Archive for the ‘Głosy w głowie’ Category

Ofiary Mind Control w Polsce idą do sądu

Ofiary Mind Control w Polsce

składają zbiorowe zawiadomienie w sprawie

kontroli umysłu i elektronicznego dokuczania.

Oto treść info na podstawie maila od Zofii Filipiak, jednej z osób zajmujących się tą kwestią.

Rozprawa w dniu 07- 01- 2015 (środa)

w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście

o godz. 11.00 w sali 239

Złożyliśmy grupowe zawiadomienie na policji Warszawa Śródmieście w sprawie kontroli umysłu i elektronicznego dokuczania.

Zbiorowe zawiadomienie trafiło do prokuratury rejonowej dla miasta Warszawy-Śródmieście ok. 6-08-2014. Odpowiedź o odmowie wszczęcia śledztwa otrzymaliśmy 28-08-2014 roku.

Te opisane przez nas tortury prokuratura zakwalifikowała jako czyny z art. 160 par. 1 KK na podstawie art. 11 par. 1.; art 17 par. 1 pkt 1 oraz art. 253 par. 1 i 2, 323 par. 1 Kpk. Jednak w konsekwencji nie podejmując żadnego działania wyjaśniającego odmówiono nam wszczęcia śledztwa. Nie odnosząc się w żaden sposób do dołączonych przez nas załączników w postaci dowodów np. ze skanowania naszych organizmów profesjonalnym wykrywaczem sygnałów radiowych. To urządzenie ewidentnie na nagranym filmie pokazuje wyraźny, silny sygnał zwłaszcza w okolicy głowy.

W załączonej dokumentacji do prokuratury złożyliśmy szereg odtajnionych materiałów dostępnych dla każdego. Wynika z nich, że poprzez tą elektroniczną technologię dowolnie zmienia się, modeluje ludzką psychikę, wywołuje różne dziwne stan, poprzez silną depresję (myśli samobójcze), aż po niekontrolowany śmiech, płacz, łzy, agresje, wzruszenie czy podniecenie. Można wywołać różne poziomy intensywności paraliżu ośrodkowego układu nerwowego. Czyli paraliż mentalny, totalne zablokowanie jakiegokolwiek funkcjonowania człowieka.

Dowody jakie przedstawiliśmy w swoich opisach to m,in. dokładne opisy przed i po zainplantowaniu, gdzie nagle z dnia na dzień pojawiają się głosy w głowie, w dodatku znajome, czy piski w uszach ciche dźwięki, ( nieme głosy – S.S.S.S.) infradźwiękowe, czy ultra dźwięki.

W tej kwestii, dla potwierdzenia naszej wiarygodności są patenty, że nawet nie trzeba być zainplantowanym, aby komuś generować głosy wewnątrz mózgowe, także z przekazem podprogowym, posthipnotycznym przed którym nie ma tak naprawdę ochrony.

Mowa o tym jest w odtajnionym dokumencie z 2006 roku, gdzie prowadzono tajne eksperymenty z przesyłaniem głosów do głów swoich obywateli, wywołując te efekty, dążą do diagnozy psychiatrycznej. Ofiary tych technologii militarnych są doprowadzani do samobójstw,

torturowani przez wiele lat,

średnio po dwóch do pięciu latach umierają.

Te dokumenty zostały złożone wraz z naszymi opisami, dowodami do prokuratury, lecz w żadnej kwestii prokuratura nie odniosła się ani jednym słowem. W wygodny dla siebie sposób zignorowali sprawę, nie podejmując tematu. Nie łącząc w żaden sposób wszystkich dowodów ze sobą, nie analizując ich jako całości . Co świadczy o tym, że są świadomymi lub nieświadomymi agentami w tym ludobójstwie.

Prowadzący Prokurator pan Tomczak wykazał się niesamowitym brakiem kompetencji, brakiem dobrej woli a także okazał wyjątkowo lekceważący stosunek do pokrzywdzonych, ale też nie skorzystał z pomocy biegłych, specjalistów w tej sprawie. Wydaje się, że problem z jakim się zgłaszamy do organów kontroli ma w dalszym ciągu pozostać przemilczany, co wynika z napisanego nam postanowienia.

Postanowienie prokuratora jest ewidentnym przeciwieństwem przedstawionych faktów, dowodów, mija się prawdą przedstawioną przez poszkodowanych, na co wskazują załączone przez nich dowody.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z ofiarami mind control przed rozprawą (godz. 11) lub po jej zakończeniu przed salą 239.

Stowarzyszenie STOPZET – Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom.  Jesteśmy też na Facebooku

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/01/08/pierwszy-w-polsce-zbiorowy-pozew-ofiar-nieludzkich-tortur-mind-control/

Jest to dość interesujący film, w którym zawarte są główne aspekty kontroli umysłu:

 • operatorzy umysłu (nadawcy głosów w głowie),
 • autor głosu w głowie który początkowo w zakłamany sposób przedstawił się jako „wewnętrzny głos”, ale wykazał się moralnością,
 • przykład technologii używanej przez operatorów dzięki której obserwują nas patrząc naszymi oczami, słysząc nasze myśli, a dla uważnych także efekt „zawieszenia” myśli,
 • technologia nanoimplantów w szamponie do włosów, które umożliwiają widzenie oczami i słyszenie myśli, (w rzeczywistości jest szerszy zakres jaki na nas oddziałuje elektronicznie…
 • jak na film science-fiction i tak dobrze przedstawia elementy z obecnych czasów, gdzie werbalna kontrola pojedynczych  osób jest wszechobecna, nasłuchiwanie podświadomości, komputerowo czytane wzorce myśli, mapowane konkretnymi komendami.
Electronics Behind V2K  [ P D F ] [ E N ] K L I K N I J – wykresy, szczegółowy opis działania dwóch technologii umożliwiających przesyłanie głosów wewnątrz-mózgowych, możliwość przesyłania podprogowych hipnotycznych przekazów, werbalny przekaz do podświadomości, opatentowane kilka dekad temu.

głosy w głowie

Żródło: KLIKNIJ

HAARP a kontrola umysłu.

Fale ELF, pozwalające na komunikację z głęboko zanurzonymi łodziami, mają te same częstotliwości co ludzki mózg. Fale mózgowe są po części falami radiowymi. Na mózg można wpływać sygnałami z zewnątrz.”

Jerry E. Smith

HAARP może kontrolować fale Ekstremalnej Niskiej Częstotliwości (ELF), dzięki którym może dokonywać trzęsień ziemi czy porozumiewać się z łodziami podwodnymi. Sęk w tym, iż na podobnych falach operuje… ludzki mózg. A co, jeśliby odpowiednio modelując i kontrolując ELF, wpłynąć właśnie na ludzki umysł? Tym właśnie zajmuje się ekspert od elektromagnetyzmu, dr Patrick Flanagan:

„Taki sam sygnał, z tego samego przedziału częstotliwości może mieć wpływ na ludzki nastrój. Mózg ludzki działa na bardzo niskich częstotliwościach. Np. gdy myślimy aktywnie mózg ma częstotliwość 13-14 cykli na sekundę. Podczas medytacji generujemy 8 cykli, a gdy śpimy fale naszego mózgu mają około 4 cykle na sekundę.HAARP potrafi generować wszystkie te częstotliwości. Takie sygnały mogą kontrolować ludzki mózg. A jeśli potrafisz sterować tymi częstotliwościami i modulować je na różne sposoby, to możesz sterować różnymi emocjami. Możesz wygenerować radość albo smutek. Możesz tworzyć nastrój jaki tylko chcesz.

(…)

Zostałem uznany za cudowne dziecko w kwestii elektroniki. Całe życie poświęciłem badaniom wpływu pola elektromagnetycznego na ludzki umysł. Gdy miałem 13 lat opracowałem urządzenie transmitujące dźwięk do mózgu ludzkiego z użyciem fali elektromagnetycznej. Jest to więc moja dziedzina. Zajmuję się nią ponad 40 lat. HAARP mnie przeraża, bo wiem jakie ma możliwości. Wiem, że może zostać użyty do kontroli ludzkich umysłów.

‘Dziury w Niebie’, http://www.youtube.com/watch?v=yGZ7Z2LQ7Xc.

Mówił o tym dla tego samego programu dr Nick Begich:

„Kwestia wpływu ELF – ekstremalnie niskich częstotliwości na ludzkie stany emocjonalne nie jest nowa. Zajmował się tym Jose Delgado na Uniwersytecie Yale, który zaczął wszczepiając implanty do mózgów, potem stosował częstotliwości radiowe. W końcu odkrył, że energia o sile 1/5 tej, którą naturalnie wytwarza Ziemia, może przy pewnych częstotliwościach powodować wielkie zmiany nastrojów.”

Dr Nick Begich zaprezentował w czasie wystąpienia w Parlamencie Europejskim w 1998 roku urządzenie służące do przesyłania głosu w postaci fal elektromagnetycznych prosto do mózgu. Ulepszoną wersję tego urządzenia zaprezentował gubernatorowi Venturze występując w jego programie, mówiąc przy okazji o kluczowych funkcjach HAARP i ELF – przesyłaniu dźwięku bezpośrednio do mózgu i wpływie na samopoczucie. Oto rozmowa Begicha z Venturą:

„Oczywiście zaprzeczają temu, ale sami odnaleźliśmy dokumenty. Są to wojskowe dokumenty – lotnictwa i marynarki, które o tym wspominają. To ich własne sformułowania.

Doktorze, to co pan mówi jest przerażające. Twierdzi pan, że da się kontrolować ludzkie umysły i nikt nie będzie o tym wiedział?

Zgadza się.

I to na masową skalę. Mogą sprawić, że możesz iść ulicą, zostać poddany tym falom i nawet nie wiedzieć, że w ciebie celują?

Tak jest. I to na dwa sposoby. Jeden to transmisja głosowa, a druga to wpływ na stan emocjonalny, który jest znacznie prostszy i łatwo wykonalny przy użyciu HAARPa. Ludzkie ciało i umysł potrafią odbierać sygnały. Jak w radiostacji kręcąc pokrętłem, gdy pojawia się harmonia między nadajnikiem i odbiornikiem, pojawia się czysty sygnał. Tak samo jest z ludzką strukturą komórkową, organami i mózgiem.

[Narrator: Jesse Ventura ma wątpliwości, czy HAARP potrafi nadawać sygnał, zdolny by wpływać na ludzkie myśli. Ale Nick Begich jest przygotowany na sceptycyzm.]

Oto urządzenie, które zaprojektował mój przyjaciel z Niemiec. Zademonstrowaliśmy je w parlamencie europejskim, w prostszej wersji. To zwykły odtwarzacz CD, a to przetworniki piezoelektryczne. Przenoszą sygnały zdolne wpływać na system nerwowy, tak że można usłyszeć w głowie przysłowiowe „głosy”. Przystawiając elektrody do powierzchni skóry i zatykając uszy, usłyszy pan muzykę zupełnie jak przez uszy, ale uszy nie mają z tym nic wspólnego. Nerw przedsionkowo-ślimakowy, część łącząca z mózgiem nie ma z tym nic wspólnego.

Czy to teraz działa?

– Tak.

Podłącz pan to. Chcę wypróbować. A więc mogę sobie przystawić do szyi i słyszeć nie używając uszu i nikt inny tego nie usłyszy?

Zgadza się. Proszę dobrze zatkać uszy, by nie słyszeć nic z zewnątrz.

[Chwila ciszy]

Wow!

Co pan słyszał?

Słyszałem muzykę, ale to było dziwne. Próbowałem dojść skąd ją słyszę i zdawało mi się, że gdzieś stąd [Jesse ręką pokazał głowę]. Słyszałem to jakby ze szczytu czoła.

Gdy spojrzymy na HAARP, nie tylko pod kątem przenoszenia informacji dźwiękowych, ale pod kątem wpływu na mózg i stany emocjonalne, jest to łatwo osiągalne.

Czyli mamy możliwość kontroli umysłów?

Zdecydowanie. Gdy cofniemy się do lat 60′, kiedy rozpoczęły się eksperymenty nad kontrolą umysłów, jednym z ludzi poddawanych tym eksperymentom według New York Timesa był Unabomber. Atakował on później ludzi związanych z technologią. Czy był to efekt eksperymentów? Bo wojsko USA przyznało, że ponad 8 tys. żołnierzy poddano eksperymentom. Technologia jest dość prosta. Potrzebne części można znaleźć w sklepach. Trzeba tylko mieć wiedzę techniczną jak to podłączyć. Tak jak z tą radiostacją, o której mówiliśmy przed chwilą. Gdy pojawia się rezonans między nadajnikiem i odbiornikiem, to zaczyna działać. Gdy odpowiednio się to dostroi można wywołać trzęsienie ziemi. Terroryści mają technologie pozwalające wywoływać trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i modyfikować pogodę. Mogą strącić z nieba samolot, uszkodzić satelity itd. To zdolności pozwalające na prowadzenie wojen, w których przeciwnik nie wie, że są prowadzone. Tajne operacje wojenne to dla USA nic nowego, ale przy takim skoku technologicznym, mogą nabrać nowego wymiaru.”

Jesse Ventura, ‘Conspiracy Theories: HAARP’, http://www.youtube.com/watch?v=yKY3TIKUJ5A

Poza zmianą nastrojów i bezpośrednim przesyłem dźwięku, HAARP może wpływać na organizmy mas czyniąc je nawet bardziej podatnymi na choroby, na co uwagę dla ‘Dziur w Niebie’ zwrócił fizyk Adam Trombly:

Używając broni elektromagnetycznej można spowodować choroby, histerię, albo bierność w celu kontroli społecznej.”

Warto dodać do tego słowa Marcina Perzanowskiego z jego artykułu ‘HAARP – po jasnej stronie mocy?’ na stronie Polskiego Radia:

„Z medycznego punktu widzenia fale o niskich częstotliwościach bardzo negatywnie oddziałują na organizmy żywe – powodują podniesienie poziomu cukru, cholesterolu, wzrost ciśnienia, arytmię serca. A gdyby użyć tego w czasie wojny? „Ciemna strona mocy HAARP-a” to także ewidentnie negatywne oddziaływanie na organizmy zwierząt, zwłaszcza tych używających do swych wędrówek ziemskiego pola magnetycznego.”

http://www.polskieradio.pl/nauka/artykul.aspx?id=21446

Przypomina to słowa autora najgorętszych cytatów, naszego rodaka, współtwórcy Komisji Trójstronnej i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Cartera – Zbigniewa Brzezińskiego. Zbig musiał zasłużyć, by zostać wybranym przez Davida Rockefellera do tworzenia Komisji. Oto jego słowa z czasów, gdy był jeszcze wykładowcą na Columbia University:

„Polityczni stratedzy są kuszeni, by wykorzystać badania nad mózgiem i ludzkim zachowaniem. Geofizyk Gordon J. F. MacDonald, specjalista w dziedzinie problemów pola walki, mówi, iż dokładnie uregulowane sztucznie wywołane elektroniczne wstrząsy mogą doprowadzić do pewnych oscylacji, które doprowadzą do relatywnie wysokich poziomów energii w pewnych obszarach Ziemi (…) tym sposobem można rozwinąć system, który poważne osłabiłby zdolność mózgu ogromnych populacji w wybranych regionach w rozciągniętym okresie czasu.

(…)

Nie ma znaczenia, jak dla niektórych jest głęboko niepokojąca myśl użycia środowiska do manipulacji zachowania dla narodowych korzyści, technologia pozwalająca na to zostanieprawdopodobnie rozwinięta w ciągu kilku następnych dekad.”

http://www.haarp.net/

Pamiętasz raport senatu dotyczącym HAARP jako urządzenia do ograniczania pro­liferacji broni? Fundusze na projekt HAARP przydzielono wtedy pod nagłówkiem „nowoczesna broń”. Wcześniej była też mowa na temat rosyjskich możliwości w tej dziedzinie. Po rozpadzie ZSRR wiele danych dotyczących eksperymentów rosyjskich ujrzało światło dzienne. Opisał je choćby Owen Matthews w artykule z „Moscow Times” z 11 lipca 1995 roku pod tytułem „Report: Soviets Used Top-Secret ‚Psychotronic’ Weapons” (Raport: Sowieci Używają Ściśle Tajnej Broni ‘Psychotronicznej’). Mówił on o odkryciach dziennikarza Jurija Worobiowskiego badającego techniki psychotroniczne KGB:

„osłabiających sprawność umysłową falach radiowych wielkiej częstotliwości, generowanych komputerowo, hip­notyzujących dźwiękach, naginających wolę polach elektromagnetycznych, jak rów­nież działaniu działka ultradźwiękowego mogącego zabić kota z odległości pięćdzie­sięciu metrów (…).”

„oficjalne potwierdzenie znajduje się w rosyjskim bu­dżecie z 1991 roku, w którym wspomniano, iż 500,000,000 rubli z pieniędzy przeznaczonych na bezpieczeństwo państwowe wydano na «technologię wojny psychologicznej» w ciągu kilku lat (…)”

– pisał Matthews. Sprawą przejął się rosyjski parlament, Duma, który nałożył państwową kontrolę na sprzęt do „broni psychotronicznej”.

„Prawo ma działać zapobiegawczo. Sprzęt, który obecnie znajduje się w laboratoriach, należy poddać ścisłej kontroli, żeby nie dopuścić do sprzedawania go sektorowi prywatnemu.”

– powiedział Władimir Łopatkin, prze­wodniczący komisji, która przedstawiła projekt takiego rozwiązania prawnego.

Duża rosyjska gazeta „Stolica” pisała o naukowcu z Kijowa imieniem Wiktor Siedlecki,  zdaniem którego praktyczne testy „nowych rodzajów broni, opartych na wpływie pewnych częstotliwości na ludzki organizm” miały miejsce już w 1965 roku. Stolica pisała, iż „(…) w 1982 roku rozpoczęto opracowywanie całkowicie nowego systemu radarowe­go, umożliwiającego kontrolowanie dowolnego miejsca na świecie”. Tu zapewne odniosła się do „rosyjskiego dzięcioła”. Sprzęt ten miał służyć do wytwarzania „psychotronicznego pola” służącego do kontroli umysłu. Boston Globe w 1976 roku pisał, że amerykański ambasador w ZSRR, Walter Stoessel

„nabawił się rzadkiej choroby krwi, przypominającej białaczkę, a także cierpiał na bóle głowy i miewał krwawienia z oczu. Dwaj jego napromieniowani poprzednicy, ambasa­dor Charles Bohlen i ambasador Llewellyn Thompson, zmarli na raka”.

W czasie projektu Pandora do amerykańskiej ambasady przywieziono małpy. Wystąpiły u nich anomalie krwi i chromosomów. Wyszło też na jaw, że pracownicy ambasady mają podwyższoną o 40% ilość krwinek białych we krwi. Bombardowanie amerykańskiej ambasady falami elektromagnetycznymi trwało aż do 1992 roku. Amerykanie nie protestowali, najwyraźniej sami chcieli się przekonać, co ta technologia potrafi.

W 1987 roku pentagońskie „Soviet Military Power” pisało o tym, że sowieci mogą być blisko stworzenia „prototypu taktycznej broni RF krótkiego zasięgu”, a Washington Post w tym samym roku ujawnił, że sowieci użyli tej broni do zabicia kóz z odległości aż jednego kilometra.

Na temat radzieckich projektów Kontroli Umysłu rozmawiali Jesse Ventura i mieszkaniec Gakony uczestniczący w budowie instalacji, Fred Heinz:

A więc mieszkał pan tutaj i widział całą budowę tego czegoś?

Pracowałem przy budowie pierwszej drogi i części budynku, oraz przy montażu pierwszej elektrowni węglowej. Odśnieżałem tam też moim pługiem, przez kilka zim. Gdy pierwszy raz jeździłem tam pługiem nie było żadnych kamer ani zabezpieczeń. Byłem jedyną osobą na całym terenie. Ale z czasem było coraz więcej i więcej zabezpieczeń.

Czemu zabezpieczaliby się coraz bardziej, jeśli robią tam tylko proste eksperymenty?

Zawsze uważałem, że ta instalacja ma możliwość kontroli umysłów. Czy słyszał pan o rosyjskich metodach kontroli umysłów wśród więźniów? Ustawiali odpowiednie częstotliwości, by zmusić ludzi do określonych zachowań. Wywoływali otępienie, albo agresję itp., i myślę, że takie możliwości ma HAARP.

Interesujące.

Kiedyś była tu restauracja, gdzie raz byłem na kawie i 4 facetów siedziało niedaleko, i rozmawiali o kontroli umysłów. Trzech wstało i wyszło, a czwarty kupił jeszcze jedną kawę. Zagadałem, że usłyszałem jak rozmawiają o kontroli umysłów. Odpowiedział, że zna się na tym, bo zajmuje się tym 12 lat. A był tutaj około miesiąca pracując przy HAARPie.

Myślę, że próbują ludziom prać mózgi, bo kilka razy były dni otwarte, gdy pozwalali tam wejść ludziom, częstowali kawą i ciastkami. Ludzie brali ciasteczka i stwierdzali „Och, HAARP jest OK”. Myślę, że to zasłona dymna.

Innym razem byłem w miejscowym barze na piwku. Było tam z 10 elektryków, którzy mieli pracować przez 2 tygodnie przy HAARPie. Gadałem z jednym i powiedział mi, że odpalili to cholerstwo i ktoś się usmażył.

Zaraz, zaraz… co znaczy usmażył?

Gość był pod antenami, gdy je włączyli i go zabiło.”

Jesse Ventura, ‘Conspiracy Theories: HAARP’, http://www.youtube.com/watch?v=yKY3TIKUJ5A

W artykule „Mind Control and the Secret State” (Kontrola Umysłu i Tajne Państwo) z 1996 roku Daniel Brandt pisał:

„Nie-śmiercionośna technologia militarna staje się istotnym tematem w dysku­sji o kontroli umysłu, ponieważ dotyczy czegoś, co mogłoby służyć kontroli du­żych populacji. Propagandowy aspekt „wojny humanitarnej” to tylko miły doda­tek; tak naprawdę to sama technologia wzbudza entuzjazm planistów z Pentagonu i urzędników służb policyjnych. Ta „przyjazna” technologia skupia się na działa­niu pola elektromagnetycznego i ukierunkowanej energii, a także broni ultradźwię­kowej – na wszystkim, co budzi szczególne zainteresowanie w badaniach nad stymulacją mózgu i kontrolą umysłu.

Lista agresywnych promotorów tej nowej technologii zawiera między inny­mi Oak Ridge National Lab, Sandia National Laboratories, Science Applications International Corporation, MITRE Corporation, Lawrence Livermore National Lab i Los Alamos National Laboratory. W uchwale o finansach dla Departamentu Obrony w 1996 roku Kongres przeznaczył 37,200,000 dolarów na badania nad nieśmiercionośnymi technologiami militarnymi.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Obecnie silnie pracuje się nad bronią elektromagnetyczną. Zapewne widziałeś Czytelniku w którymś z programów informacyjnych, jak amerykanie chwalą się swoją bronią mikrofalową, zarówno ręczną, jak i montowaną na dachach Hammerów.

W 1996 roku Cheryl Welsh napisała artykuł do „Newspeak” pod tytułem “Another Arms Race With The Former Soviet Union ? What the Public Shouls Know About Electromagnetic Freąuency Weapons” (Kolejny Wyścig Zbrojeń Z Byłym Związkiem Radzieckim? Co Opinia Publiczna Powinna Wiedzieć O Broni Elektromagnetycznej):

„Amerykańskie społeczeństwo ma prawo dowiedzieć się o utajnionym obec­nie programie rozwoju nowej broni. Pojawiło się wiele rzetelnych artykułów, potwierdzających istnienie w arsenale Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego broni elektromagnetycznej do kontroli umysłu lub zachowania. Są również dowody na to, że ma miejsce tajny wyścig zbrojeń pomiędzy dwoma supermocarstwami w celu zdobycia przewagi i całkowitego kontrolowania użycia tej rewolu­cyjnej technologii. Technologia ta, tak jak bomba atomowa, całkowicie zmieni postrzeganie świata.

Amerykańskie społeczeństwo ma prawo określenia polityki stosowania tej technologii. Ma też demokratyczne prawo do wyrażenia swojej opinii w spra­wach, które dotyczą życia ludzkiego, niestety broń do kontrolowania umysłu jest utajniona, a prace nad nią prowadzi się bez udziału społeczeństwa. Istnieje silna potrzeba publicznej debaty w sprawie technologii elektromagnetycznej, takiej samej, jak debata w sprawie wojny nuklearnej, dzięki której przeciwnicy takiej broni mogą wyrazić swoją opinię i znacząco wpłynąć na politykę zbrojeniową.

Dowody na istnienie wyścigu technologii elektromagnetycznej posiada rząd amerykański, jednak wszelkie informacje na ten temat są zastrzeżone na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Narodowym”.

Społeczeństwo amerykańskie dowiedziało się o tajnych pracach nad bombą atomową dopiero po zrzuceniu jej na Hiroszimę w 1945 roku. Jest nieuniknione, że historia się powtórzy i społeczeństwo dowie się o wyścigu w opracowywaniu technologii EM wówczas, gdy broń zostanie użyta lub informacje o niej przedo­staną się do prasy. Prawdopodobnie tylko wyraźny publiczny protest może zmie­nić bieg wydarzeń.

Miał miejsce jakościowy skok w zakresie takiej technologii i wiele artyku­łów potwierdza, że umożliwia ona łączenie się z mózgiem za pośrednictwem komputera i kontrolowanie poszczególnych nerwów ludzkiego ciała. Efekty kontroli umysłu są równie wstrząsające, jak lądowanie człowieka na Księżycu.Fizjologia i funkcjonowanie mózgu są znane na poziomie biomedycznym i mogą być ściśle kontrolowane. Implikacje wykorzystania tej technologii jako broni są równie po­ważne, jak konsekwencje użycia broni atomowej. Motywy, jakimi supermocarstwa kierują się opracowując technologię kontroli umysłu, stają się jasne.

Rozwija się ona niezwykle szybko (…). Przyszłe rodzaje broni będą obejmować skomplikowane technologie elektromagnetyczne oraz przeznaczone do kontroli zachowania. Zwycięzca wyścigu zbrojeń w zakresie kontroli umysłu zyska władzę nad światem. Dlatego też, jeśli przeciwnik pracuje nad bronią do kontroli umysłu, to rząd amerykański lub rosyjski wykazałby się poważnym zaniedbaniem, gdyby również nie wszczął takich działań. To, kto, jak i dlaczego pracuje nad bronią do kontroli umysłu staje się jasne, pomimo Ustawy o Bezpieczeństwie Narodowym.

Możliwe środki zapobiegawcze obejmują rewizję prawa o bezpieczeństwie narodowym, tak żeby eksperymenty z promieniowaniem elektromagnetycznym i jakiekolwiek inne eksperymenty na ludziach były przeprowadzane zgodnie z pra­wem i podlegały odpowiedniej kontroli.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Cheryl Welsh w styczniu 1998 roku napisała raport p.t.: „Kontrola Umysłu – Raport Naruszania Praw Człowieka w Stanach Zjednoczonych”, gdzie pisała:

„Podając za najlepszymi źródłami, istnieje poważne zagrożenie elektroniczną manipulacją ludzkiego umysłu. Możliwości te powstały z badań, które usiłowały wytłumaczyć telepatię w sposób elektromagnetyczny. Niestety, pomimo że badacze nie zdołali odkryć, że myśli mogą wpływać na radiację elektromagnetyczną długiego zasięgu – czego poszukiwali – odkryli oni, że radiacja elektromagnetyczna długiego zasięgu może mieć wpływ na ludzki umysł. Podając za Barbarą Honneger (była ona członkiem ekipy Reagana w Białym Domu), „podstawową przyczyną wzrostu zainteresowania” psychicznymi środkami prowadzenia wojny i dziedziną, na którą Pentagon wydaje większość z oszacowanych sześciu milionów dolarów rocznego budżetu na badania psychiczne lub podobne, „są początkowe rezultaty nadchodzące ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, które dowodzą, że pewna amplituda i kombinacja częstotliwości zewnętrznej radiacji elektromagnetycznej, w zasięgu częstotliwości fali mózgowej, umożliwiają obejście zewnętrznych mechanizmów zmysłowych organizmów, wliczając w to ludzkie, i pośrednią stymulację struktur neuronowych wysokiego stopnia w mózgu. Ta stymulacja elektroniczna znana jest z wytwarzania zmian mentalnych na odległość, wliczając w to halucynacje i różne modalności zmysłowe, szczególnie słuchowe”.”

W okresie od 1980 do 1983 roku Eldon Byrd kiero­wał projektem rozwoju broni elektromagnetycznej dla żoł­nierzy piechoty morskiej, przeprowadzając badania m.in. w Instytucie Badań Radiobiologicznych Sił Zbrojnych w Bethseda, w stanie Maryland. „Przy­glądaliśmy się elektrycznej aktywności mózgu i próbowaliśmy na nią wpływać” – mówił Byrd – „Mogliśmy przy odpowiednich częstotliwościach promieniowania wywołać otępienie u zwierząt. To były ekstremalnie słabe pola. Zupełnie nie do wykrycia”.

Kontrola umysłu za pomocą elektrod.

W kwestii elektromagnetyzmu i kontroli umysłu niewątpliwie wielką rolę odegrał Jose Manuel Rodriguez Delgado, „wielki guru amerykańskich speców od grzebania w mózgu” jak nazwał go Jerry E. Smith. Urodził się on 8 sierpnia 1915 roku w Maladze, w Hiszpanii. Delgado studiował medycynę w Madrycie, gdzie pomagał nauczycielowi fizjologii, a potem był badaczem w CSIC (High Center of Scientific Research). W 1950 roku Delgado przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajął się pracą w School of Medicine na Yale University wraz z profesorem Fultonem. Deglado kierując w 1966 roku laboratorium neurobiologicznym został mianowany profesorem fizjologii. Kontynuował on badania szwajcarskiego fizjologa, zdobywcy nagrody Nobla z 1959 roku – doktora medycyny, Waltera Rudolpha Hessa (1881 – 1973). Hess na początku lat 30’ prowadził w USA badania nad zwierzętami. Aplikował im do mózgu drobne stymulanty elektryczne przy użyciu cienkich igieł, które stymulowały obszary mózgu powodując reakcję w odpowiednich częściach ciała, dzięki czemu odkrył strefy mózgowe odpowiedzialne za różne obszary ciała. Delgado dostał też wiele nagród międzynarodowych, jak Ramon Y Cajal (1952), Guggenheim Fellow (1963), Gold Medal Award of psychiatrics Biology (1974), Rodriguez Pascual Award (1975).

W 1969 roku Delgado pracując na Yale, stworzył raport „Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society” (Fizyczna Kontrola Umysłu: W Drodze Ku Psychocywilizowanemu Społeczeństwu). Delgado badał Elektryczną Stymulację Mózgu (ESB, Electrical Stimulation of the Brain), metodę, w czasie której wszczepiał elektrody do mózgów szympansów i ludzi. Ogłosił on, że można kontrolować człowieka i wywoływać u niego nienormalne zachowanie. Delgado napisał:

„Człowiek jest bezbronny wobec bezpośredniej mani­pulacji mózgiem, ponieważ jest pozbawiony podstawowych mechanizmów biologicznej reakcji na nią”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Delgado przemawiał tez przed kongresem:

„Potrzebujemy programu psychochirurgii dla politycznej kontroli naszego społeczeństwa. Celem jest fizyczna kontrola umysłu. Każdy, kto odbiega od danej normy, może zostać chirurgicznie okaleczony.

Człowiekowi może wydawać się, że najważniejsze jest jego własne istnienie, ale to tylko jego osobisty punkt widzenia. Brakuje w nim perspektywy historycz­nej.

Człowiek nie ma prawa do rozwijania zdolności umysłowych na własną rękę. Ten rodzaj liberalnej orientacji cieszy się wielką popularnością. Musimy kontro­lować funkcjonowanie mózgu elektrycznie. Pewnego dnia armie i generałowie będą kontrolowani poprzez elektryczną stymulację mózgu.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Z „HAARP broń ostateczna” Jerry’ego E. Smitha.

Wypowiedź ta trafiła do „Congressional Record, No.26, Vol. 118” z 24 lutego 1974 roku. Jego poglądy mogłoby wydawać się kontrowersyjne, tym bardziej dla kogoś, kto zna USA tylko z telewizji. Ale o prawdzie świadczy choćby to, że jego prace sfinansowały Instytut Badawczy Ma­rynarki Wojennej, który kiedyś uczestniczył w pewnym stopniu w MKUltra, a dziś współzarządza HAARP; Aero-Medical Research Laboratory Sił Powietrznych i Public He­alth Foundation z Bostonu. Delgado jest obecnie uznanym i szanowanym naukowcem. O jego dokonaniach pisał m.in. New York Times 17 maja 1965 roku pod tytułem „Matador With a Radio Stops Wild Bull” (Matador Z Radiem Powstrzymał Wściekłego Byka). Tekst opisywał jego eksperymenty na School of Medicine na Yale University i w Kordobie w Hiszpanii. Artykuł opisywał sterowanie umysłem byka:

„Popołudniowe światło padło na wysokie, drewniane bariery, na arenę, gdy rozjuszony byk ruszył na nieuzbrojonego matadora, naukowca, który nigdy nie mierzył się z walczącym bykiem. Ale rogi zwierzęcia nie uderzyły w mężczyznę skrywającego się za ciężką, czerwoną peleryną. Chwilę przed tym doktor Delgado wcisnął jakiś guzik w małym nadajniku radiowym, który trzymał w dłoni, i byk zamarł. Delgado wcisnął drugi przycisk, a byk posłusznie skręcił w prawo i od­biegł. Zwierzę słuchało poleceń swojego mózgu, wywołanych przez elektryczną stymulację radiową określonych obszarów, w których dzień wcześniej bezboleś­nie umieszczono cienkie przewody elektryczne.

John A. Osmundsen, New York Times, http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F20817F9395812738DDDAE0994DD405B858AF1D3&scp=2&sq=Matador+Bull&st=p; ‘HAARP. Broń Ostateczna’.

Delgado w 1965 roku na jednym wykładów powiedział: „Nauka rozwinęła nową metodologię badań i kontroli funk­cji mózgowych u zwierząt i ludzi”.

New York Times z 15 listopada 1970 roku zamieściło artykuł:

„Badacz Mózgu Jose Delgado Pyta – Jaki Rodzaj Ludzi Chcielibyśmy Konstruować?”

W artykule Delgado mówił:

„Ludzkość znajduje się w ewolucyjnym punkcie zwrotnym. Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia możliwości konstruowania naszych własnych funkcji mentalnych, poprzez znajomość genetyki (co uważam za  możliwe w ciągu najbliższych 25 lat), a także poprzez znajomość mechanizmów mózgowych, które są podstawą naszego zachowania.”

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10F10FC3C5414758DDDAC0994D9415B808BF1D3&scp=1&sq=delgado&st=p; ‘HAARP. Broń ostateczna’.

Dr Morton Reiser,  przewodniczący departamentowi psychiatrii w Yale, w tym samym artykule:

„Jeśli można użyć technologii komputerowej dla wysłania bezzałogowego satelity na Księżyc, to nie wydaje się to krańcowo niemożliwe, aby pewnego dnia komputery stały się wystarczająco zaawansowane, aby mogły zostać użyte dla wysyłania myśli do ludzkiej głowy (…) Załóżmy dla przykładu, że mógłby być ktoś z nieopanowanymi i wściekłymi reakcjami, zależnymi od czegoś wykrywalnego w systemie nerwowym. Komputer mógłby wysłać stymulant dla powstrzymania takiej reakcji. Nie myślę, że jest to fantazja naukowa…”

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10F10FC3C5414758DDDAC0994D9415B808BF1D3&scp=1&sq=delgado&st=p; ‘HAARP. Broń ostateczna’.

Gordon Thomas, dziennikarz, pisarz i producent BBC w książce „Journey Into Madness, The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse”:

„Tak, jak dr Delgado [z Yale University], neurochirurg [dr Heath z Tulane University] doszedł do wniosku, że ESB może kontrolować pamięć, impulsy, odczucia i może wywoływać halucynacje, a także strach i przyjemność. Jest w stanie dosłownie manipulować wolą wedle życzenia.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Delgado podobno był też zamieszany w inne projekty i miał związki z CIA. W 1970 roku powrócił do Hiszpanii. Wiele lat po powrocie, rozpoczął on badania dotyczące częstotliwości elektromagnetycznej. Przyjaciele Delgado uważają, że eksperymentował na starszych osobach i wywoływał długotrwałe orgazmy.

Podobne eksperymenty przeprowadzał doktor Wilder Penfield, który umieszczał elektrody w korze mózgowej epileptyków, oraz poprawiał pamięć pacjentów za pomocą stymulacji elektrycznej. Podobną pracę wykonywał doktor W. Ross Adey, psycholog z Brain Research Institute w UCLA, który umieszczał w mózgach kotów i szympansów nadbiorniki (urządzenia będące połą­czeniem odbiornika i nadajnika radiowego). Dzięki temu sterował nimi na odległość.

W latach 70’ „South China Morning Post” donosił, że na jednym z amerykańskich uniwersytetów stworzono maszynę do czytania w myślach. Miało to pomóc w śledztwach. Podobno urządzenie to było testowane na ludziach w stanie śpiączki. Gdy CIA dowiedziało się o tym, od razu wykupiło patent.

Firma Advanced Neurotechnologies, Inc. z Kolorado ogłosiła w 1994 roku, iż wynalazła urządzenie do łączenia się z mózgiem za pośrednictwem interface’u komputerowego, nazwała je „Brainlink”. Urządzenie to wzmacniało fale mózgowe o wartości 0,5 Hz do 40 Hz i przekształcało je do postaci cyfrowej.

W wydaniu z października/listopada 1996 roku „Nexus Magazine” podawał:

„Brytyjscy naukowcy pracują nad koncepcją komputerowego chipu, który po implantacji w czaszce, za okiem, potrafiłby zapisywać wszystkie przeżywane myśli i doświadczenia.

„Nazywam to końcem śmierci” – oznajmił doktor Chris Winter z British Telecom, pracujący w zespole zajmującym się imitacją procesów zachodzących w ży­wych organizmach. Przewiduje on, że w ciągu 30 lat będzie można pomóc wielu osobom poprzez odtwarzanie ich wszystkich przeżyć na komputerze. „Dzięki połączeniu tej informacji z zapisem genów człowieka bylibyśmy w stanie odtwo­rzyć człowieka fizycznie, emocjonalnie i duchowo”.

Doktor Winter i jego zespół z Martlesham Health Laboratories w British Telecom nazwał ten chip „przechwytywaczem duszy”. Winter powiedział, iż „implantowany chip będzie czymś w rodzaju czarnej skrzynki samolotu i ulepszy komunikację w stopniu dziś niewyobrażalnym”. Na przykład policja będzie mo­gła użyć go do odtworzenia napadu, gwałtu czy morderstwa z punktu widzenia ofiary w celu schwytania przestępcy. (…) „Mógłbym nawet odtwarzać moim blis­kim zapachy, dźwięki i obrazy z wakacji”.

Do innych, bardziej przerażających zastosowań należy „przepisywanie” do­świadczeń starej osoby noworodkowi za pomocą transplantacji takiego chipu.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Po przeczytaniu tego zupełnie inaczej brzmi wizja wszczepiania biochipów, prawda? W końcu trzeba by być skrajnym imbecylem, aby dać się zniewolić – choć już teraz nie mamy wiele z wolności.

Zdalnie sterowani ludzi.

Kontrola umysłu jest jak najbardziej możliwa. Ale czy dzisiaj, w XXI wieku jest możliwe zdalne sterowanie ludźmi? Delgado we wspomnianym „Fizyczna Kontrola Umysłu: W Drodze Ku Psychocywilizowanemu Społeczeństwu” pisał:

„Technika bezsensorowej komunikacji pomiędzy mózgiem i komputerami poprzez nienaruszoną skórę jest już niemal w naszym zasięgu”.

Pisał to w 1969 roku, ponad 40 lat temu…

Po wprowadzeniu „Ustawy o Swobodnym Dostępie do Informacji”, w 1974 roku Army Medical and Information Agency opublikowało pracę „Biological Effects of Electromagnetical Radiation” (Biologiczne Efekty Promieniowania Elektromagnetycznego), gdzie omawiano m.in. pracę doktora Freya. Dokumenty traktowały m.in. o wewnętrznej percepcji dźwięków dla dezorientacji, zakłócaniu procesów behawioralnych, czy o elektronicznym zakłócaniu bariery krew-mózg, pozwalającą docierać truciznom do mózgu. W momencie publikacji prace doktora miały już 10 lat! Dr Frey opublikował w lipcu 1962 roku artykuł „Human Auditory Response to Modulated Electromagnetic Energy” (Reakcja Ludzkiego Narządu Słuchu Na Modulowaną Ener­gię Elektromagnetyczną), który ukazał się w Journal of Applied Technology. Pisał on, że nawet ludzie głusi mogą odbierać dźwięki na częstotliwościach radiowych, gdyż odbiornikiem jest mózg. Opisywał, jak za pomocą mikrofal wstrzymał pracę serca żaby, oraz odkrył, że gdy skierujemy mikrofale na podwzgórze, spowodujemy duże emocje. Frey odkrył, iż fale o częstotliwości 300-3000 MHz mogą być słyszane przez głuchych ludzi. Osoby poddane eksperymentowi słyszały trzaski, buczenie i syczenie w tylnej części głowy. Trzeba tu podkreślić, że dźwięk był przekazywany bez przewodowo.

Podobne trzaski były słyszalne w marcu 1978 roku w mieście Eugene w stanie Oregon, w czasie gdy było napromieniowane falami mikrofalowymi. Wtedy to Oregon Journal napisał w artykule Mysterious Radio Signals Causing Concern (Tajemnicze Sygnały Radiowe Wywołują Niepokój) – a Federal Communications Commission (FCC) stwierdziła – że sygnały muszą pochodzić z nadajnika Marynarki Wojennej umieszczonego w Kalifornii. FCC napisało w raporcie:

„Mikrofale prawdopodobnie były przyczyną kilku nagłych przypadków zachoro­wań wśród naukowców zajmujących się medycyną na Oregon State University”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Wtedy też mieszkańcy Oregonu skarżyli się na ból głowy, zmęczenie, zaczerwienienie skóry, bezsenność i oczywiście na dziwne brzęczenie i trzaski w głowie.

Podobne rzeczy działy się w tym samym roku w kanadyjskim Timmons, w Ontario. Doktor Robert Beck napisał raport o polach ELF i technik EEG (elektroencefalogram), stwierdzając wykrycie alarmującego nastroju u Kanadyjczyków.  W latach 80’ inny naukowiec William Bise obserwował dziwne zmiany wzorców fal mózgowych u ludzi na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Beck i Bise podejrzewali o to wszystko „rosyjskiego dzięcioła”.

W 1974 roku Joint Publications Research Service w Alringotn, w Wirginii upublicznił monografię doktora J.F. Schapitza pod tytułem „Psychotronics in Engineering” (Psychotronika w Inżynierii). Dr Schapitz napisał w niej, że sugestie hipnotyzera mogą trafić do podświadomości człowieka za pomocą modulowanej energii elektromagnetycznej. Pisał, że można programować tym podświadomość bez używania jakichkolwiek urządzeń technicznych do odbierania czy dekodowania wiadomości, a osoba poddana takiej stymulacji całkowicie tego nie kontrolowała. Pisał również o wywoływaniu stanu hipnotycznego na odległość, oraz o tym, iż przy stosowaniu słów modulowanych na częstotliwościach mikrofalowych fal nośnych można ludzi skłaniać do robienia przeróżnych rzeczy. Proponował rozwijanie tych badań. Schapitz pisał, że można zarejestrować pewne wzorce fal mózgowych induko­wane przez różne narkotyki, poczym napromieniowywać nimi za pośrednic­twem mikrofal ludzi, celem wywołania u nich takich efektów jak po zażyciu danego narkotyku. Na te badania pieniądze łożył Departament Obrony, który później finansował i finansuje HAARP. Rezultaty tych badań zostały niestety utajnione. Badanie te dotyczyły takiej technologii, takich możliwości jakie posiada HAARP. Zwróćcie proszę uwagę, dr Schapitz opublikowało w 1974 roku. Teraz mamy 2010, a technologia poszła nie wyobrażalnie do przodu! Ta różnica 36 lat może nam tylko podpowiadać, co teraz może HAARP.

Być może to dr Schapitz wpadł na pomysł pewnego eksperymentu, który odbył się w szpitalu Walter Reed Army Medical Center w 1973 roku. W ramach eksperymentu zamknięte w dźwiękoszczelnej komorze doktora Josepha C. Sharpa. Mimo to, słyszał co do niego mówiono, ponieważ użyto impulsowego mikrofalowego audiogramu (komputerowej stymulacji głosu) w częstotliwości od 300 MHz do 3 GHz. Słowa ludzi zza komory docierały prosto do mózgu Sharpa!

Robert O. Becker i Gary Selden pisali o tym w „The Body Elec­tric: Electromagnetism and the Foundation of Life” (Elektryczność Ciała: Elektro­magnetyzm I Podstawy Życia):

„Takie urządzenie ma oczywiste zastosowania w taj­nych operacjach, mających na celu doprowadzenie ludzi do szału wskutek «słyszenia głosów» lub dostarczanie potajemnych instrukcji zaprogramowanemu za­bójcy.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Warto tu przytoczyć Jerry’ego E. Smitha:

„Codziennie w wiadomościach podaje się mnóstwo informacji o ludziach, którzy popełnili okrutne zbrodnie na polecenie głosów słyszanych w głowach. Jedną z takich osób był pacjent kliniki dla osób psychicznie chorych Mark Chapman, zabójca Johna Lennona z The Beatles. Gdy zbliżał się do Johna Lennona tamtego tragicznego poranka w Nowym Jorku, jakiś głos w głowie wciąż powta­rzał mu: „zrób to, zrób to, zrób to…”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Ilu z takich ludzi to osoby naprawdę chore, a ilu to ofiary niekontrolowanego testowania nowych zabawek przez jakieś rządowe agencje? Znamy dosłownie setki przypadków osób, które nie tylko wierzą, że są ofiarami takiego znęcania się naukowców, ale też wytoczyły procesy przeciwko różnym rządom, między inny­mi Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Kanady.

Eksperyment ten był jednym z serii eksperymentów Walter Reed Army Medical Center założonego przez Advanced Research Projects Agency (ARPA). Zaczęły się one w 1965 roku.

Badania potwierdziły wpływ mikrofal na umysł człowieka, oraz to, że mogą one kontrolować i modyfikować ludzkie zachowania.

Należy opowiedzieć historię doktora Johna C. Lilly’ego, pioniera badań nad zachowaniem ludzi i delfinów, oraz w kwestii używania środków psychodelicznych. W połowie lat 50’ przeprowadzał on badania na małpach w National Institute of Heath. Umieszczał elektrody w mózgu małpy w celu stymulowania strachu, przyjemności, niepokoju czy złości. Nagle u Lilly’ego pojawili się agenci CIA i innych służb, żądające streszczenia wyników. Ten uczciwie zażądał, aby jego prace były jawne i ogólnodostępne. Lilly bał się, że CIA zacznie używać zniewolonych ludzi sterowanych na odległość. W 1958 roku odszedł z National Institute of Heath, gdyż godziło to w jego zasady. Lilly’emu należy się wielki szacunek, gdyż rzeczywiście myślał o dobru ludzkości, a nie o własnych interesach i „nauce”, jak to robiła cała masa „naukowców” choćby w ramach MKUltra, czy pokrewni im niemieccy ‘lekarze’ w stylu dra Mengele.

Sprawą zajęła się również powiązana z Siłami Powietrznymi i Radą Stosunków Zagranicznych RAND Corporation, która w 1970 roku sporządziła dwa raporty. Pierwszy dotyczył wpływu mikrofal na układ nerwowy i stwierdzał, że amerykańskie standardy mówiące o oddziaływania różnych rodzajów promieniowania na ludzi pomijają nietermiczne mikrofale, wywołujące u ludzi takie zaburzenia jak zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, bóle głowy, drgawki, drażliwość, zakłócenia funkcjonowania zmysłów, utrata pamięci, zmę­czenie i halucynacje. Drugi, opracowany przez R.J. MacGregora mówił o tym, iż określone poziomy wywołują halucynacje słuchowe. Poziomy te – jako nietermiczne, czyli niegrzejące – są dopuszczone przez państwo. Autor napisał również, że mikrofale powinny powodować silne efekty neuroelektryczne.

Po sukcesach CIA i takich programów jak MKUltra, postanowiono przenieść eksperymenty na chodniki. Za pomocą technik Lina i Freya i teorii Schapitza naukowcy chcieli przesyłać hipno­tyczne polecenia prosto do podświadomych części mózgu, lecz dokumenty z tego eksperymentu zostały niestety zniszczone.

Jednym z innych projektów CIA była ‘Sleeping Beauty’ (Śpiąca Królewna), rozpoczęta w wyniku pomyślnych prac dr Delgado. Zajął się nią doktor Ivor Browning, kierownik jednego z laboratorium w Nowym Meksyku. Koncentrował się na podwzgórzu, tzw. „słodkim punkcie” mózgu. Odkrył on, że stymulacja „ośrodka przy­jemności” przynosi euforię. Browning podłączył odbiornik radiowy do ośrodka przyjemności u mał­py, wywołując u niej stan szczęścia. Dzięki tej swoistej „elektronicznej marchewce” małpa weszła na 700 metrową górę, po czym powróciła. W czasie gdy małpa szła w kierunku szczytu, dostawała przyjemne bodźce, a gdy zeszła z drogi, te się kończyły. Browning potem mówił:

„Nigdy w życiu nie widzieliście małpy tak chętnie trzy­mającej się wyznaczonego kursu!”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

CIA wykorzystywało elektroniczną marchewkę do podsłuchu punktów kontaktowych KGB, wykorzystując do tego zdalnie sterowane gołębie z podłączonymi mikrofonami.

Obydwie te służby, CIA i KGB posługiwały się promieniowaniem elek­tromagnetycznym. Jeden z sowieckich raportów z 1989 roku opisuje metodę przesłuchań z użyciem pól elektromagnetycznych, które to wywoływały panikę. Swego czasu W. Ross Adey prezentował zdjęcia i broszury maszyny zwanej „Ruską Lida”. Urządzenie emitowało fale częstotliwości 10Hz, które czyniły człowieka podatnym na sugestie hipnotyczne. O czymś takim mówił też jeden z jeńców z Korei, który twierdził, iż widział to w obozie jenieckim.

Robert O. Becker pisał w Crosscurrents (Prądy skrzyżowane):

„Od lat 70. [doktor Jose] Delgado był dyrektorem głównego hiszpańskiego laboratorium neurofizjologicznego Centro Ramon y Cajal. Przestał interesować się jedynie bezpośrednią elektryczną stymulacją mózgu i zajął się biologicznymi skutkami oddziaływania pól elektromagnetycznych w szerszym zakresie. Studio­wał wpływ określonych częstotliwości pola magnetycznego na zachowanie i stan emocjonalny małp, bez użycia implantowanych elektrod czy odbiorników radio­wych. Choć Delgado nie opublikował wyników swoich prac w prasie naukowej, ich istnienie wyszło na jaw.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Fale mózgowe dzielimy na cztery części: Beta (13-30 Hz), Alfa (8-13 Hz), Theta (4-7 Hz) oraz Delta (0,5-4 Hz). Beta to zwyczajny stan świadomości. Górna granica, 30 Hz to stany pobudzenia, strachu, gniewu czy stresu. Alfa to stan relaksu, a Theta to stan, jaki mamy przy medytacji. Delta to stan głębokiego snu. W tych zakresach częstotliwości (ELF) niestety działa HAARP. Doktor Adey pokazał w Kalifornii, że polami ELF można zmieniać fale mózgowe zwierząt, co wykazał na małpie, której mózg zestrajał się z ELF. Doktor Elizabeth Rauscher, w latach 70’ dyrektor Technic Research Laboratory w San Leandro, w Kalifornii, w połowie lat 90’ dzięki ELF ustalała miejsca, gdzie nastąpi trzęsienie Ziemi. Ustaliła też, że pewne częstotliwości ELF wprawiają ludzi w mdłości, a inne w stan śmiechu, co nazwała „częstotliwością marihuany”. Mówiła:

„Dajcie mi fundusze i trzy miesiące, a będę w stanie wpłynąć na zachowanie 80% mieszkańców tego miasta bez ich wiedzy o tym”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Masowa kontrola ludności miasta? Jakąż to zabaweczką mogłaby ta pani dysponować? Obecnie nic na świecie nie może równać się z HAARP, które jest w stanie kontrolować większą cześć północnej półkuli.

Ta technologia stanowi zagrożenie dla wolności. Mówimy tutaj głownie o badaniach i eksperymentach związanych z technologią kontroli umysłu. Czy broń ta została już wykorzystana? Tego nie można być pewien, choć mamy przesłanki, które na to wskazują.

Luis Castillo, z pochodzenia Portorykańczyk, został aresztowany na Filipinach za planowanie zamachu na Ferdynanda Marcosa. W 1967 roku przesłuchiwano go podczas transu hipnotycznego. Zeznał on w hipnozie, że w czasie innego seansu hipnotycznego w jego mózg wprowadzono rozkaz zabójstwa. Sirhan Sirhan, skazany za zabójstwo Roberta Kennedy’ego, wykazywał cechy osoby będącej pod wpływem hipnozy. Wszystko wskazuje, że CIA ingerowało w umysł Marka Davida Chapmana, zabójcy Johna Lennona. John Lennon był nie tylko świetnym muzykiem, ale był też pod wpływem LSD. I uważał, że są powiązania pomiędzy nastrojami ulicy a laboratoriami CIA…

Na temat tej technologii szeroko dyskutowano w połowie lat 80’. Oto fragment nagrania programu CNN, w którym udział wziął m.in. dr Delgado:

Specjalista spraw wojskowych, Chuck DeCaro: Brainstorm był filmem fantastycznonaukowym o urządzeniu, które elektronicznie wstrzykiwało myśli do ludzkiego umysłu. W tej scenie, maszyna kontrolująca umysł projektuje obrazy do mózgu przełożonego naukowca, poprzez nakładane na głowę urządzenie z elektrodą. Naukowiec wkrótce potem odnajduje się, doświadczając myśli przejażdżki dzikim szlakiem.

Ale nawet w tej przyszłościowej, hollywoodzkiej opowieści, osoba ciągle musi być połączona z maszyną poprzez urządzenie z elektrodą nałożone na głowę.

Naukowiec: To jest nadzwyczajne.

DeCaro: Ale nie tak nadzwyczajne jak rzeczywisty eksperyment, w którym ja byłem obiektem dla prototypowego urządzenia nadającego obrazy do umysłu bez elektrod. Prototypowa maszyna wytworzona z sowieckich danych naukowych, podając za niektórymi naukowcami, mogłaby mieć poważny efekt jako narzędzie wojny.

Badania nad elektroniczną kontrolą umysłu nie są rzeczą nową. Naukowy kamień milowy w tej dziedzinie został położony w latach sześćdziesiątych, kiedy dr Jose Delgado zademonstrował kontrolę z odległości na nacierającym byku.

Poprzez połączenie anteny radiowej do elektrod wsuniętych do mózgu byka, Delgado udowodnił, że agresywne impulsy zwierzęcia mogą być udaremnione poprzez elektroniczną manipulację byczych refleksów mięśni.

Delgado: Proszę wyobrazić sobie fantastyczne możliwości, jeśli potrafilibyśmy modyfikować wnętrze z zewnątrz?

Ale najpiękniejszą rzeczą jest to, że teraz nie używamy elektrod.

DeCaro: W obecnych latach Delgado pokazał, że zachowanie się małp może zostać zmienione poprzez użycie małej siły, pulsujących pól magnetycznych. Ale w tych eksperymentach nie były używane wszczepy anteny.

Delgado: Jakiekolwiek funkcje mózgu – emocje, intelekt, osobowość – moglibyśmy je prawdopodobnie modyfikować poprzez tą nie inwazyjną technologię.

DeCaro: Prace badawcze Delgado były do tej pory limitowane do zwierząt, ale w Związku Radzieckim, urządzenie radiowej częstotliwości, lub RF, jest w użyciu od ponad 30 lat dla manipulowania nastrojów umysłowo chorych. Jest ono nazwane Lida. Radiuje ono pulsy częstotliwości radiowej, jak również światło, dźwięk, oraz ciepło. Są to pulsy niezmiernie małej częstotliwości, pomiędzy 0 a 100 pulsów na sekundę.

Dr Ross Adey jest wysokiej klasy badaczem w Veterans Administration Hospital. Bada on efekty tej maszyny.

Osoba nierozpoznana: Teraz, do czego Sowieci używają tej maszyny?

Adey: Oni jej już nie używają. Powinniśmy wyjaśnić, że to jest maszyna uważana przez nich za technologicznie przestarzałą.

DeCaro: Naukowiec, który nie chciał, aby go identyfikować, pracuje dla rządu amerykańskiego i przeprowadził tajne badania nad broniami RF. Wierzy on, że testy zrobione na Lidzie oraz na innych maszynach udowadniają, iż ludzie są podatni na zmiany nastroju i świadomości z odległości.

Aktor jako naukowiec: Pewne rodzaje słabych sygnałów elektromagnetycznych działają dokładnie tak jak narkotyki, tak, więc można oczekiwać, iż wszystko, co może być robione z narkotykami, można robić z odpowiednim sygnałem elektromagnetycznym.

Oczywiście, są specyficzne miejsca i funkcje z tym związane. Jest to zagadnienie dopasowania, tak jak zażyć pigułkę lub lek dla wytworzenia efektu. Można znaleźć relację przyczyny i efektu, pomiędzy polem magnetycznym i funkcją biologiczna.

DeCaro: CNN poprosiło znanego fizyka, dr Elizabeth Rausher i inżyniera elektryka, Billa VanBisea, o pomoc w zbudowaniu i testowaniu interferującej z umysłem maszyny częstotliwości radiowej z danych znalezionych w sowieckiej literaturze naukowej.

Maszyna była niedroga i łatwa do skonstruowania przy użyciu części zakupionych w normalnym sklepie elektronicznym. Emituje ona słabe pole magnetyczne, pulsujące na bardzo niskiej częstotliwości.

Jako że byłem obiektem eksperymentu, zawiązano mi oczy i zatkano uszy dla uniknięcia kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Magnetyczna sonda została umieszczona około 18 cali od mojej głowy.

Kiedy eksperyment rozpoczął się, dwa generatory sygnałów produkowały fale, transmitowane przez sondę magnetyczną z siłą równą około jednej tysięcznej siły ziemskiego pola magnetycznego.

* * *

Następująca część programu dotyczy bezpośredniego testu maszyny wykonanej przez VanBisea i Rausher. Podczas eksperymentu, DeCaro oraz Rausher, pomimo zawiązanych oczu i zatkanych uszów, dostrzegają przesuwające i zmieniające się, takie same kształty geometryczne.

* * *

DeCaro: VanBise powiedział, że kiedy nie mogłem widzieć żadnej zmiany, było to z tego powodu, że on nie ustawił właściwej częstotliwości i mocy.
Później zapytałem VanBisea, do czego zdolna byłaby broń używająca tej technologii.

VanBise: Wytworzyć to, co byłoby uznane za ludzkie halucynacje: pokierować ludzi do robienia rzeczy przeciwnych ich, tak zwanemu – lepszemu rozeznaniu.

DeCaro: Jak łatwo byłoby złożyć taką broń, używając części z półki sklepowej?

VanBise: Przez trzy tygodnie byłbym w stanie złożyć broń, która mogłaby zająć się całym miastem.

DeCaro: Pokazaliśmy rezultaty naszych testów dr Robertowi Beckerowi, dwukrotnemu kandydatowi do nagrody Nobla za jego pracę nad biologicznymi efektami elektromagnetyczności.

Becker: To jest bardzo ważny eksperyment, ponieważ przynosi on zrozumienie tego, jak wizja w rzeczywistości pracuje, krok dalej w tajemnicę.

DeCaro: On powiedział, że maszyna wytworzyła zakłócenie w mózgowej interpretacji wizji i jako taka, może być użyta jako broń.

Becker: Taki rodzaj zakłócenia systemu wzrokowego mógłby wyraźnie wpłynąć na operacje pilota myśliwca lub helikoptera, lub nawet jako proste ograniczenia pola wzrokowego, spowodować u każdego podwójne widzenie lub zamazany obraz, tak jak ze źle ustawionego telewizora.
Efekt na zdolnościach operacyjnych lotnictwa lub marynarki wojennej mógłby być katastroficzny.

DeCaro: Kiedy wrócimy, więcej o broniach RF.

(ciąg dalszy w następnym rozdziale.)

Rosyjski Dzięcioł a Kontrola Umysłu.

Pamiętasz protest rosyjskich deputowanych z 2002 roku? Jak 8 sierpnia 2002 roku informował BBC za Interfax,

„Zdaniem deputowanych, USA planuje przeprowadzić naukowe eksperymenty na gigantyczną skalę w ramach programu HAARP, który nie jest kontrolowany przez społeczność globalną, a stworzy broń umożliwiającą niszczenie radiowej komunikacji i ekwipunku instalowanego na pojazdach kosmicznych i rakietach; prowokującą poważne incydenty związane z siecią elektryczną oraz z sieci ropo- i gazociągów; oraz mającą negatywny wpływ na zdrowie umysłowe ludzi zamieszkujących pewne terytoria.”

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

Czyżby Rosjanie zaniepokoili się o ludzkość? Bynajmniej. Zaniepokoili się gigantycznymi możliwościami amerykańskiej broni, która częściowo wzorowana jest na ich – radzieckiej – technologii, która częściowo upadła wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. Oto historia tej technologii.

Od 1952 roku przez 4 następne dekady sowieci napromieniowywali strumieniem energii amerykańską ambasadę w Moskwie. Zaczęło się to po serii spotkań radzieckich i amerykańskich naukowców Sandia National Laboratories w Nowym Meksyku, gdzie mówiono na temat biologicznych zagrożeń oraz bezpiecznych poziomów promieniowania elektromagnetycznego (EMR). Sowieci wiedzieli na ten temat więcej niż naukowcy z USA, amerykanie bagatelizowali obawy sowietów w kwestii zagrożenia zdrowia przez EMR.

„Sygnał moskiewski” wykryto w 1962 roku i od razu zajęła się tym CIA. Sprowadzono doktora Miltona Zareta, którego śledztwo oznaczono jako „Projekt Pandora”. Zaret odkrył, że sygnał składał się z kilku różnych częstotliwości, a promieniowanie skupiało się na gabinecie ambasadora. Istnienie tego sygnału ukrywano przez opinią publiczną przez dziesięć lat, po czym przyznano, że istnieje, twierdząc, że był on „raczej słaby”.

4 lipca 1976 roku zaczęła działać inna radziecka broń. W 200 rocznicę amerykańskiej rewolucji sowieci uruchomili „rosyjskiego dzięcioła”, urządzenie podobne do HAARP. Według oficjalnego wyjaśnienia Departamentu Obrony jest to radar ponad­horyzontalny rozproszenia wstecznego (OTH-B), który budowano na miejscu HAARP. Zakłócające sygnały elektromagnetyczne pojawiały się w paś­mie od 3 do 30 MHz, pulsowały włączając i wyłączając co 10 sekund, co brzmiało jak rytmiczne stukanie, stąd też nazwa „rosyjski dzięcioł”. Większość ludzi twierdziła za Departamentem Obrony, że jest to ponadhoryzontalny system radarowy, lecz wielu badaczy zwracało uwagę na możliwość kontroli pogody, a niektórzy mówili oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy i manipulacji ludzkimi umysłami. Na ten temat wypowiedział się doktor Andrew Michrowski, który był wtedy specjalistą do spraw technologii w kanadyjskim Departamencie Stanu oraz przewodniczącym Planetary Association for Clean Energy (PACE):

„Od października 1976 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich emitował sygnały skrajnie niskiej częstotliwości z wielu nadajników przypominających urządzenia Tesli. Częstotliwości te odpowiadają rytmowi fal mózgowych ludzi w stanie depresji lub poirytowania – a doświadczenia naukowe wykazały, że radzieckie sygnały mogą być ‘przechwytywane’ przez fale mózgowe ludzi. Agen­cja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) uznała radzieckie sygnały za (…) psychoaktywne (czyli zdolne wywoływać pewną psychiczną re­akcję i podatność u ludzi). Ta sama agencja stwierdziła, że 60-hercowe energe­tyczne linie przesyłowe mogą absorbować i emitować radzieckie sygnały skrajnie niskiej częstotliwości, a sieci wodociągowe mogą nawet takie sygnały wzmac­niać.

Rosjanie są na granicy przełomu w dziedzinie technologii nowych rodzajów broni, które uczynią pociski czy bombowce bezużytecznymi. Pozwoli ona znisz­czyć do pięciu amerykańskich miast dziennie poprzez przesyłanie impulsów ra­diowych. Rosjanie mogą wywoływać panikę lub choroby u całych narodów.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Mówił też o tym David Brinkley w telewizyjnym progra­mie „NBC Magazine” wyemitowanym 18 lipca 1981 roku. Mówił, iż ZSRR atakował północno-zachodnią część Stanów Zjednoczonych falami niskiej częstotliwości odpowiadającymi poziomowi biologicznych częstotliwości.

„Zdaję sobie sprawę, że trudno w to uwierzyć, brzmi to jak obłęd i nikt z nas nie wie, co z tym począć, ale wiadomo, że radziecki rząd próbuje zmieniać ludz­kie zachowanie za pomocą zewnętrznych elektronicznych oddziaływań. Tyle wiemy na pewno. Jasne jest, że jakiś radziecki nadajnik bombarduje nasz kraj falami radiowymi skrajnie niskiej częstotliwości” – wyznał Brinkley.

Planetary Association for Clean Energy wydało w lipcu 1979 biuletyn, gdzie napisano:

„Przynajmniej pięć radzieckich instalacji działa równocześnie całą dobę od lipca 1976 roku z mocą do 40 milionów watów”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Mówimy tu o radzieckiej technologii lat 70., która miała moc 40 milionów wat (40,000,000). Nowoczesna technologia HAARP biorąc pod uwagę zdolność do skupiania sygnału to blisko 4 miliardy wat (3,981,000,000).

Zewnętrzny generator sygnału modyfikuje wzorce funkcjonowania fal mózgowych, zmieniając częstotliwość mózgu. Sygnał jest przechwytywany przez fale mózgowe, po czym mózg „dostraja” się do fal zewnętrznych. To wpływa na myśli, emocje i stany fizyczne człowieka. Coś takiego jest też możliwe do osiągnięcia w bardziej „prymitywny” sposób, mianowicie zwykłym dźwiękiem o określonej częstotliwości. Istnieją specjalne programy komputerowe generujące takie dźwięki. Potrzebne do tego są słuchawki na uszy. Osobiście stosuję coś takiego do nauki, ale mamy poszczególne układy fal do usunięcia bólu głowy, odpoczynku, relaksu, skupienia, autohipnozy i wielu innych. Program jest w Internecie, choćby na (http://www.sm.fki.pl/SMN.php?nr=Odkrywanie_mocy_umyslu). Pamiętaj Czytelniku, ten mały dźwięk, to mały pryszcz w porównaniu z „rosyjskim dzięciołem”, który z kolei jest pryszczem w porównaniu z HAARP.

Pisał o tym Martin Ebon w Psychic Warfare (Psychologiczne Pole Walki, 1983):

„12 września 1977 roku podczas zeznań przed podkomisją senacką doktor Sydney Gottlieb przedstawił publicznie dowód na to, że usiłowano wpłynąć na urzędników amerykańskich podczas zagranicznych wizyt. Doktor Gottlieb, wów­czas już na emeryturze, był dyrektorem CIA odpowiedzialnym za eksperymenty z kontrolą umysłu [MKUltra i inne] (…). Zeznał on przed komisją, że (…) kilku członków sztabu prezydenta Nixona przejawiało „niewłaściwe zachowanie” (…), na przykład „płacząc bez powodu” (…). W innej części zeznań Gottlieb wymienił wśród osób, które najwyraźniej poddawano takim niezwykłym oddziaływaniom samego prezydenta Nixona. Gottlieb oświadczył: „Nie tak dawno, w związku z wi­zytą w potencjalnie wrogim państwie, prezydent po powrocie opisał pewne nie­zwykłe odczucia, jakie miał on i towarzyszące mu osoby, i zapytał, czy mógłbym udzielić mu rad w tej sprawie”. (Prezydent Nixon odwiedził „potencjalnie wro­gie” państwo, Związek Radziecki, w 1972 roku).”

Stany Zjednoczone zapragnęły „odpowiedzieć” na sygnał „rosyjskiego dzięcioła” i w 1978 roku CIA przeprowadziło operację „Pique”, która podobno miała polegać na odbiciu mikrofal od jonosfery podczas wpływania sprawność umysłu ludzi w niektórych rejonach Europy. Nie wiemy, czy ta operacja odniosła sukces.

„Rosyjskim dzięciołem” zajął się również ekspert w tej sprawie, doktora Andrij Pucharicz. Pucharicz zajął się tym m.in. na konferencji dotyczącej elektromagnetyzmu we wrześniu 1987 roku:

„Mogliśmy opracować urządzenie podsłuchowe, które zmieściłoby się pod plombą w zębie i dzięki któremu moglibyśmy odbierać wyraźne dźwięki za po­mocą małej stacji transmisyjnej z odbiornikiem i nadajnikiem, ale, niestety, na­tychmiast pewna agencja naszego rządu utajniła cały projekt. Ale rozwiązaliśmy problem, przynajmniej jeśli chodzi o sprzęt.

Mniej więcej 10 lat temu, w 1976 lub może w 1977 roku, wykonałem podsta­wowe pomiary, które ujawniły cechy przekazu ELF pochodzącego z Rosji. Od­kryłem, że przekaz był psychoaktywny i wyodrębniłem substancje chemiczne, uwalniane w wyniku zastosowania częstotliwości, po czym przekazałem te infor­macje wszystkim agencjom wywiadowczym w kraju, włącznie z samym prezy­dentem, a także w Anglii oraz Kanadzie, a wszystko, co mnie spotkało w zamian, to cztery lata prześladowań. Mój dom spalono, zostałem postrzelony, próbowano mnie zabić, i tak dalej, i tak dalej. W końcu przyznali mi rację i w 1981 roku rząd amerykański rozpoczął szeroko zakrojone prace nad wykorzystaniem promienio­wania ELF w działaniach wojennych. Ustawili mnóstwo wielkich nadajników od Australii po Afrykę i teraz prowadzą swoje operacje, a wszystko zostało utajnio­ne, tak że nie można o tym powiedzieć nawet słowa – trudna sytuacja. Nie można też wydobyć od rządowych agencji jakiejkolwiek prawdziwej informacji. A ja wiem, że wszystkie nad tym pracują. Znam ludzi, którzy kierują projektami. Kie­dy mają jakiś kłopot, zazwyczaj przychodzą do mnie. I utajniają wszystko to, co im mówię. Obłęd.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Washington Post 7 sierpnia 1977 roku pisał w artykule „Psychic Spying” (Szpie­gostwo psychiczne) o Puchariczu:

„Jego powiązania ze społecznością wojskową i wywiadowczą sięgały początku lat 50’, kiedy pracował w Wojskowym Centrum Broni Chemicznej i Biologicznej w Fort Detrick, w stanie Maryland, gdzie wcześniej istniało składowisko substan­cji toksycznych CIA. Na konferencji w Pentagonie w 1952 roku przedstawił do­kument zatytułowany On the Possible Usefulness of Extrasensory Perception in Psychological Warfare (O Możliwej Przydatności Postrzegania Pozazmysłowego W Wojnie Psychologicznej), a później wygłaszał wykłady dla sił zbrojnych na te­mat innych możliwości prowadzenia wojny mentalnej. Pucharicz, ekspert w dzie­dzinie hipnotyzmu i mikroelektroniki, wynalazł także, podobno dla CIA, miniatu­rowe radio mieszczące się w zębie.”

http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/access/120060249.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&date=Aug+7%2C+1977&author=&pub=The+Washington+Post++(1974-Current+file)&edition=&startpage=27&desc=Psychic+Spying%3F; ‘HAARP. Broń ostateczna’.

Andrew Michrowski pisał w biuletynie PACE z 1978 roku:

„Potencjalnie niemal wszystko można wprowadzić do systemu mózgowego wybranej osoby, a tak dostarczone informacje byłyby przetwarzane przez biosystemy jako wewnętrznie generowane dane czy reakcje. Słowa, zdania, obrazy, wra­żenia i emocje mogą być bezpośrednio umieszczane w umysłach żywych istot i doświadczane jako wewnętrzne stany, wzorce, emocje, myśli i idee.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Sprawę badał również doktor Robert Beck, specjalista w dziedzinie inżynierii nuklearnej. Przeprowadził badania nad wpływem elektromagnetyzmu na ludzi. Swoje wyniki przedstawił na konferencji Towarzystwa Psychotronicznego w 1979 roku, odczytując fragmenty pracy napisanej wraz z doktorem Michaelem A. Persingerem z Laurentian University w Kanadzie, ekspertem w dziedzinie promieniowania skraj­nie niskiej częstotliwości. Pisali oni:

„Ludzie poddani działaniu pól ELF o określonym sche­macie mówią, że odczuwają niepokój, depresję, mają złe przeczucia…”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Doktor Beck dokonał pomiarów sygnału „rosyjskiego dzięcioła”. Beck powiedział potem:

„Okazało się, że radziecki sygnał uderzał niezwykle celnie (…) prosto w okno ludzkiej psychoaktywności”. „Sygnał ten przenikał do sie­ci przesyłania energii w Stanach Zjednoczonych, linie energetyczne odbierały go i przekazywały dalej, wskutek czego docierał do domów przewodami elektrycz­nymi (…)” – dodał Beck.

Brzmi to nienajlepiej, a przypominam, że mówimy tu o „rosyjskim dzięciole”, prawie 100 razy słabszym od współczesnego HAARP!

„Military Review” (oficjalna publikacja Dowództwa i Sztabu Generalnego Armii Stanów Zjednoczonych) zamieściło artykuł podpułkownika Johna B. Alexandera z Armii Stanów Zjednoczonych pod tytułem The New Mental Battlefield (Nowe Mentalne Pole Walki). Alexander pisał tam:

„[Radzieckie] techniki manipulowania umysłem, opracowane w celu wpływa­nia na przeciwnika, są niezwykle zaawansowane. Do stosowanych procedur należy manipulacja ludzkim zachowaniem dzięki użyciu broni psychologicznej oddziału­jącej za pomocą obrazów, dźwięków, zapachów, temperatury, energii elektroma­gnetycznej czy pozbawiania zmysłów (…) Radzieccy naukowcy studiujący kontro­lowane zachowanie badali również wpływ promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i zastosowali techniki przeciwko personelowi ambasady amerykańskiej w Moskwie (…) Badacze sugerują, że pewne niskoczęstotliwościowe emisje mają właściwości psychoaktywne. Takie transmisje można wykorzystać do wywoływa­nia depresji lub rozdrażnienia w wybranej grupie populacji. Stosowanie na dużą skalę modyfikacji zachowania za pomocą fal skrajnie niskiej częstotliwości może mieć tragiczne skutki.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

„Wydaje się, że „rosyjski dzięcioł” stanowi rozwinięcie idei „sygnału moskiewskiego”, rozszerzając podobną działalność z jednego budynku, ambasady amery­kańskiej, na całe Stany Zjednoczone. Z pewnością nie potrzeba wielkiej wyobraź­ni, żeby domyślić się, iż HAARP może być stworzony, by „odpłacić się” naszym rosyjskim „przyjaciołom”, podobnie jak podczas operacji Pique.” – pisał na ten temat Jerry E. Smith, autor „HAARP Broń ostateczna.”

Oko Moskwy http://www.narrator.up.pl/

Opinia publiczna o ‘sygnale moskiewskim’ dowiedziała się dopiero w połowie lat 70’, w okresie, gdy na jaw wyszło m.in. MKUltra. Stało się to od razu tematem dyskusji, a Los Angeles Times w 1976 roku donosił, iż ambasador amerykański w Związ­ku Radzieckim mówił swojemu personelowi, że mikrofale powodują problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania, jak również białaczkę, nowotwory i zaćmę. Jesienią 1976 roku sowieci udoskonalali „dzięcioła”. Następne udoskonalenie miało miejsce w 1977 roku, kiedy sowieci kupili supermagnes od… rządu USA. Być może Amerykanie chcieli ocieplenia stosunków, oraz przekonania się, co ta technologia potrafi. Magnes był 20 tonowym gigantem, wytwarzającym pole magnetyczne silniejsze aż 250 000 razy od ziemskiego. Supermagnes zainstalowano na stacji Gomel, niedaleko Czarnobyla na Ukrainie, w kompleksie zwanym Czarnobyl-2, znanym również jako „Oko Moskwy”. Zaraz po unowocześnieniu w pobliżu wschodniego wybrzeża USA zaobserwowano serię eksplozji dźwiękowych, a agencja United Press International z 22 grudnia 1977 roku donosiła:

„(…) Zeszłej nocy po raz trzeci w miesiącu odnotowano serię tajemniczych atmosferycznych wyładowań niedaleko wybrzeży New Jersey (…). Policja oświad­czyła, że eksplozje te poprzedzało kilka grzmotów. 2 grudnia miały miejsce po­dobne incydenty, ale Federal Aviation Administration, Civil Aeronautics Board oraz Nuclear Regulatory Commision nie zdołały przedstawić jakiegokolwiek wyjaśnienia tych wybuchów.”

Dochodzeniem w tej sprawie zajęło się Laboratorium Badawcze Marynarki Wojennej (Naval Research Laboratory – NRL), które, jak to określiła agencja Associated Press było „przemyślane i roz­ważne” i dotyczyło „tajemniczych wyładowań atmosferycznych w po­bliżu wschodniego wybrzeża”. NRL już 10 lat później uczestniczyło w programie HAARP…

Wracając do Oka Moskwy, po katastrofie czarnobylskiej w 1986 roku, baza została opuszczona i stanowi atrakcję turystyczną, dzięki czemu mamy całą masę zdjęć, które tutaj zamieszczam. Obecnie do Oka Moskwy nikt się nie przyznaje, ani Rosja, ani Ukraina, ani Białoruś. Jak widać na zdjęciach, są to przede wszystkim dwa siatkowe elementy o wysokości 135 i 85 metrów. Elementy te są nazywane dziś radziecką Tarczą Antyrakietową.

Oko Moskwy. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/Woodpecker_array.jpg

Na temat tej technologii szeroko dyskutowano w połowie lat 80’. Oto fragment cytowanego już nagrania CNN:

DeCaro: Oto sowiecka maszyna – Lida. Transmituje ona pulsy radiowe małej energii, pomiędzy 0 i 100 cyklów na sekundę. W Związku Radzieckim, Lidy są używane dla uspokojenia psychicznie chorych bez potrzeby kontaktu fizycznego.

Ten dźwięk, odbierany w Stanach Zjednoczonych przez radia z krótkim zakresem, jest generowany przez inne sowieckie urządzenie częstotliwości radiowej. Jest ono znane jako Dzięcioł, z powodu jego dźwięku. Jest on transmitowany przez kilka nadajników wysokiej siły, operujących z głębi Związku Radzieckiego od 4 lipca 1976 roku.

Pomimo oficjalnego wytłumaczenia Departamentu Obrony, stwierdzającego, że Dzięcioł jest ponadhoryzontowym radarem, przeznaczonym do śledzenia amerykańskich rakiet, niektórzy naukowcy podejrzewają, iż Woodpecker jest przeznaczony do interferencji z funkcjami ludzkiego umysłu.

Dr Becker: Jeśli chodzi o mnie, to możliwość tego, że to wywiera bezpośredni, psychoaktywny efekt na całej populacji Ameryki, nie została nigdy wykluczona.

DeCaro: Dr Robert Becker jest pionierem na polu bioefektów elektromagnetyczności.

Dr Becker: Zasięg sygnałów wewnątrz których operuje Dzięcioł, jest taki sam, jak raportowany przez wielu badaczy zasięg powodujący uspokajający efekt na zwierzętach.

Dr Beck: Jesteśmy po prostu nieprawdopodobnie czuli na te magnetyczne stymulanty.

DeCaro: Dr Bob Beck, Ph.D w inżynierii nuklearnej, dokonał rozległych badań nad elektromagnetycznymi efektami występującymi u ludzi.

Dr. Beck: Ten sygnał przesiąkł do elektryfikacji w USA, został podjęty przez linie wysokiego napięcia, reradiował, wchodził do domów poprzez sieć oświetleniową.

Dr Valanskaya: Byłam zaskoczona po przybyciu tutaj, że zagadnienie influencji pól elektromagnetycznych było niemal kompletnie ignorowane.

DeCaro: Dr Larissa Valanskaya była poważnie zaangażowana w prace badawcze nad elektromagnetycznością, nim pozwolono jej emigrować do USA. Opowiedziała ona CNN o sowieckich badaniach nad efektami elektromagnetyczności.

Dr Valanskaya: Oni zademonstrowali eksperymentalnie, że pola elektromagnetyczne o małej częstotliwości i małej energii, mogą również posiadać informację biologiczną – biologiczną skuteczność, ponieważ każde pole jest nośnikiem nie tylko energii, ale również informacji.

DeCaro: Ona powiedziała, że badania prowadzone były na polecenie rządu sowieckiego.

Dr Valanskaya
Oczywiście, wojsko było niezmiernie zainteresowane tymi możliwościami influencji.

DeCaro: Czy siły militarne Stanów Zjednoczonych pracują na polu elektronicznej kontroli umysłu? Oficjalnie, Departament Obrony nie komentował tematu, ponieważ jest on, stwierdzenie: „Zbyt delikatny.”

CNN dowiedziało się od tego rządowego naukowca, który nie chciał być rozpoznany, że laboratorium Marynarki Wojennej prowadziło badania nad użyciem urządzenia RF dla prac antyterrorystycznych i specjalnych operacji.

Aktor jako naukowiec: Istnieje możliwość załadowania pewnego procentu populacji, jak widać, słabymi polami elektromagnetycznymi.

DeCaro: Badania wykazały również, że sygnały RF mogą rozpuszczać pewne typy szczurzych komórek mózgowych, powodując dezorientację i mdłości.

Podając za naukowcem, pomimo, iż program był sukcesywny, rząd nie kontynuował tej pracy.

Dr.James Fraser dokonał zajmujących wiele lat badań nad elektromagnetycznością dla lotnictwa. W pewnym momencie, zaproponował on system broni RF do użytku na polu bitwy.

Dr Fraser: Można byłoby wyprodukować antenę przenoszoną przez helikopter i ta mogłaby spowodować szeroki wachlarz symptomów na ludziach, którzy staliby w promieniu.

DeCaro: Podając za Dr. Fraserem, lotnictwo nie kontynuowało tej pracy.

W Lawrence Livermore Laboratorium jeszcze inny koncept broni RF został nazwany „Bombą Mózgową”. Podając za książką Star Warriors, Bomba Mózgowa mogłaby skupić wybuch jądrowy w olbrzymi puls RF, energii małej częstotliwości, która oszołomiłaby wielką ilość wojska. Zauważalnie, to też nie jest jeszcze opłacane.

Departament Obrony nie będzie komentował sowieckich broni RF, ani czy rozwój amerykańskich broni posuwa się do przodu. Jakkolwiek, eksperci zapytani przez CNN mówią, iż Sowieci są widocznie w przedzie i mogliby eksploatować tą przewagę poprzez niespodziane posunięcie strategiczne – posunięcie, które mogłoby przynieść poważne konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych.

(…)

Chuck DeCaro: Proszę wyobrazić sobie następstwa broni, która nie pozostawia po sobie widzialnych śladów – broni, która mogła by niszczyć czołgi, statki i samoloty z szybkością równą prędkości światła. Ta sama technologia, po odpowiednich modyfikacjach, mogłaby dezorientować, a nawet powodować efekt równy zażyciu środków uspakajających przez personel militarny, czyniąc go w rzeczywistości bezradnym na polu bitwy. To są nowe środki wojny, które będziemy badać w tej serii.

Przez ostatnie 40 lat, świat przykuwa uwagę do groźby wojny nuklearnej, a ostatnio do prospektu obrony kosmicznej, używającej lasery i inne nowoczesne technologie. Podczas kiedy obie strony Konferencji Genewskiej będą zajmowały się tymi tematami, nastąpił rozwój jeszcze nowszych broni, które mogłyby uczynić relatywnie nieużytecznym jakikolwiek układ odnośnie wyścigu zbrojeń.

Wyładowanie atmosferyczne jest najbardziej dramatyczną formą energii, jaką możemy znaleźć w naturze. Naukowcom udało się wytworzyć limitowane typy sztucznych wyładowań. Niektórzy uważają, że te mogą być początkiem nowego typu broni bezpośredniej energii, częścią rodzaju broni operującej wewnątrz segmentu częstotliwości radiowej – spektrum elektromagnetycznego i jako taka, nazywanej bronią częstotliwości radiowej.

Dr James Fraser prowadził badania nad efektami elektromagnetycznymi dla lotnictwa przez ponad dziesięć lat i tak jak rosnąca liczba ekspertów uzbrojenia, uważa on, że ta broń radiowej częstotliwości, lub broń RF, może być ukrytą kartą trwającego wyścigu zbrojeń.

(…)

Robert Bass, fizyk i Ph.D. w matematyce, pracuje nad amerykańskimi poszukiwaniami broni. Mówi on, że Rosjanie wydają się być w przedzie w niektórych zagadnieniach, szczególnie jeśli chodzi o bronie RF.

(…)

Dr Bass i inni uważają, że najprawdopodobniejszą formą sowieckiego arsenału RF byłyby wielkiej mocy mikrofale, podobne do fokusowanych promieni radaru super wysokiej intensywności. Mogłyby one dosłownie upiec ludzi i zniszczyć komputery, oraz środki elektronicznego doglądu i komunikacji.

Operacyjna broń RF, relatywnie tania i wielokrotnego użytku, mogłaby zdewastować nowoczesną i drogą maszynerię wojenną. Kosztujący 20 milionów dolarów myśliwiec F-16, dla przykładu, jest totalnie kontrolowany przez elektroniczne sensory i komputery. Bez możliwości manualnej kontroli, samolot dosłownie spadłby z nieba po uderzeniu przez wysoko intensywny puls radiacji mikrofalowej.

Naukowcy mówią, że mikrofale i pulsy RF innego typu, operujące na specyficznych częstotliwościach, mogą być transmitowane z małą lub żadną utratą energii. Maszyny znane jako gyrotrony, mogą produkować masywną pulsację niezbędną dla napędu tych urządzeń i wierzy się, że Związek Radziecki posiada 3 do 5 lat przewagi w tej technologii.

Ostatniego roku CNN zapytywało wiele razy Departament Obrony i Siły Lotnicze o bronie częstotliwości radiowej. Po wielu oporach, Departament Obrony odpowiedział finalnie, że temat jest zbyt delikatny aby o nim dyskutować.

Istnieje urządzenie zwane cewką Tesli. Zostało ono wynalezione około 90 lat temu, lecz rosnąca liczba ekspertów w Stanach Zjednoczonych uważa, że może ono być podstawą nowej generacji broni radzieckich. Są one znane jako bronie częstotliwości radiowej, lub RF, dlatego, że operują w spektrum częstotliwości radiowej. Ich istnienie jest udokumentowane w publikacji Departamentu Obrony, która stwierdza, iż Sowieci mogą użyć ich dla zniszczenia części rakiet, interferencji z radarami lub innymi systemami elektronicznymi, czy nawet do zmian funkcji ludzkiego umysłu.

Koncept arsenału RF został przewidziany na przełomie wieku przez Nicola Teslę, Amerykanina który wyemigrował z Jugosławii. Jest on najbardziej znany jako inwentor prądu zmiennego.

W 1899 roku Tesla zbudował olbrzymią cewkę produkującą 10 milionów Voltów sztucznych wyładowań. Stąd powstała teoria promieni śmierci. Ta, tak jak i inne jego pomysły odnośnie fizyki i elektryczności, została odrzucona przez środowisko naukowe.

Bearden: Były serie testów tego rodzaju broni zauważalne przez kilka lat. Dla przykładu, z samolotów pasażerskich z Iranu, przed upadkiem Szacha, widziano głęboko na terytorium Związku Radzieckiego bardzo duże, świecące kule światła, które zaczynały się od małych, a potem powiększały się do bardzo dużych rozmiarów, które są widocznie tymże rodzajem broni użytym w roli obrony rakiet antybalistycznych.

DeCaro: Bearden uważa, że to są satelitarne fotografie tajemniczych, nie jądrowych wybuchów koło niezamieszkanej wyspy na Morzu Wschodnio Syberyjskim, oraz że to są skutki broni RF, która używa skrzyżowania promieniowania energii zwanego „scalars”.

Bearden: W ten sposób można kreować, na przykład, elektromagnetyczną eksplozję z odległości, lub elektromagnetyczną implozję z odległości – ekstrakcję energii z odległego punktu. To wyglądałoby jak zimna eksplozja, że tak się wyrażę, i wierzę, że ta historia z 9 Kwietnia1984 roku, za wybrzeżem Japonii z kilkoma samolotami 747 jet airliners – wierzę, że ten incydent był testem broni zimnej eksplozji – przynajmniej charakterystyki były takie same.

DeCaro: Tak wydarzyło się kilka razy, gdy sowiecka niespodzianka technologiczna zepsuła balans strategiczny. W 1948 roku Sowieci detonowali bombę atomową, całe lata przed tym niż myśleliśmy, że to możliwe. W 1957 roku Sowieci oszołomili świat wypuszczając Sputnika 1, pierwszego na świecie sztucznego satelitę. W 1976 odkryto, iż Sowieci rozpoczęli program budowy broni promiennych, które to odkrycie doprowadziło po pięciu latach do amerykańskiego programu Star Wars.

W każdym z tych przypadków, Stany Zjednoczone były w stanie wyrównać balans, ale tym razem, w przypadku broni częstotliwości radiowej, niektórzy naukowcy uważają, że Sowieci mogą mieć stałą przewagę.

Teraz, jak urządzenia RF mogą być użyte przeciwko ludzkiemu mózgowi.

System GWEN.W latach osiemdziesiątych USA zaczęło budować Ground Wave Emergency Network – GWEN, system sieci wież do komunikacji podziemnej. Wieże mają po 100 metrów i rozstawiono je na długości 320 km w północnej części USA. GWEN używa fal przyziemnych bardzo niskich częstotliwości VLF do przesyłu wiadomości. Pojedyncza wieża pobiera 2000 watów mocy.

Fale GWEN mają negatywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne. Wszystko wskazuje na to, że w kwestii GWEN rząd ukrywa coś tak samo jak przy HAARP. 1 marca 1987 roku New York Times donosił:

„Pułkownik Paul Hanson, kierownik programu GWEN z ramienia sił powietrz­nych, oznajmił (…), że wieże nie pomogą w prowadzeniu wojny nuklearnej, po­nieważ ulegną zniszczeniu przy każdej przedłużającej się konfrontacji militarnej. Sprzęt systemu GWEN oparto na układach tranzystorowych, co oznacza, że na­wet jeśli umieści się go we wzmocnionych bunkrach, to i tak będzie wrażliwy na impulsy elektromagnetyczne lub eksplozje nuklearne. Ponadto detonacja bomby nuklearnej w pobliżu wieży GWEN wytworzyłaby silny podziemny impuls prze­chodzący przez urządzenia sieci, który mógłby znacząco obniżyć ich sprawność. Co więcej, lokalizacja wszystkich stacji GWEN jest powszechnie znana, co ozna­cza, że każdy, kto chciałby rozpocząć wojnę nuklearną, niewątpliwie znałby ich dokładne położenie i przypuszczalnie zrównałby je z ziemią w ramach pierwsze­go uderzenia. Rodzi to niepokojące przeczucie, że rząd znów szykuje coś, o czym nie chce powiadomić narodu”.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

GWEN.

Tą sprawą zajął się nawet doktor medycyny Robert O. Becker, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla za dokonania w dziedzinie biologicznych skutków elektromagnetyzmu, autor The Body Electric (Elektryczność Ciała), w swojej książce Crosscurrents: The Perils of Electropollution / The Promise Of Electromedicine (Prądy Skrzyżowane: Niebezpieczeństwo Skażenia Elektrycznego A Obietnice Elektromedycyny) tak pisze o GWEN:

„GWEN, w połączeniu z rezonansem cyklotronowym, to doskonały system wytwarzania alteracji behawioralnych w cywilnej populacji. Średnia moc stabil­nego pola geomagnetycznego jest różna w różnych miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlatego jeśli ktoś chciałby wzbudzić rezonans specyficznych jo­nów w określonych żywych istotach na określonym terenie, potrzebowałby spe­cyficznej częstotliwości dla tego miejsca. Rozmieszczenie nadajników GWEN na długości 320 kilometrów w poprzek Stanów Zjednoczonych pozwala na „dopasowywanie” takich specyficznych częstotliwości do mocy pola geomagnetycznego w każdym obszarze w zasięgu GWEN.”

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Można wzbudzić rezonans jonów ludzkiego organizmu. Badania wykazały, że ludzie posiadają mało jonów, lecz można to zmienić przy zastosowaniu urządzenia do tzw. rezonansu cyklotronowego. Naval Medical Research Center Stanów Zjednoczonych używało zewnętrznych pół elektromagnetycznych do wpływania na procesy chemiczne u szczurów. Dzięki takim właściwościom można by rozprowadzić na polu walki małe ilości broni chemicznej, po czym znacznie wzmocnić toksyczność tej broni właśnie za pomocą fal elektromagnetycznych odpowiedniej częstotliwości. Southwest Research Institute z San Antonio, w Teksasie sporządził w 1982 roku dokument dla wojska pod tytułem „Final Report on Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems Through the Year 2000” (Raport Na Rok 2000 W Sprawie Badań Biotechnologicz­nych Przydatnych Przy Opracowywaniu Systemów Aeronautycznych), gdzie proponowano stosowanie takiej broni.

Ludzkość na okrągło narażona jest na szkodliwe substancje, że wymienię świństwa dodawane do żywności, poprzez fluoryzowaną wodę, aspartam, thimerosal, na papierosach kończąc. Technologia pobudzania substancji chemicznych mogłaby sprawić, że HAARP czy GWEN mógłby masowo uśmiercać ludność, za co winę można zrzucić kraj, sugerując użycie przez niego broni chemicznej, co zakończyłoby się konfliktem.

Jerry E. Smith, ‘HAARP. Broń ostateczna’, wydawnictwo Amber, Warszawa 2004

Wendy Robbins, ‘Holes In Heaven?’, http://www.youtube.com/watch?v=yGZ7Z2LQ7Xc

Jesse Ventura, ‘Conspiracy Theories: HAARP’, http://www.youtube.com/watch?v=yKY3TIKUJ5A

Joanna Paszkowska, Program Polskiego Radia ‘Wysoka Częstotliwość’,http://www.youtube.com/watch?v=kE9fDvFZxP8&feature=related

Michel Chossudovsky, ‘The Ultimate Weapon of Mass Destruction: „Owning the Weather” for Military Use’, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

Michel Chossudovsky, ‘Washington’s New World Order Weapons Have the Ability to Trigger Climate Change’ http://www.globalresearch.ca/articles/CHO201A.html

Scott Gilbert, ‘Environmental Warfare and US Foreign Policy: The Ultimate Weapon of Mass Destruction’, http://www.globalresearch.ca/articles/GIL401A.html

Vladimir V. Sytin, ‘Threat of U.S. Geophysical Weapons Faces Mankind’,http://www.globalresearch.ca/articles/SYT308A.html

‘Did a Secret Military Experiment Cause the 2003 Blackout?’,http://globalresearch.ca/articles/ANA309A.html

Ashley Cleek, ‘Russian Scholar Warns Of ‚Secret’ U.S. Climate Change Weapon’,http://www.rferl.org/content/Russian_Scholar_Warns_Of_Secret_US_Climate_Change_Weapon/2114381.html

http://www.haarp.net/

http://www.haarp.alaska.edu/

E.J. Kennedy, P. Rodriguez i C.A. Selcher, ‘The High Frequency Active Auroral Research Program’, http://www.nrl.navy.mil/research/nrl-review/2004/atmospheric-science-and-technology/kennedy/

H.L. Rowland, ‘Simulations of ELF radiation generated by heating the high-latitude D- region’,http://wwwppd.nrl.navy.mil/whatsnew/haarp/

Marcin Perzanowski, ‘HAARP – po jasnej stronie mocy?’,http://www.polskieradio.pl/nauka/artykul.aspx?id=21446

Tomasz Radochoński, ‘Raz powodzie, raz susze… Czy pogoda „zwariowała”?’,http://interia360.pl/swiat/artykul/raz-powodzie-raz-susze-czy-pogoda-quot-zwariowala-quot,37778

Adrian Dudkiewicz, ‘Broń końca czasów’, http://archiwumlbc.w.interia.pl/780bron.htm

Rafał Qba Jakubowski, ‘Nowoczesne technologie wojskowe a środowisko naturalne’,http://www.zb.eco.pl/zb/177/military.htm

Col Tamzy J. House, Lt Col James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), Maj Ronald J. Celentano, Maj David M. Husband, Maj Ann E. Mercer, Maj James E. Pugh, ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’,http://www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c15/v3c15-1.htm

Departament Obrony / William S. Cohen, Skrypt z wystąpienia sekretarza obrony z dnia 28 kwietnia 1997 roku, http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=674

Raport Parlamentu Europejskiego, ‘The HAARP Project and nonb-lethal weapons’,http://www.europarl.europa.eu/press/sdp/backg/en/1998/b980209.htm#1

Copyright by Tergiwersacja 2010

Autor zaznacza, że fakt udostępnienia w Internecie nie oznacza, iż prawo autorskie przestało obowiązywać. Rozpowszechnianie i powielanie na użytek komercyjny oraz jakikolwiek inny, który zaszkodziłby autorowi, jest zabroniony, jednakże autor zezwala na zamieszczanie obszernych fragmentów bądź całości w Internecie na użytek niekomercyjny i niezarobkowy, celem rozpowszechniania wyżej wymienionych faktów i poglądów. Kontakt tergiwersacja@vp.pl

Komentarze:
 1. wilk
  Październik 6, 2011 o 1:47 pm

  Długo szukałem odpowiedzi na to co się dzieje z moim zdrowiem teraz wiem że jestem ofiarom tej technologi…..

 2. wilk
  Październik 7, 2011 o 5:26 am

  zacznę może od początku niszczenia mojego życia bylem normalnym dobrze rozwijającym się chłopcem chodziłem do szkoły podstawowej i pużniej postanowiłem wybrać zawód murarza w szkole zawodowej już w ostatniej klasie czyli jak zaczynałem osiągać wiek 18 lat zaczeły pogarszać się moje stany nastrojowe złe samopoczucie itp nic jeszcze nie podejrzewając starałem się żyć dalej czyli zdobyć zaraz po ukończeniu szkoły pracę i udało się pracowałem jako ochroniarz w sieci sklepów takich jak biedronka czy plus jednym słowem dyskonty spożywcze pracowałem tam dwa lata w tym czasie stan mojego zdrowia stale się pogarszał dosłownie tak jak by ktoś odbierał samego mnie nie umiałem rozpoznać własnej osoby czyli same się narzuca początki schizofreni słyszenie muzyki wewnątrz głowy itp pragnę dodać ze wszystko było wdrażane od początku z największą precyzją by tylko się nie zorientować w całej tej manipulacji moją osobą było coraz gorzej doprowadzili mnie do stanu skrajnego wyczerpania nawet co dziwne po głębokich przemyśleniach osoby otaczające mnie kture znałem od dziecka zaczeły od jakiegoś czasu mnie dobijać choć poprzednio mielismy bardzo dobre relacje skutki szukanie pomocy u doktora mijały lata walczyłem z tym na różne sposoby teraz mam 26 lat dochodziło nawet do całkowitej utraty wzroku na jakieś 2 3 sekundy stan nie do opisania mówiąc o tym każdy miał jedno słowo na ustach chory psychicznie ale czy ja jestem chory z powodu schorzeń genetycznych czy z powodów testów wojskowych wykonywanych na cywilach i żyłem w nieswiadomosci niecały rok temu znalazłem pracę w zawodzie pracownika produkcji tam mnie ta banda dobiła totalnie zamontowane kamery tylko gdy zaczołem pracować ale nie widoczne poukrywane w różnych zakątkach hali zajeło im to jeden dzień pod pretekstem braku dostawy prądu na każdym rogu hali i w śrud pracowników agent policji lub ABW czy też formacji wojskowych cel jeden teraz to wiem doprowadzić do samobujczej smierci i udało się pozbawili mnie swą ludobujczą zabawką dwóch dni snu przypominam że jeszcze wtedy nie miałem pojęcia co oni wyprawiają i z czym przytrafiało mi się cały czas mierzyć co dziwo teraz wiem że całe moje otoczenie może nie od początku ale mieli wiedzę na ten temat może nie taką jak jest to opisane na portalach ale znikomą wiedzieli co oni na mojej osobie wyprawiają nikt do dzisiejszego dnia nie pisnol mi ani słowa a przecież doprowadzili do mojej pruby samobójczej a może są sterowani w inny sposób w całym tym miasteczku dzieją sie dziwne rzeczy gdy omamili mnie już dość porządnie tylko dla tego że nie mialem bladego pojęcia co jest grane z każdej strony nalatujące szepty że aż uszy drętwiały i w środku wszystkie organy mi się trzęsły zrobiłem to wyskoczyłem z okna poprzednio poderżnolem sobie gardło podejrzewam ze otumanili mnie narkotykami w pracy przy każdym sniadaniu mialem rozerwaną torebkę z jedzeniem i pieczywo bylo czymś zmoczone jakąś cieczą i teraz leżąc na ziemi pierwsze co ukazuje się mym oczom to dwóch policjantów kobieta z małym 5 letnim dzieckiem i człowiek którego pierwszy raz widzialem na oczy i proszę teraz zwrócic uwagę na zachowanie tych osób czy ono było adekwatne do całej mojej sytuacji na widok leżącego człowieka z poderżniętym gardłem wszystkich ogarniał dobry nastrój więcej omało nie wybuchli śmiechem zabrano mnie do karetki obudziłem sie po około 8 dniach w szpitalu cudem uszłem z życiem iw tedy zaczolem głębokie przemyslenia dotarło do mnie że to wszystko nie może byc przypadek spostrzegłem w szpitalu że jestem śledzony dziwne niepokojące telefony do pielęgniarek że mam umrzeć bo taki był ich plan po wyjściu z szpitala odwieziono mnie do domu nie szpitala dla chorych psychicznie tylko intensywnej terapi i się zaczeło zaraz pierwszego dnia pobytu w domu znow ale bardziej intensywne tluczenie mi prosto w glowę różnych slów czaskanie w drzwi w śćiany przeróżne dzwieki na dworze wprowadzanie w stan hipnozy w jednym takim stanie przekazywano mi że nie jest ważne czy bede ich słuchał czy nie przekazano mi że i tak będę sie fatalnie czul bez względu czy bede sobą czy nie ta broń jest niezwykle skuteczna czuję cały czas dzialanie tej zbrodniczej zabawki dodam jeszcze że jestem inwigilowany całkowicie jestem zwykłym obywatelem nic złego nie zrobiłem dlaczego ja i nie tylko moja bliska mi osoba jest wprowadzana w stany przypominające opetanie udało mi sie wyjść z tych najgorszych stanów siłom wlasnej woli i chęci przezycia natrafiłem na tą stronę ponieważ postanowiłem sobie odkryć prawdę teraz już wiem że caly czas ludzie otaczający mnie wiedzą doskonale co się wyprawia w tym miasteczku ale wiem też że są przerażeni i wola milczec obawiając sie o wlasne zdrowie lub zycie postanowiłem zamieśćic ten artykul ma tej witrynie ponieważ uważam ze jest ona odpowiednia do zamieszczonego na niej artykułu nie wiem dlaczego ja i moi bliscy są krzywdzeni ale wiem jedno to ma zgubny wpływ na całą moją rodzine po tym co przeczytałem na tych stronach nie wiem czy pomoże nam wymiar sprawiedliwości przecież on sam to wszystko prowokuje i dodam na sam koniec przekazywano mi glosy kture twierdziły że i tak się powiesze w obecnej chwili muj stan zdrowia pozwala na odpieranie najbardziej bolesnych ataków ale cały czas jest odczówalne dzialanie prubujace mnie zniszczyć mógłbym jeszcze opowiadac na ten temat ale mysle ze to narazie wystarczy podejżewam że bede sie z tym czymś zmagał do końca zycia bo kto mi pomoże

LINK do Oryginału – KLIKNIJ

Potrzebujemy programu psychochirurgii dla politycznej kontroli naszego społeczeństwa. Celem jest fizyczna kontrola umysłu. Każdy, kto odbiega od danej normy, może zostać chirurgicznie okaleczony.

Człowiekowi może wydawać się, że najważniejsze jest jego własne istnienie, ale to tylko jego osobisty punkt widzenia. Brakuje w nim perspektywy historycz­nej.

Człowiek nie ma prawa do rozwijania zdolności umysłowych na własną rękę. Ten rodzaj liberalnej orientacji cieszy się wielką popularnością. Musimy kontro­lować funkcjonowanie mózgu elektrycznie. Pewnego dnia armie i generałowie będą kontrolowani poprzez elektryczną stymulację mózgu.

‘HAARP. Broń ostateczna’.

Dr. Jose Delgado (MKULTRA experimenter who demonstrated a radio- controlled bull on CNN in 1985)

Director of Neuropsychiatry, Yale University Medical School
Congressional Record No. 26, Vol. 118, February 24, 1974

Monkeys in restraint, wires coming out of top of skull, left image „normal”, right image with electric current being fed into the monkey’s brain – note pupil sizes and clenched teeth! These images portray Dr. Delgado’s ruthless disregard for life, pain, and suffering!
===========================================================================

CONTENTSThis document is organized so that a narrative article appears at the top,

followed by appendices.- BLACK = NARRATIVE ARTICLE

- BLUE = APPENDICESI.  LIMITATIONS....................................................... 3

II.  INTRODUCTION...................................................... 3

III. MIND CONTROL EFFECTS.............................................. 4

IV.  MAJOR TECHNOLOGY CLASSES.......................................... 9

V.  PULSED MICROWAVE.................................................. 12

VI.  ULTRASOUND AND VOICE-FM........................................... 15

VII. THROUGH-WALL RADAR................................................ 19

VIII. THOUGHT READING................................................... 21

IX.  IMPLANTS ......................................................... 23

X.  CONCLUSION........................................................ 25

XI.  APPENDICES........................................................ 27

PM1.....THE LIDA MACHINE................................................ 28

PM2.....DR. ALLAN FREY'S PAPER.......................................... 32

PM3.....NASA ARTICLE.................................................... 43

PM4.....SCIENCE & ENGINEERING ASSOCIATES/KOHN'S PROJECTS................ 46

PM5.....BIOLOGICAL AMPLIFICATION (OF EM SIGNALS)........................ 48

PM6.....DR. DON R. JUSTESEN'S REPORT: 1974 VOICE TO SKULL SUCCESS....... 52

PM7.....U.S. GOVT DOCUMENT RE: RUSSIAN MIND CONTROL..................... 54

PM8.....OAK RIDGE LABS AND OTHER BULLETINS...............................58

US1.....SILENT SOUND, BRITISH ITV & NEXUS MAGAZINE...................... 64

US2.....U/SONIC MIND CONTROL COMMON, UNCLASSIFIED, MENSA EDITOR FINDS... 76

US3.....U/SONIC U.S. ARMY WEAPONS DEVELOPMENT PROJECT................... 87

US4.....SILENT HYPNOSIS, VOICE-FM COMMERCIAL METHOD..................... 88

US5....."ACOUSTIC SPOTLIGHT", CAN TARGET ONE PERSON IN CROWD............ 92

TWR1....THE LADS DEVICE................................................ 100

TWR2....THE RADAR FLASHLIGHT........................................... 102

TWR3....MILLIVISION THRU-CLOTHING/WALL RADAR........................... 103

TWR4....GROUND [**OR HOME/APT WALL**] PENETRATING RADAR................ 104

TR1.....COMMERCIALLY AVAILABLE THOUGHT-READING DEVICES................. 108

TR2.....IMPLANTED RATS CAN CONTROL DEVICES WITH THOUGHT................ 112

TR3.....THOUGHT READING BY RADIO SIGNAL................................ 114

TR4.....ELECTRONICS SEES WHAT A CAT SEES............................... 117

TR5.....MIND SWITCH - THINK APPLIANCES ON, OFF, OR ADJUST.............. 120

IMP1....PROMOTION OF HUMAN IMPLANTATION BY NIH......................... 123

IMP2....ITALIAN DOCTOR REPORTS HUMAN IMPLANTATION...................... 126

IMP3....IMPLANT TRANSMITS PHYSIO- AND PSYCHO- PARAMETERS BY RADIO...... 127

IMP4....DR JOSE DELGADO'S "STIMOCEIVER"/HUMAN IMPLANT EXPERIMENTS...... 130

IMP5....UNCLASSIFIED SATELLITE TRACKING HUMAN IMPLANT SYSTEM........... 134

PS......POSTSCRIPT..................................................... 136PRINT FROM separate pages for unbroken sections and images

** BE SURE "IMAGES" ARE ON TO ALLOW PRINTING OF IMAGES **===========================================================================

I.  LIMITATIONSThe author acknowledges that this article falls short of a rigorous

academic paper. This is explained by the fact that all involuntary

neuro-electromagnetic experimentees are kept in a sort of "barely

alive" condition, with significant health problems, and either unable

to work or just barely able to hold a job with limited earning 

potential.Furthermore, since the perpetrators constantly work to prevent the

public from knowing anything about electronic mind control, evidence

is obtainable with great difficulty, and often the only evidence is

of lower quality than would be accepted for a scientific treatise.In short, everything in this article represents a struggle against

immense odds. We ask readers to understand this and hope that those

who are not under electronic attack and surveillance will try through

independent channels to find better quality proof.Up to Contents

===========================================================================

II.  INTRODUCTIONElectronic mind control technology had it's start in the 1950s, as an

obscure branch of the CIA's MKULTRA project group. Just as organized

crime is not stopped by hearings and court cases, neither did this

originally obscure branch of MKULTRA activity, when the institutional/

drug/child abuse phases were exposed by the U.S. Senate's Church-

Inouye hearings in the late 1970s. No criminal proceedings followed,

and only two civil law suits (Orlikow and Bonacci) have succeeded.This assembly of unclassified and commercial literature is to show

investigators and concerned citizens that in spite of the tightest

possible information blackout imposed in the early 1970s, enough of

the classified mind control technology has leaked out to show that

significant classified accomplishments are overwhelmingly likely, 

and in need of disclosure, here at the end of the 20th century.It is hoped that government and media, who have shied away from this

topic for decades, preferring the warm fuzzy feelings that "this can't

be true", will read about the unclassified and commercial devices and

understand the implications of continued turning the other way.Up to Contents

===========================================================================

III. MIND CONTROL EFFECTSSince government-backed electronic mind control is classified at the

highest levels in all technologically capapble governments, the

description of effects is taken from the personal experiences of over 

300 known involuntary experimentees. The experimentees without 

exception report that once the "testing" begins, the classified exper-

iment specification apparently requires that the "testing" be continued

for life. Many are young seniors, some in their 70s and 80s.Some have children and the children are often subjected to the same

"testing" as their parent(s).The effects pattern:This article is about unclassified/commercial technologies which can

produce some of the effects of the classified equipment, not testimonials,

but this much has become clear over time:- All "testing" consists of unique, carefully engineered-unprovable

 events to produce psychological stress in the victim. There are

 no events which do not fit that apparent purpose.

- In every series of stress event type, ONE introductory event of

 very high energy/effect is staged. The obvious purpose is to be

 certain the victim KNOWS this is external harassment, and not just

 "bad luck". From that time forward, the experimenters appear to

 apply "Pavlovian training" so that they can get the victim to "jump"

 (or react in some way) to the same effect at a tiny fraction of the

 initial "introductory" event.

- This type of testing started during the Cold War, and shows every

 characteristic of being for military and intelligence psychological

 warfare purposes.

- This type of testing all points to CONTROL of the test subject.

 Endlessly repeated words generated inescapably within the skull

 are just one hypnosis-like experience.

- Given that CONTROL is the likely ultimate purpose, INVOLUNTARY

 test subjects become a necessity. Thus, the phenomenon of people

 apparently being chosen at random for this "work".

- Given a requirement for INVOLUNTARY test subjects, the ONLY group

 with the necessary funds and legal powers is GOVERNMENT. Private

 contractors are no doubt the main perpetrators to keep the "work"

 well covered, but without secret complicity of GOVERNMENT, this

 expensive, extensive, and illegal atrocity simply could not happen.The effect types categorized:Here is a list of most of the common effects. It is not exhaustive,

but is intended to show the reader how the perpetrators' pallette

of stress effects is broken down. Indent levels are used to show

categories and sub-categories:1. Invasive At-a-Distance Body Effects (including mind)  a. Sleep deprivation and fatigue

    i. Silent but instantaneous application of "electronic

      caffeine" signal, forces awake and keeps awake

    ii. Loud noise from neighbours, usually synchronized

      to attempts to fall asleep

    iii.Precision-to-the-second "allowed sleep" and "forced

      awakening"; far too precise and repeated to be natural

    iv. Daytime "fatigue attacks", can force the victim to sleep

      and/or weaken the muscles to the point of collapse

  b. Audible Voice to Skull (V2S)

    i. Delivered by apparent at a distance radio signal

    ii. Made to appear as emanating from thin air

    iii.Voices or sound effects only the victim can hear

  c. Inaudible Voice to Skull (Silent Sound)

    i. Delivered by apparent at a distance radio signal;

      manifested by sudden urges to do something/go somewhere

      you would not otherwise want to; silent (ultrasonic)

      hypnosis presumed

    ii. Programming hypnotic "triggers" - i.e. specific phrases

      or other cues which cause specific involuntary actions

  d. Violent muscle triggering (flailing of limbs)

    i. Leg or arm jerks to violently force awake and keep awake

    ii. Whole body jerks, as if body had been hit by large jolt

      of electricity

    iii.Violent shaking of body; seemingly as if on a vibrating

      surface but where surface is in reality not vibrating

  e. Precision manipulation of body parts (slow, specific purpose)

    i. Manipulation of hands, forced to synchronize with closed-eyes

      but FULLY AWAKE vision of previous day; very powerful and

      coercive, not a dream

    ii. Slow bending almost 90 degrees BACKWARDS of one toe at a

      time or one finger at a time

    iii.Direct at-a-distance control of breathing and vocal cords;

      including involuntary speech

    iv. Spot blanking of memory, long and short term

  f. Reading said-silently-to-self thoughts

    i. Engineered skits where your thoughts are spoken to you

      by strangers on street or events requiring knowledge of

      what you were thinking

    ii. Real time reading subvocalized words, as while the victim

      reads a book, and BROADCASTING those words to nearby people

      who form an amazed audience around the victim

  g. Direct application of pain to body parts

    i. Hot-needles-deep-in-flesh sensation

    ii. Electric shocks (no wires whatsoever applied)

    iii.Powerful and unquenchable itching, often applied precisely

      when victim attempts to do something to expose this "work"

    iv. "Artificial fever", sudden, no illness present

    v. Sudden racing heartbeat, relaxed situation

  h. Surveillance and tracking

    i. Thru wall radar and rapping under your feet as you move

      about your apartment, on ceiling of apartment below

    ii. Thru wall radar used to monitor starting and stopping

      of your urination - water below turned on and off

      in sync with your urine stream

    iii.Loud, raucous artificial bird calls everywhere the

      victim goes, even into the wilderness2. Invasive Physical Effects at a Distance, non-body  a. Stoppage of power to appliances (temporary, breaker ON)

  b. Manipulation of appliance settings

  c. Temporary failures that "fix themselves"

  d. Flinging of objects, including non-metallic

  e. Precision manipulation of switches and controls

  f. Forced, obviously premature failure of appliance or

    parts3. External Stress-Generating "Skits"  a. Participation of strangers, neighbours, and in some cases

    close friends and family members in harassment

    i. Rudeness for no cause

    ii. Tradesmen always have "problems", block your car, etc.

    iii.Purchases delayed, spoiled, or lost at a high rate

    iv. Unusually loud music, noise, far beyond normal

  b. Break-ins/sabotage at home

    i. Shredding of clothing

    ii. Destruction of furniture

    iii.Petty theft

    iv. Engineered failures of utilities

  c. Sabotage at work

    i. Repetitive damage to furniture

    ii. Deletion/corruption of computer files

    iii.Planting viruses which could not have come from

      your computer usage pattern

    iv. Delivered goods delayed, spoiled, or lost at a high rate

    v. Spreading of rumors, sabotage to your working reputation

    vi. Direct sabotage and theft of completed work; tradesmen

      often involved and showing obvious pleasure    
Illustration of the bodily effects


Up to Contents

===========================================================================

IV.  MAJOR TECHNOLOGY CLASSESThese technology classes are for the UNclassified and commercial equipment

which can emulate the "real" classified mind control equipment. Effect

section 2, "Invasive Physical Effects at-a-Distance", clearly establishes

the existence of remote precision manipulation of objects which is far

beyond the capabilities of unclassified and commercial equipment at the

time of writing.REMOTE PHYSICAL MANIPULATION is not covered in this article, but the reader

should know that both NASA and IEEE have noted successes in creating very 

small antigravity effects (which are not due to simple magnetism.)TRANSMISSION METHODS FOR NEURO-EFFECTIVE SIGNALS:  - pulsed microwave (i.e. like radar signals)

  - ultrasound and voice-FM (transmitted through the air)  While transmission of speech, dating from the early 1970s,

  was the first use of pulsed microwave, neuro-effective

  signals can now cause many other nerve groups to become

  remotely actuated. At time of writing, that technology

  appears to be classified.PAVLOVIAN HYPNOTIC TRIGGERS:  A [Pavlovian] hypnotic trigger is a phrase or any other 

  sensory cue which the victim is programmed to involuntarily 

  act on in a certain way. The 50s-70s MKULTRA survivors can 

  still be triggered from programming done decades ago. A name

  "manchurian candidate", from a novel by John Marks, is used

  to describe a person who carries Pavlovian triggers.  One of the main goals of the institutional/drug/child

  abuse phases of the CIA MKULTRA atrocities (1950's through

  1970's) was to implant triggers using a "twilight

  state" (half-conscious) medication and tape recorded

  hypnosis. The ultimate goal was to have the acting out

  of Pavlovian triggers erased from the victim's memory.  Using one of the two transmission methods above, these

  triggers are now planted using either of the above two

  transmission methods, but with the words moved up just

  above (or near the top of) the audible frequency range. 

  The result is that hypnotic triggers are planted without 

  the subject being aware. This technology was used in 

  the Gulf War and has a name: "Silent Sound"THROUGH-WALL SURVEILLANCE METHODS:  So-called "millimeter wave" scanning. This method uses the

  very top end of the microwave radio signal spectrum just

  below infra-red. To view small objects or people clearly,

  the highest frequency that will penetrate non-conductive or

  poorly- conductive walls is used. Millimeter wave scanning

  radar can be used in two modes:  - passive (no signal radiated, uses background 

   radiation already in the area to be scanned, 

   totally UNdetectable)

  - active (low power millimeter wave "flashlight" 

   attached to the scanner just as a conventional 

   light mounted on a camcorder), or, the use of

   archaeological ground penetrating radarTHOUGHT READING:   Thought reading can be classed as a "through wall

  surveillance" technology. Thought reading, in the

  unclassified/commercial realm, can be broken down as

  follows:  - thru-skull microwave reading

  - magnetic skull-proximity readingBRAIN ENTRAINMENT:  The reverse of biofeedback. Those low frequency electrical

  brain rhythms which are characteristics of various moods

  and states of sleep can not only be read out using

  biofeedback equipment or EEG machines, but using radio,

  sound, contact electrodes, or flashing lights, the moods

  and sleep states can be generated or at least encouraged

  using brain entrainment devices.  Brain entrainment signals cannot carry voice, which is a

  much higher frequency range. Brain entrainment can,

  however, be used to "set up" a target to make him/her more

  susceptible to hypnosis.These major technology classes can produce some of the observed mind

control effects, FROM HIDING AND UNDETECTABLY, with the exception of 

remote physical manipulation.IMPLANTATION is sometimes used to assist the above technologies

but with current devices, implants are no longer required.Diagram showing the overall method, based entirely on unclassified

1974 technology, of how SILENT hypnosis may be transmitted to a

target without the target's being aware. This technique is probably

the most insidious, because it allows months and years of programming

and Pavlovian trigger-setting, while the target cannot resist.
    
Up to Contents =========================================================================== V. PULSED MICROWAVE Pulsed microwave voice-to-skull (or other-sound-to-skull) transmission was discovered during World War II by radar technicians who found they could hear the buzz of the train of pulses being transmitted by radar equipment they were working on. This phenomenon has been studied extensively by Dr. Allan Frey, whose work has been published in a number of reference books. What Dr. Frey found was that single pulses of microwave could be heard by some people as "pops" or "clicks", while a train of uniform pulses could be heard as a buzz, without benefit of any type of receiver. Dr. Frey also found that a wide range of frequencies, as low as 125 MHz (well below microwave) worked for some combination of pulse power and pulse width. Detailed unclassified studies mapped out those frequencies and pulse characteristics which are optimum for generation of "microwave hearing". Very significantly, when discussing electronic mind control, is the fact that the PEAK PULSE POWER required is modest - something like 0.3 watts per square centimeter of skull surface, and this power level is only applied for a very small percentage of each pulse's cycle time. 0.3 watts/sq cm is about what you get under a 250 watt heat lamp at a distance of one meter. It is not a lot of power. When you take into account that the pulse train is OFF (no signal) for most of each cycle, the average power is so low as to be nearly undetectable. Frequencies that act as voice-to-skull carriers are not single freq- uencies, as, for example TV or cell phone channels are. Each sensitive frequency is actually a range or "band" of frequencies. A technology used to reduce both interference and detection is called "spread spectrum". Spread spectrum signals have the carrier frequency "hop" around within a specified band. Unless a receiver "knows" the hop schedule in advance, there is virtually no chance of receiving or detecting a coherent readable signal. Spectrum analyzers, used for detection, are receivers with a screen. A spread spectrum signal received on a spectrum analyzer appears as just more "static" or noise. My organization was delighted to find the actual method of the first successful UNclassified voice to skull experiment in 1974, by Dr. Joseph C. Sharp, then at the Walter Reed Army Institute of Research. Dr. Sharp's basic method is shown in Appendix PM6, below. A Frey- type audible pulse was transmitted every time the voice waveform passed down through the zero axis, a technique easily duplicated by ham radio operators who build their own equipment. A pattern seems to be repeated where research which could be used for mind control starts working, the UNclassified researchers lose funding, and in some cases their notes have been confiscated, and no further information on that research track is heard in the unclassified press. Pulsed microwave voice-to-skull research is one such track.    

Illustration showing the principle behind pulsed microwave voice-to-skull


Appended articles:PM1 http://www.raven1.net/lida.htm, photo and description of

  the Korean War LIDA machine, a radio frequency BRAIN ENTRAINMENT

  device developed by Soviet Russia and used in the Korean War on

  allied prisoners of war. BRAIN ENTRAINMENT IS INCLUDED IN THE

  RADIO FREQUENCY SECTION BECAUSE THE MOST INSIDIOUS METHOD OF BRAIN

  ENTRAINMENT IS SILENTLY, USING RADIO SIGNALS.PM2 http://www.raven1.net/frey.htm, Human Auditory System Response

  To Modulated Electromagnetic Energy, Allan H. Frey, General Electric 

  Advanced Electronics Center, Cornell University, Ithaca, New YorkPM3 http://www.raven1.net/v2s-nasa.htm, NASA technical report

  abstract stating that speech-to-skull is feasiblePM4 http://www.raven1.net/v2s-kohn.htm, DOD/EPA small business

  initiative (SBIR) project to study the UNclassified use of voice-to-

  skull technology for military uses. (The recipient, Science and Engin-

  eering Associates, Albuquerque NM, would not provide me details on the

  telephone)PM5 http://www.raven1.net/bioamp.htm, Excerpts, Proceedings of 

  Joint Symposium on Interactions of Electromagnetic Waves with

  Biological Systems, 22nd General Assembly of the International

  Union of Radio Science, Aug 25 - Sep 2, 1987, Tel Aviv, Israel

  SHOWS BIOLOGICAL AMPLIFICATION OF EM SIGNALS, pointing to relative

  ease with which neuro-electromagnetic signals can trigger effectsPM6 http://www.raven1.net/v2succes.htm, Excerpt, Dr. Don R. 

  Justesen, neuropsychological researcher, describes Dr. Joseph C. 

  Sharp's successful transmission of WORDS via a pulse-rate-

  modulated microwave transmitter of the Frey type. PM7 http://www.raven1.net/russ.htm, FOIA article circulated among

  U.S. agencies describing the Russian TV program "Man and Law", 

  which gives a glimpse into the Russian mind control efforts.

  (Dr. Igor Smirnov, a major player, was used as a consultant to

  the FBI at the Waco Branch Davidian standoff.)Up to Contents

===========================================================================

VI.  ULTRASOUND AND VOICE-FMUltrasound is vibration of the air, a liquid, or a solid, above the

upper limit of human hearing which is roughly 15,000 Hz in adults.

Voice-FM uses a tone at or near that upper limit, and the speaker's 

voice VARIES the frequency slightly. Either a "tinnitus-like sound" 

or nothing is heard by the target.Ultrasound/voice-FM can be transmitted in these ways:- directly through the air using "air type transducers"

- directly to the brain using a modulated microwave pulse train

- through the air by piggybacking an ultrasound message on top

 of commercial radio or televisionThe use of commercial radio or television requires that the input signal

at the transmitter be relatively powerful, since radio and TV receivers

are not designed to pass on ultrasound messages. However, the average

radio and TV receiver does not simply stop ultrasound, rather, the ability

to pass ultrasound messages "rolls off", i.e. degrades, as the frequency

is increased.Today's radios and TVs can carry enough ultrasound messaging to be "heard"

by the human brain (though not the ear) to be effective in conveying

hypnosis. This was proven by the U.S. military forces in the Gulf War.Ultrasound's (and voice-FM's) main advantage in mind control work is that 

it can carry VERBAL hypnosis, more potent than simple biorhythm entrain-

ment.The brain CAN "hear" and understand this "inaudible voice", while the ear

cannot. Once you can convey hypnotic suggestion which cannot be

consciously heard, you have eliminated a major barrier to the subject's

acceptance of the words being transmitted.In previous decades, "subliminal advertising" using voice and images

at normal frequencies were "time sliced" into an apparently normal

radio or TV broadcast. This apparently did not work well, and now 

voice-FM "subliminal learning tapes" commercially available have

superseded the time slice method.    

Illustration showing the operation of "silent sound" with the human 

hearing system, using near-ultrasound, FREQUENCY MODULATED voice


One method for projecting either audible voice or voice-FM over

long distances, virtually undectable if line of sight, is the "acoustic

heterodyne" or "HyperSonic Sound" system, patented by American Technologies

Corporation, San Diego CA, http://www.atcsd.com    

Illustration showing the principle of an ultrasound projection system

capable of true ventriloquism at a distance, by American Technologies

Corporation (licensor), Akai Japan (licensee)


Appended articles:US1 http://www.raven1.net/silsoun2.htm, ITV Silent Sound report 

  with comments by Judy Wall, Editor, Resonance, newsletter of MENSA's

  bioelectromagnetic special interest groupUS2 http://www.raven1.net/commsolo.htm, an article by Judy Wall

  outlining instances of UNclassified, openly-admitted-to, electronic

  mind control operations by government agencies.US3 http://www.raven1.net/armyparw.htm, an SBIR (small business

  initiative contract) which clearly shows intent to use ultrasound as

  an anti-personnel weapon, including one-man portability and with power

  to killUS4 http://www.raven1.net/ssnz.htm, a commercial New Zealand company,

  Altered States Ltd., sells tapes which perform "suggestions" (i.e.

  hypnosis but not called such) using the Lowery patent voice-FM

  method, to hypnotize without the subject being aware. This is a key

  feature of neuro-electromagnetic involuntary experiments.US5 http://www.raven1.net/acouspot.htm, a page originally from the 

  MIT Media Lab's acoustic engineer, Joseph Pompeii. Describes a similar

  technique under commercial and military development (American Techno-

  logies Corp., San Diego) under the trade name "Hypersonic Sound".

  Shows that sound can be focussed to the extent of targetting just one

  person in a crowd, acoustically, using ultrasound.

Up to Contents

===========================================================================

VII. THROUGH-WALL RADARWhen "millimeter wave" microwave signals are received, the waves are so

small that they can display a two-dimensional outline of an object. Lower

frequency radar can only show a "blip" which indicates an object's presence

or motion, but not it's outline.A millimeter wave dish acts as a camera lens to focus incoming millimeter

wave signals on to a plate with a two-dimensional array of elements 

sensitive to millimeter wave frequencies, in exactly the same way a camera

focusses light on to a piece of film. Each of the sensitive elements

is scanned in a definite order, just as with a TV camera and screen, and

a picture showing the outline of an object is formed.If no signal is sent out by the scanner, it is called "passive" millimeter

wave radar. If the subject is illuminated by a separate source of 

millimeter wave signals, it is an "active" scanner. Since passive systems

can penetrate clothing and non-conductive walls UNDETECTABLY, it is obvious

that with just a small millimeter wave "flashlight", non-conductive walls

can be scanned through and still very little detectable signal is present.Millimeter wave through-clothing, through-luggage is currently in use

at airports.In addition to mind control experimental observation, millimeter wave

scanners are ideal for stalkers and voyeurs, since the subject is

portrayed in the nude.Millimeter wave scanners can be purchased from Millivision Corp., 

Northampton MA, info at http://www.millivision.comAppended articles:TWR1 http://www.raven1.net/lads.htm, LADS, Life Assessment Detector

   System, a product of VSE Corporation, can scan through more than

   a hundred feet of non-conductive or poorly-conductive material to

   detect a beating human heartTWR2 http://www.raven1.net/nij_p44.htm, Prototype version of the

   "radar flashlight", which is a more portable version of the LADS

   system above. Can also be used to illuminate a subject for use

   with a Millivision thru-clothing/thru-nonconductive wall scannerTWR3 http://www.raven1.net/millitec.htm, October 1995 blurb from

   Popular Mechanics, with photos showing hidden guns used for demo

   purposes (Millitech sold the rights to Millivision)TWR4 http://www.raven1.net/ptscradr.htm, March 22 text taken from

   Patriot Scientific Corporation's web site, their ground-penetrating

   radar section. Patriot's GPR overcomes the limitation of the

   Millivision passive radar, i.e. inability to penetrate partially

   conductive walls.Up to Contents

===========================================================================

VIII. THOUGHT READING"Thought reading" appears to be one of the EASIER components of electronic

mind control, given that commercial and unclassified thought reading devices

are available and being actively developed. Thought reading is an enhanced

version of computer speech recognition, with EEG waves being substituted

for sound waves.The easiest "thought" reading is actually remote picking up of the electro-

magnetic activity of the speech-control muscles.When we "say words to ourselves, silently", or, read a book, we can actually

FEEL the slight sensations of those words in our vocal muscles - all that is

absent is the passage of air. Coordinated speech signals are relatively

strong and relatively consistent.The other kind of "thought reading", i.e. "MINING" someone's brain for 

information from a distance is SPECULATIVE. We targetted individuals have

no way to verify that is happening, however, we do know that we are "fed"

hypnotic signals to force consistent "neutral" content (but of different

character than prior to becoming test subjects,) DREAMS.These forced, neutral content ("bland" content) dreams occur every single

night and may represent the experimenters' efforts to have our experiences

portray themselves in such dreams, in effect, MINING our experiences.

Again, this is SPECULATION, but it seems very logical.Appendix TR4, referenced below, confirms the ability of current unclassified

technology to actually see what a living animal sees, electronically. It is

therefore extremely likely that these forced dreams can be displayed on the

experimenters' screens in an adjacent apartment or adjacent house, (which are

made obvious to the involuntary experimentee.)Finally, among the 300 known neuro-electromagnetic experimentees, we often

have strangers either tell us what we are thinking, say they can pick up

our broadcast thoughts, or tell us about events inside our homes at times

when they could not have seen from the outside. BUGS are not used, and

they have been searched for.Appended articles:TR1 http://www.raven1.net/thotuncl.htm, Commercially available

  thought-reading devices, both implant-style and non-implantTR2 http://www.raven1.net/ratrobot.htm, Implanted rats can control

  devices with their thoughtsTR3 http://www.raven1.net/ebrain.htm, from the July 1973 issue of 

  Popular Electronics, a system to read EEG signals (the stuff of which

  thought reading is made) at a distance by passing a radio signal through

  the human head and analyzing the passed-through signal.TR4 http://www.raven1.net/elecvisn.htm, an article describing

  electronically reading a cat's brain waves and constructing a real-time

  image on screen from the EEG tracesTR5 http://www.raven1.net/m_switch.htm, the text from a site describing

  a mind-controlled "switch", which can not only turn appliances on or off,

  but also adjust controls like volume.Up to Contents

===========================================================================

IX.  IMPLANTSElectronic implants are actually one of the older forms of electronic mind

control technology. Implants can either receive instructions via radio

signals, passing them to the brain, or, can be interrogated via external

radio signals to read brain activity at a distance.Many of the about 300 known involuntary neuro-electromagnetic experimentees

do not have implants, but have an aggressive and thorough regimen of mind

control effects anyway. IMPLANTS ARE STILL SIGNIFICANT, though, for these

reasons:1. Their use, since World War II and continuing to the present day,

  associated with MKULTRA atrocities, is a crystal clear indication 

  that a MOTIVE POOL of unethical researchers has existed through

  the late 1970s. The same people, none jailed, are still working,

  by and large. The reader can see that the existence of the same

  motive pool is overwhelmingly likely, given that no social changes

  have occurred which would prevent that.2. The fact that to date (autumn 1999) no victim who has had implants

  removed has ever been able to get custody of the removed implant

  shows that research programmes using implants are still quite active

  and obviously quite important to someone.  See http://www.morethanconquerors.simplenet.com/MCF/, 

  the Mind Control Forum for details on involuntary experimentees'

  implantation and removal experiences.3. The use of implants shows that, in the field of involuntary human

  experimentation, not every perpetrator group has access to the

  most sophisticated (implant-less) technology. Since implants for

  beneficial purposes are actively being promoted by NIH, it is 

  obvious they will not disappear any time soon.Appended articles:IMP1 http://www.raven1.net/centneur.htm, an article showing that

   human implantation is being done and even encouraged by the U.S.

   NIH (National Institutes of Health). While this public information

   is for the public good, it is a small step to move from publicly

   known and VOLUNTARY implantation to CONCEALED implantation for 

   INvoluntary and criminal purposes.IMP2 http://www.raven1.net/italydoc.htm, a testimonial by an

   Italian psychiatrist who has been assisting involuntary experimentees;

   this doctor began by assisting [Satanic or other] ritual abuse victims.

   Apparently involuntary brain implantation is alive and well in Italy,

   why not elsewhere?IMP3 http://www.raven1.net/telectro.htm, a project abstract by

  AF, awarded to perform unclassified research and development of human

  implants which can read both physio- and PSYCHO- parameters.IMP4 http://www.raven1.net/stimocvr.htm, an excerpt describing

  human implantation for purposes of two-way communication with the brain

  by way of implants and FM VHF radio. Blows away any doubts that human

  implantation has not been done, and even more, that the U.S. military

  are involved.IMP5 http://www.raven1.net/sattrack.htm, describes an unclassified

  human implant satellite tracking system, ostensibly for benevolent use.

  (No method for avoiding unethical uses is described.) Applied Digital

  Solutions, Inc., Palm Beach, Florida.Up to Contents

===========================================================================

X.  CONCLUSIONConclusion? While the documentary evidence in this report does not exactly

"prove" we are being targetted by intelligence/defence contractors using

classified electronic weapons, it certainly eliminates the argument that

such devices are impossible, don't exist, or that government has "no

interest" in them, or that the "were tried years ago but didn't work".Add in the experiences of victims of the Tuskegee untreated syphilis exper-

iments, the feeding of radioactive food to uninformed U.S. citizens, and

the atrocities perpetrated under the institutional/drug/child abuse phases

of the CIA's MKULTRA programmes, and you have more than enough grounds to

petition for an independent, open investigation.No doubt there were citizens of ancient Pompeii who argued that Vesuvius

could not possibly erupt in their lifetimes.Faced with all the evidence, no honest government can afford to take the

risk that electronic mind control activity may be happening, controlled

from their own "back rooms".Eleanor WhiteIf any doubts as to the importance of this issue remain,

please see below what the U.S. NSA (National Security Agency)

says would be the result of releasing information on electronic

mind control:Up to Contents =========================================================================== XI. APPENDICES UP TO THIS PAGE, THIS REPORT HAS BEEN A NARRATIVE AUTHORED BY ELEANOR WHITE. THE APPENDICES ARE A COLLECTION OF THE BEST QUALITY FACTUAL MATERIAL FROM OFFICIAL SOURCES OUTSIDE THE INVOLUNTARY ELECTROMAGNETIC EXPERIMENTEE GROUP. THIS MATERIAL MAY BE INDEPENDENTLY VERIFIED FROM REFERENCES PROVIDED. Up to Contents --------------------------------------------------------------------------- APPENDIX PM1 ... THE LIDA MACHINE Associated Press (Exact date not shown on copy but tests took place 1982/83) Loma Linda (Veterans Hospital research unit) San Bernardino County A Soviet device that bombards brains with low-frequency [Eleanor White's note: More likely radio frequency carrier which is modulated or pulsed at brain-entrainment rates] radio waves may be a replacement for tranquilizers and their unwanted side effects, says a researcher, but it's use on humans poses ethical and political questions. The machine, known as the LIDA, is on loan to the Jerry L. Pettis Memorial Veterans Hospital through a medical exchange program between the Soviet Union and the United States. Hospital researchers have found in changes behaviour in animals. "It looks as though instead of taking a valium when you want to relax yourself it would be possible to achieve a similar result, probably in a safer way, by the use of a radio field that will relax you" said Dr. Ross Adey, chief of research at the hospital. [Missing one line on the photocopy] ... manual shows it being used on a human in a clinical setting, Adey said. The manual says it is a "distant pulse treating apparatus" for psychological problems, including sleeplessness, hyper- tension and neurotic disturbances. The device has not been approved for use with humans in this country, although the Russians have done so since at least 1960, Adey Said. Low frequency radio waves simulate the brain's own electromagnetic current and produce a trance-like state. Adey said he put a cat in a box and turned on the LIDA. "Within a matter of two or three minutes it is sitting there very quietly ... it stays almost as though it were transfixed" he said. Tho hospital's experiment with the machine has been underway for three months and should be completed within a year, Adey said. Eleanor White's comments (Dr. Byrd's statement follows): 1. Heavy "fatigue attacks" are a very common experience among involuntary neuro-electromagnetic experimentees. The LIDA device could, right out of the box, be used as a fatigue attack weapon, FROM HIDING, thru non- or semi-conductive walls. 2. If the LIDA machine is tuned for tranquilizing effect, then it might also be tuned for "force awake" and other effects too. This device is a psychotronic weapon, AS IS. A TV documentary stated the Russian medical establishment considers this 1950s device obsolete. (Wonder what has taken it's place?) Below is a statement from Dr. Eldon Byrd, U.S. psychotronic researcher who funded Dr. Adey's work with the LIDA machine: "The LIDA machine was made in the 1950's by the Soviets. The CIA purchased one through a Canadian front for Dr. Ross Adey, but didn't give him any funds to evaluate it. "I provided those funds from my project in 1981, and he determined that the LIDA would put rabbits into a stupor at a distance and make cats go into REM. "The Soviets included a picture with the device that showed an entire auditorium full of people asleep with the LIDA on the podium. The LIDA put out an electric field, a magnetic field, light, heat, and sound (of course light and heat are electromagnetic waves, but at a much higher frequency than the low frequencies of the electric and magnetic fields mentioned above). "The purported purpose of the LIDA was for medical treatments; however, the North Koreans used it as a brain washing device during the Korean War. The big question is: what did they do with the technology? It could have been improved and/or made smaller. It is unlikely that they abandoned something that worked. "Direct communication with Ross Adey: While he was testing the LIDA 4, an electrician was walking by and asked him where he got the "North Korean brain washing machine". Ross told him that is was a Russian medical device. "The guy said he had been brain-washed by a device like that when he was in a POW camp. They placed the vertical plates alongside his head and read questions and answers to him. He said he felt like he was in a dream. Later when the Red Cross came and asked questions, he responded with what had been read to him while under the influence of the device. He said he seemed to have no control over the answers. "The LIDA is PATENTED IN THE US. Why? They are not sold in the US--the only one I know that exists is the one that was at Loma Linda Medical Center where Adey used to work. Eldon" ................................................................. Involuntary neuro-experimentation activist Cheryl Welsh, Davis CA, sent in this clipping from an article by Dr. Ross Adey but without complete bibliographic references: "Soviet investigators have also developed a therapeutic device utilizing low frequency square wave modulation of a radiofrequency field. This instrument known as the Lida was developed by L. Rabichev and his colleagues in Soviet Armenia, and is designed for "the treatment of neuropsychic and somatic disorders, such as neuroses, psychoses, insomnia, hypertension, stammering, bronchia asthma, and asthenic and reactive disturbances". It is covered by U.S. Patent # 3,773,049. In addition to the pulsed RF field, the device also delivers pulsed light, pulsed sound, and pulsed heat. Each stimulus train can be independently adjusted in intensity and frequency. The radiofrequency field has a nominal carrier frequency of 40 MHz and a maximum output of approximately 40 Watts. The E- field is applied to the patient on the sides of the neck through two disc electrodes approximately 10 cm in diameter. The electrodes are located at a distance of 2-4 cm from the skin. [Eleanor White's comment: The fact that Dr. Ross Adey mentioned an "audience" being put to sleep by the LIDA suggests that the "E-field" electrodes may not play an essential role. The radio signal appears to be the primary cause of the sleep/trance effect.] Optimal repetition frequencies are said to lie in the range from 40 to 80 pulses per minute. Pulse duration is typically 0.2 sec. In an 8 year trial period, the instrument was tested on 740 patients, including adults and children. Postivive therapeutic effects were claimed in more..." Up to Contents --------------------------------------------------------------------------- APPENDIX PM2 - FREY'S PAPER

Human Auditory System Response To Modulated Electromagnetic Energy

ALLAN H. FREY

General Electric Advanced Electronics Center Cornell University Ithaca, New YorkTRANSCRIPTION, Courtesy of MindNet Archives, Mike Coyle

posted at http://www.morethanconquerors.simplenet.com/MCF/Frey, Allan H., Human Auditory system response to modulated

electromagnetic energy. J. Appl. Physiol. 17(4): 689-692. 1962.(*) Asterisks indicate unreadable characters in the original copy.NOTE: In 1962, frequencies were expressed as kiloCYCLES, 

megaCYCLES, etc., with abbreviations being kc, mc--The intent of this paper is to bring a new phenomena to the

attention of physiologists. Using extremely low average power

densities of electromagnetic energy, the perception of sounds was

induced in normal and deaf humans. The effect was induced several

hundred feet from the antenna the instant the transmitter was turned

on, and is a function of carrier frequency and modulation. Attempts

were made to match the sounds induced by electromagnetic energy and

acoustic energy. The closest match occurred when the acoustic amplifier was driven by

the rf transmitter's modulator. Peak power density is a critical

factor and, with acoustic noise of approximately 80 db, a peak power

density of approximately 275 mw / rf is needed to induce the

perception at carrier frequencies 125 mc and 1,310 mc. The average

power density can be at rf as low as 400 _u_w/cm2. The evidence for

the various positive sites of the electromagnetic energy sensor are

discussed and locations peripheral to the cochlea are ruled out.Received for publication 29 September 1961.A significant amount of research has been conducted with the effects

of radio-frequency (rf) energy on organisms (electro- magnetic energy

between 1 kc and ** Gc). Typically, this work has been concerned with

determining damage resulting from body temperature increase. The

average power densities used have been on the order of 0.1-t w/cm2

used over many minutes to several hours.In contrast, using average power densities measured in microwatts per

square centimeter, we have found that ****r effects which are

transient, can be induced with rf energy. Further, these effects

occur the instant the transmitter is turned on. With appropriate

modulation, the perception of different sounds can be induced in

physically deaf, as well as normal, in human subjects at a distance

of inches up to thousands of feet from the transmitter. With

somewhat different transmission parameters, you can induce the

perception of severe buffeting of the head, without such apparent

vestibular symptoms as dizziness or nausea. Changing transmitter

parameters down, one can induce a "pins-and-needles" sensation.Experimental work with these phenomena may yield information on

auditory system functioning and, more generally, in the nervous

system function. For example, this energy could possibly be used as

a tool to explore nervous system coding, possibly using Neider and

Neff's procedures (1), and for stimulating the nervous system without

the damage caused by electrodes.Since most of our data have been obtained of the "rf sound" and only

the visual system has previously been shown to respond to

electromagnetic energy, this paper will be concerned only with the

auditory effects data. As a further restriction, only data from

human subjects will be reported, since only this data can be

discussed meaningfully at the present time. The long series of

studies we performed to ascertain that we were dealing with a

biological significant phenomena (rather than broadcasts from sources

such as loose fillings in the teeth) are summarized in another paper

(2), which also reports on the measuring instruments used in this

work.The intent of this paper is to bring this new phenomenon to the

attention of physiologists. The data reported are intended to

suggest numerous lines of experimentation and indicate necessary

experimental controls.Since we are dealing with a significant phenomenon, we decided to

explore the effects of a wide range of transmitter parameters to

build up the body of knowledge which would allow us to generate

hypotheses and determine what experimental controls would be

necessary. Thus, the numbers given are conservative; they should not

be considered precise, since the transmitters were never located in

ideal laboratory environments. Within the limits of our

measurements, the orientation of the subject in the rf field was of

little consequence.Most of the transmitters used to date in the experimentation have

been pulse modulated with no information placed on the signal. The

rf sound has been described as being a buzz, clicking, hiss, or

knocking, depending on several transmitter parameters, i.e., pulse

width and pulse-repetition rate (PRF). The apparent source of these

sounds is localized by the subjects as being within, or immediately

behind the head. The sound always seems to come from within or

immediately behind the head no matter how the subjects twists or

rotates in the rf field.Our early experimentation, preformed using transmitters with very

short square pulses and high pulse-repetition rates, seemed to

indicate that we were dealing with harmonics of the PRF. However,

our later work has indicated that this is not the case; rather, the

rf sound appears to be incidental modulation envelope on each pulse,

as shown in Fig 1.Some difficulty was experienced when the subjects tried to match the

rf sound to ordinary audio. They reported that it was not possible

to satisfactorily match the rf sound to a sine wave or to white

noise. An audio amplifier was connected to a variable bypass filter

and pulsed by the transmitter pulsing mechanism. The subjects, when

allowed to control the filter, reported a fairly satisfactory match.

The subjects were fairly well satisfied with all frequencies below

5-kc audio were eliminated and the high- frequency audio was extended

as much as possible. There was, however, always a demand for more

high-frequency components. Since our tweeter has a rather good

high-frequency response, it is possible that we have shown an

analogue of visual phenomenon in which people see farther into the

ultraviolet range when the lenses is eliminated from the eye. In

other words, this may be a demonstration that the mechanical

transmission system of the ossicles cannot respond to as high a

frequency as the rest of the auditory system. Since the rf bypasses

the ossicle system and the audio given the subject for matching does

not, this may explain the dissatisfaction of our subjects in the

matching.FIG. 1. Oscilloscope representation of transmitter output over       

    time (pulse-modulated).                      

                                      

         TRANSMITTER ELECTRONIC NOISE               

            |--(INCIDENTAL MODULATION)             

            |                          

           \/                          

          :.:.:.:       :.:.:.:               

          |   |       |   |               

          |   |       |   |               

          |   |       |   |               

         ---   ---------------   -----------          

         ON   OFF     ON   OFF              

                                      

                                      

FIG. 2. Audiogram of deaf subject (otosclerosis) who had a "normal"    

    rf sound threshold.                        

                                      

     -10|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

      0|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--| A = RIGHT BONE    

       |  |  A  | | | | | | | | |           

       |----|----B----A--|--|--|--|--|--|--|--| B = LEFT BONE    

       |  |  | B | A | | | | | | |           

 LOSS(db) 20|----|----|----B--B--AB-B--B--B--AB-|--| C = LEFT AIR     

       |  |  |  | | | | A | | | |           

       |----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--| D = RIGHT AIR    

       |  |  |  | | | | | | | | C           

      40|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--C--|           

       |  |  C C C | | | | | C | |           

       |----C----|----D--|--C--C--C--|--D--D--D           

       |  |  D  | D | | D | | | |           

      60|----D----|----|--|--D--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

       |----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

      80|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

       |----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

       |  |  |  | | | | | | | | |           

     100|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|           

         125 250 500  1000 2000 4000 8000          

            FREQUENCY (cps)                  

                                      

                                      

TABLE 1. Transmitter parameters                      

                                      

Trans-  Frequency,  Wave-   Pulse Width, Pulses Sec.  Duty Cy.   

mitter   mc    length, cm  _u_sec                 

                                      

 A    1,310    22.9      6      244     .0015    

 B    2,982    10.4      1      400     .0004    

 C     425    70.6     125      27     .0038    

 D     425    70.6     250      27     .007     

 E     425    70.6     500      27     .014     

 F     425    70.6    1000      27     .028     

 G     425    70.6    2000      27     .056     

 H    8,900     3.4      2.5     400     .001     

                                      

                                      

FIG. 3. Attenuation of ambient sound with Flent antinoise stopples     

    (collated from Zwislocki (3) and Von Gierke (4).          

                                      

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-||| A = FLENTS      

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

      10|----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-||| B = THEORETICAL LIMIT

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||   OF ATTENUATION BY

FUNCTION(db) |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||   EAR PROTECTORS  

       A  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----A---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       B  |  A A A | A AAA  A|  | | |||           

       |----B---B--|--|-A-|-|||----A---|--|-|||           

       |  |  | | B | | |||  | A | | |||           

      30|----|---|--|--|-|-|-B||----|---A--|-A||           

       |  |  | | | | | |||  |  | A |A|           

       |----|---|--|--|-|-|-|||B---|---|--|-||A           

       |  |  | | | | | ||| B |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-||B           

       |  |  | | | | | |||  B  | | B||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|-B|-|||           

       |  |  | | | | | |||  | B | | |||           

      50|----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

       |  |  | | | | | |||  |  | | |||           

       |----|---|--|--|-|-|-|||----|---|--|-|||           

      100          1000      10000          

            FREQUENCY                     

                                      

                                      

TABLE 2. Theshold for perception of rf sound (ambient noise level 70-   

     90 db).                              

                               Peak     

                 Avg    Peak   Peak  Magnetic   

                Power   Power  Electric  Field    

Trans-  Frequency, Duty Cy. Density,  Density  Field   amp.    

mitter   mc         mw, cm2  mw, cm2  v cm   turns, m   

                                      

 A    1,310   .0015   0.4     267   14     4     

 B    2,982   .0004   2.1    5,250   63    17     

 C     425   .0038   1.0     263   15     4     

 D     425   .007    1.9     271   14     4     

 E     425   .014    3.2     229   13     3     

 F     425   .028    7.1     254   14     4     

                                      

                                      

FIG. 4. Threshold energy as a function of frequency of electromagnetic   

    energy (ambient noise level 70-90 db).               

                                      

    10000|---------|-------------|--------------|           

       |---------|-------------|--------------|           

 PEAK    |---------|-------------|--------------|           

 POWER   |---------|-------------|-------------*|           

 DENSITY  |---------|-------------|------------*-|           

 (mw/cm2)  |     |       |     *  |           

       |---------|-------------|---------*----|           

       |     |       |    *   |           

       |---------|-------------|------*-------|           

       |     |       |  *     |           

       |     |       |  *     |           

       |     |       | *      |           

     1000|---------|-------------*--------------|           

       |---------|-----------*-|--------------|           

       |---------|---------*---|--------------|           

       |     |    *   |       |           

       |---------|-----*-------|--------------|           

       | * * * * * * *     |       |           

       |---------|-------------|--------------|           

       |     |       |       |           

       |     |       |       |           

       |     |       |       |           

     100|---------|-------------|--------------|           

      200    1000     2000      3000          

            FREQUENCY (mc)                   

                                      

                                      

FIG. 5. Microwave power distribution in a forehead model neglecting    

    resonance effects and considering only first reflections      

    (from Nieset et al. (5), modified).                

                                      

       |  REFLECTED          ABSORBED          

     1.5|--- FREQUENCIES         FREQUENCIES         

       |          * *                    

       |         *  *     * = 10% OF INCIDENT     

 CENTIMETERS |Cortical     *            POWER        

       |Tissue          *                 

       |        *        @ = 20% OF INCIDENT     

     1.0|---             *      POWER        

       |        *                      

       |        *       *               

       |Bone                             

       |        *         *              

       |                               

     0.5|---      *   @ @  @    *            

       |Muscle   *  @        @              

       |Fat     @           @  *          

       |Skin    @             @ @          

      0|-----------|-----------|-----------|-----------|---     

       0     100    1000    10000    100000     

            FREQUENCY (mc)                   

                                      

                                      

FIG. 6. Area most sensitive to electromagnetic energy (shaded portion).  

                                      

              *  * * * * *                 

            *          *               

           *            *              

           * *    ::::::      *             

           * *  :::::::::     *             

           * O * ::::::::     *             

          *       * *      *             

           *        *     *             

           *        *     *              

           ***     **     *              

           *    *       *               

            * * * *       *               

               *       *               

               *        *              

                * * * * * * * * *              

                                      At one time in our experimentation with deaf subjects there seemed to

be a clear relationship between the ability to hear audio above 5 kc

and the ability to hear rf sounds. If a subject could hear above 5

kc, either by bone or air conduction, then he could hear the rf

sounds. For example, the threshold of the subject whose audio gram

appears in Fig. 2 was the same average power density as our normal

subjects. Recently, however, we have found people with a notch

around 5 kc who do not perceive the rf sounds generated by at least

one of our transmitters.THRESHOLDS As shown in Table 1, we have used a fairly wide range of transmitter

parameters. We are currently experimenting with transmitters that

radiate energy at frequencies below 425 mc, and are using different

types of modulation, e.g., pulse-repetition rates as low as 3 and

4/sec.In the experimentation reported in this section, the ordinary noise

level was 70-90 db (measured with a General Radio Co. model 1551-B

sound level meter.) In order to minimize the rf energy used in the

experimentation, subjects wore Flent antinoise ear stoppers whenever

measurements were made. The ordinary noise attenuation of the Flents

is indicated in Fig. 3. Although the rf sounds can be heard without

the use of Flents, eventhough they have an ambient noise evel of 90

db, it appears that the ambient noise to some extent "masked" the rf

sound.Table 2 gives the thresholds for the perception of the sounds. It

shows fairly clearly that the critical factor in the perception of

the rf sound is the peak power density, rather than the average power

density. The relatively high value for transmitter B was expected

and will be discussed below. Transmitter G has been omitted from the

table since the 20-mw/cm2 reading for it can be considered only

approximate. The field-strength-measuring instruments used in that

experiment did not read high enough to give an accurate reading. The

energy from transmitter H was not perceived, even when the peak power

density was as high as 25 w/cm2.When the threshold energy is plotted as a function of the rf energy

(Fig. 4), a curve is obtained which is suggestive of the curve of

penetration of rf energy into the head. Figure 5 shows the

calculated penetration, by frequency of rf energy, into the head. Our

data indicate that the calculated penetration curve may well be

accurate at the higher frequencies but the penetration at the lower

frequencies may be greater than that calculated on this model.As previously noted, the thresholds were obtained in a high ambient

noise environment. This is an unusual situation as compared to

obtaining thresholds of regular audio sound. One recent

experimentation leads us to believe that, if the ambient noise level

were not so high, these threshold fields strengths would be much

lower. Since one purpose of this paper is to suggest experiments, it

might be appropriate to theories as to what the rf sound threshold

might be if we assumed that the subject is in an anechoic chamber.

It is also assumed that there is no transducer noise.Given: As a threshold for the rf sound, a peak power density of 275

mw/cm2 determined in an ambient noise environment of 80 db. Earplugs

attenuate the ambient noise 30 db.If: 1 mw/cm2 is set equal to o db, then 275 mw/cm2 is equal to 24 db.Then: We can reduce the rf energy 50 db to -26 db as we reduce the

noise level energy from 50 db to o db. We found that -26 db rf

energy is approximately 3 _u_w/cm2.Thus: If an anechoic room, rf sound could theoretically be induced

by a peak power density of 3 _u_w/cm2 measured in free space. Since

only 10% of this energy is likely to penetrate the skull, the human

auditory system and a table radio may be one order of magnitude apart

in sensitivity to rf energy.Up to ContentsRF DETECTOR IN AUDITORY SYSTEM One possibility that seems to have been ruled out in our

experimentation is that of a capacitor-type effect with the tympanic

membrane and oval window acting as plates of a capacitor. It would

seem possible that these membranes, acting as plates of a capacitor,

could be set in motion by rf energy. There are, however, three

points of evidence against this possibility. First, when one rotates

a capacitor in an rf field, a rather marked change occurs in the

capacitor as a function of its orientation in the field. When our

subjects rotate or change the positions of their heads in the field,

the loudness of the rf sound does not change appreciably. Second,

the distance between these membranes is rather small, compared with

the wavelengths used. As a third point, we found that one of our

subjects who has otosclerosis heard the rf sound.Another possible location for the detecting mechanism is in the

cochlea. We have explored this possibility with nerve-deaf people,

but the results are inconclusive due to factors such as tinnitus. We

are currently exploring this possibility with animal preparations.The third likely place for the detection mechanism is the brain. Burr

and Mauro (6) presented evidence that indicates that there is an

electrostatic field about neurons. Morrow and Sepiel (7) presented

evidence that indicates the existence of a magnetic field about

neurons. Becker (personal communication) has done some work

indicating that there is longitudinal flow of charged carriers in

neurons. Thus, it is reasonable to suspect that possibly the

electromagnetic field could interact with neuron fields. As yet,

evidence of this possibility is inconclusive. The strongest point

against it is that we have not found visual effects although we have

searched for them. On the other hand, we have obtained other

nonauditory effects and have found that the sensitive area for

detecting rf sounds is a region over the temporal lobe of the brain.

One can shield, with a 2-in.2 piece of fly screen, a portion of the

stippled area shown in Fig. 6 and completely cut off the rf sound.Another possibility should also be considered. There is no good

reason to assume that there is only one detector site. On the

contrary, the work of Jones et al. (8), in which they placed

electrodes in the ear and electrically stimulated the subject, is

sufficiently relevant to suggest the possibility of more than one

detector site. Also, several sensations have been elicited with

properly modulated electromagnetic energy. It is doubtful that all

of these can be attributed to one detector.As mentioned earlier, the purpose of this paper is to focus the

attention of physiologists on an unusual area and stimulate

additional work on which interpretations can be based.

Interpretations have been deliberately omitted from this paper since

additional data are needed before a clear picture can emerge. It is

hoped that the additional exploration will also result in an increase

in our knowledge of nervous system functions.REFERENCES:Neider, P.C. and W.D. Neff. Science 133: 1010, 1961. Frey, A.H. Aero Space Med. 32: 1140, 1961.Zwislocki, J. Noise Control 4:42, 1958.Von Gierke, H. Noise Control 2:37, 1956.Nifset, R., Pinneo R. Baus J. Fleming, & R. McAfee. Ann. Rept. USAF

Rome Air Development Command, TR-61-65, 1961. Burr, H., & J. Seipel, J. Wash Acad. Sci. 21: 455, 1949.Morrow, R., & J. Seipel. J. Wash. Acad. Sci. 30: 1, 1969.Jones, R.C., S.S. Stevens, & M.H. Laurie. J. Acoust. Sci. Am. 12:

281, 1940.Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM3 - NASA ARTICLETITLE: Effects of low power microwaves on the local cerebral blood flow of

conscious ratsOriginal web link, folded for readability

http://techreports.larc.nasa.gov/ntrs/hget.cgi?recon?2044/3=/raid5/index/

   star/80%2517043725%202044%20N19810004209recon1..........................................................

Eleanor White's inserted note:See the ITALIC text below. This abstract has implications

FAR beyond "rats"

..........................................................Document ID:  19810004209 N (81N12720) File Series: NASA Technical Reports

Report Number: AD-A090426

Sales Agency & Price: CASI Hardcopy or MicroficheAuthors:

Oscar, K. J. (Army Mobility Equipment Command)Published: Jun 01, 1980Corporate Source:

Army Mobility Equipment Command (Fort Belvoir, VA, United States)

Pages: 10

Contract Number: NoneNASA Subject Category: LIFE SCIENCES (GENERAL)Abstract:A decoy and deception concept presently being considered is to

remotely create the perception of noise in the heads of personnel by

exposing them to low power, pulsed microwaves. When people are

illuminated with properly modulated low power microwaves the

sensation is reported as a buzzing, clicking, or hissing which seems

to originate (regardless of the person's position in the field)

within or just behind the head. The phenomena occurs at average power

densities as low as microwatts per square centimeter with carrier

frequencies from 0.4 to 3.0 GHz. By proper choice of pulse

characteristics, intelligible speech may be created. Before this

technique may be extended and used for military applications, an

understanding of the basic principles must be developed. Such an

understanding is not only required to optimize the use of the concept

for camouflage, decoy and deception operations but is required to

properly assess safety factors of such microwave exposure.Major Subject Terms:AUDITORY PERCEPTION 

BRAIN CIRCULATION

DECEPTION

MICROWAVES

PHYSIOLOGICAL EFFECTS

RADIATION EFFECTSMinor Subject Terms:BIOLOGICAL EFFECTS

HEMODYNAMICS

MILITARY TECHNOLOGY

RADIATION DOSAGE

SOUND LOCALIZATIONLanguage Note: EnglishNASA Access Help DeskE-mail: help@sti.nasa.gov

Phone:  301-621-0390 

FAX: 301-621-0134Eleanor White's comments: I have received this report in it's

entirety and I find that the article itself is about the title:

Cerebral blood flow in rats. We involuntary experimentees are 

extremely lucky that the authors mentioned the success of microwave 

voice to skull transmission in this official document.Below I have extracted some of the references to the full document 

which appear to be more promising and specific. This sub-list is

guesswork since the references omit article titles, but any articles

by Frey or Justesen are potentially useful.1. Frey, A.H., Messenger, R. and Eichert, E.,

  National Technical Information Service,

  Doc. No. AD747684 (1972)5. Justesen, D.R., IEEE Spectrum 16, 67-68 (1979)7. Frey, A.H., Feld, S.R., & Frey, B. Annals of

  N.Y. Academy of Science, 247, 433-439 (1975)18. Frey, A.H., & Messenger, R., Science 181,

  356-358 (1973)25. Frey, A.H., & Feld, S.R., Journal of Comp.

  Physiology and Psychology, 89, 183-188

  (1975)27. King, N.W., Justesen, D.R., & Clarke, R.L.,

  Science 172, 398-401 (1977)Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM4 - SEA/KOHN'S PROJECTSCommunicating Via the Microwave Auditory Effect


Web address:

http://es.epa.gov/ncerqa_abstracts/sbir/other/monana/kohn.html

Awarding Agency: Department of Defense
SBIR Contract Number: F41624-95-C-9007
Title: Communicating Via the Microwave Auditory Effect
Principal Investigator: Mr. Brian Kohn


Company Name:
Science & Engineering Assoc, Inc.
6100 Uptown Blvd NE
Albuquerque, NM 87110
Telephone Number: 505-884-2300
Business Representative:
Project Period:
Project Amount: $739,995
Research Category: Monitoring/Analytical


Description:


An innovative and revolutionary technology is described that offers a

means of low-probability-of-intercept Radio frequency (RF)

communications. The feasibility of the concept has been

established using both a low intensity laboratory system and a

high power RF transmitter. Numerous military applications exist in

areas of search and rescue, security and special operations.


Supplemental Keywords: small business, SBIR,
See also: http://www.seabase.com

Last Updated: November 17, 1997


BRIAN KOHN'S PROJECT, EARLIER STUDY:Program: SBIR

Agency: AF Field

Office: AL

TOPIC Number: AF93-026

Control Number: 93AL -185

Contract Number: F41624-93-C-9013

Phase: 1

Awarded In: 93

Award Amount: $37,806

Award Start Date: 17 MAY 93

Award Completion Date: 17 DEC 93

Proposal Title: Communicating Via the Microwave Auditory Effect

Principal Investigator Name:Brian Kohn

Principal Investigator Phone:505-884-2300

Firm SCIENCE & ENGINEERING ASSOC., INC.

SEA Plaza 

6100 Uptown Blvd NE

SUITE 700

Albuquerque, NM 87110

Woman Owned: N

Minority Owned: N

Number of Employees: 95Keywords:

MICROWAVE HEARING RF HEARING

BONE CONDUCTION THERMOELASTIC

COCHLEAR MICROPHONICSAbstract: In this research program, we plan to investigate a revolutionary new

form of communication based on the microwave auditory effect. This

proposed communication idea satisfies the requirements for an

innovative, natural interface requiring no learning or training for

efficient operation and effective communications. The purpose of the

program proposed here is to extend the results of a recent

feasibility study, performed for the Armstrong Laboratory/OEDR. The

study found that voice communications, via the microwave auditory

effect, are highly feasible. In Phase I of this SBIR, we propose to

investigate the range of potential applications for this radically

different form of voice communication and recommend hardware and

systems concepts suitable for laboratory and brassboard

demonstrations to be built under Phase II.Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM5 - BIOLOGICAL AMPLIFICATIONElectromagnetic Interaction With Biological Systems

edited by Dr. James C. Lin, University of Illinois

1989 Plenum Press, New YorkProceedings of the Joint Symposium on Interactions of 

Electromagnetic Waves with Biological Systems, held as part

of the Twenty-Second General Assembly of the International 

Union of Radio Science, Aug 25 - Sept 2, 1987, in Tel Aviv,

Israel.ISBN 0-306-43109-2

QP82.2.N64E44 1989

612.01448-dc19 88-38957

CIPEleanor White's comments on this posting:This book focusses on NON-ionizing radiation, and contains 

detailed texts about NON-THERMAL effects. In other words, 

"right up our alley".The main use of this book is to show that it is easy for

electromagnetic signals to cause radio frequency hearing and other

effects at LOW power levels. This in turn can be used to explain why

DETECTION is so very difficult.I don't understand the biological jargon, however, a few of the more

plain-language paragraphs STUNNINGLY verify that with careful choice

of signal frequency and modulation, not only can the body's cells

detect the modulation envelope of an incoming radio signal (i.e.

function as a "cellular crystal set") but even AMPLIFY these

carefully formed signals. (Amplification of other effects, such as

proneness to disease, is also covered in the book.)"Detection", in terms of radio signal reception, means that some

portion of the reciever "rectifies", that is, turns the AC of the 

incoming signal into varying DC. If this conversion is not done, 

voice to skull wouldn't work.The book touches also on ways in which cells communicate, and 

shows that electromagnetic fields of relatively weak power levels 

can affect intercellular communication, which is, as I understand 

the subject, what the brain is "all about".Bio-amplification is apparently why radio signals of very low average

power ("MICROwatts" per NASA) can still produce audio effects,

and no doubt plays a part in difficulties in detection.When two more characteristics of voice to skull are factored in:1. The carrier signal can be "hopped" continuously within the 

  bioeffective bandwidth, known as "spread spectrum" transmission, 

  and,2. The voice modulation most effective for undetectable hypnosis 

  is evidently a voice shifted just above normal hearing, but still 

  audible to the brain,...you have a recipe for incredibly difficult signals to detect.This book is a mainstream publication, very well suited to use 

in our publicity and persuasion campaigns, and our dealings with 

authorities who claim radio signals don't affect living tissue 

except to heat it.Finally, many thanks to Blanche Chavoustie for providing me

photocopies of this book - a saintly work!

.............................................................

Page 110:

...

At that time [1953] excitatory mechanisms in nerver fibers

and nerve cells were grouped under a common rubric of ionic

equilibrium mechanisms. There was little interest in the

possibility that functional organization of mebranes of cell

bodies might involve threshhold sensitivities to both

oscillating EM fields and to molecular stimuli at energy

levels substantially lower than predicted by Hodgkin-

Huxley models, and substantially below typical threshholds

in nerve fibers.Much recent research cited below has shown that imposed weak

low frequency fields (and radiofrequency fields amplitude-

modulated at ELF frequencies) that are many orders of 

magnitude weaker in the pericellular fluid [fluid between

adjacent cells] than the membrane potential gradient [voltage

across the membrane] can modulate actions of hormone, anti-

body neurotransmitter and cancer-promoter molecules at their

cell surface receptor sites.From their electrical characteristics, these sensitivities

appear to involve nonequilibrium and highly cooperative

processes that mediate a major amplification of initial

weak triggers associated with binding of these molecules at

their specific cell surface receptor sites.(Adey, 1983, 1986, 1987; Adey and Lawrence, 1984; Lawrence

and Adey, 1982).Page 122:Cooperative Modification of Calcium Binding by RF Fields

at Cell Surfaces with Amplification of Initial SignalsInitial stimuli associated with weak perpindicular EM fields

and with binding of stimulating molecules at their membrane

receptor sites elicit a HIGHLY COOPERATIVE modification of

Ca++ binding to glycoproteins along the membrane surface.As noted above, a longitudinal spread is consistent with 

the direction of extracellular current flow associated with

physiological activity and imposed EM fields. This cooper-

ative modification of surface Ca++ binding is an

AMPLIFYING STAGE, with evidence from concurent initial molecular 

binding events by imposed RF fields that there is a far greater

increase in Ca++ efflux than is accounted for in the events of

receptor-ligand binding (Bawin and Adey, 1976; Bawin et al, 

1975; Liu-Liu and Adey, 1982).Page 124:

...

Enzymes are protein molecules that function as catalysts, 

initiating and enhancing chemical reactions that would not

otherwise occur at tissue temperatures. This ability resides

in the pattern of electrical charges on the molecular surface.

In the fashion of more familiar chemical catalysts, such as

the hydrocarbon oxidation systems which function only at very

high temperatures in automotive exhaust systems, a catalyst

emerges unchanged from these reactions and is thus able to

participate indefinitely in a specific reaction.Activation of these enzymes and the reactions in which they

participate involve energies millions of times greater than

in the cell surface cell surface triggering events initiated

by the EM fields, emphasizing the MEMBRANE AMPLIFICATION

inherent in this trans-membrane signaling sequence.Page 131:

...

Stimulus Amplification in Cooperative Systems

...

It is therefore clear that OBSERVED EM field interactions

with cells and tissues based on oscillating ELF tissue gradients

between 10 E-7 and 10 E-1 volts per centimeter would involve

cooperativity MANY ORDERS OF MAGNITUDE GREATER than envisaged in

the examples just cited.In part this discrepancy appears to relate to far greater

sensitivities to low-frequency EM fields [EW: ELF, that is, the

"entrainment" frequencies] and to RF fields with low-frequency

amplitude-modulation [EW: this includes radar hearing signals]

than to imposed step functions or DC gradients [EW: common

with contact electrodes, not of interest in mind control at a

distance] used in many electrochemical experiments and models

to test levels of cooperativity in biological systems.

(Blank, 1972)[EW: In plain language, both entrainment (ELF) fields and

pulsating radar-like (RF) fields are a hell of a lot more

influential on cells than some experimental work using DC

and electrode methods.]Page 95:[EW: This section is not part of the demonstration that EM

signals can be biologically amplified, as above. It's main

interest is that a magnetophosphene "gun" was under consider-

ation by the U.S. National Institute of Justice in 1993, along

with a "fever" gun and a "convulsion" gun, both using micro-

wave technology. As of 1999, nothing has been heard from NIJ

on this development, however, page 95 here suggests that such

a microwave weapon is feasible.]MagnetophosphenesAn effect of time-varying magnetic fields on humans was first

described by d'Arsonval (1896) [EW: Anyone doubt there has

been some progress since 1896?] is the induction of a flicker-

ing illumination within the visual field field known as

magnetophosphenes. This phenomenon occurs as an immediate

response to stimulation by either pulsed or sinusoidal magnetic

fields with frequencies less than 100 Hz, and the effect is

completely reversible with no apparent influence on visual

acuity. The maximum visual sensitivity to sinusoidal magnetic

fields has been found at a frequency of 20 Hz in human subjects

with normal vision.[EW: Radio signals are a combination of electric and magnetic

fields. To radiate a 20 Hz signal would require such huge

antennas that it is impractical to do so. I'd recommend that

if someone has the facilities and skills, I'd try some VHF (or

microwave) pulsing at 20 Hz on an RF carrier at, say, the 2-meter

(144-148 MHz) ham band with a duty cycle, say, of 20% pulse-ON 

time.]Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM6 - VOICE TO SKULL, 1974 SUCCESSMicrowaves and Behavior

Dr. Don R. Justesen

Laboratories of Experimental Neuropsychology

Veterans Administration Hospital

Kansas City, Missouri

as published in

American Psychologist

Journal of the American Psychological Association

Volume 30, March 1975, Number 3................ Eleanor's comments .........................

This LAYS TO REST ANY DOUBTS THAT VOICE TO SKULL 

TECHNOLOGY DOES NOT EXIST OR IS "IN THE FUTURE"! 

PERIOD!This article describes in precise terms how Dr. Joseph C.

Sharp and staff transmitted the WORDS for the digits 1 to 10

using a modulated version of an Allan Frey type pulsed

microwave transmitter. A detailed description of Frey

transmitters can be viewed at:Appendix PM2The relevant text is below.

.............................................................

Page 396:...The demonstration of sonic transduction of microwave energy

by materials lacking in water LESSENS the likelihood that a

thermohydraulic principle is operating in human perception 

of the energy. Nonetheless, some form of thermoacoustic

transduction probably underlies perception. If so, it is 

clear that simple heating is NOT a sufficient basis for the

Frey effect; the requirement for pulsing of radiations 

appears to implicate a thermodynamic principle.Frey and Messenger (1973) and Guy, Chou, Lin, and Christen-

sen (1975) confirmed that a microwave pulse with a slow rise

time is INeffective in producing an auditory response; only

if the rise time is SHORT, resulting in effect in a square

wave with respect to the leading edge of the envelope of

radiated radio-frequency energy, does the auditory response

occur.[Eleanor's comment: This is why we don't "hear" ordinary 

radio and TV signals.]Thus the rate of change (the first derivative) of the 

waveform of the pulse is a CRITICAL factor in perception.

Given a thermodynamic interpretation, it would follow that

information can be encoded in the energy and "communicated"

to the "listener".Communication has in fact been demonstrated. A. Guy (Note

1), a skilled telegrapher, arranged for his father, a retired

railroad telegrapher, to operate a key, each closure and 

opening of which resulted in a pulse of microwave energy.

By directing the radiations at his own head, complex mess-

ages via the Continental Morse Code were readily received

by Guy.Sharp and Grove (note 2) found that appropriate modu-

lation of microwave energy can result in "wireless" and

"receiverless" communication of SPEECH. The recorded by

voice on tape each of the single-syllable words for digits

between 1 and 10. The electrical sine-wave analogs of each

word were then processed so that each time a sine wave

crossed ZERO REFERENCE IN THE NEGATIVE DIRECTION, a brief

pulse of microwave energy was triggered.[Eleanor's comment: This is, in effect a form of what is 

called pulse-RATE modulation.]By radiating themselves with these "voice modulated" 

microwaves, Sharp and Grove were READILY able to hear,

identify, and distinguish among the 9 words. [Typo?]

The sounds heard were not unlike those emitted by persons

with artificial larynxes.Communication of more complex words and of sentences was

not attempted because the averaged densities of energy

required to transmit longer messages would approach the

current 10 milliwatts per square centimeter limit of safe

exposure.The capability of communicating directly with a human being

by "receiverless radio" has obvious potentialities both 

within and without the clinic. But the hotly debated and

unresolved question of how much microwave radiation a human

being can safely be exposed to will probably forestall

applications within the near future....Up to Contents

---------------------------------------------------------------------------

APPENDIX PM7 - U.S. GOVT DOCUMENT RE: RUSSIAN MIND CONTROLA Warning to the World from Russian Psychotronic ResearchersUnclassified FOIA document, courtesy Cheryl Welsh, which is a bulletin

circulated among U.S. government agencies reviewing an October 6, 1995 

Russian TV news segment titled "Man and Law" on the topic of mind 

control technology. The images below complement another video produced 

by German ZDF TV and shown on December 22, 1998. The 1998 video's

transcribed sound track, in English is posted at:http://www.raven1.net/russvid.htmHere are the images of the FOIA document:
    


Up to Contents ---------------------------------------------------------------------------
APPENDIX PM8 - OAK RIDGE LABS AND OTHER BULLETINS THE FOLLOWING SET OF ARTICLES HIGHLIGHTS OAK RIDGE NATIONAL LABS' RESEARCH INTO RADIO FREQUENCY WEAPONS. I HAVE PHONED THEM AND THE 1993 NEWS RELEASE BELOW IS GENUINE. E.W. ...................................................................... Date sent: Fri, 10 May 1996 17:52:55 -0700 (PDT) To: MindNet@c2.org From: vericomm@c2.org Subject: MindNet Journal - Vol. 1, No. 73 V E R I C O M M / MindNet "Quid veritas est?" Sender: Owner-MindNet@c2.org The views and opinions expressed below are not necessarily the views and opinions of VERICOMM, MindNet, or the editors unless otherwise noted. Permission is given to reproduce and redistribute, for non-commercial purposes only, provided this information and the copy remain intact and unedited. Editor: Mike Coyle Assistant Editor: Rick Lawler Research: Darrell Bross PHYSIOLOGICAL RESPONSES APPLICABLE TO DEVELOPMENT OF LESS-THAN-LETHAL WEAPONS Oak Ridge National Laboratory Physiological Responses Applicable to Development of Less-Than-Lethal Weapons Sponsored by National Institute of Justice Oak Ridge National Laboratory Less-than-lethal weapons have a variety of applications in law enforcement, including rescuing hostages, stopping fleeing felons, and quelling prison disturbances. The National Institute of Justice is sponsoring a broad program to develop new techniques for "friendly force" as an alternative to the use of deadly force. As part of this program, Oak Ridge National Laboratory (ORNL) is examining approaches based on known physiological responses to certain types of stimuli. These "weapons" would temporarily incapacitate an individual or a group with no lasting physiological damage. These concepts are based on ORNL's experience and expertise in biological-based systems and biophysical responses, particularly in evaluating the physical responses of humans to a variety of chemical, physical and radiological agents. ORNL also has extensive experience and expertise in risk analysis and in risk assessment and modeling. The ORNL less than-lethal weapons project sponsored by the National Institute of Justice began in September 1993. The following tasks are being performed: * Locate and compile data from tests, accidents, medical literature, etc. on biological and biophysical responses to energetic stimuli (such as electromagnetic fields). * Analyze the information and identify promising candidate mechanisms for further development for a friendly force * Evaluate the applicability of the proposed approaches to several realistic scenarios (such as hostage rescue or riot control). ORNL has already examined several possible concepts for less-than-lethal weapons based on known physiological responses to energetic stimuli, including a thermal gun, a seizure gun, and a magnetophosphene gun. A thermal gun would have the operational effect of heating the body to 105 to 107F, thereby incapacitating any threat, based on the fact that even a slight fever can affect the ability of a person to perform even simple tasks. This approach is built on four decades of research relating radio frequency exposure to body heating. A seizure gun would use electromagnetic energy to induce epileptic-like seizures in persons within the range of a particular electromagnetic field. The magnetophosphene gun is designed around a biophysical mechanism which evokes a visual response and is thought to be centered in the retina, known as magnetophosphenes. This effect is experienced when a person receives a blow to the head and sees "stars". This same effect can be produced with electromagnetic energy. While there are a number of technical challenges to be overcome in building devices of these types, less-than-lethal weapons based on physiological responses to energetic stimuli would provide a safe and effective means of dealing with a number of law enforcement situations where use of deadly force is not desirable. For further information contact: Ray Downs, National Institute of Justice (202) 616-3509 Susan Sherrow, Oak Ridge Special Projects Office (615) 576-8024 Oak Ridge National Laboratory is a U.S. Department of Energy Laboratory Managed by Martin Marietta Energy Systems, Inc. ................................................................ MindNet Journal Archive Filename: [mn173.txt] To receive the MindNet Journal via email: Send message: [subscribe mindnet] to: . To unsubscribe: Send message: [unsubscribe mindnet] to: . Back issues of the MindNet Journal are available at our=20 FTP Archive site:=20 [/pub/users/vericomm/mindnet/] MindNet Journal Publication Index: [mnindex.txt] Submission of articles for publication within the MindNet Journal on the subjects of mind control, directed-energy weapons, non-lethal weapons, ritual abuse, UFO abductions, bioelectromagnetics, hypnosis, and other related topics will be accepted with the author's statement of permission to publish. The editor reserves the right to accept or reject for publication. The publisher disclaims all responsibility to return unsolicited matter. Send articles for submission to: , or VERICOMM BBS 510.891.0303, or VERICOMM, POB 32314, Oakland, CA 94604-2314 USA. VERICOMM / MindNet and its agents disclaim any and all responsibility or liability for any and all claims and/or guarantees, express or implied, and delivery of products, merchandise, and/or services offered for sale by advertisers and/or authors within the MindNet Journal. The MindNet mailing list is owned and maintained by Mike Coyle, , VERICOMM / MindNet, POB 32314 Oakland, CA 94604-2314 USA. The MindNet Journal is published by VERICOMM / MindNet in=20 cooperation with the Freedom Of Thought Foundation, POB 35072, Tucson, AZ 85740-5072 USA. ...................................................................... Los Angeles Herald Examiner, Section A, November 22, 1976 Mind-Altering Microwaves: Soviets Studying Invisible Ray A newly declassified U.S. Defense Intelligence Agency report says extensive Soviet research into microwaves might lead to methods of causing disoriented human behavior, nerve disorders, and even heart attacks. ... A copy of the study was provided by the agency to the Associated Press in response to a request under the Freedom of Information Act. ... Sounds and possibly even words which appear to be originating intercranially (within the head) can be induced by signal modulation at very low average power densities, the study said. ... One physiological effect which has been demonstrated is heart seizure, the report said. It said this has been accomplished experimentally in frogs by synchronizing the pulses of a microwave signal with the animal's heartbeat and beaming the radiation at the chest area. ...................................................................... Microwave News, January-February 1987 ZAP! Six hundred scientists and engineers with security clearances spend the first week of December at Kirtland Air Force Base in New Mexico examining the potential of high-power microwaves to zap enemy electronics... ... Many branches of the Department of Defense were represented, including the Air Force, the Army and the Navy, together with DARPA, DIA, and DNA. The Lawrence Livermore Labs were also well represented, as were most of the big defense contractors - General Dynamics, Physics International and TRW each have a high-power microwave testing facility. In addition to these sources, susceptibility and hardening, there was one on biological effects: Dr. David Erwin and Major Robert Downs represented the Air Force and Howard Bassen and Dr. John D'Andrea described the Army and Navy programs, respectively. Dr. Frank Barnes of the University of Colorado in Boulder presented a poster paper on his and Dr. Howard Wachtel's research on the effects of pulsed microwaves. Chuck de Caro, a former correspondent for the Cable News Network, considers the possibility that the U.S. is falling behind the U.S.S.R. in microwave weapons in "The Zap Gap", to be published in the March issue of "The Atlantic" (see also MWN November- December 1986). ...................................................................... Microwave News, January-February 1996 RF WEAPONS - Disabling People and Electronics The military continues to explore development of RF weapons for the conflicts of the future. For instance, the "First Directed Energy Warfare (DEW) Conference", held last year at the Mitre Corp. in McLean VA, featured Dr. David Erwin of the Armstrong Lab at Brooks AFB, San Antonio, TX, on "Directed Energy Warfare RF Effects", and D.r Jose Pina of the CIA on "Ground Combat Applications of RF". Other topics included "Personnel Vulnerability" and Directed Energy Warfare Biological Effects". The June meeting was organized by the Association of Old Crows, whose members are specialists in electronic warfare. Conference participants had to have security clearances of "Secret" or higher, as has been the case at similar meetings in the past (See MWN, J-F 87 and N-D 93). Public discussions of RF/MW weapons have focussed on dis- rupting technology. But a recent Article in the Airpower Journal revealed "for the first time that the military is developing high-powered microwave weapons for use against human beings", reports Peter Cassidy in the January 1996 "Progressive" (see p. 14). RF/MW and EMF-based weapons are also being studied for civilian law enforcement. Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in Oak Ridge TN will soon complete a literature review for the National Insitute of Justice on the feasibility of "thermal guns" which could heat the body to 105 to 107 degrees F and incapacitate the target; "seizure guns" which would use EM energy to induce epileptic-like seizures; and "magnetophosphene guns" which would cause the target to "see stars". The institute's Ray Downs in Washington cautioned that the report may not be made public. ORNL's Dr. Clay Easterly has said that some effects not associated with heating could be useful in developing nonlethal weapons. (See MWN, N-D 93.) ...................................................................... Microwave News, September-October 1996, page 19 Stop That Car or We'll Zap You They're the sexiest gadgets in this year's action movies: EMP weapons, which use electromagnetic pulses to zap electronics. They have starring roles in Goldeneye, the latest James Bond movie, as well as in Broken Arrow, Escape From LA, and Eraser. And soon they may be coming to a police car near you. Law Enforcement News (September 30) reports that the U.S. Army and the National Institute of Justice are running a $500,000 field test to see if EMP guns can force a car to stop by disabling its electrical systems. The plan is to use EMP to do away with high speed chases (another Hollywood staple). This is another example of the growing interest in using nonlethal weapons developed by the military. ... Up to Contents --------------------------------------------------------------------------- APPENDIX US1 - SILENT SOUND Eleanor White's comments: This article shows clearly the military's intent to use every possible thought-influencing technology. This technology is largely classified but there are leaks, like this article. We involuntary test subjects can tell you from first hand experience that far more invasive devices now exist. This article represents one of the two parallel "tracks" on which thought-influencing technology is being used and further developed: - Radio frequency signals, based on the WW II phenomenon called "radar hearing" - Ultrasound signals, which can be transmitted through the air or piggybacked on to radio/TV signals ...................................................................... NEXUS Volume 5, Issue 6 October/November 1998 $25/6 issues/ 1 year 1998 Nexus New Times 888-909-7474 nexus@peg.apc.org -------------------------- EXCERPT: More in magazine. -------------------------- Military Use of Mind Control Weapons Judy Wall 1998 PSY-OPS WEAPONRY USED IN THE PERSIAN GULF WAR For years, rumours have persisted that the United States Department of Defense has been engaged in research and development of ultra-sophisticated mind- altering technology. Confirmation of this came to me recently in the form of two ITV News Bureau Ltd (London) wire service bulletins.[1] The March 23, 1991 newsbrief, "High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East", describes a US Psychological Operations (PsyOps) tactic directed against Iraqi troops in Kuwait during Operation Desert Storm. The manoeuvre consisted of a system in which subliminal mind-altering technology was carried on standard radiofrequency broadcasts. The March 26, 1991 newsbrief states that among the standard military planning groups in the centre of US war planning operations at Riyadh was "an unbelievable and highly classified PsyOps program utilising 'silent sound' techniques". The opportunity to use this method occurred when Saddam Hussein's military command-and-control system was destroyed. The Iraqi troops were then forced to use commercial FM radio stations to carry encoded commands, which were broadcast on the 100 MHz frequency. The US PsyOps team set up its own portable FM transmitter, utilising the same frequency, in the deserted city of Al Khafji. This US transmitter overpowered the local Iraqi station. Along with patriotic and religious music, PsyOps transmitted "vague, confusing and contradictory military orders and information". Subliminally, a much more powerful technology was at work: a sophisticated electronic system to 'speak' directly to the mind of the listener, to alter and entrain his brainwaves, to manipulate his brain's electroencephalograph ic (EEG) patterns and artificially implant negative emotional states-feelings of fear, anxiety, despair and hopelessness. This subliminal system doesn't just tell a person to feel an emotion, it makes them feel it; it implants that emotion in their minds.[2] I noticed that the ITV wire service was from outside the United States. Readers of Resonance may recall that in the Electromagnetic Weapons Timeline in issue no. 29, reference is made to the documentary video, Waco: The Big Lie Continues, which contained video footage of three EM weapons. This segment of the film was from the British Broadcasting Corporation (BBC). I wondered if there was any significance to this. At the library I pulled up back issues of my local newspaper for the same time-period of the Gulf War to see what the American wire services had said, if anything, about the use of this special PsyOps weapon. There was nothing said about it directly, but three news articles seemed related. In a news release from Associated Press during the same timeframe of the Gulf War truce, I read: "The American pilot who shot down the second Iraqi warplane in 48 hours said Friday that continued Iraqi flights suggested that US warnings were not filtering down to Iraqi pilots

Wstęp:

Operatorzy – szereg zorganizowanych struktur, składających się ze świadomych istot oraz sztucznie stworzonych energii-informacyjnych i programów mentalnych, stosujących różne techniki kierowania uwagą istot zywych, dokonujące nowego podziału ich energii potrzebnej operatorom do zatrzymania jej w granicach systemu, w celu zapewnienia pełnej i bezpiecznej egzystencji.

Ciekawy film, zwłaszcza wstęp, ponieważ napisano w nim to co zdecydowanie potwierdzam, a mianowicie energetyczne, niewykluczone że sztuczne pasożyty informacyjne, które podłączają 24/7 m.in. do mnie, podczas kontaktu wzrokowego (prawdopodobnie nie tylko wzrokowego).

Widze czarną mgiełkę zawieszoną przed oczami, która podąza za moim wzrokiem, oraz prawdopodobnie bierze udział w sterowaniu moją uwagą w sposób zdecydowanie wymuszający, ponad moją wolą! jeśli zdecydują że chcą bym zawiesił swoją uwagę na konkretnym punkcie na ciele oraz poza nim, np. źródle głosów w głowie itd. Śmiało moge nazywac tą mgiełkę pasożytem, ponieważ gdy nawiązuję kontakt wzrokowy z ludźmi, którzy biorą aktywny udział w sterowaniu moim umysłem (kontroli umysłu, elektronicznej manipulacji świadomością) odłapuję od nich kolejne czarne mgiełki (nawet z odległości kilkudziesięciu metrów!), może być ich podłączonych więcej w tym samym czasie. Widac je wyraźnie gdy patrzę np na jasne niebo i poruszam szybko oczami na boki… jestem przekonany, że jest to tak samo powszechne, jak głosy w głowie jako sposób komunikacji, syntetyczna telepatia, słyszenie umysłu, mówienie do podświadomości, efekt elektronicznej hipnozy.

Opis:

Według magazynu «SA Scientific Journal”, grupa naukowców z Uniwersytetu w Kapsztadzie dokonał sensacyjnego odkrycia. Otrzymała potwierdzenie, że nasze umysły opanowały istoty astralne! Znaczenie tego odkrycia jest na tyle doniosłe, że wszystkie badania powiązane ze studiowaniem tego oddziaływania były nie tylko utajnione, ale również podjęto próby usunięcia wszystkich wcześniejszych publikacji, które o nich informowały!
http://treborok.wordpress.com/astralna-infekcja/
http://treborok.wordpress.com/about/archonci/