wystarczy żeby się od tego uwolnić. To wszystko bez miesięcy pracy z psychoterapeutą, psychologami, a jedynie nawiązując kontakt ze swoim wnętrzem. Substancja ta jest kluczem do zrozumienia własnego wnętrza, od duchowej natury człowiek nie ucieknie, to są uczucia płynące z głębi serca o których mógłbym napisać podobnej długości wpis 🙂 Życzę wzrostu świadomości każdemu, a przede wszystkim moim oprawcom, wtedy jest szansa na poprawę sytuacji na świecie.

Marihuana kasuje programy umysłu? – każdy jest inny, ale w moim przypadku Tak.

Pisał – K.D.

Nikogo nie namawiam do uprawy i używania konopi innych niż włókniste tam gdzie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

LINK do Oryginału – KLIKNIJ

Potrzebujemy programu psychochirurgii dla politycznej kontroli naszego społeczeństwa. Celem jest fizyczna kontrola umysłu. Każdy, kto odbiega od danej normy, może zostać chirurgicznie okaleczony.

Człowiekowi może wydawać się, że najważniejsze jest jego własne istnienie, ale to tylko jego osobisty punkt widzenia. Brakuje w nim perspektywy historycz­nej.

Człowiek nie ma prawa do rozwijania zdolności umysłowych na własną rękę. Ten rodzaj liberalnej orientacji cieszy się wielką popularnością. Musimy kontro­lować funkcjonowanie mózgu elektrycznie. Pewnego dnia armie i generałowie będą kontrolowani poprzez elektryczną stymulację mózgu.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Dr. Jose Delgado (MKULTRA experimenter who demonstrated a radio- controlled bull on CNN in 1985)

Director of Neuropsychiatry, Yale University Medical School
Congressional Record No. 26, Vol. 118, February 24, 1974

Monkeys in restraint, wires coming out of top of skull, left image „normal”, right image with electric current being fed into the monkey’s brain – note pupil sizes and clenched teeth! These images portray Dr. Delgado’s ruthless disregard for life, pain, and suffering!
===========================================================================

CONTENTSThis document is organized so that a narrative article appears at the top,

followed by appendices.- BLACK = NARRATIVE ARTICLE

- BLUE = APPENDICESI.  LIMITATIONS....................................................... 3

II.  INTRODUCTION...................................................... 3

III. MIND CONTROL EFFECTS.............................................. 4

IV.  MAJOR TECHNOLOGY CLASSES.......................................... 9

V.  PULSED MICROWAVE.................................................. 12

VI.  ULTRASOUND AND VOICE-FM........................................... 15

VII. THROUGH-WALL RADAR................................................ 19

VIII. THOUGHT READING................................................... 21

IX.  IMPLANTS ......................................................... 23

X.  CONCLUSION........................................................ 25

XI.  APPENDICES........................................................ 27

PM1.....THE LIDA MACHINE................................................ 28

PM2.....DR. ALLAN FREY'S PAPER.......................................... 32

PM3.....NASA ARTICLE.................................................... 43

PM4.....SCIENCE & ENGINEERING ASSOCIATES/KOHN'S PROJECTS................ 46

PM5.....BIOLOGICAL AMPLIFICATION (OF EM SIGNALS)........................ 48

PM6.....DR. DON R. JUSTESEN'S REPORT: 1974 VOICE TO SKULL SUCCESS....... 52

PM7.....U.S. GOVT DOCUMENT RE: RUSSIAN MIND CONTROL..................... 54

PM8.....OAK RIDGE LABS AND OTHER BULLETINS...............................58

US1.....SILENT SOUND, BRITISH ITV & NEXUS MAGAZINE...................... 64

US2.....U/SONIC MIND CONTROL COMMON, UNCLASSIFIED, MENSA EDITOR FINDS... 76

US3.....U/SONIC U.S. ARMY WEAPONS DEVELOPMENT PROJECT................... 87

US4.....SILENT HYPNOSIS, VOICE-FM COMMERCIAL METHOD..................... 88

US5....."ACOUSTIC SPOTLIGHT", CAN TARGET ONE PERSON IN CROWD............ 92

TWR1....THE LADS DEVICE................................................ 100

TWR2....THE RADAR FLASHLIGHT........................................... 102

TWR3....MILLIVISION THRU-CLOTHING/WALL RADAR........................... 103

TWR4....GROUND [**OR HOME/APT WALL**] PENETRATING RADAR................ 104

TR1.....COMMERCIALLY AVAILABLE THOUGHT-READING DEVICES................. 108

TR2.....IMPLANTED RATS CAN CONTROL DEVICES WITH THOUGHT................ 112

TR3.....THOUGHT READING BY RADIO SIGNAL................................ 114

TR4.....ELECTRONICS SEES WHAT A CAT SEES............................... 117

TR5.....MIND SWITCH - THINK APPLIANCES ON, OFF, OR ADJUST.............. 120

IMP1....PROMOTION OF HUMAN IMPLANTATION BY NIH......................... 123

IMP2....ITALIAN DOCTOR REPORTS HUMAN IMPLANTATION...................... 126

IMP3....IMPLANT TRANSMITS PHYSIO- AND PSYCHO- PARAMETERS BY RADIO...... 127

IMP4....DR JOSE DELGADO'S "STIMOCEIVER"/HUMAN IMPLANT EXPERIMENTS...... 130

IMP5....UNCLASSIFIED SATELLITE TRACKING HUMAN IMPLANT SYSTEM........... 134

PS......POSTSCRIPT..................................................... 136PRINT FROM separate pages for unbroken sections and images

** BE SURE "IMAGES" ARE ON TO ALLOW PRINTING OF IMAGES **===========================================================================

I.  LIMITATIONSThe author acknowledges that this article falls short of a rigorous

academic paper. This is explained by the fact that all involuntary

neuro-electromagnetic experimentees are kept in a sort of "barely

alive" condition, with significant health problems, and either unable

to work or just barely able to hold a job with limited earning 

potential.Furthermore, since the perpetrators constantly work to prevent the

public from knowing anything about electronic mind control, evidence

is obtainable with great difficulty, and often the only evidence is

of lower quality than would be accepted for a scientific treatise.In short, everything in this article represents a struggle against

immense odds. We ask readers to understand this and hope that those

who are not under electronic attack and surveillance will try through

independent channels to find better quality proof.Up to Contents

===========================================================================

II.  INTRODUCTIONElectronic mind control technology had it's start in the 1950s, as an

obscure branch of the CIA's MKULTRA project group. Just as organized

crime is not stopped by hearings and court cases, neither did this

originally obscure branch of MKULTRA activity, when the institutional/

drug/child abuse phases were exposed by the U.S. Senate's Church-

Inouye hearings in the late 1970s. No criminal proceedings followed,

and only two civil law suits (Orlikow and Bonacci) have succeeded.This assembly of unclassified and commercial literature is to show

investigators and concerned citizens that in spite of the tightest

possible information blackout imposed in the early 1970s, enough of

the classified mind control technology has leaked out to show that

significant classified accomplishments are overwhelmingly likely, 

and in need of disclosure, here at the end of the 20th century.It is hoped that government and media, who have shied away from this

topic for decades, preferring the warm fuzzy feelings that "this can't

be true", will read about the unclassified and commercial devices and

understand the implications of continued turning the other way.Up to Contents

===========================================================================

III. MIND CONTROL EFFECTSSince government-backed electronic mind control is classified at the

highest levels in all technologically capapble governments, the

description of effects is taken from the personal experiences of over 

300 known involuntary experimentees. The experimentees without 

exception report that once the "testing" begins, the classified exper-

iment specification apparently requires that the "testing" be continued

for life. Many are young seniors, some in their 70s and 80s.Some have children and the children are often subjected to the same

"testing" as their parent(s).The effects pattern:This article is about unclassified/commercial technologies which can

produce some of the effects of the classified equipment, not testimonials,

but this much has become clear over time:- All "testing" consists of unique, carefully engineered-unprovable

 events to produce psychological stress in the victim. There are

 no events which do not fit that apparent purpose.

- In every series of stress event type, ONE introductory event of

 very high energy/effect is staged. The obvious purpose is to be

 certain the victim KNOWS this is external harassment, and not just

 "bad luck". From that time forward, the experimenters appear to

 apply "Pavlovian training" so that they can get the victim to "jump"

 (or react in some way) to the same effect at a tiny fraction of the

 initial "introductory" event.

- This type of testing started during the Cold War, and shows every

 characteristic of being for military and intelligence psychological

 warfare purposes.

- This type of testing all points to CONTROL of the test subject.

 Endlessly repeated words generated inescapably within the skull

 are just one hypnosis-like experience.

- Given that CONTROL is the likely ultimate purpose, INVOLUNTARY

 test subjects become a necessity. Thus, the phenomenon of people

 apparently being chosen at random for this "work".

- Given a requirement for INVOLUNTARY test subjects, the ONLY group

 with the necessary funds and legal powers is GOVERNMENT. Private

 contractors are no doubt the main perpetrators to keep the "work"

 well covered, but without secret complicity of GOVERNMENT, this

 expensive, extensive, and illegal atrocity simply could not happen.The effect types categorized:Here is a list of most of the common effects. It is not exhaustive,

but is intended to show the reader how the perpetrators' pallette

of stress effects is broken down. Indent levels are used to show

categories and sub-categories:1. Invasive At-a-Distance Body Effects (including mind)  a. Sleep deprivation and fatigue

    i. Silent but instantaneous application of "electronic

      caffeine" signal, forces awake and keeps awake

    ii. Loud noise from neighbours, usually synchronized

      to attempts to fall asleep

    iii.Precision-to-the-second "allowed sleep" and "forced

      awakening"; far too precise and repeated to be natural

    iv. Daytime "fatigue attacks", can force the victim to sleep

      and/or weaken the muscles to the point of collapse

  b. Audible Voice to Skull (V2S)

    i. Delivered by apparent at a distance radio signal

    ii. Made to appear as emanating from thin air

    iii.Voices or sound effects only the victim can hear

  c. Inaudible Voice to Skull (Silent Sound)

    i. Delivered by apparent at a distance radio signal;

      manifested by sudden urges to do something/go somewhere

      you would not otherwise want to; silent (ultrasonic)

      hypnosis presumed

    ii. Programming hypnotic "triggers" - i.e. specific phrases

      or other cues which cause specific involuntary actions

  d. Violent muscle triggering (flailing of limbs)

    i. Leg or arm jerks to violently force awake and keep awake

    ii. Whole body jerks, as if body had been hit by large jolt

      of electricity

    iii.Violent shaking of body; seemingly as if on a vibrating

      surface but where surface is in reality not vibrating

  e. Precision manipulation of body parts (slow, specific purpose)

    i. Manipulation of hands, forced to synchronize with closed-eyes

      but FULLY AWAKE vision of previous day; very powerful and

      coercive, not a dream

    ii. Slow bending almost 90 degrees BACKWARDS of one toe at a

      time or one finger at a time

    iii.Direct at-a-distance control of breathing and vocal cords;

      including involuntary speech

    iv. Spot blanking of memory, long and short term

  f. Reading said-silently-to-self thoughts

    i. Engineered skits where your thoughts are spoken to you

      by strangers on street or events requiring knowledge of

      what you were thinking

    ii. Real time reading subvocalized words, as while the victim

      reads a book, and BROADCASTING those words to nearby people

      who form an amazed audience around the victim

  g. Direct application of pain to body parts

    i. Hot-needles-deep-in-flesh sensation

    ii. Electric shocks (no wires whatsoever applied)

    iii.Powerful and unquenchable itching, often applied precisely

      when victim attempts to do something to expose this "work"

    iv. "Artificial fever", sudden, no illness present

    v. Sudden racing heartbeat, relaxed situation

  h. Surveillance and tracking

    i. Thru wall radar and rapping under your feet as you move

      about your apartment, on ceiling of apartment below

    ii. Thru wall radar used to monitor starting and stopping

      of your urination - water below turned on and off

      in sync with your urine stream

    iii.Loud, raucous artificial bird calls everywhere the

      victim goes, even into the wilderness2. Invasive Physical Effects at a Distance, non-body  a. Stoppage of power to appliances (temporary, breaker ON)

  b. Manipulation of appliance settings

  c. Temporary failures that "fix themselves"

  d. Flinging of objects, including non-metallic

  e. Precision manipulation of switches and controls

  f. Forced, obviously premature failure of appliance or

    parts3. External Stress-Generating "Skits"  a. Participation of strangers, neighbours, and in some cases

    close friends and family members in harassment

    i. Rudeness for no cause

    ii. Tradesmen always have "problems", block your car, etc.

    iii.Purchases delayed, spoiled, or lost at a high rate

    iv. Unusually loud music, noise, far beyond normal

  b. Break-ins/sabotage at home

    i. Shredding of clothing

    ii. Destruction of furniture

    iii.Petty theft

    iv. Engineered failures of utilities

  c. Sabotage at work

    i. Repetitive damage to furniture

    ii. Deletion/corruption of computer files

    iii.Planting viruses which could not have come from

      your computer usage pattern

    iv. Delivered goods delayed, spoiled, or lost at a high rate

    v. Spreading of rumors, sabotage to your working reputation

    vi. Direct sabotage and theft of completed work; tradesmen

      often involved and showing obvious pleasure    
Illustration of the bodily effects


Up to Contents

===========================================================================

IV.  MAJOR TECHNOLOGY CLASSESThese technology classes are for the UNclassified and commercial equipment

which can emulate the "real" classified mind control equipment. Effect

section 2, "Invasive Physical Effects at-a-Distance", clearly establishes

the existence of remote precision manipulation of objects which is far

beyond the capabilities of unclassified and commercial equipment at the

time of writing.REMOTE PHYSICAL MANIPULATION is not covered in this article, but the reader

should know that both NASA and IEEE have noted successes in creating very 

small antigravity effects (which are not due to simple magnetism.)TRANSMISSION METHODS FOR NEURO-EFFECTIVE SIGNALS:  - pulsed microwave (i.e. like radar signals)

  - ultrasound and voice-FM (transmitted through the air)  While transmission of speech, dating from the early 1970s,

  was the first use of pulsed microwave, neuro-effective

  signals can now cause many other nerve groups to become

  remotely actuated. At time of writing, that technology

  appears to be classified.PAVLOVIAN HYPNOTIC TRIGGERS:  A [Pavlovian] hypnotic trigger is a phrase or any other 

  sensory cue which the victim is programmed to involuntarily 

  act on in a certain way. The 50s-70s MKULTRA survivors can 

  still be triggered from programming done decades ago. A name

  "manchurian candidate", from a novel by John Marks, is used

  to describe a person who carries Pavlovian triggers.  One of the main goals of the institutional/drug/child

  abuse phases of the CIA MKULTRA atrocities (1950's through

  1970's) was to implant triggers using a "twilight

  state" (half-conscious) medication and tape recorded

  hypnosis. The ultimate goal was to have the acting out

  of Pavlovian triggers erased from the victim's memory.  Using one of the two transmission methods above, these

  triggers are now planted using either of the above two

  transmission methods, but with the words moved up just

  above (or near the top of) the audible frequency range. 

  The result is that hypnotic triggers are planted without 

  the subject being aware. This technology was used in 

  the Gulf War and has a name: "Silent Sound"THROUGH-WALL SURVEILLANCE METHODS:  So-called "millimeter wave" scanning. This method uses the

  very top end of the microwave radio signal spectrum just

  below infra-red. To view small objects or people clearly,

  the highest frequency that will penetrate non-conductive or

  poorly- conductive walls is used. Millimeter wave scanning

  radar can be used in two modes:  - passive (no signal radiated, uses background 

   radiation already in the area to be scanned, 

   totally UNdetectable)

  - active (low power millimeter wave "flashlight" 

   attached to the scanner just as a conventional 

   light mounted on a camcorder), or, the use of

   archaeological ground penetrating radarTHOUGHT READING:   Thought reading can be classed as a "through wall

  surveillance" technology. Thought reading, in the

  unclassified/commercial realm, can be broken down as

  follows:  - thru-skull microwave reading

  - magnetic skull-proximity readingBRAIN ENTRAINMENT:  The reverse of biofeedback. Those low frequency electrical

  brain rhythms which are characteristics of various moods

  and states of sleep can not only be read out using

  biofeedback equipment or EEG machines, but using radio,

  sound, contact electrodes, or flashing lights, the moods

  and sleep states can be generated or at least encouraged

  using brain entrainment devices.  Brain entrainment signals cannot carry voice, which is a

  much higher frequency range. Brain entrainment can,

  however, be used to "set up" a target to make him/her more

  susceptible to hypnosis.These major technology classes can produce some of the observed mind

control effects, FROM HIDING AND UNDETECTABLY, with the exception of 

remote physical manipulation.IMPLANTATION is sometimes used to assist the above technologies

but with current devices, implants are no longer required.Diagram showing the overall method, based entirely on unclassified

1974 technology, of how SILENT hypnosis may be transmitted to a

target without the target's being aware. This technique is probably

the most insidious, because it allows months and years of programming

and Pavlovian trigger-setting, while the target cannot resist.
    
Up to Contents =========================================================================== V. PULSED MICROWAVE Pulsed microwave voice-to-skull (or other-sound-to-skull) transmission was discovered during World War II by radar technicians who found they could hear the buzz of the train of pulses being transmitted by radar equipment they were working on. This phenomenon has been studied extensively by Dr. Allan Frey, whose work has been published in a number of reference books. What Dr. Frey found was that single pulses of microwave could be heard by some people as "pops" or "clicks", while a train of uniform pulses could be heard as a buzz, without benefit of any type of receiver. Dr. Frey also found that a wide range of frequencies, as low as 125 MHz (well below microwave) worked for some combination of pulse power and pulse width. Detailed unclassified studies mapped out those frequencies and pulse characteristics which are optimum for generation of "microwave hearing". Very significantly, when discussing electronic mind control, is the fact that the PEAK PULSE POWER required is modest - something like 0.3 watts per square centimeter of skull surface, and this power level is only applied for a very small percentage of each pulse's cycle time. 0.3 watts/sq cm is about what you get under a 250 watt heat lamp at a distance of one meter. It is not a lot of power. When you take into account that the pulse train is OFF (no signal) for most of each cycle, the average power is so low as to be nearly undetectable. Frequencies that act as voice-to-skull carriers are not single freq- uencies, as, for example TV or cell phone channels are. Each sensitive frequency is actually a range or "band" of frequencies. A technology used to reduce both interference and detection is called "spread spectrum". Spread spectrum signals have the carrier frequency "hop" around within a specified band. Unless a receiver "knows" the hop schedule in advance, there is virtually no chance of receiving or detecting a coherent readable signal. Spectrum analyzers, used for detection, are receivers with a screen. A spread spectrum signal received on a spectrum analyzer appears as just more "static" or noise. My organization was delighted to find the actual method of the first successful UNclassified voice to skull experiment in 1974, by Dr. Joseph C. Sharp, then at the Walter Reed Army Institute of Research. Dr. Sharp's basic method is shown in Appendix PM6, below. A Frey- type audible pulse was transmitted every time the voice waveform passed down through the zero axis, a technique easily duplicated by ham radio operators who build their own equipment. A pattern seems to be repeated where research which could be used for mind control starts working, the UNclassified researchers lose funding, and in some cases their notes have been confiscated, and no further information on that research track is heard in the unclassified press. Pulsed microwave voice-to-skull research is one such track.    

Illustration showing the principle behind pulsed microwave voice-to-skull


Appended articles:PM1 http://www.raven1.net/lida.htm, photo and description of

  the Korean War LIDA machine, a radio frequency BRAIN ENTRAINMENT

  device developed by Soviet Russia and used in the Korean War on

  allied prisoners of war. BRAIN ENTRAINMENT IS INCLUDED IN THE

  RADIO FREQUENCY SECTION BECAUSE THE MOST INSIDIOUS METHOD OF BRAIN

  ENTRAINMENT IS SILENTLY, USING RADIO SIGNALS.PM2 http://www.raven1.net/frey.htm, Human Auditory System Response

  To Modulated Electromagnetic Energy, Allan H. Frey, General Electric 

  Advanced Electronics Center, Cornell University, Ithaca, New YorkPM3 http://www.raven1.net/v2s-nasa.htm, NASA technical report

  abstract stating that speech-to-skull is feasiblePM4 http://www.raven1.net/v2s-kohn.htm, DOD/EPA small business

  initiative (SBIR) project to study the UNclassified use of voice-to-

  skull technology for military uses. (The recipient, Science and Engin-

  eering Associates, Albuquerque NM, would not provide me details on the

  telephone)PM5 http://www.raven1.net/bioamp.htm, Excerpts, Proceedings of 

  Joint Symposium on Interactions of Electromagnetic Waves with

  Biological Systems, 22nd General Assembly of the International

  Union of Radio Science, Aug 25 - Sep 2, 1987, Tel Aviv, Israel

  SHOWS BIOLOGICAL AMPLIFICATION OF EM SIGNALS, pointing to relative

  ease with which neuro-electromagnetic signals can trigger effectsPM6 http://www.raven1.net/v2succes.htm, Excerpt, Dr. Don R. 

  Justesen, neuropsychological researcher, describes Dr. Joseph C. 

  Sharp's successful transmission of WORDS via a pulse-rate-

  modulated microwave transmitter of the Frey type. PM7 http://www.raven1.net/russ.htm, FOIA article circulated among

  U.S. agencies describing the Russian TV program "Man and Law", 

  which gives a glimpse into the Russian mind control efforts.

  (Dr. Igor Smirnov, a major player, was used as a consultant to

  the FBI at the Waco Branch Davidian standoff.)Up to Contents

===========================================================================

VI.  ULTRASOUND AND VOICE-FMUltrasound is vibration of the air, a liquid, or a solid, above the

upper limit of human hearing which is roughly 15,000 Hz in adults.

Voice-FM uses a tone at or near that upper limit, and the speaker's 

voice VARIES the frequency slightly. Either a "tinnitus-like sound" 

or nothing is heard by the target.Ultrasound/voice-FM can be transmitted in these ways:- directly through the air using "air type transducers"

- directly to the brain using a modulated microwave pulse train

- through the air by piggybacking an ultrasound message on top

 of commercial radio or televisionThe use of commercial radio or television requires that the input signal

at the transmitter be relatively powerful, since radio and TV receivers

are not designed to pass on ultrasound messages. However, the average

radio and TV receiver does not simply stop ultrasound, rather, the ability

to pass ultrasound messages "rolls off", i.e. degrades, as the frequency

is increased.Today's radios and TVs can carry enough ultrasound messaging to be "heard"

by the human brain (though not the ear) to be effective in conveying

hypnosis. This was proven by the U.S. military forces in the Gulf War.Ultrasound's (and voice-FM's) main advantage in mind control work is that 

it can carry VERBAL hypnosis, more potent than simple biorhythm entrain-

ment.The brain CAN "hear" and understand this "inaudible voice", while the ear

cannot. Once you can convey hypnotic suggestion which cannot be

consciously heard, you have eliminated a major barrier to the subject's

acceptance of the words being transmitted.In previous decades, "subliminal advertising" using voice and images

at normal frequencies were "time sliced" into an apparently normal

radio or TV broadcast. This apparently did not work well, and now 

voice-FM "subliminal learning tapes" commercially available have

superseded the time slice method.    

Illustration showing the operation of "silent sound" with the human 

hearing system, using near-ultrasound, FREQUENCY MODULATED voice


One method for projecting either audible voice or voice-FM over

long distances, virtually undectable if line of sight, is the "acoustic

heterodyne" or "HyperSonic Sound" system, patented by American Technologies

Corporation, San Diego CA, http://www.atcsd.com    

Illustration showing the principle of an ultrasound projection system

capable of true ventriloquism at a distance, by American Technologies

Corporation (licensor), Akai Japan (licensee)


Appended articles:US1 http://www.raven1.net/silsoun2.htm, ITV Silent Sound report 

  with comments by Judy Wall, Editor, Resonance, newsletter of MENSA's

  bioelectromagnetic special interest groupUS2 http://www.raven1.net/commsolo.htm, an article by Judy Wall

  outlining instances of UNclassified, openly-admitted-to, electronic

  mind control operations by government agencies.US3 http://www.raven1.net/armyparw.htm, an SBIR (small business

  initiative contract) which clearly shows intent to use ultrasound as

  an anti-personnel weapon, including one-man portability and with power

  to killUS4 http://www.raven1.net/ssnz.htm, a commercial New Zealand company,

  Altered States Ltd., sells tapes which perform "suggestions" (i.e.

  hypnosis but not called such) using the Lowery patent voice-FM

  method, to hypnotize without the subject being aware. This is a key

  feature of neuro-electromagnetic involuntary experiments.US5 http://www.raven1.net/acouspot.htm, a page originally from the 

  MIT Media Lab's acoustic engineer, Joseph Pompeii. Describes a similar

  technique under commercial and military development (American Techno-

  logies Corp., San Diego) under the trade name "Hypersonic Sound".

  Shows that sound can be focussed to the extent of targetting just one

  person in a crowd, acoustically, using ultrasound.

Up to Contents

===========================================================================

VII. THROUGH-WALL RADARWhen "millimeter wave" microwave signals are received, the waves are so

small that they can display a two-dimensional outline of an object. Lower

frequency radar can only show a "blip" which indicates an object's presence

or motion, but not it's outline.A millimeter wave dish acts as a camera lens to focus incoming millimeter

wave signals on to a plate with a two-dimensional array of elements 

sensitive to millimeter wave frequencies, in exactly the same way a camera

focusses light on to a piece of film. Each of the sensitive elements

is scanned in a definite order, just as with a TV camera and screen, and

a picture showing the outline of an object is formed.If no signal is sent out by the scanner, it is called "passive" millimeter

wave radar. If the subject is illuminated by a separate source of 

millimeter wave signals, it is an "active" scanner. Since passive systems

can penetrate clothing and non-conductive walls UNDETECTABLY, it is obvious

that with just a small millimeter wave "flashlight", non-conductive walls

can be scanned through and still very little detectable signal is present.Millimeter wave through-clothing, through-luggage is currently in use

at airports.In addition to mind control experimental observation, millimeter wave

scanners are ideal for stalkers and voyeurs, since the subject is

portrayed in the nude.Millimeter wave scanners can be purchased from Millivision Corp., 

Northampton MA, info at http://www.millivision.comAppended articles:TWR1 http://www.raven1.net/lads.htm, LADS, Life Assessment Detector

   System, a product of VSE Corporation, can scan through more than

   a hundred feet of non-conductive or poorly-conductive material to

   detect a beating human heartTWR2 http://www.raven1.net/nij_p44.htm, Prototype version of the

   "radar flashlight", which is a more portable version of the LADS

   system above. Can also be used to illuminate a subject for use

   with a Millivision thru-clothing/thru-nonconductive wall scannerTWR3 http://www.raven1.net/millitec.htm, October 1995 blurb from

   Popular Mechanics, with photos showing hidden guns used for demo

   purposes (Millitech sold the rights to Millivision)TWR4 http://www.raven1.net/ptscradr.htm, March 22 text taken from

   Patriot Scientific Corporation's web site, their ground-penetrating

   radar section. Patriot's GPR overcomes the limitation of the

   Millivision passive radar, i.e. inability to penetrate partially

   conductive walls.Up to Contents

===========================================================================

VIII. THOUGHT READING"Thought reading" appears to be one of the EASIER components of electronic

mind control, given that commercial and unclassified thought reading devices

are available and being actively developed. Thought reading is an enhanced

version of computer speech recognition, with EEG waves being substituted

for sound waves.The easiest "thought" reading is actually remote picking up of the electro-

magnetic activity of the speech-control muscles.When we "say words to ourselves, silently", or, read a book, we can actually

FEEL the slight sensations of those words in our vocal muscles - all that is

absent is the passage of air. Coordinated speech signals are relatively

strong and relatively consistent.The other kind of "thought reading", i.e. "MINING" someone's brain for 

information from a distance is SPECULATIVE. We targetted individuals have

no way to verify that is happening, however, we do know that we are "fed"

hypnotic signals to force consistent "neutral" content (but of different

character than prior to becoming test subjects,) DREAMS.These forced, neutral content ("bland" content) dreams occur every single

night and may represent the experimenters' efforts to have our experiences

portray themselves in such dreams, in effect, MINING our experiences.

Again, this is SPECULATION, but it seems very logical.Appendix TR4, referenced below, confirms the ability of current unclassified

technology to actually see what a living animal sees, electronically. It is

therefore extremely likely that these forced dreams can be displayed on the

experimenters' screens in an adjacent apartment or adjacent house, (which are

made obvious to the involuntary experimentee.)Finally, among the 300 known neuro-electromagnetic experimentees, we often

have strangers either tell us what we are thinking, say they can pick up

our broadcast thoughts, or tell us about events inside our homes at times

when they could not have seen from the outside. BUGS are not used, and

they have been searched for.Appended articles:TR1 http://www.raven1.net/thotuncl.htm, Commercially available

  thought-reading devices, both implant-style and non-implantTR2 http://www.raven1.net/ratrobot.htm, Implanted rats can control

  devices with their thoughtsTR3 http://www.raven1.net/ebrain.htm, from the July 1973 issue of 

  Popular Electronics, a system to read EEG signals (the stuff of which

  thought reading is made) at a distance by passing a radio signal through

  the human head and analyzing the passed-through signal.TR4 http://www.raven1.net/elecvisn.htm, an article describing

  electronically reading a cat's brain waves and constructing a real-time

  image on screen from the EEG tracesTR5 http://www.raven1.net/m_switch.htm, the text from a site describing

  a mind-controlled "switch", which can not only turn appliances on or off,

  but also adjust controls like volume.Up to Contents

===========================================================================

IX.  IMPLANTSElectronic implants are actually one of the older forms of electronic mind

control technology. Implants can either receive instructions via radio

signals, passing them to the brain, or, can be interrogated via external

radio signals to read brain activity at a distance.Many of the about 300 known involuntary neuro-electromagnetic experimentees

do not have implants, but have an aggressive and thorough regimen of mind

control effects anyway. IMPLANTS ARE STILL SIGNIFICANT, though, for these

reasons:1. Their use, since World War II and continuing to the present day,

  associated with MKULTRA atrocities, is a crystal clear indication 

  that a MOTIVE POOL of unethical researchers has existed through

  the late 1970s. The same people, none jailed, are still working,

  by and large. The reader can see that the existence of the same

  motive pool is overwhelmingly likely, given that no social changes

  have occurred which would prevent that.2. The fact that to date (autumn 1999) no victim who has had implants

  removed has ever been able to get custody of the removed implant

  shows that research programmes using implants are still quite active

  and obviously quite important to someone.  See http://www.morethanconquerors.simplenet.com/MCF/, 

  the Mind Control Forum for details on involuntary experimentees'

  implantation and removal experiences.3. The use of implants shows that, in the field of involuntary human

  experimentation, not every perpetrator group has access to the

  most sophisticated (implant-less) technology. Since implants for

  beneficial purposes are actively being promoted by NIH, it is 

  obvious they will not disappear any time soon.Appended articles:IMP1 http://www.raven1.net/centneur.htm, an article showing that

   human implantation is being done and even encouraged by the U.S.

   NIH (National Institutes of Health). While this public information

   is for the public good, it is a small step to move from publicly

   known and VOLUNTARY implantation to CONCEALED implantation for 

   INvoluntary and criminal purposes.IMP2 http://www.raven1.net/italydoc.htm, a testimonial by an

   Italian psychiatrist who has been assisting involuntary experimentees;

   this doctor began by assisting [Satanic or other] ritual abuse victims.

   Apparently involuntary brain implantation is alive and well in Italy,

   why not elsewhere?IMP3 http://www.raven1.net/telectro.htm, a project abstract by

  AF, awarded to perform unclassified research and development of human

  implants which can read both physio- and PSYCHO- parameters.IMP4 http://www.raven1.net/stimocvr.htm, an excerpt describing

  human implantation for purposes of two-way communication with the brain

  by way of implants and FM VHF radio. Blows away any doubts that human

  implantation has not been done, and even more, that the U.S. military

  are involved.IMP5 http://www.raven1.net/sattrack.htm, describes an unclassified

  human implant satellite tracking system, ostensibly for benevolent use.

  (No method for avoiding unethical uses is described.) Applied Digital

  Solutions, Inc., Palm Beach, Florida.Up to Contents

===========================================================================

X.  CONCLUSIONConclusion? While the documentary evidence in this report does not exactly

"prove" we are being targetted by intelligence/defence contractors using

classified electronic weapons, it certainly eliminates the argument that

such devices are impossible, don't exist, or that government has "no

interest" in them, or that the "were tried years ago but didn't work".Add in the experiences of victims of the Tuskegee untreated syphilis exper-

iments, the feeding of radioactive food to uninformed U.S. citizens, and

the atrocities perpetrated under the institutional/drug/child abuse phases

of the CIA's MKULTRA programmes, and you have more than enough grounds to

petition for an independent, open investigation.No doubt there were citizens of ancient Pompeii who argued that Vesuvius

could not possibly erupt in their lifetimes.Faced with all the evidence, no honest government can afford to take the

risk that electronic mind control activity may be happening, controlled

from their own "back rooms".Eleanor WhiteIf any doubts as to the importance of this issue remain,

please see below what the U.S. NSA (National Security Agency)

says would be the result of releasing information on electronic

mind control:Up to Contents =========================================================================== XI. APPENDICES UP TO THIS PAGE, THIS REPORT HAS BEEN A NARRATIVE AUTHORED BY ELEANOR WHITE. THE APPENDICES ARE A COLLECTION OF THE BEST QUALITY FACTUAL MATERIAL FROM OFFICIAL SOURCES OUTSIDE THE INVOLUNTARY ELECTROMAGNETIC EXPERIMENTEE GROUP. THIS MATERIAL MAY BE INDEPENDENTLY VERIFIED FROM REFERENCES PROVIDED. Up to Contents --------------------------------------------------------------------------- APPENDIX PM1 ... THE LIDA MACHINE Associated Press (Exact date not shown on copy but tests took place 1982/83) Loma Linda (Veterans Hospital research unit) San Bernardino County A Soviet device that bombards brains with low-frequency [Eleanor White's note: More likely radio frequency carrier which is modulated or pulsed at brain-entrainment rates] radio waves may be a replacement for tranquilizers and their unwanted side effects, says a researcher, but it's use on humans poses ethical and political questions. The machine, known as the LIDA, is on loan to the Jerry L. Pettis Memorial Veterans Hospital through a medical exchange program between the Soviet Union and the United States. Hospital researchers have found in changes behaviour in animals. "It looks as though instead of taking a valium when you want to relax yourself it would be possible to achieve a similar result, probably in a safer way, by the use of a radio field that will relax you" said Dr. Ross Adey, chief of research at the hospital. [Missing one line on the photocopy] ... manual shows it being used on a human in a clinical setting, Adey said. The manual says it is a "distant pulse treating apparatus" for psychological problems, including sleeplessness, hyper- tension and neurotic disturbances. The device has not been approved for use with humans in this country, although the Russians have done so since at least 1960, Adey Said. Low frequency radio waves simulate the brain's own electromagnetic current and produce a trance-like state. Adey said he put a cat in a box and turned on the LIDA. "Within a matter of two or three minutes it is sitting there very quietly ... it stays almost as though it were transfixed" he said. Tho hospital's experiment with the machine has been underway for three months and should be completed within a year, Adey said. Eleanor White's comments (Dr. Byrd's statement follows): 1. Heavy "fatigue attacks" are a very common experience among involuntary neuro-electromagnetic experimentees. The LIDA device could, right out of the box, be used as a fatigue attack weapon, FROM HIDING, thru non- or semi-conductive walls. 2. If the LIDA machine is tuned for tranquilizing effect, then it might also be tuned for "force awake" and other effects too. This device is a psychotronic weapon, AS IS. A TV documentary stated the Russian medical establishment considers this 1950s device obsolete. (Wonder what has taken it's place?) Below is a statement from Dr. Eldon Byrd, U.S. psychotronic researcher who funded Dr. Adey's work with the LIDA machine: "The LIDA machine was made in the 1950's by the Soviets. The CIA purchased one through a Canadian front for Dr. Ross Adey, but didn't give him any funds to evaluate it. "I provided those funds from my project in 1981, and he determined that the LIDA would put rabbits into a stupor at a distance and make cats go into REM. "The Soviets included a picture with the device that showed an entire auditorium full of people asleep with the LIDA on the podium. The LIDA put out an electric field, a magnetic field, light, heat, and sound (of course light and heat are electromagnetic waves, but at a much higher frequency than the low frequencies of the electric and magnetic fields mentioned above). "The purported purpose of the LIDA was for medical treatments; however, the North Koreans used it as a brain washing device during the Korean War. The big question is: what did they do with the technology? It could have been improved and/or made smaller. It is unlikely that they abandoned something that worked. "Direct communication with Ross Adey: While he was testing the LIDA 4, an electrician was walking by and asked him where he got the "North Korean brain washing machine". Ross told him that is was a Russian medical device. "The guy said he had been brain-washed by a device like that when he was in a POW camp. They placed the vertical plates alongside his head and read questions and answers to him. He said he felt like he was in a dream. Later when the Red Cross came and asked questions, he responded with what had been read to him while under the influence of the device. He said he seemed to have no control over the answers. "The LIDA is PATENTED IN THE US. Why? They are not sold in the US--the only one I know that exists is the one that was at Loma Linda Medical Center where Adey used to work. Eldon" ................................................................. Involuntary neuro-experimentation activist Cheryl Welsh, Davis CA, sent in this clipping from an article by Dr. Ross Adey but without complete bibliographic references: "Soviet investigators have also developed a therapeutic device utilizing low frequency square wave modulation of a radiofrequency field. This instrument known as the Lida was developed by L. Rabichev and his colleagues in Soviet Armenia, and is designed for "the treatment of neuropsychic and somatic disorders, such as neuroses, psychoses, insomnia, hypertension, stammering, bronchia asthma, and asthenic and reactive disturbances". It is covered by U.S. Patent # 3,773,049. In addition to the pulsed RF field, the device also delivers pulsed light, pulsed sound, and pulsed heat. Each stimulus train can be independently adjusted in intensity and frequency. The radiofrequency field has a nominal carrier frequency of 40 MHz and a maximum output of approximately 40 Watts. The E- field is applied to the patient on the sides of the neck through two disc electrodes approximately 10 cm in diameter. The electrodes are located at a distance of 2-4 cm from the skin. [Eleanor White's comment: The fact that Dr. Ross Adey mentioned an "audience" being put to sleep by the LIDA suggests that the "E-field" electrodes may not play an essential role. The radio signal appears to be the primary cause of the sleep/trance effect.] Optimal repetition frequencies are said to lie in the range from 40 to 80 pulses per minute. Pulse duration is typically 0.2 sec. In an 8 year trial period, the instrument was tested on 740 patients, including adults and children. Postivive therapeutic effects were claimed in more..." Up to Contents --------------------------------------------------------------------------- APPENDIX PM2 - FREY'S PAPER

Human Auditory System Response To Modulated Electromagnetic Energy

ALLAN H. FREY

General Electric Advanced Electronics Center Cornell University Ithaca, New YorkTRANSCRIPTION, Courtesy of MindNet Archives, Mike Coyle

posted at http://www.morethanconquerors.simplenet.com/MCF/Frey, Allan H., Human Auditory system response to modulated

electromagnetic energy. J. Appl. Physiol. 17(4): 689-692. 1962.(*) Asterisks indicate unreadable characters in the original copy.NOTE: In 1962, frequencies were expressed as kiloCYCLES, 

megaCYCLES, etc., with abbreviations being kc, mc--The intent of this paper is to bring a new phenomena to the

attention of physiologists. Using extremely low average power

densities of electromagnetic energy, the perception of sounds was

induced in normal and deaf humans. The effect was induced several

hundred feet from the antenna the instant the transmitter was turned

on, and is a function of carrier frequency and modulation. Attempts

were made to match the sounds induced by electromagnetic energy and

acoustic energy. The closest match occurred when the acoustic amplifier was driven by

the rf transmitter's modulator. Peak power density is a critical

factor and, with acoustic noise of approximately 80 db, a peak power

density of approximately 275 mw / rf is needed to induce the

perception at carrier frequencies 125 mc and 1,310 mc. The average

power density can be at rf as low as 400 _u_w/cm2. The evidence for

the various positive sites of the electromagnetic energy sensor are

discussed and locations peripheral to the cochlea are ruled out.Received for publication 29 September 1961.A significant amount of research has been conducted with the effects

of radio-frequency (rf) energy on organisms (electro- magnetic energy

between 1 kc and ** Gc). Typically, this work has been concerned with

determining damage resulting from body temperature increase. The

average power densities used have been on the order of 0.1-t w/cm2

used over many minutes to several hours.In contrast, using average power densities measured in microwatts per

square centimeter, we have found that ****r effects which are

transient, can be induced with rf energy. Further, these effects

occur the instant the transmitter is turned on. With appropriate

modulation, the perception of different sounds can be induced in

physically deaf, as well as normal, in human subjects at a distance

of inches up to thousands of feet from the transmitter. With

somewhat different transmission parameters, you can induce the

perception of severe buffeting of the head, without such apparent

vestibular symptoms as dizziness or nausea. Changing transmitter

parameters down, one can induce a "pins-and-needles" sensation.Experimental work with these phenomena may yield information on

auditory system functioning and, more generally, in the nervous

system function. For example, this energy could possibly be used as

a tool to explore nervous system coding, possibly using Neider and

Neff's procedures (1), and for stimulating the nervous system without

the damage caused by electrodes.Since most of our data have been obtained of the "rf sound" and only

the visual system has previously been shown to respond to

electromagnetic energy, this paper will be concerned only with the

auditory effects data. As a further restriction, only data from

human subjects will be reported, since only this data can be

discussed meaningfully at the present time. The long series of

studies we performed to ascertain that we were dealing with a

biological significant phenomena (rather than broadcasts from sources

such as loose fillings in the teeth) are summarized in another paper

(2), which also reports on the measuring instruments used in this

work.The intent of this paper is to bring this new phenomenon to the

attention of physiologists. The data reported are intended to

suggest numerous lines of experimentation and indicate necessary

experimental controls.Since we are dealing with a significant phenomenon, we decided to

explore the effects of a wide range of transmitter parameters to

build up the body of knowledge which would allow us to generate

hypotheses and determine what experimental controls would be

necessary. Thus, the numbers given are conservative; they should not

be considered precise, since the transmitters were never located in

ideal laboratory environments. Within the limits of our

measurements, the orientation of the subject in the rf field was of

little consequence.Most of the transmitters used to date in the experimentation have

been pulse modulated with no information placed on the signal. The

rf sound has been described as being a buzz, clicking, hiss, or

knocking, depending on several transmitter parameters, i.e., pulse

width and pulse-repetition rate (PRF). The apparent source of these

sounds is localized by the subjects as being within, or immediately

behind the head. The sound always seems to come from within or

immediately behind the head no matter how the subjects twists or

rotates in the rf field.Our early experimentation, preformed using transmitters with very

short square pulses and high pulse-repetition rates, seemed to

indicate that we were dealing with harmonics of the PRF. However,

our later work has indicated that this is not the case; rather, the

rf sound appears to be incidental modulation envelope on each pulse,

as shown in Fig 1.Some difficulty was experienced when the subjects tried to match the

rf sound to ordinary audio. They reported that it was not possible

to satisfactorily match the rf sound to a sine wave or to white

noise. An audio amplifier was connected to a variable bypass filter

and pulsed by the transmitter pulsing mechanism. The subjects, when

allowed to control the filter, reported a fairly satisfactory match.

The subjects were fairly well satisfied with all frequencies below

5-kc audio were eliminated and the high- frequency audio was extended

as much as possible. There was, however, always a demand for more

high-frequency components. Since our tweeter has a rather good

high-frequency response, it is possible that we have shown an

analogue of visual phenomenon in which people see farther into the

ultraviolet range when the lenses is eliminated from the eye. In

other words, this may be a demonstration that the mechanical

transmission system of the ossicles cannot respond to as high a

frequency as the rest of the auditory system. Since the rf bypasses

the ossicle system and the audio given the subject for matching does

not, this may explain the dissatisfaction of our subjects in the

matching.FIG. 1. Oscilloscope representation of transmitter output over       

    time (pulse-modulated).                      

                                      

         TRANSMITTER ELECTRONIC NOISE               

            |--(INCIDENTAL MODULATION)             

            |                          

           \/                          

          :.:.:.:       :.:.:.:               

          |   |       |   |               

          |   |       |   |               

          |   |       |   |               

         ---   ---------------   -----------          

         ON   OFF     ON   OFF              

                                      

                                      

FIG. 2. Audiogram of deaf subject (otosclerosis) who had a "normal"    

    rf sound threshold.                        

                                      

     -10|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

      0|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--| A = RIGHT BONE    

       |  |  A  | | | | | | | | |           

       |----|----B----A--|--|--|--|--|--|--|--| B = LEFT BONE    

       |  |  | B | A | | | | | | |           

 LOSS(db) 20|----|----|----B--B--AB-B--B--B--AB-|--| C = LEFT AIR     

       |  |  |  | | | | A | | | |           

       |----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--| D = RIGHT AIR    

       |  |  |  | | | | | | | | C           

      40|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--C--|           

       |  |  C C C | | | | | C | |           

       |----C----|----D--|--C--C--C--|--D--D--D           

       |  |  D  | D | | D | | | |           

      60|----D----|----|--|--D--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

       |----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

      80|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

       |----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

     100|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

         125 250 500  1000 2000 4000 8000          

            FREQUENCY (cps)                  

                                      

                                      

TABLE 1. Transmitter parameters                      

                                      

Trans-  Frequency,  Wave-   Pulse Width, Pulses Sec.  Duty Cy.   

mitter   mc    length, cm  _u_sec                 

                                      

 A    1,310    22.9      6      244     .0015    

 B    2,982    10.4      1      400     .0004    

 C     425    70.6     125      27     .0038    

 D     425    70.6     250      27     .007     

 E     425    70.6     500      27     .014     

 F     425    70.6    1000      27     .028     

 G     425    70.6    2000      27     .056     

 H    8,900     3.4      2.5     400     .001     

                                      

                                      

FIG. 3. Attenuation of ambient sound with Flent antinoise stopples     

    (collated from Zwislocki (3) and Von Gierke (4).          

                                      

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-||| A = FLENTS      

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

      10|----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-||| B = THEORETICAL LIMIT

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||   OF ATTENUATION BY

FUNCTION(db) |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||   EAR PROTECTORS  

       A  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----A---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       B  |  A A A | A AAA  A|  | | |||           

       |----B---B--|--|-A-|-|||----A---|--|-|||           

       |  |  | | B | | |||  | A | | |||           

      30|----|---|--|--|-|-|-B||----|---A--|-A||           

       |  |  | | | | | |||  |  | A |A|           

       |----|---|--|--|-|-|-|||B---|---|--|-||A           

       |  |  | | | | | ||| B |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-||B           

       |  |  | | | | | |||  B  | | B||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|-B|-|||           

       |  |  | | | | | |||  | B | | |||           

      50|----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

      100          1000      10000          

            FREQUENCY                     

                                      

                                      

TABLE 2. Theshold for perception of rf sound (ambient noise level 70-   

     90 db).                              

                               Peak     

                 Avg    Peak   Peak  Magnetic   

                Power   Power  Electric  Field    

Trans-  Frequency, Duty Cy. Density,  Density  Field   amp.    

mitter   mc         mw, cm2  mw, cm2  v cm   turns, m   

                                      

 A    1,310   .0015   0.4     267   14     4     

 B    2,982   .0004   2.1    5,250   63    17     

 C     425   .0038   1.0     263   15     4     

 D     425   .007    1.9     271   14     4     

 E     425   .014    3.2     229   13     3     

 F     425   .028    7.1     254   14     4     

                                      

                                      

FIG. 4. Threshold energy as a function of frequency of electromagnetic   

    energy (ambient noise level 70-90 db).               

                                      

    10000|---------|-------------|--------------|           

       |---------|-------------|--------------|           

 PEAK    |---------|-------------|--------------|           

 POWER   |---------|-------------|-------------*|           

 DENSITY  |---------|-------------|------------*-|           

 (mw/cm2)  |     |       |     *  |           

       |---------|-------------|---------*----|           

       |     |       |    *   |           

       |---------|-------------|------*-------|           

       |     |       |  *     |           

       |     |       |  *     |           

       |     |       | *      |           

     1000|---------|-------------*--------------|           

       |---------|-----------*-|--------------|           

       |---------|---------*---|--------------|           

       |     |    *   |       |           

       |---------|-----*-------|--------------|           

       | * * * * * * *     |       |           

       |---------|-------------|--------------|           

       |     |       |       |           

       |     |       |       |           

       |     |       |       |           

     100|---------|-------------|--------------|           

      200    1000     2000      3000          

            FREQUENCY (mc)                   

                                      

                                      

FIG. 5. Microwave power distribution in a forehead model neglecting    

    resonance effects and considering only first reflections      

    (from Nieset et al. (5), modified).                

                                      

       |  REFLECTED          ABSORBED          

     1.5|--- FREQUENCIES         FREQUENCIES         

       |          * *                    

       |         *  *     * = 10% OF INCIDENT     

 CENTIMETERS |Cortical     *            POWER        

       |Tissue          *                 

       |        *        @ = 20% OF INCIDENT     

     1.0|---             *      POWER        

       |        *                      

       |        *       *               

       |Bone                             

       |        *         *              

       |                               

     0.5|---      *   @ @  @    *            

       |Muscle   *  @        @              

       |Fat     @           @  *          

       |Skin    @             @ @          

      0|-----------|-----------|-----------|-----------|---     

       0     100    1000    10000    100000     

            FREQUENCY (mc)                   

                                      

                                      

FIG. 6. Area most sensitive to electromagnetic energy (shaded portion).  

                                      

              *  * * * * *                 

            *          *               

           *            *              

           * *    ::::::      *             

           * *  :::::::::     *             

           * O * ::::::::     *             

          *       * *      *             

           *        *     *             

           *        *     *              

           ***     **     *              

           *    *       *               

            * * * *       *               

               *       *               

               *        *              

                * * * * * * * * *              

                                      At one time in our experimentation with deaf subjects there seemed to

be a clear relationship between the ability to hear audio above 5 kc

and the ability to hear rf sounds. If a subject could hear above 5

kc, either by bone or air conduction, then he could hear the rf

sounds. For example, the threshold of the subject whose audio gram

appears in Fig. 2 was the same average power density as our normal

subjects. Recently, however, we have found people with a notch

around 5 kc who do not perceive the rf sounds generated by at least

one of our transmitters.THRESHOLDS As shown in Table 1, we have used a fairly wide range of transmitter

parameters. We are currently experimenting with transmitters that

radiate energy at frequencies below 425 mc, and are using different

types of modulation, e.g., pulse-repetition rates as low as 3 and

4/sec.In the experimentation reported in this section, the ordinary noise

level was 70-90 db (measured with a General Radio Co. model 1551-B

sound level meter.) In order to minimize the rf energy used in the

experimentation, subjects wore Flent antinoise ear stoppers whenever

measurements were made. The ordinary noise attenuation of the Flents

is indicated in Fig. 3. Although the rf sounds can be heard without

the use of Flents, eventhough they have an ambient noise evel of 90

db, it appears that the ambient noise to some extent "masked" the rf

sound.Table 2 gives the thresholds for the perception of the sounds. It

shows fairly clearly that the critical factor in the perception of

the rf sound is the peak power density, rather than the average power

density. The relatively high value for transmitter B was expected

and will be discussed below. Transmitter G has been omitted from the

table since the 20-mw/cm2 reading for it can be considered only

approximate. The field-strength-measuring instruments used in that

experiment did not read high enough to give an accurate reading. The

energy from transmitter H was not perceived, even when the peak power

density was as high as 25 w/cm2.When the threshold energy is plotted as a function of the rf energy

(Fig. 4), a curve is obtained which is suggestive of the curve of

penetration of rf energy into the head. Figure 5 shows the

calculated penetration, by frequency of rf energy, into the head. Our

data indicate that the calculated penetration curve may well be

accurate at the higher frequencies but the penetration at the lower

frequencies may be greater than that calculated on this model.As previously noted, the thresholds were obtained in a high ambient

noise environment. This is an unusual situation as compared to

obtaining thresholds of regular audio sound. One recent

experimentation leads us to believe that, if the ambient noise level

were not so high, these threshold fields strengths would be much

lower. Since one purpose of this paper is to suggest experiments, it

might be appropriate to theories as to what the rf sound threshold

might be if we assumed that the subject is in an anechoic chamber.

It is also assumed that there is no transducer noise.Given: As a threshold for the rf sound, a peak power density of 275

mw/cm2 determined in an ambient noise environment of 80 db. Earplugs

attenuate the ambient noise 30 db.If: 1 mw/cm2 is set equal to o db, then 275 mw/cm2 is equal to 24 db.Then: We can reduce the rf energy 50 db to -26 db as we reduce the

noise level energy from 50 db to o db. We found that -26 db rf

energy is approximately 3 _u_w/cm2.Thus: If an anechoic room, rf sound could theoretically be induced

by a peak power density of 3 _u_w/cm2 measured in free space. Since

only 10% of this energy is likely to penetrate the skull, the human

auditory system and a table radio may be one order of magnitude apart

in sensitivity to rf energy.Up to ContentsRF DETECTOR IN AUDITORY SYSTEM One possibility that seems to have been ruled out in our

experimentation is that of a capacitor-type effect with the tympanic

membrane and oval window acting as plates of a capacitor. It would

seem possible that these membranes, acting as plates of a capacitor,

could be set in motion by rf energy. There are, however, three

points of evidence against this possibility. First, when one rotates

a capacitor in an rf field, a rather marked change occurs in the

capacitor as a function of its orientation in the field. When our

subjects rotate or change the positions of their heads in the field,

the loudness of the rf sound does not change appreciably. Second,

the distance between these membranes is rather small, compared with

the wavelengths used. As a third point, we found that one of our

subjects who has otosclerosis heard the rf sound.Another possible location for the detecting mechanism is in the

cochlea. We have explored this possibility with nerve-deaf people,

but the results are inconclusive due to factors such as tinnitus. We

are currently exploring this possibility with animal preparations.The third likely place for the detection mechanism is the brain. Burr

and Mauro (6) presented evidence that indicates that there is an

electrostatic field about neurons. Morrow and Sepiel (7) presented

evidence that indicates the existence of a magnetic field about

neurons. Becker (personal communication) has done some work

indicating that there is longitudinal flow of charged carriers in

neurons. Thus, it is reasonable to suspect that possibly the

electromagnetic field could interact with neuron fields. As yet,

evidence of this possibility is inconclusive. The strongest point

against it is that we have not found visual effects although we have

searched for them. On the other hand, we have obtained other

nonauditory effects and have found that the sensitive area for

detecting rf sounds is a region over the temporal lobe of the brain.

One can shield, with a 2-in.2 piece of fly screen, a portion of the

stippled area shown in Fig. 6 and completely cut off the rf sound.Another possibility should also be considered. There is no good

reason to assume that there is only one detector site. On the

contrary, the work of Jones et al. (8), in which they placed

electrodes in the ear and electrically stimulated the subject, is

sufficiently relevant to suggest the possibility of more than one

detector site. Also, several sensations have been elicited with

properly modulated electromagnetic energy. It is doubtful that all

of these can be attributed to one detector.As mentioned earlier, the purpose of this paper is to focus the

attention of physiologists on an unusual area and stimulate

additional work on which interpretations can be based.

Interpretations have been deliberately omitted from this paper since

additional data are needed before a clear picture can emerge. It is

hoped that the additional exploration will also result in an increase

in our knowledge of nervous system functions.REFERENCES:Neider, P.C. and W.D. Neff. Science 133: 1010, 1961. Frey, A.H. Aero Space Med. 32: 1140, 1961.Zwislocki, J. Noise Control 4:42, 1958.Von Gierke, H. Noise Control 2:37, 1956.Nifset, R., Pinneo R. Baus J. Fleming, & R. McAfee. Ann. Rept. USAF

Rome Air Development Command, TR-61-65, 1961. Burr, H., & J. Seipel, J. Wash Acad. Sci. 21: 455, 1949.Morrow, R., & J. Seipel. J. Wash. Acad. Sci. 30: 1, 1969.Jones, R.C., S.S. Stevens, & M.H. Laurie. J. Acoust. Sci. Am. 12:

281, 1940.Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM3 - NASA ARTICLETITLE: Effects of low power microwaves on the local cerebral blood flow of

conscious ratsOriginal web link, folded for readability

http://techreports.larc.nasa.gov/ntrs/hget.cgi?recon?2044/3=/raid5/index/

   star/80%2517043725%202044%20N19810004209recon1..........................................................

Eleanor White's inserted note:See the ITALIC text below. This abstract has implications

FAR beyond "rats"

..........................................................Document ID:  19810004209 N (81N12720) File Series: NASA Technical Reports

Report Number: AD-A090426

Sales Agency & Price: CASI Hardcopy or MicroficheAuthors:

Oscar, K. J. (Army Mobility Equipment Command)Published: Jun 01, 1980Corporate Source:

Army Mobility Equipment Command (Fort Belvoir, VA, United States)

Pages: 10

Contract Number: NoneNASA Subject Category: LIFE SCIENCES (GENERAL)Abstract:A decoy and deception concept presently being considered is to

remotely create the perception of noise in the heads of personnel by

exposing them to low power, pulsed microwaves. When people are

illuminated with properly modulated low power microwaves the

sensation is reported as a buzzing, clicking, or hissing which seems

to originate (regardless of the person's position in the field)

within or just behind the head. The phenomena occurs at average power

densities as low as microwatts per square centimeter with carrier

frequencies from 0.4 to 3.0 GHz. By proper choice of pulse

characteristics, intelligible speech may be created. Before this

technique may be extended and used for military applications, an

understanding of the basic principles must be developed. Such an

understanding is not only required to optimize the use of the concept

for camouflage, decoy and deception operations but is required to

properly assess safety factors of such microwave exposure.Major Subject Terms:AUDITORY PERCEPTION 

BRAIN CIRCULATION

DECEPTION

MICROWAVES

PHYSIOLOGICAL EFFECTS

RADIATION EFFECTSMinor Subject Terms:BIOLOGICAL EFFECTS

HEMODYNAMICS

MILITARY TECHNOLOGY

RADIATION DOSAGE

SOUND LOCALIZATIONLanguage Note: EnglishNASA Access Help DeskE-mail: help@sti.nasa.gov

Phone:  301-621-0390 

FAX: 301-621-0134Eleanor White's comments: I have received this report in it's

entirety and I find that the article itself is about the title:

Cerebral blood flow in rats. We involuntary experimentees are 

extremely lucky that the authors mentioned the success of microwave 

voice to skull transmission in this official document.Below I have extracted some of the references to the full document 

which appear to be more promising and specific. This sub-list is

guesswork since the references omit article titles, but any articles

by Frey or Justesen are potentially useful.1. Frey, A.H., Messenger, R. and Eichert, E.,

  National Technical Information Service,

  Doc. No. AD747684 (1972)5. Justesen, D.R., IEEE Spectrum 16, 67-68 (1979)7. Frey, A.H., Feld, S.R., & Frey, B. Annals of

  N.Y. Academy of Science, 247, 433-439 (1975)18. Frey, A.H., & Messenger, R., Science 181,

  356-358 (1973)25. Frey, A.H., & Feld, S.R., Journal of Comp.

  Physiology and Psychology, 89, 183-188

  (1975)27. King, N.W., Justesen, D.R., & Clarke, R.L.,

  Science 172, 398-401 (1977)Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM4 - SEA/KOHN'S PROJECTSCommunicating Via the Microwave Auditory Effect


Web address:

http://es.epa.gov/ncerqa_abstracts/sbir/other/monana/kohn.html

Awarding Agency: Department of Defense
SBIR Contract Number: F41624-95-C-9007
Title: Communicating Via the Microwave Auditory Effect
Principal Investigator: Mr. Brian Kohn


Company Name:
Science & Engineering Assoc, Inc.
6100 Uptown Blvd NE
Albuquerque, NM 87110
Telephone Number: 505-884-2300
Business Representative:
Project Period:
Project Amount: $739,995
Research Category: Monitoring/Analytical


Description:


An innovative and revolutionary technology is described that offers a

means of low-probability-of-intercept Radio frequency (RF)

communications. The feasibility of the concept has been

established using both a low intensity laboratory system and a

high power RF transmitter. Numerous military applications exist in

areas of search and rescue, security and special operations.


Supplemental Keywords: small business, SBIR,
See also: http://www.seabase.com

Last Updated: November 17, 1997


BRIAN KOHN'S PROJECT, EARLIER STUDY:Program: SBIR

Agency: AF Field

Office: AL

TOPIC Number: AF93-026

Control Number: 93AL -185

Contract Number: F41624-93-C-9013

Phase: 1

Awarded In: 93

Award Amount: $37,806

Award Start Date: 17 MAY 93

Award Completion Date: 17 DEC 93

Proposal Title: Communicating Via the Microwave Auditory Effect

Principal Investigator Name:Brian Kohn

Principal Investigator Phone:505-884-2300

Firm SCIENCE & ENGINEERING ASSOC., INC.

SEA Plaza 

6100 Uptown Blvd NE

SUITE 700

Albuquerque, NM 87110

Woman Owned: N

Minority Owned: N

Number of Employees: 95Keywords:

MICROWAVE HEARING RF HEARING

BONE CONDUCTION THERMOELASTIC

COCHLEAR MICROPHONICSAbstract: In this research program, we plan to investigate a revolutionary new

form of communication based on the microwave auditory effect. This

proposed communication idea satisfies the requirements for an

innovative, natural interface requiring no learning or training for

efficient operation and effective communications. The purpose of the

program proposed here is to extend the results of a recent

feasibility study, performed for the Armstrong Laboratory/OEDR. The

study found that voice communications, via the microwave auditory

effect, are highly feasible. In Phase I of this SBIR, we propose to

investigate the range of potential applications for this radically

different form of voice communication and recommend hardware and

systems concepts suitable for laboratory and brassboard

demonstrations to be built under Phase II.Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM5 - BIOLOGICAL AMPLIFICATIONElectromagnetic Interaction With Biological Systems

edited by Dr. James C. Lin, University of Illinois

1989 Plenum Press, New YorkProceedings of the Joint Symposium on Interactions of 

Electromagnetic Waves with Biological Systems, held as part

of the Twenty-Second General Assembly of the International 

Union of Radio Science, Aug 25 - Sept 2, 1987, in Tel Aviv,

Israel.ISBN 0-306-43109-2

QP82.2.N64E44 1989

612.01448-dc19 88-38957

CIPEleanor White's comments on this posting:This book focusses on NON-ionizing radiation, and contains 

detailed texts about NON-THERMAL effects. In other words, 

"right up our alley".The main use of this book is to show that it is easy for

electromagnetic signals to cause radio frequency hearing and other

effects at LOW power levels. This in turn can be used to explain why

DETECTION is so very difficult.I don't understand the biological jargon, however, a few of the more

plain-language paragraphs STUNNINGLY verify that with careful choice

of signal frequency and modulation, not only can the body's cells

detect the modulation envelope of an incoming radio signal (i.e.

function as a "cellular crystal set") but even AMPLIFY these

carefully formed signals. (Amplification of other effects, such as

proneness to disease, is also covered in the book.)"Detection", in terms of radio signal reception, means that some

portion of the reciever "rectifies", that is, turns the AC of the 

incoming signal into varying DC. If this conversion is not done, 

voice to skull wouldn't work.The book touches also on ways in which cells communicate, and 

shows that electromagnetic fields of relatively weak power levels 

can affect intercellular communication, which is, as I understand 

the subject, what the brain is "all about".Bio-amplification is apparently why radio signals of very low average

power ("MICROwatts" per NASA) can still produce audio effects,

and no doubt plays a part in difficulties in detection.When two more characteristics of voice to skull are factored in:1. The carrier signal can be "hopped" continuously within the 

  bioeffective bandwidth, known as "spread spectrum" transmission, 

  and,2. The voice modulation most effective for undetectable hypnosis 

  is evidently a voice shifted just above normal hearing, but still 

  audible to the brain,...you have a recipe for incredibly difficult signals to detect.This book is a mainstream publication, very well suited to use 

in our publicity and persuasion campaigns, and our dealings with 

authorities who claim radio signals don't affect living tissue 

except to heat it.Finally, many thanks to Blanche Chavoustie for providing me

photocopies of this book - a saintly work!

.............................................................

Page 110:

...

At that time [1953] excitatory mechanisms in nerver fibers

and nerve cells were grouped under a common rubric of ionic

equilibrium mechanisms. There was little interest in the

possibility that functional organization of mebranes of cell

bodies might involve threshhold sensitivities to both

oscillating EM fields and to molecular stimuli at energy

levels substantially lower than predicted by Hodgkin-

Huxley models, and substantially below typical threshholds

in nerve fibers.Much recent research cited below has shown that imposed weak

low frequency fields (and radiofrequency fields amplitude-

modulated at ELF frequencies) that are many orders of 

magnitude weaker in the pericellular fluid [fluid between

adjacent cells] than the membrane potential gradient [voltage

across the membrane] can modulate actions of hormone, anti-

body neurotransmitter and cancer-promoter molecules at their

cell surface receptor sites.From their electrical characteristics, these sensitivities

appear to involve nonequilibrium and highly cooperative

processes that mediate a major amplification of initial

weak triggers associated with binding of these molecules at

their specific cell surface receptor sites.(Adey, 1983, 1986, 1987; Adey and Lawrence, 1984; Lawrence

and Adey, 1982).Page 122:Cooperative Modification of Calcium Binding by RF Fields

at Cell Surfaces with Amplification of Initial SignalsInitial stimuli associated with weak perpindicular EM fields

and with binding of stimulating molecules at their membrane

receptor sites elicit a HIGHLY COOPERATIVE modification of

Ca++ binding to glycoproteins along the membrane surface.As noted above, a longitudinal spread is consistent with 

the direction of extracellular current flow associated with

physiological activity and imposed EM fields. This cooper-

ative modification of surface Ca++ binding is an

AMPLIFYING STAGE, with evidence from concurent initial molecular 

binding events by imposed RF fields that there is a far greater

increase in Ca++ efflux than is accounted for in the events of

receptor-ligand binding (Bawin and Adey, 1976; Bawin et al, 

1975; Liu-Liu and Adey, 1982).Page 124:

...

Enzymes are protein molecules that function as catalysts, 

initiating and enhancing chemical reactions that would not

otherwise occur at tissue temperatures. This ability resides

in the pattern of electrical charges on the molecular surface.

In the fashion of more familiar chemical catalysts, such as

the hydrocarbon oxidation systems which function only at very

high temperatures in automotive exhaust systems, a catalyst

emerges unchanged from these reactions and is thus able to

participate indefinitely in a specific reaction.Activation of these enzymes and the reactions in which they

participate involve energies millions of times greater than

in the cell surface cell surface triggering events initiated

by the EM fields, emphasizing the MEMBRANE AMPLIFICATION

inherent in this trans-membrane signaling sequence.Page 131:

...

Stimulus Amplification in Cooperative Systems

...

It is therefore clear that OBSERVED EM field interactions

with cells and tissues based on oscillating ELF tissue gradients

between 10 E-7 and 10 E-1 volts per centimeter would involve

cooperativity MANY ORDERS OF MAGNITUDE GREATER than envisaged in

the examples just cited.In part this discrepancy appears to relate to far greater

sensitivities to low-frequency EM fields [EW: ELF, that is, the

"entrainment" frequencies] and to RF fields with low-frequency

amplitude-modulation [EW: this includes radar hearing signals]

than to imposed step functions or DC gradients [EW: common

with contact electrodes, not of interest in mind control at a

distance] used in many electrochemical experiments and models

to test levels of cooperativity in biological systems.

(Blank, 1972)[EW: In plain language, both entrainment (ELF) fields and

pulsating radar-like (RF) fields are a hell of a lot more

influential on cells than some experimental work using DC

and electrode methods.]Page 95:[EW: This section is not part of the demonstration that EM

signals can be biologically amplified, as above. It's main

interest is that a magnetophosphene "gun" was under consider-

ation by the U.S. National Institute of Justice in 1993, along

with a "fever" gun and a "convulsion" gun, both using micro-

wave technology. As of 1999, nothing has been heard from NIJ

on this development, however, page 95 here suggests that such

a microwave weapon is feasible.]MagnetophosphenesAn effect of time-varying magnetic fields on humans was first

described by d'Arsonval (1896) [EW: Anyone doubt there has

been some progress since 1896?] is the induction of a flicker-

ing illumination within the visual field field known as

magnetophosphenes. This phenomenon occurs as an immediate

response to stimulation by either pulsed or sinusoidal magnetic

fields with frequencies less than 100 Hz, and the effect is

completely reversible with no apparent influence on visual

acuity. The maximum visual sensitivity to sinusoidal magnetic

fields has been found at a frequency of 20 Hz in human subjects

with normal vision.[EW: Radio signals are a combination of electric and magnetic

fields. To radiate a 20 Hz signal would require such huge

antennas that it is impractical to do so. I'd recommend that

if someone has the facilities and skills, I'd try some VHF (or

microwave) pulsing at 20 Hz on an RF carrier at, say, the 2-meter

(144-148 MHz) ham band with a duty cycle, say, of 20% pulse-ON 

time.]Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM6 - VOICE TO SKULL, 1974 SUCCESSMicrowaves and Behavior

Dr. Don R. Justesen

Laboratories of Experimental Neuropsychology

Veterans Administration Hospital

Kansas City, Missouri

as published in

American Psychologist

Journal of the American Psychological Association

Volume 30, March 1975, Number 3................ Eleanor's comments .........................

This LAYS TO REST ANY DOUBTS THAT VOICE TO SKULL 

TECHNOLOGY DOES NOT EXIST OR IS "IN THE FUTURE"! 

PERIOD!This article describes in precise terms how Dr. Joseph C.

Sharp and staff transmitted the WORDS for the digits 1 to 10

using a modulated version of an Allan Frey type pulsed

microwave transmitter. A detailed description of Frey

transmitters can be viewed at:Appendix PM2The relevant text is below.

.............................................................

Page 396:...The demonstration of sonic transduction of microwave energy

by materials lacking in water LESSENS the likelihood that a

thermohydraulic principle is operating in human perception 

of the energy. Nonetheless, some form of thermoacoustic

transduction probably underlies perception. If so, it is 

clear that simple heating is NOT a sufficient basis for the

Frey effect; the requirement for pulsing of radiations 

appears to implicate a thermodynamic principle.Frey and Messenger (1973) and Guy, Chou, Lin, and Christen-

sen (1975) confirmed that a microwave pulse with a slow rise

time is INeffective in producing an auditory response; only

if the rise time is SHORT, resulting in effect in a square

wave with respect to the leading edge of the envelope of

radiated radio-frequency energy, does the auditory response

occur.[Eleanor's comment: This is why we don't "hear" ordinary 

radio and TV signals.]Thus the rate of change (the first derivative) of the 

waveform of the pulse is a CRITICAL factor in perception.

Given a thermodynamic interpretation, it would follow that

information can be encoded in the energy and "communicated"

to the "listener".Communication has in fact been demonstrated. A. Guy (Note

1), a skilled telegrapher, arranged for his father, a retired

railroad telegrapher, to operate a key, each closure and 

opening of which resulted in a pulse of microwave energy.

By directing the radiations at his own head, complex mess-

ages via the Continental Morse Code were readily received

by Guy.Sharp and Grove (note 2) found that appropriate modu-

lation of microwave energy can result in "wireless" and

"receiverless" communication of SPEECH. The recorded by

voice on tape each of the single-syllable words for digits

between 1 and 10. The electrical sine-wave analogs of each

word were then processed so that each time a sine wave

crossed ZERO REFERENCE IN THE NEGATIVE DIRECTION, a brief

pulse of microwave energy was triggered.[Eleanor's comment: This is, in effect a form of what is 

called pulse-RATE modulation.]By radiating themselves with these "voice modulated" 

microwaves, Sharp and Grove were READILY able to hear,

identify, and distinguish among the 9 words. [Typo?]

The sounds heard were not unlike those emitted by persons

with artificial larynxes.Communication of more complex words and of sentences was

not attempted because the averaged densities of energy

required to transmit longer messages would approach the

current 10 milliwatts per square centimeter limit of safe

exposure.The capability of communicating directly with a human being

by "receiverless radio" has obvious potentialities both 

within and without the clinic. But the hotly debated and

unresolved question of how much microwave radiation a human

being can safely be exposed to will probably forestall

applications within the near future....Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM7 - U.S. GOVT DOCUMENT RE: RUSSIAN MIND CONTROLA Warning to the World from Russian Psychotronic ResearchersUnclassified FOIA document, courtesy Cheryl Welsh, which is a bulletin

circulated among U.S. government agencies reviewing an October 6, 1995 

Russian TV news segment titled "Man and Law" on the topic of mind 

control technology. The images below complement another video produced 

by German ZDF TV and shown on December 22, 1998. The 1998 video's

transcribed sound track, in English is posted at:http://www.raven1.net/russvid.htmHere are the images of the FOIA document:
    


Up to Contents ---------------------------------------------------------------------------
APPENDIX PM8 - OAK RIDGE LABS AND OTHER BULLETINS THE FOLLOWING SET OF ARTICLES HIGHLIGHTS OAK RIDGE NATIONAL LABS' RESEARCH INTO RADIO FREQUENCY WEAPONS. I HAVE PHONED THEM AND THE 1993 NEWS RELEASE BELOW IS GENUINE. E.W. ...................................................................... Date sent: Fri, 10 May 1996 17:52:55 -0700 (PDT) To: MindNet@c2.org From: vericomm@c2.org Subject: MindNet Journal - Vol. 1, No. 73 V E R I C O M M / MindNet "Quid veritas est?" Sender: Owner-MindNet@c2.org The views and opinions expressed below are not necessarily the views and opinions of VERICOMM, MindNet, or the editors unless otherwise noted. Permission is given to reproduce and redistribute, for non-commercial purposes only, provided this information and the copy remain intact and unedited. Editor: Mike Coyle Assistant Editor: Rick Lawler Research: Darrell Bross PHYSIOLOGICAL RESPONSES APPLICABLE TO DEVELOPMENT OF LESS-THAN-LETHAL WEAPONS Oak Ridge National Laboratory Physiological Responses Applicable to Development of Less-Than-Lethal Weapons Sponsored by National Institute of Justice Oak Ridge National Laboratory Less-than-lethal weapons have a variety of applications in law enforcement, including rescuing hostages, stopping fleeing felons, and quelling prison disturbances. The National Institute of Justice is sponsoring a broad program to develop new techniques for "friendly force" as an alternative to the use of deadly force. As part of this program, Oak Ridge National Laboratory (ORNL) is examining approaches based on known physiological responses to certain types of stimuli. These "weapons" would temporarily incapacitate an individual or a group with no lasting physiological damage. These concepts are based on ORNL's experience and expertise in biological-based systems and biophysical responses, particularly in evaluating the physical responses of humans to a variety of chemical, physical and radiological agents. ORNL also has extensive experience and expertise in risk analysis and in risk assessment and modeling. The ORNL less than-lethal weapons project sponsored by the National Institute of Justice began in September 1993. The following tasks are being performed: * Locate and compile data from tests, accidents, medical literature, etc. on biological and biophysical responses to energetic stimuli (such as electromagnetic fields). * Analyze the information and identify promising candidate mechanisms for further development for a friendly force * Evaluate the applicability of the proposed approaches to several realistic scenarios (such as hostage rescue or riot control). ORNL has already examined several possible concepts for less-than-lethal weapons based on known physiological responses to energetic stimuli, including a thermal gun, a seizure gun, and a magnetophosphene gun. A thermal gun would have the operational effect of heating the body to 105 to 107F, thereby incapacitating any threat, based on the fact that even a slight fever can affect the ability of a person to perform even simple tasks. This approach is built on four decades of research relating radio frequency exposure to body heating. A seizure gun would use electromagnetic energy to induce epileptic-like seizures in persons within the range of a particular electromagnetic field. The magnetophosphene gun is designed around a biophysical mechanism which evokes a visual response and is thought to be centered in the retina, known as magnetophosphenes. This effect is experienced when a person receives a blow to the head and sees "stars". This same effect can be produced with electromagnetic energy. While there are a number of technical challenges to be overcome in building devices of these types, less-than-lethal weapons based on physiological responses to energetic stimuli would provide a safe and effective means of dealing with a number of law enforcement situations where use of deadly force is not desirable. For further information contact: Ray Downs, National Institute of Justice (202) 616-3509 Susan Sherrow, Oak Ridge Special Projects Office (615) 576-8024 Oak Ridge National Laboratory is a U.S. Department of Energy Laboratory Managed by Martin Marietta Energy Systems, Inc. ................................................................ MindNet Journal Archive Filename: [mn173.txt] To receive the MindNet Journal via email: Send message: [subscribe mindnet] to: . To unsubscribe: Send message: [unsubscribe mindnet] to: . Back issues of the MindNet Journal are available at our=20 FTP Archive site:=20 [/pub/users/vericomm/mindnet/] MindNet Journal Publication Index: [mnindex.txt] Submission of articles for publication within the MindNet Journal on the subjects of mind control, directed-energy weapons, non-lethal weapons, ritual abuse, UFO abductions, bioelectromagnetics, hypnosis, and other related topics will be accepted with the author's statement of permission to publish. The editor reserves the right to accept or reject for publication. The publisher disclaims all responsibility to return unsolicited matter. Send articles for submission to: , or VERICOMM BBS 510.891.0303, or VERICOMM, POB 32314, Oakland, CA 94604-2314 USA. VERICOMM / MindNet and its agents disclaim any and all responsibility or liability for any and all claims and/or guarantees, express or implied, and delivery of products, merchandise, and/or services offered for sale by advertisers and/or authors within the MindNet Journal. The MindNet mailing list is owned and maintained by Mike Coyle, , VERICOMM / MindNet, POB 32314 Oakland, CA 94604-2314 USA. The MindNet Journal is published by VERICOMM / MindNet in=20 cooperation with the Freedom Of Thought Foundation, POB 35072, Tucson, AZ 85740-5072 USA. ...................................................................... Los Angeles Herald Examiner, Section A, November 22, 1976 Mind-Altering Microwaves: Soviets Studying Invisible Ray A newly declassified U.S. Defense Intelligence Agency report says extensive Soviet research into microwaves might lead to methods of causing disoriented human behavior, nerve disorders, and even heart attacks. ... A copy of the study was provided by the agency to the Associated Press in response to a request under the Freedom of Information Act. ... Sounds and possibly even words which appear to be originating intercranially (within the head) can be induced by signal modulation at very low average power densities, the study said. ... One physiological effect which has been demonstrated is heart seizure, the report said. It said this has been accomplished experimentally in frogs by synchronizing the pulses of a microwave signal with the animal's heartbeat and beaming the radiation at the chest area. ...................................................................... Microwave News, January-February 1987 ZAP! Six hundred scientists and engineers with security clearances spend the first week of December at Kirtland Air Force Base in New Mexico examining the potential of high-power microwaves to zap enemy electronics... ... Many branches of the Department of Defense were represented, including the Air Force, the Army and the Navy, together with DARPA, DIA, and DNA. The Lawrence Livermore Labs were also well represented, as were most of the big defense contractors - General Dynamics, Physics International and TRW each have a high-power microwave testing facility. In addition to these sources, susceptibility and hardening, there was one on biological effects: Dr. David Erwin and Major Robert Downs represented the Air Force and Howard Bassen and Dr. John D'Andrea described the Army and Navy programs, respectively. Dr. Frank Barnes of the University of Colorado in Boulder presented a poster paper on his and Dr. Howard Wachtel's research on the effects of pulsed microwaves. Chuck de Caro, a former correspondent for the Cable News Network, considers the possibility that the U.S. is falling behind the U.S.S.R. in microwave weapons in "The Zap Gap", to be published in the March issue of "The Atlantic" (see also MWN November- December 1986). ...................................................................... Microwave News, January-February 1996 RF WEAPONS - Disabling People and Electronics The military continues to explore development of RF weapons for the conflicts of the future. For instance, the "First Directed Energy Warfare (DEW) Conference", held last year at the Mitre Corp. in McLean VA, featured Dr. David Erwin of the Armstrong Lab at Brooks AFB, San Antonio, TX, on "Directed Energy Warfare RF Effects", and D.r Jose Pina of the CIA on "Ground Combat Applications of RF". Other topics included "Personnel Vulnerability" and Directed Energy Warfare Biological Effects". The June meeting was organized by the Association of Old Crows, whose members are specialists in electronic warfare. Conference participants had to have security clearances of "Secret" or higher, as has been the case at similar meetings in the past (See MWN, J-F 87 and N-D 93). Public discussions of RF/MW weapons have focussed on dis- rupting technology. But a recent Article in the Airpower Journal revealed "for the first time that the military is developing high-powered microwave weapons for use against human beings", reports Peter Cassidy in the January 1996 "Progressive" (see p. 14). RF/MW and EMF-based weapons are also being studied for civilian law enforcement. Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in Oak Ridge TN will soon complete a literature review for the National Insitute of Justice on the feasibility of "thermal guns" which could heat the body to 105 to 107 degrees F and incapacitate the target; "seizure guns" which would use EM energy to induce epileptic-like seizures; and "magnetophosphene guns" which would cause the target to "see stars". The institute's Ray Downs in Washington cautioned that the report may not be made public. ORNL's Dr. Clay Easterly has said that some effects not associated with heating could be useful in developing nonlethal weapons. (See MWN, N-D 93.) ...................................................................... Microwave News, September-October 1996, page 19 Stop That Car or We'll Zap You They're the sexiest gadgets in this year's action movies: EMP weapons, which use electromagnetic pulses to zap electronics. They have starring roles in Goldeneye, the latest James Bond movie, as well as in Broken Arrow, Escape From LA, and Eraser. And soon they may be coming to a police car near you. Law Enforcement News (September 30) reports that the U.S. Army and the National Institute of Justice are running a $500,000 field test to see if EMP guns can force a car to stop by disabling its electrical systems. The plan is to use EMP to do away with high speed chases (another Hollywood staple). This is another example of the growing interest in using nonlethal weapons developed by the military. ... Up to Contents --------------------------------------------------------------------------- APPENDIX US1 - SILENT SOUND Eleanor White's comments: This article shows clearly the military's intent to use every possible thought-influencing technology. This technology is largely classified but there are leaks, like this article. We involuntary test subjects can tell you from first hand experience that far more invasive devices now exist. This article represents one of the two parallel "tracks" on which thought-influencing technology is being used and further developed: - Radio frequency signals, based on the WW II phenomenon called "radar hearing" - Ultrasound signals, which can be transmitted through the air or piggybacked on to radio/TV signals ...................................................................... NEXUS Volume 5, Issue 6 October/November 1998 $25/6 issues/ 1 year 1998 Nexus New Times 888-909-7474 nexus@peg.apc.org -------------------------- EXCERPT: More in magazine. -------------------------- Military Use of Mind Control Weapons Judy Wall 1998 PSY-OPS WEAPONRY USED IN THE PERSIAN GULF WAR For years, rumours have persisted that the United States Department of Defense has been engaged in research and development of ultra-sophisticated mind- altering technology. Confirmation of this came to me recently in the form of two ITV News Bureau Ltd (London) wire service bulletins.[1] The March 23, 1991 newsbrief, "High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East", describes a US Psychological Operations (PsyOps) tactic directed against Iraqi troops in Kuwait during Operation Desert Storm. The manoeuvre consisted of a system in which subliminal mind-altering technology was carried on standard radiofrequency broadcasts. The March 26, 1991 newsbrief states that among the standard military planning groups in the centre of US war planning operations at Riyadh was "an unbelievable and highly classified PsyOps program utilising 'silent sound' techniques". The opportunity to use this method occurred when Saddam Hussein's military command-and-control system was destroyed. The Iraqi troops were then forced to use commercial FM radio stations to carry encoded commands, which were broadcast on the 100 MHz frequency. The US PsyOps team set up its own portable FM transmitter, utilising the same frequency, in the deserted city of Al Khafji. This US transmitter overpowered the local Iraqi station. Along with patriotic and religious music, PsyOps transmitted "vague, confusing and contradictory military orders and information". Subliminally, a much more powerful technology was at work: a sophisticated electronic system to 'speak' directly to the mind of the listener, to alter and entrain his brainwaves, to manipulate his brain's electroencephalograph ic (EEG) patterns and artificially implant negative emotional states-feelings of fear, anxiety, despair and hopelessness. This subliminal system doesn't just tell a person to feel an emotion, it makes them feel it; it implants that emotion in their minds.[2] I noticed that the ITV wire service was from outside the United States. Readers of Resonance may recall that in the Electromagnetic Weapons Timeline in issue no. 29, reference is made to the documentary video, Waco: The Big Lie Continues, which contained video footage of three EM weapons. This segment of the film was from the British Broadcasting Corporation (BBC). I wondered if there was any significance to this. At the library I pulled up back issues of my local newspaper for the same time-period of the Gulf War to see what the American wire services had said, if anything, about the use of this special PsyOps weapon. There was nothing said about it directly, but three news articles seemed related. In a news release from Associated Press during the same timeframe of the Gulf War truce, I read: "The American pilot who shot down the second Iraqi warplane in 48 hours said Friday that continued Iraqi flights suggested that US warnings were not filtering down to Iraqi pilots